„/“ и „/index.html“, проследявани отделно

Въпреки че страницата www.example.com/ може да съвпада с www.example.com/index.html, те се показват като два отделни записа в отчетите Ви. Можете да конфигурирате Google Анализ да ги счита за една и съща страница, като определите Страница по подразбиране за сайта си:

  1. Отворете желания профил, собственост и изглед на собственост.
  2. В графата ИЗГЛЕД НА СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Настройки на изгледа на собственост.
  3. В полето Страница по подразбиране въведете страницата по подразбиране за съответния домейн. Това е страницата, която се зарежда, когато потребителите въведат само домейна на сайта Ви в адресната си лента. Ако например www.example.com зарежда уеб страницата Ви index.html, въведете index.html в това поле.
  4. Кликнете върху Прилагане.

Това работи и на ниво поддиректория. С други думи, след като веднъж сте въвели index.html като страница по подразбиране, Google Анализ счита example.com/subdir/ и example.com/subdir/index.html за една и съща страница.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?