Как се изчислява „Брой сесии“

Брой сесии се показва като хистограма в отчетите за честота и актуалност.

Накратко

Стойностите за величината Брой сесии се показват като хистограма с диапазон от 1 до 60. Тя може да бъде намерена в отчета за честота и актуалност.

Задълбочен преглед

За да се разбере как работи величината „Брой сесии“, полезно е първо да се разбере как се отчитат сесиите в Google Анализ.

Всеки път, когато потребител стартира сесия, се прилага брояч за този потребител Ако например потребител А посети сайта Ви за пръв път през януари, броят на сесиите му е 1. Ако същият потребител се върне през февруари, броят на сесиите му ще стане 2, и така нататък за всяко следващо връщане.

Ако прегледате отчета за честотата и актуалността за месец януари, сесията на потребител A е включена на реда за 1 – това указва, че 1 сесия през избрания период от време е била на потребител за първи път. Ако прегледате отчета за честотата и актуалността за месец февруари, сесията на потребител A е включена на реда за 2 – това указва, че 1 сесия през избрания период от време е била на потребител за втори път.

Възможно е също потребител А да е стартирал две сесии през избрания период от време. В този случай сесията ще бъде преброена във всеки ред, който се отнася за броя на сесиите.

За да онагледим това, вижте таблицата, която показва датата на сесиите и броя им за трима потребители:

Дата Потребители Брой
яну Потребител А
Потребител Б
1
2
 
фев Потребител Б
Потребител В
3
1
 
мар Потребител А
Потребител Б
Потребител В
2
4
2

Ако това е общият брой потребители в данните Ви за февруари, сесиите ще бъдат разпределени в хистограмата по следния начин:

 • 1 сесия: 1
 • 2 сесии: 0
 • 3 сесии: 1

Ако след това прегледате същия отчет за март, сесиите ще бъдат разпределени в хистограмата по следния начин:

 • 1 сесия: 0
 • 2 сесии: 2
 • 3 сесии: 0
 • 4 сесии: 1

Ако след това прегледате същия отчет за февруари и март, сесиите ще бъдат разпределени в хистограмата по следния начин:

 • 1 сесия: 1
 • 2 сесии: 2
 • 3 сесии: 1
 • 4 сесии: 1

В този случай общият брой сесии всъщност надвишава този на отделните потребители, тъй като отчетът за честотата и актуалността взема под внимание сесиите, а не отделните потребители.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?