Преглед на пълния URL адрес на страницата в отчетите

По подразбиране данните в отчетите Ви включват само URI адреса на заявката, но не и името на домейна:

URL адрес на страницата: http://www.example.com/foldername/page.html
URI адрес на заявката: /foldername/page.html
Име на домейна: www.example.com

Ако искате да виждате както името на домейна, така и URI адреса на заявката в отчетите си, създайте разширен филтър за изгледа на собственост със следните настройки:

Тип на филтъра: Персонализиран филтър > Разширен
Поле A: Име на хост
Извличане на A: (.*)
Поле B: URI адрес на заявката
Извличане на B: (.*)
Изход към: URI адрес на заявката
Конструктор: $A1$B1

Имайте предвид, че създаването на филтри за пренаписване на URL адреси като гореописания може да повлияе върху способността на Google Анализ да осигури правилно съвпадение с целите Ви.

Ако използвате филтри на Анализ за пренаписване на URL адресите си, трябва да се уверите, че настройките на целите Ви отразяват тези промени. Подобно на всички филтри, тези за пренаписване на URL адреси се прилагат към необработените данни, постъпващи в профила Ви, преди целите да бъдат обработени. В резултат целта Ви и URL адресите на фунията Ви трябва да отразяват крайния, пренаписан формат на URL адреса. Например:

Ако URL адресът на сайта Ви:

/directory/download/file.html

е пренаписан от филтър и изглежда така,

/download/file

тогава целта Ви трябва да съвпада с

/download/file , а не с /directory/download/file.html

Ако използвате филтри за пренаписване на URL адресите, които се показват в отчетите Ви (напр. в отчета „Всички страници“), връзките в отчетите, базирани на пренаписаните URL адреси може да не работят.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?