Adresa URL

Umístění webové stránky nebo souboru na internetu. Příklady adres URL, které patří společnosti Google: www.google.cz, adwords.blogspot.com a http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

  • Tak jako budovy a domy mají poštovní adresu, také webové stránky mají jedinečné adresy, pomocí kterých je mohou uživatelé nalézt. Na internetu se tyto adresy nazývají URL (Uniform Resource Locators).
  • Adresa URL webové stránky, např. http://support.google.com/adwords, se skládá z názvu domény (zde je to „google“), kategorie domény („.com“) a v některých případech také z částí, jako je subdoména („support“) nebo cesta („/adwords“).
  • Ke každé z vašich reklam přiřadíte viditelnou adresa URL, která se zákazníkům zobrazí v reklamě, a cílovou adresu URL, která určuje, kam uživatelé po kliknutí na reklamu přejdou.
  • Chcete-li adresu URL webové stránky nalézt, podívejte se do adresního řádku v horní části okna internetového prohlížeče.

Zásady týkající se viditelné adresy URL
Jak upravit adresy URL

Jak užitečný je tento článek:

Názor jsme zaznamenali. Děkujeme
  • Zcela neužitečný
  • Nepříliš užitečný
  • Poměrně užitečný
  • Velmi užitečný
  • Mimořádně užitečný