Požiadavky na cieľ

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Vo všetkých službách spoločnosti Google dbáme v prvom rade na dojem používateľov, a preto sa snažíme vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom môžu používatelia dôverovať reklamnej sieti spoločnosti Google. Keď sú používatelia po kliknutí na reklamu presmerovaní na vstupnú stránku, snažíme sa, aby mali dobrý celkový dojem. Uplatňujeme pravidlá pre požiadavky na cieľ, aby tieto vstupné stránky boli funkčné, užitočné a umožňovali jednoduchú navigáciu. Prináša to výhody aj inzerentom, pretože Google Ads zabezpečuje, že ich značky v ekosystéme reklám prosperujú.

Nefungujúci cieľ

Spoločnosť Google vyžaduje, aby cieľ a obsah vašich reklám fungovali v bežných prehliadačoch a zariadeniach. Používatelia sú tak presmerovaní do funkčného cieľa reklamy.

Uistite sa, že cieľ vašej reklamy funguje v indexových prehľadávačoch Google AdsBot a nevracia žiadne chyby cieľa (napríklad kód odpovede chyby protokolu HTTP), a to vo všetkých krajinách. Rozšírená webová adresa, ktorá sa zobrazuje v používateľskom rozhraní služby Google Ads, je cieľ vašej reklamy. Ide o plne zostavenú webovú adresu reklamy, ktorá obsahuje cieľovú webovú adresu, šablónu sledovania (ak je to relevantné) a všetky parametre (ak je to relevantné).

Používatelia inteligentných kampaní môžu mať nárok vybrať si svoj firemný profil (optimalizovaný pre vašu reklamu) ako svoju vstupnú stránku, ak ich vlastné webové stránky nefungujú.

Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu nefungujúceho cieľa:

červená značka x Ciele, ktoré nefungujú správne, prípadne boli nesprávne konfigurované

 • Príklady: „Na túto stránku ste sa dostali omylom“, „Ľutujeme. Nič tu nie je.“, „Na webových stránkach sa pracuje“ 

červená značka x Ciele, ktoré v prípade bežných zariadení vždy vracajú pre indexové prehľadávače Google AdsBot kód chyby protokolu HTTP

 • Príklad: webové stránky, ktoré v prípade bežných prehliadačov a zariadení vracajú podľa indexových prehľadávačov Google AdsBot kód odpovede chyby klienta alebo servera HTTP: 403 Forbidden, 404 Not Found alebo 500 Internal Server Error

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Zistite dôvod zamietnutia reklamy

1. krok z 3: identifikujte chybu cieľa

1.1 Skontrolujte zadanú webovú adresu. Skontrolujte webové adresy vstupných stránok, kľúčových slov, dynamického sledovania a priamych odkazov a ubezpečte sa, že sú správne a neobsahujú žiadne preklepy.

1.2 Uistite sa, že cieľ reklamy funguje správne.

 • Webové stránky a aplikácie: uistite sa, že reklama smeruje do aplikácie alebo na webové stránky, ktoré vždy vracajú kód odpovede HTTP 200.
  • Aj keď sa aplikácia alebo webové stránky úspešne načítavajú vám, nesmú vrátiť žiadnu chybu cieľa (napríklad kód chyby protokolu HTTP), keď sa k nim pokúšajú získať prístup indexové prehľadávače Google AdsBot (používateľské agenty).
  • Cieľ reklamy skontrolujte v rôznych prehliadačoch a zariadeniach, aby ste sa uistili, že vždy odkazuje na fungujúce webové stránky alebo aplikáciu. Aplikácie môžu byť propagované iba na miestach, kde ich je možné stiahnuť.
 • Reklamy na interakciu s aplikáciou: skontrolujte, či ste správne nastavili webovú adresu priameho odkazu a či nepoužívate nástroj na sledovanie tretej strany, pretože reklamy na interakciu s aplikáciou takéto nástroje v súčasnosti nepodporujú.
 • Reklamy na aplikáciu: uistite sa, že nástroje na sledovanie tretej strany vždy presmerujú používateľa do správnej aplikácie v správnom obchode s aplikáciami.

1.3 V používateľskom rozhraní služby Google Ads umiestnite kurzor myši na zamietnutú reklamu a pozrite si podrobnosti dôvodu zamietnutia.

Tento obrázok zobrazuje chybu „nefungujúci cieľ“ pre zamietnutú reklamu v službe Google Ads

Napríklad táto reklama je zamietnutá, pretože rozšírená webová adresa vrátila chybu HTTP 404, keď sa v počítači indexový prehľadávač Google AdsBot pokúšal získať prístup na webové stránky.

Poznámka: Aplikácie nemôžu byť propagované na miestach, kde ich nie je možné stiahnuť.

2. krok z 3: zistite dôvod chyby cieľa

Najčastejšie dôvody zamietnutia pre nefungujúci cieľ:

Odpoveď HTTP 4xx, odpoveď HTTP 5xx: hostiteľský server vašich webových stránok vrátil chybu protokolu HTTP, ktorá nám zabránila získať prístup k obsahu. Napríklad ste nám poskytli nesprávnu webovú adresu (napr. vo webovej adrese bol preklep) a cieľ preto vrátil chybu Stránka sa nenašla (404), keď sa k nemu pokúšali získať prístup indexové prehľadávače Google AdsBot.

Chyba DNS: názov hostiteľa vášho servera sa nám nepodarilo preložiť na adresu IP, a preto sa nám nepodarilo získať prístup k stránke.

Presmerovanie je príliš dlhé, presmerovanie je prázdne, presmerovanie je nesprávne: webová adresa presmerovania, ktorú vrátil váš server, nebola platná a nepodarilo sa nám na ňu prejsť.

Súkromná adresa IP: vaše webové stránky sú hostené za bránou firewall alebo smerovačom a nepodarilo sa nám k nim získať prístup.

Odpoveď HTTP má nesprávny tvar: odpoveď servera bola nečitateľná.

Pri čítaní stránky vypršal časový limit: serveru trvalo vrátenie stránky príliš dlho a prehľadávanie daného výrobku sme opustili.

Server príliš často presmerováva: server prehľadávanie viackrát presmeroval a museli sme ho opustiť.

Stránka vyžaduje overenie: poskytnutá webová adresa je chránená overovacím protokolom, ktorý spoločnosti Google zabraňuje získať prístup k obsahu.

(Nepovinné) 3. krok z 3: pomocou nástrojov pre vývojárov v prehliadači Chrome overte, či webová adresa funguje pre indexové prehľadávače Google AdsBot

Po zistení dôvodu zamietnutia môžete overiť, či spoločnosť Google dokáže získať prístup k webovej adrese pomocou indexového prehľadávača Google AdsBot. Ak to chcete urobiť, pokúste sa získať prístup na webové stránky pomocou nástrojov pre vývojárov v prehliadači Chrome, pričom reťazec používateľského agenta nastavte na Google AdsBot. Viac o zmene používateľského agenta pomocou nástrojov pre vývojárov v prehliadači Chrome nájdete na tejto stránke.

Možnosti opravy

Skontrolujte zadanú webovú adresu

Uistite sa, že cieľ reklamy je správny a neobsahuje žiadne preklepy.

Opravte chyby cieľa alebo protokolu HTTP

Uistite sa, že cieľ vašej reklamy pri prehľadávaní indexovými prehľadávačmi Google AdsBot nevracia chybu cieľa (napríklad chybu protokolu HTTP). Ak chybu cieľa nedokážete opraviť, informujte svojho webového vývojára o tom, že aplikácia alebo webové stránky nesmú pri prehľadávaní indexovými prehľadávačmi Google AdsBot vracať chybu cieľa (napríklad chybu protokolu HTTP). Prípadne zvážte použitie iného cieľa, ktorý nevracia chybu cieľa. Upravte cieľovú webovú adresu reklamy tak, aby smerovala na inú časť vašej aplikácie alebo webových stránok, ktoré neporušujú naše pravidlá. Potom reklamu uložte, aby sme ju mohli znova skontrolovať.

Odvolajte sa proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami

Ak ste vyriešili problém s cieľom alebo sa domnievate, že chyba je na našej strane, môžete sa proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami odvolať priamo v účte Google Ads a požiadať o kontrolu. Keď potvrdíme funkčnosť cieľa, budeme môcť vaše reklamy schváliť.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti zablokovali pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Nesúlad s cieľom

Spoločnosť Google vyžaduje, aby reklamy presne zodpovedali aplikácii alebo webovej stránke, na ktorú je používateľ pri kliknutí na reklamu presmerovaný.

Poznámka: Uistite sa, že zobrazená webová adresa presne zodpovedá miestu, na ktoré je používateľ presmerovaný, a že neexistujú žiadne presmerovania z cieľovej webovej adresy, ktoré privedú používateľa na odlišnú doménu. Rovnako sa uistite, že rozšírená webová adresa vedie na cieľovú webovú adresu.

Tip: Parameter sledovania v cieľovej webovej adrese môže v prípade, že pred parameter sledovania nie je vložený parameter {ignore}, spôsobiť nesúlad s cieľom. Ak v cieľovej webovej adrese používate sledovanie vrátane dynamického identifikátora zo systému sledovania tretej strany, pred parameter sledovania v cieľovej webovej adrese je potrebné vložiť reťazec {ignore}.
Príklad: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu nesúladu s cieľom:

červená značka x Doména alebo prípona domény v zobrazenej webovej adrese, ktorá sa nezhoduje s cieľovou ani mobilnou webovou adresou, na ktorú sú používatelia presmerovaní

 • Príklady: zobrazená webová adresa: google.com a cieľová webová adresa: example.com; zobrazená webová adresa reklamy: example.com a cieľová webová adresa kľúčového slova: example.org; používanie funkcie vkladania kľúčových slov v doméne najvyššej alebo druhej najvyššej úrovne zobrazenej webovej adresy, napríklad www.{keyword}.com

červená značka x Nepoužitie subdomény na jednoznačné odlíšenie webových stránok od všetkých ostatných webových stránok hostených na príslušnej doméne alebo od nadradenej domény

 • Príklady: zobrazená webová adresa: blogspot.com a cieľová webová adresa: mycompany.blogspot.com

Poznámka: Subdoména nie je povinná, ak doménu používa výhradne jedna spoločnosť.

červená značka x Presmerovania z cieľovej webovej adresy, ktoré privedú používateľa na odlišnú doménu

 • Príklad: cieľová webová adresa http://example.com presmerúva na http://example2.com

červená značka x Šablóna sledovania alebo rozšírená webová adresa, ktorá nevedie k rovnakému obsahu ako cieľová webová adresa

 • Príklady: cieľová webová adresa vedie na stránku kategórie výrobku, ale šablóna sledovania alebo rozšírená webová adresa smeruje používateľa na stránku konkrétneho výrobku; cieľová webová adresa: example.com/clothes, ale šablóna sledovania smeruje na: example.com/clothes/shirts

Zistite dôvod zamietnutia reklamy

Umiestnite kurzor myši na reklamu zamietnutú z dôvodu nesúladu s cieľom a pozrite si dôvod zamietnutia.

Najčastejšie dôvody zamietnutia pre nesúlad s cieľom:

 • Prehľadávaná cieľová webová adresa sa nezhoduje s očakávanou cieľovou webovou adresou: cieľová webová adresa obsahuje presmerovania mimo domény, ktoré privedú používateľa na odlišnú doménu.
 • Zobrazená webová adresa sa nezhoduje s cieľovou webovou adresou: webová stránka alebo aplikácia zobrazená v reklame (vaša zobrazená webová adresa) sa nezhoduje s webovou stránkou alebo aplikáciou, do ktorej sa používateľ dostane, keď klikne na reklamu (vaša cieľová webová adresa).
 • Šablóna sledovania nepresmerováva prostredníctvom cieľovej webovej adresy: šablóna sledovania neprivedie používateľa k rovnakému obsahu ako cieľová webová adresa. Akýkoľvek rozdiel, ktorý šablóna sledovania zavedie do webovej adresy (vrátane parametrov a subdomén), môže viesť používateľa k odlišnému obsahu než cieľová webová adresa.

Možnosti opravy

Vyriešte nesúlad s cieľom

Uistite sa, že zobrazená webová adresa presne zodpovedá miestu, na ktoré je používateľ presmerovaný, a že neexistujú žiadne presmerovania z cieľovej webovej adresy, ktoré privedú používateľa na odlišnú doménu. Doménu, na ktorú odkazovala vaša reklama v čase kontroly, si môžete pozrieť po umiestnení kurzora myši na reklamu a v e‑maile informujúcom o zamietnutí. Pomocou nástroja Search Console môžete skontrolovať aj cieľovú vstupnú stránku svojej webovej adresy, aby ste sa uistili, či sa výsledná doména zhoduje s doménou vašej zobrazenej webovej adresy. Tieto pravidlá platia pre webové adresy kľúčových slov, ktoré sa nezhodujú so zobrazenou webovou adresu. Prečítajte si, ako upraviť webové adresy kľúčových slov. Ak používate šablóny sledovania, uistite sa, že šablóna sledovania a rozšírená webová adresa vedú k rovnakému obsahu ako cieľová webová adresa.

Nezabúdajte, že zmeny šablón sledovania na úrovni reklamy, kľúčového slova alebo odkazu na podstránku budú skontrolované automaticky. Ak ste však vytvorili šablónu sledovania pre celú reklamnú skupinu, kampaň alebo účet, budete musieť po oprave šablóny požiadať o kontrolu.

Upravte svoje webové adresy tak, aby boli v súlade s pravidlami. Po úprave a uložení bude reklama odoslaná na kontrolu. Keď overíme, že ciele reklamy sú v súlade s pravidlami, budeme môcť vaše reklamy schváliť.

Odvolajte sa proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami

Ak ste vyriešili problém s cieľom alebo sa domnievate, že chyba je na našej strane, môžete sa proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami odvolať priamo v účte Google Ads a požiadať o kontrolu. Keď overíme, že cieľ je v súlade s pravidlami, budeme môcť vaše reklamy schváliť.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti zablokovali pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Cieľ neumožňujúci prehľadávanie

Spoločnosť Google vyžaduje, aby indexové prehľadávače Google AdsBot mohli prehľadávať cieľ a obsah vašich reklám. Tak sa môžeme uistiť, že používatelia sú presmerovaní do cieľa reklamy zodpovedajúcemu reklame, na ktorú klikli.

Nasledujúci prípad by viedol k zamietnutiu z dôvodu cieľa neumožňujúceho prehľadávanie:

červená značka x Ciele, ktoré Google Ads nedokáže prehľadávať

 • Príklady: použitie súborov na zakázanie prístupu (napríklad robots.txt) s cieľom obmedziť prístup ku všetkým webovým stránkam alebo ich väčšej časti, neprimerané obmedzenie kapacity prehľadávania vzhľadom na počet odosielaných reklám

Poznámka: Aj v prípade, že prehľadávanie obsahu službou Google Ads neblokujete, možno jeho efektívne prehľadávanie neúmyselne obmedzujete. Táto možnosť je veľmi pravdepodobná, ak ste spoločnosti Google nedávno odoslali veľký počet reklám. Ak v prípade reklám používate nástroj na sledovanie kliknutí, skontrolujte, či neovplyvňuje kapacitu prehľadávania. Ak vaše webové stránky nemajú dostatočnú kapacitu prehľadávania, zvážte odosielanie reklám v menších počtoch počas viacerých dní.

 

Možnosti opravy

Umožnite indexovým prehľadávačom Google AdsBot prístup k vašim cieľom reklamy

Skontrolujte nastavenia svojich webových stránok alebo aplikácie a uistite sa, že neobmedzujete prehľadávanie obsahu službou Google Ads pomocou súborov na zakázanie prístupu (napríklad robots.txt).

Čo je súbor robots.txt?

Súbor robots.txt informuje indexové prehľadávače pre vyhľadávače o tom, ku ktorým webovým adresám vašich stránok môžu mať prístup. Prečítajte si viac o tom, ako spoločnosť Google interpretuje špecifikáciu robots.txt. Najčastejšie dôvody, prečo cieľ neumožňuje prehľadávanie v súvislosti so súborom robots.txt:

 • Súbor robots.txt servera znemožňuje prístup: na svoj server ste pridali súbor robots.txt a zakázali ste prístup na prehľadávanie. Stránky s týmito typmi súborov a zákazov nedokážeme prehľadávať. Vyriešte to nakonfigurovaním súboru robots.txt tak, aby povoľoval naše prehľadávanie.
 • Súbor robots.txt servera je nedostupný, pri čítaní súboru robots.txt vypršal časový limit: nepodarilo sa nám prečítať súbor robots.txt, preto sme vašu stránku nemohli prehľadať.

Zistite, ako aktualizovať súbor robots.txt.

Uistite sa, že pomocou súboru na zakázanie prístupu (napríklad robots.txt) neobmedzujete prístup ku všetkým webovým stránkam alebo ich väčšej časti. Ak chcete zistiť, ako zabezpečiť prístup k stránkam, a skontrolovať, či na nich nedochádza k chybám prehľadávania alebo či ste nenastavili nízku rýchlosť indexového prehľadávania, môžete použiť aj Google Search Console. Ak v prípade reklám používate nástroj na sledovanie kliknutí, skontrolujte, či neovplyvňuje kapacitu prehľadávania. Ak problém neviete vyriešiť, požiadajte svojho webového vývojára, aby indexovým prehľadávačom Google AdsBot umožnil prístup k aplikácii alebo webovým stránkam.

Ak ste vyriešili problém s cieľom alebo sa domnievate, že chyba je na našej strane, môžete sa proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami odvolať priamo v účte Google Ads a požiadať o kontrolu. Keď overíme, že cieľ je v súlade s pravidlami, budeme môcť vaše reklamy schváliť.

Vyberte iný cieľ

Zvážte použitie iného cieľa, ktorý je v súlade s pravidlami. Upravte cieľovú webovú adresu reklamy tak, aby smerovala na inú časť vašej aplikácie alebo webových stránok, ktoré neporušujú naše pravidlá. Potom reklamu uložte, aby sme ju mohli znova skontrolovať.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti zablokovali pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Nedostupný cieľ

Spoločnosť Google vyžaduje, aby boli reklamy dostupné v zacielenej oblasti.

Nasledujúci prípad by viedol k zamietnutiu z dôvodu nedostupného cieľa:

červená značka x Ciele, ktoré nie sú dostupné v zacielenej oblasti

 • Príklady (neúplný zoznam): webová stránka, na ktorej sa v zacielenej oblasti zobrazuje správa o obmedzení prístupu na základe polohy (napr. „Táto webová stránka nie je vo vašej oblasti k dispozícii“); webová stránka, na ktorej sa v zacielenej oblasti zobrazuje iná správa o obmedzení prístupu (napr. „Nemáte povolenie na prístup k tejto stránke“)

Dojem z cieľa

Spoločnosť Google vyžaduje, aby ciele reklamy poskytovali používateľom, ktorí kliknú na reklamu v reklamnej sieti spoločnosti Google, jednoduchú navigáciu a boli bezpečné.

Uistite sa, že ciele ani obsah reklamy (vrátane vyskakovacích okien) nemajú zložitú navigáciu a neobsahujú zavádzajúce prvky, v prípade ktorých sú webové stránky navrhnuté tak, aby zneužívali dôveru používateľov. Okrem toho sa uistite, že cieľ reklamy nespúšťa priame sťahovanie a nevedie na e‑mailovú adresu či k súboru (pozrite si zoznam nižšie).

Poznámka: Za vyskakovacie okno sa považuje každé okno bez ohľadu na jeho obsah, ktoré sa otvorí popri pôvodnej vstupnej stránke. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov (neúplný zoznam):
 • časované vyskakovacie okná;
 • samozatváracie vyskakovacie okná;
 • občasné vyskakovacie okná;
 • vyskakovacie okná generované zo samotnej reklamy;
 • vyskakovacie okná, ktoré spúšťajú proces sťahovania;
 • skryté vyskakovacie okná.

Intersticiálne reklamy povoľujeme, pokiaľ používateľovi nebránia v odchode z webových stránok. Prijateľná intersticiálna reklama je síce podobná vyskakovaciemu oknu, ide však o typ grafiky, ktorá neotvára nové okno prehliadača, ale zobrazuje sa v rámci vstupnej stránky a používateľovi nebráni v odchode z webových stránok alebo aplikácie.

Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu problému s dojmom z cieľa:

červená značka x Ciele alebo obsah so zbytočne zložitou alebo frustrujúcou navigáciou

 • Príklady: webové stránky s vyskakovacími oknami alebo intersticiálnymi reklamami, ktoré používateľa rušia pri prezeraní požadovaného obsahu; webové stránky, ktoré znemožňujú alebo narúšajú používanie tlačidla Späť v prehliadači; webové stránky, ktoré sa vo väčšine obľúbených prehliadačov a zariadení načítavajú pomaly alebo na zobrazenie vstupnej stránky vyžadujú stiahnutie ďalšej aplikácie (mimo bežných doplnkov prehliadača)

červená značka x Odkazy, ktoré spúšťajú priame sťahovanie z reklamy alebo vedú na e‑mailovú adresu či k súboru

 • Príklady: obrázky, videá, zvukové súbory, dokumenty

Poznámka: Inzerenti liekov smú používať vstupné stránky vo formáte PDF.

červená značka x Ciele obsahujúce zavádzajúce prvky

 • Príklady: webové stránky, ktoré automaticky presmerovávajú bez akcie používateľa; webové stránky obsahujúce reklamy, ktoré sa podobajú na systémové alebo webové upozornenia či chybové hlásenia

červená značka x Ciele s prostrediami reklamy, ktoré nespĺňajú normy Better Ads Standards. Viac o typoch nepovolených prostredí reklamy sa dozviete na webových stránkach združenia Coalition for Better Ads.

 • Príklady: reklamy pred otvorením s odpočítavaním, veľké pevne umiestnené reklamy a blikajúce animované reklamy

Možnosti opravy

Vyriešte problém s dojmom z cieľa

Uistite sa, že cieľ reklamy vyvoláva v používateľoch dobrý dojem, umožňuje jednoduchú navigáciu a je funkčný a užitočný. Ak ste aktualizovali cieľ tak, aby bol v súlade s našimi pravidlami, alebo sa domnievate, že chyba je na našej strane, odvolajte sa proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami priamo v účte Google Ads.

Ak vaše webové stránky obsahujú zavádzajúce prvky, odstráňte porušenie podľa týchto pokynov:

 1. Skontrolujte stav svojich webových stránok v službe Google Search Console.
 2. Odstráňte zo svojich webových stránok všetky zavádzajúce prvky.
 3. Postupujte podľa pokynov na odoslanie žiadosti o prehodnotenie.
 4. Ak počas kontroly zistíme, že vaše webové stránky už neobsahujú zavádzajúce prvky, vaše reklamy sa budú môcť znova zobrazovať.

Ak váš cieľ obsahoval prostredia reklamy, ktoré nespĺňajú normy Better Ads Standards, porušenie vyriešte podľa týchto pokynov:

 1. Skontrolujte stav svojho cieľa v nástroji Prehľad spokojnosti s reklamami.
 2. Vo svojom cieli vyriešte všetky problémy s prostrediami reklamy.
 3. Postupujte podľa pokynov na odoslanie žiadosti o prehodnotenie.
 4. Ak počas kontroly zistíme, že všetky problémy s prostrediami reklamy boli vyriešené, vaše reklamy sa budú môcť znova zobrazovať.

Vyberte iný cieľ

Ak nedokážete zmeniť cieľ reklamy, zvážte použitie iného cieľa. Upravte cieľovú webovú adresu reklamy tak, aby smerovala na inú časť vašich webových stránok alebo aplikácie, ktorá neporušuje pravidlá. Potom reklamu uložte, aby sme ju mohli znova skontrolovať.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti zablokovali pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Nedostatok pôvodného obsahu

Chceme zaistiť pozitívny dojem spotrebiteľov, keď kliknú na reklamu. Ciele reklám preto musia používateľom ponúkať jedinečnú hodnotu.

Uvádzame neúplný zoznam príkladov toho, čomu by ste sa mali v reklamách vyhýbať. Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu porušenia pravidiel Nedostatok pôvodného obsahu:

červená značka x Obsah cieľa, ktorý bol vytvorený predovšetkým na zobrazovanie reklám

 • Príklad: zvyšovanie návštevnosti (prostredníctvom praktiky označovanej ako „arbitráž“ alebo inými spôsobmi) cieľov, ktoré obsahujú viac reklám než pôvodného obsahu, veľmi málo pôvodného obsahu alebo žiadny pôvodný obsah, prípadne nadmerné množstvo reklamy

červená značka x Obsah cieľa skopírovaný z iného zdroja bez pridanej hodnoty vo forme pôvodného obsahu či ďalších funkcií

 • Príklad: zrkadlenie; rámovanie; scraping obsahu z iného zdroja; šablóny alebo vopred vygenerované webové stránky, ktoré poskytujú duplicitný obsah

červená značka x Ciele, ktorých jediným účelom je posielanie používateľov na iné miesto

 • Príklad: prepojovacia stránka, portálová stránka, stránka brány alebo iné sprostredkovacie stránky, ktoré slúžia iba na prepojenie na iné webové stránky

červená značka x Ciele, ktoré zobrazujú správu o tom, že na nich nie sú poskytované žiadne služby

 • Príklad: parkovaná doména; webové stránky, ktoré sú určené iba na rezerváciu webovej adresy; webové stránky s oznámením „Vo výstavbe“, „Už čoskoro“ a podobne

červená značka x Ciele, ktoré sú nezrozumiteľné alebo nedávajú zmysel

 • Príklad: prázdne stránky, nezmyselný obsah vstupnej stránky

Možnosti opravy

Opravte obsah cieľa reklamy

Zamerajte sa na okamžité poskytnutie užitočného, jedinečného a pôvodného obsahu a nezahlťte cieľ reklamami, a to bez ohľadu na relevantnosť reklám pre váš reklamný text. Požiadajte webového vývojára, aby odstránil všetky sústavy rámov HTML, ktoré kopírujú obsah z iných domén, než je doména vstupnej stránky reklamy. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza funkcia vyhľadávania, dbajte na to, aby výsledky vyhľadávania neboli iba skopírované z iných webových stránok alebo aplikácií. Skontrolujte, či platnosť registrácie vašich webových stránok nevypršala.

Ak ste vyriešili problém s cieľom alebo sa domnievate, že chyba je na našej strane, môžete sa proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami odvolať priamo v účte Google Ads a požiadať o kontrolu. Po overení, že váš cieľ spĺňa pravidlá, môžeme schváliť vaše reklamy.

Vyberte iný cieľ

Ak nedokážete zmeniť cieľ reklamy, zvážte použitie iného cieľa. Upravte cieľovú webovú adresu reklamy tak, aby smerovala na inú časť vašich webových stránok alebo aplikácie, ktorá neporušuje pravidlá. Potom reklamu uložte, aby sme ju mohli znova skontrolovať.

Ak tieto porušenia neviete opraviť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak budúcemu zablokovaniu účtu z dôvodu veľkého počtu zamietnutých reklám.

Porušenie pravidiel obchodu s aplikáciami alebo internetového obchodu

Spoločnosť Google vyžaduje, aby vaše ciele v obchode s aplikáciami alebo internetovom obchode dodržiavali pravidlá obchodu s aplikáciami alebo internetového obchodu spoločnosti Google.

Nasledujúci prípad by viedol k zamietnutiu z dôvodu porušenia pravidiel obchodu s aplikáciami alebo internetového obchodu:

červená značka x Ciele, ktoré porušujú pravidlá obchodu s aplikáciami alebo internetového obchodu

Zistite dôvod zamietnutia reklamy

Podrobnosti o porušení nájdete v upozornení, ktoré vám poslal obchod s aplikáciami alebo internetový obchod (napríklad Internetový obchod Chrome alebo Obchod Google Play). Po vyriešení problému s obchodom s aplikáciami alebo internetovým obchodom sa môže zobrazovanie reklám obnoviť.

Neprijateľná webová adresa

 

Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu porušenia pravidiel Neprijateľná webová adresa:

červená značka x Webové adresy, ktoré nepoužívajú štandardnú syntax

červená značka x Použitie adresy IP ako zobrazenej webovej adresy

 • Príklad: 123.45.678.90

červená značka x Zobrazené webové adresy, ktoré používajú neprijateľné znaky

 • Príklady: znaky, ako sú !, *, #, _, @
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Nerozpoznaná aplikácia

Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu porušenia pravidiel Nerozpoznaná aplikácia:

červená značka x Aplikácie, ktoré spoločnosť Google nedokáže rozpoznať

 • Príklady: chybný identifikátor aplikácie alebo chybné informácie v obchode s aplikáciami, aplikácia odstránená z obchodu s aplikáciami, aplikácia zablokovaná v obchode s aplikáciami
 
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Neoverené telefónne číslo

Spoločnosť Google vyžaduje, aby telefónne čísla v reklamách iba na volanie, odkazoch na volanie a miestach boli aktívne v krajine, na ktorú zacieľujete, a súviseli s inzerovanou spoločnosťou.

Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu porušenia pravidiel Neprijateľné telefónne číslo v reklamách iba na volanie, odkazoch na volanie a miestach:

červená značka x Telefónne čísla, ktoré neboli overené spoločnosťou Google

Možnosť opravy

1. krok z 2: overte svoje telefónne číslo

Telefónne číslo možno overiť dvoma spôsobmi:

 • Zobrazte číslo na svojich webových stránkach.
  • Telefónne číslo uvedené v reklame sa musí nachádzať na webových stránkach propagovaných v reklame. Ak sa telefónne číslo nachádza v reklamách na webové stránky v rôznych doménach, musí byť uvedené aspoň na jednej stránke v každej z domén týchto webových stránok.
  • Pripomíname, že overovacia webová adresa musí mať rovnakú doménu ako zobrazená webová adresa vašej reklamy. Číslo sa musí zobrazovať vo forme textu. Ak sa zobrazuje vo forme obrázka, nie je to v súlade s pravidlami.
   • Poznámka: Telefónne číslo dokážeme jednoduchšie skontrolovať a overiť, ak sa nachádza na vstupnej stránke, ktorá je často navštevovaná. Ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť, že náš prehľadávač rozpozná vaše telefónne číslo, zaistite, aby bolo číslo v zdrojovom kóde vašich webových stránok uvedené vo formáte E.164. Príklad formátu E.164: [+] [kód krajiny] [telefónne číslo vrátane predvoľby]. Ak používate na webových stránkach skript na dynamické vkladanie telefónneho čísla podľa zdroja návštevnosti, odporúčame vám použiť spôsoby overenia vlastníctva domény uvedené nižšie.
 • Overte vlastníctvo domény.

2. krok z 2: upravte reklamu alebo podklad

Ak používate miesto, príslušné telefónne číslo musí spĺňať požiadavky uvedené vyššie. V závislosti od adresy, ktorú chcete použiť, existujú dva spôsoby, ako upraviť podklad.

 1. Adresa v službe Firemný profil

Ak zamietnuté miesto predstavuje adresu v službe Firemný profil, budete sa musieť prihlásiť do účtu v službe Firemný profil a tam aktualizovať informácie o mieste. Tieto informácie sa automaticky prenesú do služby Google Ads. Zistite, ako upraviť záznam v službe Firemný profil.

 1. Manuálne zadaná adresa

Ak ste adresu zadali manuálne, umiestnite kurzor myši na príslušnú adresu, kliknite na ikonu ceruzky a upravte informácie o mieste. Skontrolujte názov spoločnosti a ubezpečte sa, že nepoužívate zakázanú ochrannú známku.

Ak používate reklamu iba na volanie alebo odkaz na volanie, upravte telefónne číslo v reklame alebo podklade, aby mohla byť reklama schválená.

Po úprave a uložení sa reklama alebo podklad odošle na kontrolu. Ak zistíme, že ste z reklamy a vstupnej stránky odstránili obsah porušujúci pravidlá, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

Neprijateľné telefónne číslo

Spoločnosť Google vyžaduje, aby telefónne čísla v reklamách iba na volanie, odkazoch na volanie a miestach boli aktívne v krajine, na ktorú zacieľujete, a súviseli s inzerovanou spoločnosťou.

Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu porušenia pravidiel Neprijateľné telefónne číslo v reklamách iba na volanie, odkazoch na volanie a miestach:

červená značka x Telefónne čísla, ktoré sú nepresné, neaktívne, nerelevantné alebo nepatria inzerovanej spoločnosti.

Poznámka: Spoločnosť Google môže príležitostne uskutočňovať krátke skúšobné hovory na poskytnuté telefónne čísla s cieľom overiť ich platnosť, správnosť a relevanciu, pričom tieto skúšobné hovory môže nahrávať.

červená značka x Faxové čísla, prémiové čísla alebo telefonické slová (tzv. vanity numbers)

 • Príklad prémiových čísel: ľubovoľné číslo, ktoré si na uskutočnenie hovoru vyžaduje poplatky navyše alebo príplatky, ako napríklad čísla začínajúce predvoľbou 1-900 v USA alebo 871 v Spojenom kráľovstve.
 • Príklad čísel s telefonickým slovom (tzv. vanity number): telefónne čísla, v ktorých sú čísla nahradené písmenami, ako napríklad 1-800-GOOG-411 namiesto 1-800-466-4411.

Poznámka: Môžete použiť telefónne čísla s rozdelením poplatkov, ktoré sa však zobrazia s vylúčením zodpovednosti informujúcim, že sa môžu účtovať ďalšie poplatky.

červená značka x Telefónne čísla, ktoré nie sú miestnymi ani vnútroštátnymi číslami krajiny, na ktorú zacieľujete

 • Príklad: použitie miestneho nemeckého telefónneho čísla v reklame, ktorá zacieľuje na Kanadu

červená značka x Služby virtuálneho telefónneho čísla alebo osobného čísla

Poznámka: Táto služba je k dispozícii iba v niektorých krajinách, ako sú Spojené kráľovstvo a Španielsko.

červená značka x Telefónne čísla, ktoré nemajú aktívnu službu hlasovej schránky

Obmedzenia špecifické pre určité krajiny: Brazília

Do telefónnych čísel v Brazílii musíte zahrnúť predvoľbu zvoleného operátora. Príklad: Namiesto čísla 11 5555-1234 použite číslo 0XX11 5555 1234 (XX je predvoľba operátora). Predvoľbu operátora nemusíte pridať k bezplatnému číslu ani číslu s rozdelením poplatkov, ako sú čísla s predvoľbou 4004 alebo 0800.

Možnosti opravy

1. krok z 2: opravte telefónne číslo

 • Poskytnite funkčné, relevantné telefónne číslo, ktoré volajúceho prepojí s inzerovanou spoločnosťou. Musí ísť o číslo z krajiny, na ktorú chcete zacieliť.

2. krok z 2: upravte reklamy alebo podklady

 • Ak používate miesto, príslušné telefónne číslo musí spĺňať požiadavky uvedené vyššie. V závislosti od adresy, ktorú chcete použiť, existujú dva spôsoby, ako upraviť podklad.

  • Adresa v službe Firemný profil

   Ak zamietnuté miesto predstavuje adresu v službe Firemný profil, budete sa musieť prihlásiť do účtu v službe Firemný profil a tam aktualizovať informácie o mieste. Tieto informácie sa automaticky prenesú do služby Google Ads. Zistite, ako upraviť záznam v službe Firemný profil.

  • Manuálne zadaná adresa

   Ak ste adresu zadali manuálne, umiestnite kurzor myši na príslušnú adresu, kliknite na ikonu ceruzky a upravte informácie o mieste. Skontrolujte názov spoločnosti a ubezpečte sa, že nepoužívate zakázanú ochrannú známku.

 • Ak používate reklamu iba na volanie alebo odkaz na volanie, upravte telefónne číslo podľa pravidiel.

  • Po úprave a uložení sa reklama alebo podklad odošle na kontrolu. Ak zistíme, že ste z reklamy a vstupnej stránky odstránili obsah porušujúci pravidlá, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

Zmena pomocou nástrojov pre vývojárov v prehliadači Chrome

Postup zmeny používateľského agenta pomocou nástrojov pre vývojárov v prehliadači Chrome

Táto animácia zobrazuje, ako zmeniť používateľského agenta pomocou nástroja pre vývojárov v prehliadači Chrome

 1. Otvorte nástroje pre vývojárov v prehliadači Chrome.
  1. Použite klávesové skratky: Command + Option + I (používatelia systému Mac) alebo Control + Shift + I (používatelia systémov Windows, Linux alebo ChromeOS).
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na stránke a potom výberom možnosti Preskúmať otvorte nástroje pre vývojárov v prehliadači Chrome.
  3. Kliknite na Zobraziť > Vývojár > Nástroje pre vývojárov.
 2. Vyberte kartu Podmienky siete: V sekcii „Ukladá sa do vyrovnávacej pamäte“ začiarknite možnosť „Deaktivovať vyrovnávaciu pamäť“ a potom v sekcii „Používateľský agent“ zrušte začiarknutie možnosti „Použiť predvolenú hodnotu prehliadača“.
 3. V Používateľskom agentovi vyberte možnosť Vlastné… a zadajte reťazec používateľského agenta. Ak napríklad chcete získať prístup k cieľu webových stránok pomocou prehľadávačov Google AdsBot, do poľa „Zadajte vlastný používateľský agent“ uveďte celý reťazec používateľského agenta jedného z prehľadávačov Google AdsBot.
 4. Zadajte koncovú webovú adresu do prehliadača na otvorenie webových stránok pomocou vybraného používateľského agenta.

Prehľadávače Google AdsBot (používateľské agenty)

Prehľadávač je všeobecné pomenovanie akéhokoľvek programu, ktorý sa používa na automatické vyhľadávanie a kontrolu webových stránok sledovaním odkazov z jednej webovej stránky na ďalšiu. Niekedy sa nazýva aj robot.

Používateľský agent je reťazec, ktorý používa prehliadač alebo prehľadávač na získanie informácií z webového servera. Hlavný typ používateľských agentov, ktoré spoločnosť Google používa na kontrolu kvality reklám na webových stránkach, sa volá AdsBot. Pozrite si opis prehľadávačov spoločnosti Google a úplný zoznam reťazcov používateľských agentov.

Celý reťazec používateľského agenta je úplným opisom prehľadávača. Zobrazuje sa v požiadavke a webových denníkoch. Tento reťazec slúži na identifikáciu účelu požiadavky a možností zariadenia. Webový vývojár alebo hostiteľ webového servera môže napríklad použiť používateľského agenta na konfiguráciu pravidiel prehľadávača pre webové stránky.

Reklamy budú zamietnuté z dôvodu porušenia pravidiel Nefungujúci cieľ, ak cieľ reklamy vráti chybu cieľa (napríklad kód chyby protokolu HTTP) pri prehľadávaní ktorýmkoľvek používateľským agentom Google AdsBot uvedeným nižšie:

AdsBot Mobile Web Android – kontrolujte kvalitu reklám na webových stránkach pre Android.

Token používateľského agenta: AdsBot-Google-Mobile

Celý reťazec používateľského agenta: Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G920A) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Chrome Mobile Safari (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)

AdsBot Mobile Web – kontroluje kvalitu reklám na webových stránkach pre iPhone.

Token používateľského agenta: AdsBot-Google-Mobile

Celý reťazec používateľského agenta: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1 (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)

AdsBot – kontroluje kvalitu reklám na webových stránkach pre počítače.

Token používateľského agenta: AdsBot-Google

Celý reťazec používateľského agenta: AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka