Prasības par galamērķi

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Mēs vēlamies, lai patērētājiem būtu pozitīva pieredze, noklikšķinot uz reklāmas, tāpēc reklāmu galamērķiem ir jāpiedāvā unikāla vērtība lietotājiem un ir jābūt funkcionāliem, noderīgiem un to navigācijai ir jābūt ērtai.

Tālāk ir sniegti daži neatļauta reklāmu satura piemēri. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Pieredze galamērķī

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Nevajadzīgi apgrūtināta vai sarežģīta pārvietošanās galamērķos vai saturā

Piemēri: vietnes ar uznirstošajiem logiem vai iespiestajām reklāmām, kas lietotājam traucē aplūkot pieprasīto saturu; vietnes, kurās ir atspējota pārlūkprogrammas poga “Atpakaļ” vai tiek traucēta tās darbība; vietnes, kuras nevar ātri ielādēt populārākajās pārlūkprogrammās un ierīcēs vai kuras pieprasa papildu lietojumprogrammas lejupielādi (papildus parastajiem pārlūkprogrammu spraudņiem) galvenās lapas skatīšanai.

Nav atļauts Saites, kas sāk tiešu lejupielādi no reklāmas vai novirza uz e-pasta adresi vai failu

Piemēri: attēli, video, audio, dokumenti.

Piezīme. Šajā politikā ietilpst PDF faili, pat ja PDF fails ir tikai informatīvs vai tajā ietilpst produktu specifikācijas.

Nav atļauts Galamērķi, kuros tiek veiktas ļaunprātīgas darbības

Piemēri. Tīmekļa vietnes, kas bez lietotāja darbības automātiski novirza lapu; tīmekļa vietnes, kurās ir reklāmas, kas līdzinās sistēmas vai vietnes brīdinājumiem vai kļūdu ziņojumiem.

Problēmu novēršanas rīks: pieredze galamērķī
 1. Atrodiet problēmu. Izmantojiet iepriekš izklāstīto politiku un papildu paskaidrojumus, lai noteiktu problēmu.

  Uznirstošie logi: neatkarīgi no satura par uznirstošo logu tiek uzskatīts ikviens logs, kas tiek atvērts papildus sākotnējai galvenajai lapai. Tālāk ir sniegti daži piemēri.

  • Fiksēta laika uznirstošie logi
  • Uznirstošie logi, kas paši aizveras
  • Neregulāri uznirstošie logi
  • No reklāmas ģenerēti uznirstošie logi
  • Lejupielādes uznirstošie logi
  • Panirstošie logi

  Mēs atļaujam rādīt iespiestās reklāmas, ja vien tās netraucē lietotājam aizvērt vietni. Lai gan pieņemama iespiestā reklāma ir līdzīga uznirstošajam logam, tas ir grafisks elements, kas tiek parādīts galvenajā lapā, nevis tiek atvērts jaunā pārlūkprogrammas logā, kā arī netraucē lietotājam aizvērt vietni vai lietotni.

  Ja nekontrolējat galvenās lapas funkcionalitāti, sazinieties ar mitināšanas pakalpojuma sniedzēju vai vietnes vai lietotnes īpašnieku un lūdziet noņemt no galvenās lapas visus uznirstošos logus.

 2. Labojiet reklāmas galamērķi. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.
 3. Rediģējiet reklāmu. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

  Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Ja jūsu tīmekļa vietnē ir konstatēta maldinoša lietojuma pieredze, izpildiet tālāk minētos norādījumus, lai novērstu pārkāpumu.

 1. Pārbaudiet savas vietnes statusu pakalpojumā Google Search Console.
 2. Noņemiet maldinošu lietojuma pieredzi no savas tīmekļa vietnes.
 3. Sekojiet šīm atkārtotas pārskatīšanas vadlīnijām.
 4. Ja pārskatīšanas procesā tiks noskaidrots, ka tīmekļa vietnē vairs nav maldinošas lietojuma pieredzes, jūsu reklāmas tiks apstiprinātas rādīšanai.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Nepietiekami daudz oriģināla satura

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Galamērķa saturs, kas galvenokārt izstrādāts reklāmu rādīšanai

Piemēri: datplūsmas novirzīšana (izmantojot “starpniecību” vai kā citādi) uz galamērķiem, kur reklāmu ir vairāk nekā oriģinālā satura, oriģinālā satura ir maz, tā nav vispār vai arī tiek piedāvāts pārāk daudz reklāmu.

Nav atļauts No cita avota kopēts galamērķa saturs, nepievienojot esošajam saturam jaunu saturu vai funkcijas

Piemēri: spoguļošana, atveidošana ietvarā vai satura apkopošana no cita avota, veidnes vai iepriekš ģenerētas vietnes, kurās lietotājiem tiek sniegts dublēts saturs.

Nav atļauts Galamērķi, kas ir izstrādāti tikai lietotāju pārsūtīšanai uz kādām citām vietām tīmeklī

Piemēri: tilta lapa, novirzīšanas, vārtejas vai citas starpnieklapas, kas tiek izmantotas tikai citu vietņu saistīšanai.

Nav atļauts Rezervēta domēna izmantošana reklāmas galamērķim

Piemērs: vietne, kas ir paredzēta tikai tīmekļa adreses rezervēšanai.

Nav atļauts Galamērķi, kas ir neizprotami vai bezjēdzīgi

Piemēri: tukšas lapas, juceklīgs saturs galvenajā lapā.

Problēmu novēršanas rīks: nepietiekami daudz oriģināla satura

Šo pārkāpumu var novērst divējādi.

 1. Labojiet reklāmas galamērķi. Koncentrējieties uz noderīga, unikāla un oriģināla satura tūlītēju nodrošināšanu lietotājam un nepārslogojiet galamērķi ar reklāmām neatkarīgi no tā, cik precīzi reklāmas atbilst jūsu reklāmas tekstam. Noņemiet visas HTML ietvaru kopas, kurās kopēts saturs no domēniem, kas nav reklāmas galvenās lapas domēns. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir meklēšanas funkcionalitāte, gādājiet, lai meklēšanas rezultāti netiktu vienkārši kopēti no citām vietnēm vai lietotnēm. Pārbaudiet, vai nav beidzies jūsu vietnes reģistrācijas termiņš.

  Kad būsiet atjauninājis galamērķi, lai tas atbilstu mūsu politikām, veiciet labojumus reklāmā un saglabājiet tos. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.

 2. Izvēlieties citu galamērķi. Ja nevarat vai nevēlaties veikt izmaiņas galamērķī, rediģējiet reklāmas gala URL, lai norādītu uz tādu savas vietnes vai lietotnes daļu, kura atbilst politikai.

Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Galamērķa neatbilstība

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Reklāmas, kurās netiek precīzi norādīts, kur lietotājs tiks novirzīts

Piemēri: reklāmā lietotais redzamais URL ir “www.google.com”, bet lietotājs tiek novirzīts uz galveno lapu, kuras URL ir “www.youtube.com”; redzamā URL augšējā vai otrā līmeņa domēnā tiek izmantota atslēgvārda ievietošanas funkcija, piemēram, “www.{atslēgvārds}.com”.

Nav atļauts Redzamā URL domēns vai domēna paplašinājums neatbilst gala URL un URL mobilajām ierīcēm

Piemēri: redzamais URL ir “google.com”, bet gala URL ir “example.com”; redzamais URL ir “example.com”, bet gala URL ir “example.org”.

Nav atļauts Netiek izmantots apakšdomēns, lai skaidri nodalītu vietni no citām vietnēm, kas tiek mitinātas šajā domēnā vai vecākdomēnā

Piemērs: redzamais URL ir “blogspot.com”, bet gala URL ir “mycompany.blogspot.com”.

Piezīme. Ja domēns tiek izmantots tikai vienā uzņēmumā, apakšdomēns nav jāizmanto.

Nav atļauts Novirzīšana no gala URL, kas var novirzīt lietotāju uz citu domēnu

Piemērs: gala URL “http://example.com” novirza uz “http://example2.com”.

Nav atļauts Izsekošanas veidnes, kas nenovirza uz to pašu saturu, uz kuru novirza gala URL

Piemērs: gala URL novirza uz produktu kategoriju lapu, bet izsekošanas veidne novirza lietotāju uz konkrēta produkta lapu.

Problēmu novēršanas rīks: galamērķa neatbilstība
 1. Pārskatiet savus vietrāžus URL. Jūsu reklāmā minētajā vietnē vai lietotnē (tas ir jūsu redzamais URL) ir jābūt precīzi norādītam, uz kuru vietni vai lietotni tiks novirzīti lietotāji pēc noklikšķināšanas uz jūsu reklāmas (tā ir jūsu galvenā lapa). Galvenā lapa ir tā lapa, kurā lietotāji faktiski nonāk pēc jebkādas novirzīšanas, kas ir saistīta ar jūsu iestatīto galamērķa URL, gala URL vai izsekošanas veidni.

  Noraidījuma e-pasta ziņojumā tiek norādīts domēns, uz kuru jūsu reklāma novirzīja pārskatīšanas brīdī. Varat izmantot arī pakalpojumu Search Console, lai pārbaudītu URL gala galveno lapu un nodrošinātu tās domēna atbilstību redzamā URL domēnam.

  Atslēgvārdu URL: šī politika attiecas uz tādiem atslēgvārdu vietrāžiem URL, kuri neatbilst redzamajam URL. Uzziniet, kā rediģēt atslēgvārdu vietrāžus URL.

  Izsekošana: ja pirms izsekošanas parametra netiks ietverts elements {ignore}, izsekošanas parametrs gala vietrādī URL var izraisīt galamērķa neatbilstību. Ja izmantojat izsekošanu savā gala vietrādī URL, tostarp dinamiskajā ID no trešās puses izsekošanas sistēmas, jūsu gala vietrādī URL pirms izsekošanas parametra ir jābūt ietvertam arī elementam {ignore}.

  Nav atļauts Nav atļauts: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Nav atļauts Atļauts: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Izsekošanas veidnes: ja lietotājs ir jānovirza uz citu domēnu, ieteicams iestatīt izsekošanas veidni. Ņemiet vērā, ka izsekošanas veidnēm ir jānovirza lietotājs uz to pašu saturu, uz kuru novirza gala URL. Jebkura atšķirība, kuru izsekošanas veidne rada vietrādī URL, tostarp parametros un apakšdomēnos, varētu novirzīt lietotāju uz saturu, kas atšķiras no gala URL.

  Izmaiņas, kas izsekošanas veidnēs tiks ieviestas atslēgvārdu vai vietnes saites līmenī, tiks pārskatītas automātiski. Taču, ja izveidojāt izsekošanas veidni visai reklāmu kopai, kampaņai vai kontam, pēc veidnes labošanas jums būs jāpieprasa pārskatīšana.

  Starpniekserveru redzamie vietrāži URL: dažām tirdzniecības platformām, farmaceitiskajiem terminiem, tālākpārdevējiem un domēniem ar nepiedienīgu valodu dažreiz var izmantot citu domēnu, lai izvairītos no neatbilstošas valodas parādīšanas. Pieprasiet pārskatīšanu, lai uzzinātu, vai jūsu reklāmas ir derīgas. Ņemiet vērā, ka šī opcija nav pieejama izvērstajām teksta reklāmām.

 2. Rediģējiet savus vietrāžus URL, lai tie atbilstu politikai.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un esat to saglabājis, tā tiek nosūtīta pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un galvenās lapas, apstiprināsim jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Galamērķa vietne/lietotne nedarbojas

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Galamērķi, kas nedarbojas pareizi vai nav pareizi iestatīti

Piemēri: vietne, kas atgriež HTTP kļūdas kodu, piemēram, “403 — aizliegts” vai “404 — nav atrasts”; vietne, kas nedarbojas visās atrašanās vietās vai populārākajās pārlūkprogrammās un ierīcēs; DNS uzmeklēšanas kļūdas; iekšējas servera kļūdas; vietne izstrādes stadijā.

Problēmu novēršanas rīks: galamērķa vietne/lietotne nedarbojas
 1. Pārbaudiet ievadīto URL. Pārbaudiet, vai galvenās lapas vietrāži URL, atslēgvārdu vietrāži URL, dinamiskās izsekošanas vietrāži URL un dziļo saišu vietrāži URL ir pareizi un vai tajos nav drukas kļūdu.
 2. Labojiet reklāmas galamērķi. Ja URL ir ievadīts pareizi, iespējams, vietne vai lietotne nedarbojas pareizi. Tālāk ir minēti daži aspekti, ko ieteicams pārbaudīt.

  Vietnes un lietotnes: reklāma nedrīkst novirzīt uz lietotni, kura ir izstrādes stadijā, vai uz vietni, kas atgriež nederīgu HTTP statusa kodu. Pat ja jums izdodas sekmīgi ielādēt vietni, tā var netikt pareizi ielādēta citos gadījumos, piemēram, citās tīmekļa pārlūkprogrammās un ierīcēs vai Google Ads sistēmā. Jūsu vietnei ir pareizi jādarbojas visās atrašanās vietās neatkarīgi no tā, kur atlasāt reklāmas mērķauditoriju. Pārbaudiet reklāmas galamērķi dažādās pārlūkprogrammās un ierīcēs, lai nodrošinātu, ka tas vienmēr tiek saistīts ar aktīvu vietni vai lietotni. Lietotnes nevar reklamēt vietās, kur tās nav pieejamas lejupielādei.

  HTTP atbildes kodi: noskaidrojiet, kura kļūda rodas jūsu galamērķī un kur tā rodas. Ņemiet vērā, ka kļūdu var izraisīt noteikts lapā esošs komponents (piemēram, Javascript). Tālāk ir sniegti noderīgu HTTP galveņu rīku piemēri.

  Kad esat noskaidrojis, kāda kļūda rodas jūsu galvenajā lapā, skatiet definīciju un padomus par šo HTTP statusa kodu labošanu. Ja joprojām nevarat atrast galvenās lapas problēmu, sazinieties ar tīmekļa pārzini vai tīmekļa mitināšanas pakalpojuma sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.

  Vietnēm, kuras ir nesen migrētas no HTTP uz HTTPS, iestatiet novirzīšanu uz jaunu HTTPS URL vai atjauniniet savās reklāmās vai reklāmu paplašinājumos esošos vietrāžus URL. Pretējā gadījumā URL var nebūt pieejams, un tādējādi reklāma vai paplašinājums var tikt noraidīts.

  Lietotņu iesaistes reklāmas: pārbaudiet, vai esat pareizi iestatījis dziļās saites URL, un pārbaudiet, vai neizmantojat trešās puses izsekotājus. Pašlaik tie netiek atbalstīti lietotņu iesaistes reklāmās.

  Lietotņu reklāmas: visiem trešo pušu izsekotājiem ir pareizi jānovirza lietotājs uz atbilstošo lietotni pareizajā lietotņu veikalā.

 3. Iesniedziet kampaņu pārskatīšanai. Kad būsim pārliecinājušies, ka galamērķis darbojas, varēsim apstiprināt jūsu reklāmas.
 4. Ja nevarat labot pārkāpumus savā vietnē vai lietotnē, ieteicams reklāmai izmantot citu galamērķi, kurš darbojas. Rediģējiet savas reklāmas gala URL, lai tas novirzītu lietotājus uz citu vietnes vai lietotnes daļu, kas atbilst mūsu politikām. Saglabājiet reklāmu, lai mēs varētu to vēlreiz pārskatīt.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Galamērķi nevar pārmeklēt

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Galamērķi, ko Google Ads nevar pārmeklēt

Piemēri: izslēgšanas failu (piemēram, “robots.txt”) izmantošana, lai ierobežotu piekļuvi visai vietnei vai lielākajai tās daļai; pārmeklēšanas apjoma neproporcionāla ierobežošana attiecībā pret iesniegto reklāmu skaitu.

Problēmu novēršanas rīks: galamērķi nevar pārmeklēt

Pārbaudiet savas vietnes vai lietotnes iestatījumus, lai nodrošinātu, ka neviens no tiem neliedz programmai Google Ads pārmeklēt jūsu vietnes saturu. Varat arī izmantot pakalpojumu Google Search Console, lai uzzinātu, kā padarīt savas lapas pieejamas, un meklētu rāpuļprogrammas kļūdas. Pēc tam skatiet, kā labot izslēgšanas failus.

Ja neliedzat Google Ads pārmeklēt jūsu saturu, iespējams, netīši ierobežojat efektīvu pārmeklēšanu. Tas ir īpaši ticams, ja nesen Google serveriem iesniedzāt lielu daudzumu reklāmu. Lai pārliecinātos, vai neesat pārmērīgi ierobežojis rāpuļprogrammas, lūdzu, pārbaudiet, vai esat iestatījis zemu rāpuļprogrammas izmantošanas ātrumu pakalpojumā Google Search Console. Ja savām reklāmām izmantojat klikšķu izsekotāju, lūdzu, pārbaudiet, vai tas neietekmē pārmeklēšanas apjomu. Ja vietnei nav pietiekama pārmeklēšanas apjoma, ieteicams sadalīt iesniegto reklāmu apjomu pa mazākām daļām un iesniegt tās vairāku dienu laikā.

Kad esat veicis nepieciešamās izmaiņas, iesniedziet kampaņu pārskatīšanai. Kad būsim pārliecinājušies, ka problēma ir novērsta, varēsim apstiprināt jūsu reklāmas.

Lietotņu vai interneta veikalu politikas pārkāpums

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Galamērķi, ar kuriem tiek pārkāptas to lietotņu vai interneta veikalu politikas

Piemēri: paplašinājumi, ar kuriem tiek pārkāptas Chrome izstrādātāju programmu politikas, vai lietotnes, ar kurām tiek pārkāptas Google Play politikas

Problēmu novēršanas rīks: pieredze galamērķī

Detalizētu informāciju par pārkāpumu(-iem), lūdzu, skatiet paziņojumā, kuru jums nosūtīja lietotņu vai interneta veikals (t. i., Chrome interneta veikals vai Google Play veikals). Tiklīdz problēma ar jūsu lietotni vai interneta veikalu ir atrisināta, reklāmu rādīšana var tikt atsākta.

Nepieņemams URL

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Vietrāži URL, kuros netiek ievērota standarta sintakse

Nav atļauts IP adreses izmantošana redzamā URL vietā

Piemērs: 123.45.678.90

Nav atļauts Redzamie URL, kuros tiek izmantotas nepieņemamas rakstzīmes

Piemēri: !, *, #, _, @

Neatpazīta lietotne

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Google nevar atpazīt lietotnes

Piemēri: nepareizi izveidots lietotnes ID vai lietotņu veikals, lietotne ir dzēsta vai tās darbība lietotņu veikalā ir apturēta.

Neverificēts tālruņa numurs

Tikai zvana reklāmās, zvanu paplašinājumos un atrašanās vietas paplašinājumos nav atļauts tālāk minētais.

Not allowed Tālruņa numuri, kuri nav verificēti Google tīklā
Problēmu novēršanas rīks: neverificēts tālruņa numurs
 1. Verificējiet savu tālruņa numuru. Tālruņa numuru var verificēt divos tālāk norādītajos veidos.

  Publicējiet numuru savā vietnē. Reklāmā redzamajam tālruņa numuram ir jābūt redzamam vietnē, kas norādīta jūsu reklāmā. Tas nozīmē — ja tālruņa numurs tiek rādīts dažādu vietņu reklāmās, šim tālruņa numuram ir arī jābūt redzamam vismaz vienā lapā katrā no šīm vietnēm. Ņemiet vērā, ka verifikācijas URL domēnam ir jābūt vienādam ar reklāmas redzamā URL domēnu. Numuram ir jābūt ietvertam tekstā. Ja tas ir redzams attēlā, tas neatbilst politikai. Tālruņa numuru būs vieglāk atrast un verificēt, ja tas tiks rādīts bieži apmeklētā galvenajā lapā.

  Apstipriniet domēna īpašumtiesības. Varat arī verificēt tālruņa numuru, apliecinot īpašumtiesības uz reklāmas redzamā URL domēnu. To varat izdarīt, saistot Google Search Console un Google Ads kontus vai savā vietnē pievienojot unikālu Google Ads reklāmguvumu uzskaites tagu vai atkārtotā mārketinga tagu.

 2. Rediģējiet atrašanās vietas paplašinājumu. Ja izmantojat atrašanās vietas paplašinājumu, saistītajam tālruņa numuram ir jāatbilst iepriekš minētajām prasībām. Paplašinājumu var rediģēt divējādi atkarībā no tā, kādu adresi vēlaties izmantot.

  Adrese no pakalpojuma “Google mans uzņēmums”: ja noraidītā atrašanās vieta ir adrese no pakalpojuma “Google mans uzņēmums”, jums būs jāpierakstās savā “Google mans uzņēmums” kontā un jāatjaunina tajā norādītā atrašanās vietas informācija, kas tiks automātiski pārsūtīta programmai Google Ads. Uzziniet, kā rediģēt informāciju pakalpojumā “Google mans uzņēmums”.

  Manuāli ievadīta adrese: ja manuāli ievadījāt adresi, virziet kursoru virs šīs adreses un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai rediģētu atrašanās vietas informāciju. Pārskatiet uzņēmuma nosaukumu un noteikti neizmantojiet preču zīmi bez pilnvarojuma.

 3. Rediģējiet tikai zvana reklāmu vai zvana paplašinājumu. Mainiet tālruņa numuru reklāmā vai paplašinājumā, lai jūsu reklāmu varētu apstiprināt.

  Kad būsiet rediģējis un saglabājis savu reklāmu vai paplašinājumu, tas tiks nosūtīts pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un galvenās lapas, apstiprināsim jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Nepieņemams tālruņa numurs

Tikai zvana reklāmās, zvanu paplašinājumos un atrašanās vietas paplašinājumos nav atļauts tālāk minētais.

Not allowed Tālruņa numuri, kuri ir nepareizi, neatbilstoši, nav aktīvi vai kurus izmantojot nevar sasniegt reklamēto uzņēmumu.

Piezīme. Google dažkārt var veikt neilgus testa zvanus uz norādīto tālruņa numuru, lai apstiprinātu, ka tas ir derīgs, pareizs un atbilstošs; šie zvani var tikt arī ierakstīti.

Not allowed Faksa numuri, paaugstinātas maksas numuri vai īsie numuri

Paaugstinātas maksas numuru piemērs: ikviens numurs, kur, lai pabeigtu zvanu, tiek piemērota papildu maksa, piemēram, numuri ar 1-900 Amerikas Savienotajās Valstīs vai numuri ar 871 Lielbritānijā

Īso numuru piemērs: tādi tālruņa numuri, kuros cipari ir aizstāti ar burtiem, piemēram, numura “1-800-466-4411” vietā ir numurs “1-800-GOOG-411”

Piezīme. Varat izmantot dalītu izmaksu tālruņa numurus, bet tajos tiks parādīta atruna par iespējamu papildu maksas piemērošanu.

Not allowed Tādi tālruņa numuri, kas nav vietējie vai iekšzemes tālruņa numuri valstī, kurā atlasāt mērķauditoriju

Piemērs: Vācijas vietējā numura izmantošana reklāmā, kuras mērķauditorija tiek atlasīta Kanādā

Not allowed Virtuālie tālruņa numuru pakalpojumi vai personiskie numuri

Piezīme: šis pakalpojums ir pieejams tikai noteiktās valstīs, piemēram, Lielbritānijā un Spānijā.

Not allowed Tālruņa numuri, kuriem nav aktīva balss pasta pakalpojuma

Valstij raksturīgi ierobežojumi: Brazīlija

Tālruņu numuros Brazīlijā noteikti iekļaujiet vēlamā operatora kodu. Piemēram, “11 5555-1234” vietā izmantojiet “0XX11 5555 1234” (kur XX ir mobilo sakaru operatora kods). Bezmaksas vai dalītu izmaksu numuriem, piemēram, 4004 vai 0800, operatora kods nav nepieciešams.

Problēmu novēršanas rīks: nepieņemams tālruņa numurs
 1. Labojiet tālruņa numuru. Nodrošiniet atbilstošu tālruņa numuru, pa kuru var piezvanīt uz reklamēto uzņēmumu un kurš ir iekšzemes tālrunis valstī, kurā vēlaties atlasīt mērķauditoriju.
 2. Rediģējiet atrašanās vietas paplašinājumu. Paplašinājumu var rediģēt divējādi atkarībā no tā, kādu adresi vēlaties izmantot.

  Adrese no pakalpojuma “Google mans uzņēmums”: ja noraidītā atrašanās vieta ir adrese no pakalpojuma “Google mans uzņēmums”, jums būs jāpierakstās savā “Google mans uzņēmums” kontā un jāatjaunina tajā norādītā atrašanās vietas informācija, kas tiks automātiski pārsūtīta programmai Google Ads. Uzziniet, kā rediģēt informāciju pakalpojumā “Google mans uzņēmums”.

  Manuāli ievadīta adrese: ja manuāli ievadījāt adresi, virziet kursoru virs šīs adreses un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai rediģētu atrašanās vietas informāciju. Pārskatiet uzņēmuma nosaukumu un noteikti neizmantojiet preču zīmi bez pilnvarojuma.

 3. Rediģējiet tikai zvana reklāmu vai zvana paplašinājumu. Ievadiet tālruņa numuru, kas atbilst politikai.

  Kad būsiet rediģējis un saglabājis savu reklāmu vai paplašinājumu, tas tiks nosūtīts pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un galvenās lapas, apstiprināsim jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu reklāmu skaita dēļ.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?