Mainoksen kohteeseen liittyvät vaatimukset

Haluamme tarjota kuluttajille hyvän käyttökokemuksen mainoksen klikkaamisen jälkeen, joten kohteen on tarjottava käyttäjille ainutlaatuista arvoa ja oltava toimiva, hyödyllinen ja helppokäyttöinen.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Mainoksen kohteen käyttökokemus

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Kohde tai sisältö, jonka käyttäminen on erittäin hankalaa tai turhauttavaa

Esimerkkejä: Sellaisia ponnahdusikkunoita tai välimainoksia sisältävät verkkosivustot, jotka häiritsevät käyttäjän kykyä nähdä pyydetty sisältö; sivustot, jotka poistavat käytöstä selaimen Takaisin-painikkeen tai hankaloittavat sen käyttöä; verkkosivustot, jotka eivät lataudu nopeasti suosituimmilla selaimilla ja laitteilla tai jotka edellyttävät jonkin lisäsovelluksen lataamista laskeutumissivun katselemiseksi (lukuun ottamatta tavallisia selainten laajennuksia)

Ei sallittu Linkit, jotka käynnistävät latauksen suoraan mainoksesta tai jotka johtavat sähköpostiosoitteeseen tai tiedostoon

Esimerkkejä: Kuvat, video, ääni, dokumentit

Huom. Tämä käytäntö koskee myös PDF-tiedostoja, vaikka ne olisivat informatiivisia ja sisältäisivät esimerkiksi tuotetietoja.

Ei sallittu Kohteet, joiden käyttökokemus on suunniteltu harhaanjohtavaksi

Esimerkkejä: Verkkosivustot, joilta käyttäjä uudelleenohjataan automaattisesti toisaalle, vaikka käyttäjä ei olisi tehnyt mitään toimia, sekä verkkosivustot, joiden sisältämät mainokset muistuttavat järjestelmän tai sivuston antamia varoituksia tai virheilmoituksia

Vianetsintä: Mainoksen kohteen käyttökokemus
 1. Tunnista ongelma. Tunnista ongelma yllä mainitun käytännön avulla.

  Ponnahdusikkunat: Pidämme ponnahdusikkunana sisällöstä riippumatta kaikkia sellaisia ikkunoita, jotka avautuvat alkuperäisen laskeutumissivun lisäksi. Esimerkkejä tämäntyyppisestä sisällöstä:

  • ajastetut ponnahdusikkunat
  • itsestään sulkeutuvat ponnahdusikkunat
  • ajoittaiset ponnahdusikkunat
  • mainoksesta syntyvät ponnahdusikkunat
  • latauksen aloittavat ponnahdusikkunat
  • selainikkunan taakse jäävät ponnahdusikkunat.

  Sallimme välimainokset, kunhan ne eivät estä käyttäjää poistumasta sivustolta. Vaikka välimainokset muistuttavat ponnahdusikkunoita, ne sallitaan, jos kyseessä on laskeutumissivulla näkyvä kuva, joka ei avaa omaa selainikkunaa eikä estä käyttäjää poistumasta sivustolta tai sovelluksesta.

  Jos et itse hallinnoi laskeutumissivusi toiminnallisuutta, pyydä verkkopalvelun tarjoajaa tai verkkosivuston tai sovelluksen omistajaa poistamaan ponnahdusikkunat laskeutumissivulta.

 2. Korjaa mainoksen kohde. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 3. Muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Jos verkkosivustosi käyttökokemus on katsottu harhaanjohtavaksi, korjaa rikkomus noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Tarkista sivustosi tila Google Search Consolesta.
 2. Muokkaa sivustoasi siten, että sen käyttökokemus ei ole harhaanjohtava.
 3. Noudata näitä tarkistusta koskevia ohjeita.
 4. Jos tarkistuksessa selviää, että verkkosivuston käyttökokemus ei enää ole harhaanjohtava, mainoksesi hyväksytään ja niitä ryhdytään jälleen näyttämään.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Riittämättömästi alkuperäistä sisältöä

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Kohdesisältö, joka on suunniteltu ensisijaisesti mainosten näyttämiseen

Esimerkkejä: Liikenteen ohjaaminen (mainossivuston välityksellä tai muulla tavalla) kohteisiin, joissa on enemmän mainoksia kuin alkuperäistä sisältöä, vähän tai ei lainkaan alkuperäistä sisältöä taikka liiallista mainontaa

Ei sallittu Muualta kopioitu sisältö, johon ei ole lisätty alkuperäistä sisältöä tai muita toimintoja

Esimerkkejä: Sisällön peilaus, kehystys, keräys toisesta lähteestä, mallit tai esiluodut verkkosivustot, jotka tarjoavat päällekkäistä sisältöä

Ei sallittu Kohteet, jotka on suunniteltu yksinomaan käyttäjien lähettämiseen muualle

Esimerkkejä: Portaalisivu, oviaukko, yhdyskäytävä sekä muut välittäjäsivut, joita käytetään ainoastaan linkittämiseen muille sivustoille

Ei sallittu Varatun verkkotunnuksen käyttäminen mainoksen kohteena

Esimerkkejä: Sivusto, jota käytetään vain verkko-osoitteen varaamiseen

Ei sallittu Kohteet, jotka eivät ole ymmärrettäviä tai niistä ei saa selvää

Esimerkkejä: Tyhjät sivut, siansaksaa sisältävät laskeutumissivut

Vianetsintä: Riittämättömästi alkuperäistä sisältöä

Tämän rikkomuksen voi ratkaista kahdella tavalla:

 1. Korjaa mainoksen kohde. Keskity tarjoamaan käyttäjälle hyödyllistä, yksilöllistä ja alkuperäistä sisältöä heti. Älä lisää kohteeseen liikaa mainoksia, vaikka näytettävät mainokset olisivatkin erittäin osuvia mainostekstin kannalta. Poista kaikki HTML-kehykset, joihin on kopioitu sisältöä mainoksen laskeutumissivun verkkotunnuksesta poikkeavista verkkotunnuksista. Jos sivustollasi tai sovelluksessasi on hakutoiminto, varmista, ettei hakutuloksia ole vain kopioitu muilta sivustoilta tai muista sovelluksista. Tarkista, ettei sivustosi rekisteröinti ole vanhentunut.

  Kun olet päivittänyt kohteen käytäntöjemme mukaiseksi, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

 2. Valitse toinen kohde. Jos et voi tai halua tehdä muutoksia kohteeseen, muokkaa mainoksen lopullista URL-osoitetta siten, että se osoittaa verkkosivustosi tai sovelluksesi sellaiseen osaan, joka noudattaa käytäntöä.

Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Määritystä vastaamaton kohde

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Mainokset, joissa ei kerrota selkeästi, mihin käyttäjä ohjataan

Esimerkkejä: Näkyvä URL-osoite on www.google.fi, mutta käyttäjä ohjataan laskeutumissivulle, jonka URL-osoite on www.youtube.com; näkyvän URL-osoitteen ylätason tai toisen tason verkkotunnuksessa käytetään avainsanan lisäysominaisuutta (esim. www.{avainsana}.com)

Ei sallittu Näkyvän URL-osoitteen verkkotunnus tai verkkotunnuksen loppuosa, joka ei vastaa lopullista URL-osoitetta ja mobiili-URL-osoitetta

Esimerkkejä: Näkyvä URL-osoite on google.fi ja lopullinen URL-osoite example.com; näkyvä URL-osoite on example.com ja lopullinen URL-osoite example.org

Ei sallittu Aliverkkotunnuksen puuttuminen, minkä vuoksi sivustoa ei voida erottaa muista saman verkkotunnuksen alaisista itsenäisistä sivustoista tai varsinaisesta ylätason verkkotunnuksesta

Esimerkki: Näkyvä URL-osoite on blogspot.com ja lopullinen URL-osoite mycompany.blogspot.com

Huom. Aliverkkotunnusta ei tarvita, jos vain yksi yritys käyttää verkkotunnusta.

Ei sallittu Lopullisesta URL-osoitteesta tehdyt uudelleenohjaukset, jotka ohjaavat käyttäjän toiseen verkkotunnukseen

Esimerkki: Lopullinen URL http://example.com johtaa osoitteeseen http://example2.com

Ei sallittu Seurantamallit, jotka eivät johda samaan sisältöön kuin lopullinen URL

Esimerkki: Lopullinen URL johtaa tuoteluokkasivulle, mutta seurantamalli ohjaa käyttäjän tietylle tuotesivulle

Vianetsintä: Määritystä vastaamaton kohde
 1. Tarkista URL-osoitteesi. Mainoksessasi näkyvän verkkosivuston tai sovelluksen (näkyvä URL-osoitteesi) on näytettävä tarkasti, mille verkkosivustolle tai mihin sovellukseen käyttäjät ohjataan, kun he klikkaavat mainostasi (laskeutumissivusi). Laskeutumissivu on sivu, jolle käyttäjät päätyvät määritettyyn kohde-URL-osoitteeseen, lopulliseen URL-osoitteeseen tai seurantamalliin liittyvien uudelleenohjauksien jälkeen.

  Näet hylkäyssähköpostista verkkotunnuksen, johon mainoksesi johti tarkistuksen aikana. Voit tarkistaa URL-osoitteesi lopullisen laskeutumissivun myös Search Consolen avulla ja varmistaa, että laskeutumissivun verkkotunnus vastaa näkyvän URL-osoitteesi verkkotunnusta.

  Avainsanojen URL-osoitteet: Tämä käytäntö koskee avainsanojen URL-osoitteita, jotka eivät vastaa näkyvää URL-osoitetta. Lue lisää avainsanojen URL-osoitteiden muokkaamisesta.

  Seuranta: Lopullisen URL-osoitteen seurantaparametri voi aiheuttaa määritystä vastaamattoman kohteen, jos seurantaparametrin eteen ei ole lisätty {ignore}-merkintää. Jos lopullisessa URL-osoitteessa käytetään seurantaa, mukaan lukien kolmannen osapuolen seurantajärjestelmän dynaaminen tunnus, {ignore}-merkintä on lisättävä lopullisen URL-osoitteen seurantaparametrin eteen.

  Ei sallittu Ei sallittu: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Ei sallittu Sallittu: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Seurantamallit: Jos haluat uudelleenohjata käyttäjät johonkin toiseen verkkotunnukseen, määritä seurantamalli. Muista, että seurantamallien on ohjattava käyttäjä samaan sisältöön kuin lopullinen URL-osoite. Jos seurantamallin lisääminen muuttaa lopullista URL-osoitetta, mukaan lukien parametreja ja aliverkkotunnuksia, käyttäjä voi ohjautua muuhun kuin lopullisen URL-osoitteen osoittamaan sisältöön.

  Mainos-, avainsana- tai sivustolinkkitasoiset seurantamallien muutokset tarkistetaan automaattisesti. Jos kuitenkin loit seurantamallin koko mainosryhmälle, kampanjalle tai tilille, pyydä tarkistusta, kun olet korjannut mallin.

  Sijaisosoitteet näkyvinä URL-osoitteina: Kun kyse on tietyistä ostosalustoista, lääkealan termeistä, jälleenmyyjien sivustoista ja sopimattomia ilmauksia sisältävistä verkkotunnuksista, varsinaisen verkkotunnuksen tilalla on joskus mahdollista näyttää jokin toinen verkkotunnus. Tällä tavoin sopimattoman kielenkäytön näyttäminen voidaan välttää. Jos haluat selvittää, onko sinulla oikeus käyttää sijaisosoitetta, pyydä tarkistusta. Huomaa, että tämä ei ole käytettävissä laajennettujen tekstimainosten tapauksessa.

 2. Muokkaa URL-osoitteitasi siten, että ne noudattavat käytäntöä.

  Kun olet muokannut ja tallentanut mainoksesi, se lähetetään tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja laskeutumissivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Toimimaton kohde

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Kohteet, jotka eivät toimi kunnolla tai jotka on määritetty väärin

Esimerkkejä: Sivusto, joka palauttaa HTTP-virhekoodin, kuten "403 Kielletty" tai "404 Sivua ei löydy", tai joka ei toimi kaikissa sijainneissa tai yleisillä selaimilla ja laitteilla; DNS-hakuvirheet; sisäiset palvelinvirheet; keskeneräinen sivusto

Vianetsintä: Toimimaton kohde
 1. Tarkista kirjoittamasi URL-osoite. Tarkista, että laskeutumissivujen URL-osoitteet, avainsanojen URL-osoitteet, dynaamiset seuranta-URL-osoitteet ja täsmälinkkien URL-osoitteet ovat oikein eikä niissä ole kirjoitusvirheitä.
 2. Korjaa mainoksen kohde. Jos antamassasi URL-osoitteessa ei ole virhettä, vika on ehkä sivustossasi tai sovelluksessasi. Seuraavassa on joitakin tarkistettavia asioita:

  Sivustot ja sovellukset: Mainos ei saa johtaa keskeneräiseen sovellukseen tai rakenteilla olevalle verkkosivustolle, joka palauttaa virheellisen HTTP-tilakoodin. Vaikka sivustosi latautuu oikein sinulle, se ei ehkä lataudu oikein muissa olosuhteissa, kuten muissa selaimissa, muilla laitteilla tai Google Ads ‑järjestelmässä. Sivustosi tai sovelluksesi on toimittava oikein kaikissa sijainneissa riippumatta siitä, mihin mainos on kohdistettu. Tarkista mainoksen kohde eri selaimilla ja laitteilla ja varmista, että sen linkki johtaa aina toimivalle verkkosivustolle tai toimivaan sovellukseen. Sovelluksia ei saa mainostaa paikoissa, joissa niiden lataaminen ei ole mahdollista.

  HTTP-vastauskoodit: Selvitä, mikä virhe kohteessasi on ja missä se ilmenee. Huomaa, että jokin tietty sivulla oleva komponentti (kuten JavaScript) voi aiheuttaa virheen. Seuraavassa on esimerkkejä HTTP-otsikkotyökaluista, joista voi olla apua:

  Kun tiedät, minkä virhekoodin laskeutumissivusi näyttää, katso määrityksistä ja vihjeistä tietoja siitä, kuinka voit korjata eri HTTP-tilakoodien virheitä. Jos et vieläkään tunnista laskeutumissivuun liittyvää ongelmaa, pyydä apua verkkovastaavalta tai verkkopalvelun tarjoajalta.

  Jos sivustolla on hiljattain siirrytty käyttämään HTTPS:ää HTTP:n sijaan, määritä uudelleenohjaus uuteen HTTPS-URL-osoitteeseen tai päivitä mainostesi ja laajennustesi URL-osoitteet. Jos et tee tätä, URL-osoite ei ehkä ole käytettävissä, mikä johtaa mainoksen tai laajennuksen hylkäämiseen.

  Sovelluksen käyttöön aktivoivat mainokset: Tarkista, että olet määrittänyt täsmälinkin URL-osoitteen oikein etkä käytä kolmannen osapuolen seurantaa. Sovelluksen käyttöön aktivoivat mainokset eivät tällä hetkellä tue tätä ominaisuutta.

  Sovellusten kampanjamainokset: Varmista, että kaikki kolmannen osapuolen seurantapalvelimet uudelleenohjaavat käyttäjän oikeaan sovellukseen ja sovelluskauppaan.

 3. Lähetä kampanja tarkistettavaksi. Kun olemme vahvistaneet kohteesi toimivan oikein, voimme hyväksyä mainoksesi.
 4. Ellet voi korjata sivustoa tai sovellusta, sinun kannattaa valita mainoksellesi jokin toinen, toimiva kohde. Muokkaa mainoksesi lopullista URL-osoitetta siten, että se osoittaa verkkosivustosi tai sovelluksesi sellaiseen osaan, joka ei riko käytäntöjämme. Tallenna sitten mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Indeksoitavaksi kelpaamaton kohde

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Kohteet, joita Google Ads ei voi indeksoida

Esimerkkejä: Koko sivuston suurimman osan käytön rajoittaminen poissulkemistiedostojen, kuten robots.txt-tiedostojen avulla; indeksointitehokkuuden suhteeton rajoittaminen lähetettyjen mainosten määrään nähden

Vianetsintä: Indeksoitavaksi kelpaamaton kohde

Tarkista verkkosivustosi tai sovelluksesi asetuksista, ettet ole estänyt Google Adsia indeksoimasta sisältöäsi. Google Search Consolen avulla voit selvittää, miten voit antaa Googlelle sivujesi indeksointioikeuden ja tarkistaa mahdolliset indeksointivirheet. Tutustu tarkemmin myös poissulkemistiedostojen korjaamiseen.

Vaikka et estäisikään Google Adsia indeksoimasta sisältöäsi, saatat tahattomasti rajoittaa indeksoinnin tehokkuutta. Näin voi käydä, jos olet äskettäin lähettänyt Googlelle suuren määrän mainoksia. Varmista, ettet rajoita indeksointia liikaa tarkistamalla Google Search Consolesta, että indeksointitiheys on riittävän pieni. Jos käytät mainoksissa klikkausseurantaa, tarkista, ettei seuranta vaikuta indeksoinnin tehokkuuteen. Jos verkkosivustosi indeksointitehokkuus ei ole riittävä, mainosten lähetykset kannattaa jakaa pienempiin eriin ja useammalle päivälle.

Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, lähetä kampanja tarkistettavaksi. Kun olemme vahvistaneet, että ongelma on ratkaistu, voimme hyväksyä mainoksesi.

Sovellus‑ tai verkkokaupan sääntöjen rikkominen

Tämä ei ole sallittua:

Ei sallittu Kohteet, jotka rikkovat sovellus‑ tai verkkokaupan käytäntöjä

Esimerkkejä: Chrome-kehittäjien ohjelmasääntöjä rikkovat laajennukset tai Google Playn käytäntöjä rikkovat sovellukset

Vianetsintä: Mainoksen kohteen käyttökokemus

Lisätietoja rikkomuksista on ilmoituksessa, jonka sait sovellus‑ tai verkkokaupalta (kuten Chrome Web Storelta tai Google Play Kaupalta). Kun olet ratkaissut ongelman sovellus‑ tai verkkokaupan kanssa, mainosten näyttämistä voidaan jatkaa.

Kelpaamaton URL-osoite

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu URL-osoitteet, jotka eivät noudata vakiomuotoista syntaksia

Ei sallittu IP-osoitteen käyttäminen näkyvänä URL-osoitteena

Esimerkki: 123.45.678.90

Ei sallittu Näkyvät URL-osoitteet, joissa käytetään kelpaamattomia merkkejä

Esimerkiksi seuraavat merkit: !, *, #, _, @

Tunnistamaton sovellus

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Sovellukset, joita Google ei tunnista

Esimerkkejä: Sovellustunnus tai sovelluskauppa on väärin muotoiltu, sovellus on poistettu sovelluskaupasta tai sovellus on jäädytetty

Vahvistamaton puhelinnumero

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja Vain soitto ‑mainoksissa, puhelulaajennuksissa eivätkä sijaintilaajennuksissa.

Not allowed Puhelinnumerot, joita Google ei ole vahvistanut
Vianetsintä: Vahvistamaton puhelinnumero
 1. Vahvista puhelinnumerosi. Puhelinnumeron voi vahvistaa kahdella tavalla:

  Laita numero näkyviin sivustollesi. Mainoksessa näkyvän puhelinnumeron on oltava näkyvissä myös mainoksessa mainitulla verkkosivustolla. Jos puhelinnumero näkyy eri verkkosivustoihin liittyvissä mainoksissa, puhelinnumeron on esiinnyttävä vähintään yhdellä kyseisten verkkosivustojen sivulla. Vahvistus-URL-osoitteella on oltava sama verkkotunnus kuin mainoksessa näkyvällä URL-osoitteella. Numeron on oltava tekstimuotoinen, sillä kuvana näkyvä numero on käytännön vastainen. Puhelinnumeron tunnistaminen ja vahvistaminen on helpompaa, jos numero näkyy jollakin suositulla laskeutumissivulla.

  Vahvista verkkotunnuksen omistajuus. Vaihtoehtoisesti voit vahvistaa puhelinnumeron todistamalla, että omistat mainoksesi näkyvässä URL-osoitteessa olevan verkkotunnuksen. Linkitä Google Search Console- ja Google Ads ‑tilisi tai lisää verkkosivustollesi ainutkertainen Google Adsin konversioseurantatagi tai uudelleenmarkkinointitagi.

 2. Muokkaa sijaintilaajennusta. Jos käytät sijaintilaajennusta, siihen liittyvän puhelinnumeron on oltava yllä olevien käytäntöjen mukainen. Voit muokata laajennustasi kahdella eri tavalla sen mukaan, mitä osoitetta haluat siinä käyttää.

  Google My Business ‑osoite: Jos hylätty sijainti on osoite Google My Businessista, sinun on kirjauduttava Google My Business ‑tilillesi ja päivitettävä sijainnin tiedot siellä. Tiedot siirtyvät automaattisesti Google Adsiin. Lue lisätietoja Google My Business ‑tietojen muokkaamisesta.

  Manuaalisesti syötetty osoite: Jos syötit osoitteen manuaalisesti, voit muokata sijaintitietojasi, kun viet hiiren osoitteen päälle ja klikkaat kynäkuvaketta. Tarkista yrityksen nimi ja varmista, ettet käytä tavaramerkkejä luvatta.

 3. Muokkaa puhelulaajennusta tai vain soitto ‑mainosta. Muuta mainoksessa tai laajennuksessa olevaa puhelinnumeroa niin, että mainoksesi voidaan hyväksyä.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos tai laajennus lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja laskeutumissivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Kelpaamaton puhelinnumero

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja Vain soitto ‑mainoksissa, puhelulaajennuksissa eivätkä sijaintilaajennuksissa.

Not allowed Puhelinnumerot, jotka ovat virheellisiä, käytöstä poistettuja, epäolennaisia tai eivät yhdistä mainostettuun yritykseen

Huom. Google saattaa soittaa satunnaisia testipuheluja annettuun puhelinnumeroon, jotta numeron toimivuus, oikeellisuus ja asianmukaisuus voidaan varmistaa. Tällaiset Testipuhelut saatetaan nauhoittaa.

Not allowed Faksinumerot, lisämaksulliset numerot ja kirjaimista muodostuvat numerot

Esimerkki lisämaksullisista numeroista: Lisämaksullinen on mikä tahansa numero, johon soittaminen edellyttää ylimääräisiä maksuja, kuten 1-900-alkuiset numerot Yhdysvalloissa ja 871-alkuiset numerot Isossa-Britanniassa.

Esimerkki kirjaimista muodostuvista numeroista: Näissä puhelinnumeroissa osa numeroista on korvattu kirjaimilla, esimerkiksi puhelinnumero 1-800-GOOG-411 numeron 1-800-466-4411 sijaan.

Huom. Voit käyttää jaettujen kulujen puhelinnumeroita, mutta niiden yhteydessä näytetään vastuuvapauslauseke, jossa kerrotaan mahdollisista lisämaksuista.

Not allowed Puhelinnumerot, jotka eivät ole paikallisia tai kotimaisia numeroita kohdemaassasi

Esimerkki: saksalaisen paikallisnumeron käyttäminen Kanadaan kohdistetuissa mainoksissa

Not allowed Virtuaaliset puhelinnumeropalvelut tai henkilökohtaiset numerot

Huom. Tämä palvelu on saatavilla vain joissakin maissa, kuten Isossa-Britanniassa ja Espanjassa.

Not allowedPuhelinnumerot, joilla ei ole käytössä vastaajapalvelua

Maakohtaiset rajoitukset: Brasilia

Brasiliassa puhelinnumeroihin on muistettava lisätä halutun operaattorin tunnus. Käytä esimerkiksi numeron 11 5555-1234 sijasta numeroa 0XX11 5555 1234 (jossa XX tarkoittaa operaattoritunnusta). Maksuttomissa tai jaettujen kulujen puhelinnumeroissa (kuten 4004 tai 0800) ei tarvitse käyttää operaattoreiden tunnuksia.

Vianetsintä: Kelpaamaton puhelinnumero
 1. Korjaa puhelinnumerosi. Anna toimiva puhelinnumero, jolla saa yhteyden mainostettuun yritykseen ja joka on kotimainen numero kohdemaassa.
 2. Muokkaa sijaintilaajennusta. Voit muokata laajennustasi kahdella eri tavalla sen mukaan, mitä osoitetta haluat siinä käyttää.

  Google My Business ‑osoite: Jos hylätty sijainti on osoite Google My Businessista, sinun on kirjauduttava Google My Business ‑tilillesi ja päivitettävä sijainnin tiedot siellä. Tiedot siirtyvät automaattisesti Google Adsiin. Lue lisätietoja Google My Business ‑tietojen muokkaamisesta.

  Manuaalisesti syötetty osoite: Jos syötit osoitteen manuaalisesti, voit muokata sijaintitietojasi, kun viet hiiren osoitteen päälle ja klikkaat kynäkuvaketta. Tarkista yrityksen nimi ja varmista, ettet käytä tavaramerkkejä luvatta.

 3. Muokkaa puhelulaajennusta tai vain soitto ‑mainosta. Anna käytäntöä noudattava puhelinnumero.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos tai laajennus lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja laskeutumissivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?