Sihtkoha nõuded

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Soovime, et tarbijad saaksid reklaamil klikkides hea kogemuse, seega peavad reklaamide sihtkohad pakkuma kasutajatele unikaalset väärtust ning olema töökorras, kasulikud ja hõlpsasti navigeeritavad.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Sihtkoha kasutuskogemus

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud Sihtkohad või sisu, milles navigeerimine on liiga keeruline või tüütu

Näited: veebisaidid, mille hüpikaknad või vahereklaamid häirivad kasutajat soovitud sisu vaatamisel; saidid, mis keelavad brauseri tagasinupu või häirivad selle talitlust; veebisaidid, mille laadimine võtab populaarsetes brauserites ja seadmetes aega või mille sihtlehe vaatamiseks on vaja alla laadida lisarakendus (peale brauseri tavapäraste pistikprogrammide)

Pole lubatud Lingid, mis algatavad allalaadimise otse reklaamist või suunavad e-posti aadressile või failile

Näited: pildid, videod, helisisu, dokumendid

Märkus. Need eeskirjad hõlmavad ka PDF-faile, isegi kui PDF on teavitava sisuga või sisaldab toote spetsifikatsioone.

Pole lubatud Sihtkohad, mis sisaldavad ahistava iseloomuga kogemusi.

Näited. Veebisaidid, mis suunavad lehele automaatselt ümber ilma kasutaja toiminguta; veebisaidid reklaamidega, mis sarnanevad süsteemi- või saidihoiatuste või veateadetega.

Vigade otsimine: sihtkoha kasutuskogemus
 1. Tuvastage probleem. Kasutage probleemi tuvastamiseks ülalolevaid eeskirju ja lisaselgitusi.

  Hüpikaknad. Nende sisust olenemata loeme hüpikakendeks kõiki aknaid, mis avanevad lisaks algsele sihtlehele. Siin on mõned näited:

  • ajaliselt plaanitud hüpikaknad;
  • isesulguvad hüpikaknad;
  • perioodiliselt ilmuvad hüpikaknad;
  • reklaamist loodud hüpikaknad;
  • allalaadimishüpikaknad;
  • taustale jäävad hüpikaknad.

  Vahereklaamid on lubatud, kui need ei takista kasutajal saidilt lahkumist. Kuigi vahereklaamid sarnanevad hüpikutega, on need lubatud juhul, kui need kuvatakse graafikana sihtlehel ilma uut brauseriakent avamata ega takista kasutajal saidilt või rakendusest lahkumist.

  Kui te oma sihtlehe funktsioone ise ei halda, võtke ühendust oma majutusteenuse pakkuja või veebisaidi/rakenduse omanikuga ja paluge neil sihtlehelt kõik hüpikud eemaldada.

 2. Parandage reklaami sihtkohta. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 3. Muutke reklaami. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

Kui teie veebisait sisaldas ahistava iseloomuga kogemusi, järgige rikkumise parandamiseks allolevaid juhiseid.

 1. Kontrollige saidi olekut Google'i otsingukonsoolis.
 2. Eemaldage oma veebisaidilt ahistava iseloomuga kogemused.
 3. Järgige uuesti läbivaatamise juhiseid.
 4. Kui ülevaatusel leitakse, et veebisait ei sisalda enam ahistava iseloomuga kogemusi, kinnitatakse teie reklaamide esitamine.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Ebapiisav originaalsisu

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud Sihtkoha sisu, mille peamine eesmärk on esitada reklaame

Näited: liikluse suunamine (arbitraažiga või muul viisil) sihtkohtadesse, kus on rohkem reklaame kui originaalsisu, vähe originaalsisu või puudub see üldse või on väga palju reklaame

Pole lubatud Sihtkoha sisu, mis on kopeeritud muust allikast ega lisa väärtust algupärase sisu ega lisafunktsioonide näol

Näited: peegeldamine; raamimine; teisest allikast sisu kogumine; mallid või eelloodud veebisaidid, mis hõlmavad kopeeritud sisu

Pole lubatud Sihtkohad, mille ainus eesmärk on kasutajad mujale suunata

Näited: sildlehed, lüüslehed ja muud vahelehed, mida kasutatakse ainult muudele saitidele linkimiseks

Pole lubatud Pargitud domeeni kasutamine reklaami sihtkohana

Näited: sait, mis on mõeldud ainult veebiaadressi reserveerimiseks

Pole lubatud Arusaamatud või ebaloogilised sihtkohad

Näited: tühjad lehed, sihtlehe seosetu sisu

Vigade otsimine: ebapiisav originaalsisu

Selle rikkumise lahendamiseks on kaks võimalust.

 1. Parandage reklaami sihtkohta. Keskenduge kasutajale kohe kasuliku, unikaalse ja algupärase sisu pakkumisele. Ärge koormake sihtkohta üle reklaamidega sellest olenemata, kui asjakohased need teie reklaami teksti suhtes on. Eemaldage kõik HTML-raamistikud, mis kopeerivad sisu muudest domeenidest kui reklaami sihtlehe domeen. Kui teie saidil või rakenduses on otsingufunktsioon, siis veenduge, et otsingutulemused poleks kopeeritud muudelt saitidelt ega rakendustest. Veenduge, et saidi registreerimine poleks aegunud.

  Kui olete meie eeskirjade alusel sihtkohta muutnud, tehke reklaamis muudatus ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

 2. Valige muu sihtkoht. Kui te ei saa või ei soovi sihtkohta muuta, muutke reklaami lõplikku URL-i, et viidata veebisaidi või rakenduse muule osale, mis eeskirju järgib.

Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Sihtkoht ei ühti

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud Reklaamid, mis ei kajasta täpselt seda, kuhu kasutaja suunatakse

Näited: kuvatav URL www.google.com, mis viib sihtlehele www.youtube.com; märksõna sisestamise funktsiooni kasutamine kuvatava URL-i ülataseme või teise taseme domeenil, nt www.{keyword}.com

Pole lubatud Kuvatava URL-i domeen või domeenilaiend, mis ei ühti lõpliku ja mobiilseadme URL-iga

Näited: kuvatav URL google.com ja lõplik URL example.com; kuvatav URL example.com ja lõplik URL example.org

Pole lubatud Puudub alamdomeen, mis eristab seda saiti selgelt kõigist muudest samal domeenil või emadomeenil hostitavatest saitidest

Näide: kuvatav URL blogspot.com ja lõplik URL mycompany.blogspot.com

Märkus: kui domeeni kasutab ainult üks ettevõte, ei ole alamdomeen nõutav.

Pole lubatud Ümbersuunamised lõplikult URL-ilt, mis suunavad kasutaja muule domeenile

Näide: lõplik URL http://example.com suunab ümber aadressile http://example2.com

Pole lubatud Jälgimismallid, mis ei vii lõpliku URL-iga sama sisu juurde

Näide: lõplik URL viib tootekategooria lehele, ent jälgimismall suunab kasutaja konkreetse toote lehele

Vigade otsimine: sihtkoht ei ühti
 1. Vaadake URL-id üle. Reklaamis esitatav veebisait või rakendus (teie kuvatav URL) peab täpselt kajastama veebisaiti või rakendust, kuhu teie reklaamil klikkinud inimesed suunatakse (teie sihtleht). Sihtleht on koht, kuhu kasutaja pärast teie määratud sihtkoha URL-i, lõpliku URL-i või jälgimismalliga seotud ümbersuunamisi tegelikult jõuab.

  Teie tagasilükkamise meilis on märgitud domeen, millele reklaam ülevaatuse ajal viitas. URL-i lõpliku sihtlehe kontrollimiseks võite kasutada ka teenust Search Console, kus veenduge, et sihtlehe domeen vastaks kuvatava URL-i domeenile.

  Märksõna URL-id: need eeskirjad kehtivad märksõna URL-ide puhul, mis ei ühti kuvatava URL-iga. Vaadake, kuidas märksõna URL-e muuta.

  Jälgimine: lõpliku URL-i jälgimisparameeter võib põhjustada olukorra, kus sihtkoht ei ühti, kui enne jälgimisparameetrit ei ole sisestatud atribuuti {ignore}. Kui kasutate lõplikus URL-is jälgimist, sh kolmanda osapoole jälgimissüsteemi dünaamilist ID-d, tuleb teil lõpliku URL-i jälgimisparameetri ette atribuut {ignore} lisada.

  Pole lubatud Pole lubatud: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Pole lubatud Lubatud: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Jälgimismallid: kui teil on vaja kasutaja muule domeenile ümber suunata, võite kaaluda jälgimismalli seadistamist. Pidage meeles, et jälgimismallid peavad suunama kasutaja lõpliku URL-iga sama sisu juurde. Mis tahes muudatused, mida jälgimismall URL-is põhjustab, sh parameetrid ja alamdomeenid, võivad suunata kasutaja lõplikust URL-ist erisuguse sisuni.

  Jälgimismallide muudatused reklaami, märksõna ja saidilingi tasemel vaadatakse üle automaatselt. Kui aga lõite jälgimismalli terve reklaamirühma, kampaania või konto jaoks, tuleb teil pärast malli parandamist ülevaatust taotleda.

  Puhverserveri kuvatavad URL-id: mõned ostuplatvormid, raviminimetused, edasimüüjad ja domeenid, mis sisaldavad sobimatut kõnepruuki, võivad mõnikord kasutada mõnda muud domeeni, et vältida sobimatu kõnepruugi kuvamist. Sobilikkuse väljaselgitamiseks taotlege ülevaatust. Arvestage, et see valik pole saadaval laiendatud tekstreklaamide jaoks.

 2. Muutke URL-e nii, et need järgiksid eeskirju.

  Pärast reklaami muutmist ja salvestamist saadetakse see ülevaatusele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui tuvastame, et olete vastuvõetamatu sisu reklaamist ja sihtlehelt eemaldanud, võime reklaami esitamiseks kinnitada.

Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Sihtkoht ei tööta

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud Sihtkohad, mis ei tööta korralikult või on valesti seadistatud

Näited: sait, mis tagastab HTTP-veakoodi, nt „403: juurdepääs keelatud” või „404: lehte ei leitud”; sait, mis ei tööta kõigis asukohtades või levinud brauserites ja seadmetes; DNS-päringu vead; serveri sisemised vead; pooleliolev sait

Vigade otsimine: sihtkoht ei tööta
 1. Kontrollige sisestatud URL-i. Kontrollige sihtlehe, märksõna, dünaamilise jälgimise ja sügava lingi URL-e ning veenduge, et need oleksid õiged ega sisaldaks kirjavigu.
 2. Parandage reklaami sihtkohta. Kui sisestatud URL on õige, võib asi olla selles, et teie sait või rakendus ei tööta õigesti. Sel juhul pöörake tähelepanu järgmisele.

  Saidid ja rakendused: teie reklaam ei tohi suunata kasutajat rakendusse, mille arendamine on pooleli, ega veebisaidile, mis esitab sobimatu HTTP-olekukoodi. Isegi kui teie näete, et sihtleht laaditakse õigesti, ei pruugita seda korralikult laadida muudel juhtudel, näiteks muudes veebibrauserites, seadmetes või Google Adsi süsteemis. Teie sait või rakendus peab toimima korralikult kõigis asukohtades sellest olenemata, milliseid piirkondi reklaamiga sihite. Kontrollige reklaami sihtkohta eri brauserites ja seadmetes ning veenduge, et teid suunataks alati toimivale saidile või rakendusse. Rakendusi ei saa reklaamida kohtades, kus rakendus pole allalaadimiseks saadaval.

  HTTP-vastuskoodid: uurige välja, milline viga sihtkohas ilmneb ja kus see täpselt juhtub. Pange tähele, et tõrke põhjus võib olla kindel lehe komponent (nt Javascript). Siin võivad abiks olla näiteks järgmised HTTP-päise tööriistad:

  Kui teate, millise koodi teie sihtleht loob, vaadake HTTP-olekukoodide parandamiseks nende määratlusi ja nõuandeid. Kui sihtlehe probleemi ei õnnestu siiski kindlaks teha, võtke abi saamiseks ühendust oma veebihalduri või veebimajutusteenuse pakkujaga.

  Hiljuti HTTP-lt HTTPS-ile üle läinud saidi puhul tuleb teil seadistada ümbersuunamine uuele HTTPS-i URL-ile või värskendada URL-e reklaamides ja laiendites. Muidu võib URL osutuda kättesaamatuks, mis põhjustab reklaami või laiendi tagasilükkamise.

  Rakenduse kaasamisreklaamid: veenduge, et sügava lingi URL oleks õigesti seadistatud ja te ei kasutaks kolmanda osapoole jälgijat. Seda praegu rakenduse kaasamisreklaamide puhul ei toetata.

  Rakenduste reklaamid: veenduge, et kolmanda osapoole jälgijad suunaksid kasutaja õigesse rakenduste poodi ja õige rakenduse juurde.

 3. Esitage kampaania ülevaatamiseks. Kui tuvastame, et sihtkoht töötab, saame teie reklaamid kinnitada.
 4. Kui te ei saa saiti või rakendust parandada, võite kasutada reklaami jaoks paremini toimivat sihtkohta. Muutke reklaami lõplikku URL-i nii, et see suunaks teie veebisaidi või rakenduse mõnele muule osale, mis meie eeskirju ei riku. Seejärel salvestage reklaam, et saaksime selle uuesti üle vaadata.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Sihtkoht pole roomatav

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud Sihtkohad, kus Google Ads ei saa roomata

Näited: välistusfailide (nt „robots.txt”) abiga tervele või enamikule saidile juurdepääsu tõkestamine, roomamise ebaproportsionaalne piiramine võrreldes esitatavate reklaamide arvuga

Vigade otsimine: sihtkoht pole roomatav

Kontrollige veebisaidi või rakenduse seadeid ja veenduge, et te ei blokeeriks Google Adsi poolset saidi sisus roomamist. Teenusest Google Search Console leiate teavet selle kohta, kuidas muuta lehed juurdepääsetavaks ja veenduda, et lehel poleks roomamisvigu. Seejärel vaadake, kuidas välistamisfaile parandada.

Isegi kui te Google Adsi poolset sisus roomamist ei blokeeri, võib teie tegevus siiski tahtmatult tõhusat roomamist takistada. See on eriti tõenäoline juhul, kui olete hiljuti saatnud Google'ile suure hulga reklaame. Veendumaks, et te roomamist liialt ei piira, vaadake, et te poleks Google Search Console'is seadistanud madalat roomamismäära. Kui kasutate reklaamide jaoks klikkide jälgimist, veenduge, et see ei mõjutaks roomamisvõimet. Kui veebisait ei suuda roomamist piisavalt toetada, võiksite jagada reklaamid väiksemateks komplektideks ja esitada need mitme päeva jooksul.

Pärast vajalike muudatuste tegemist esitage kampaania ülevaatamiseks. Kui tuvastame, et probleem on lahendatud, saame teie reklaamid kinnitada.

Rakenduse või veebipoe eeskirjade rikkumine

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud Sihtkohtad, mis on vastuolus rakenduse või veebipoe eeskirjadega

Näited: laiendused, mis on vastuolus Chrome'i arendaja programmieeskirjadega, või rakendused, mis on vastuolus Google Play eeskirjadega

Vealeidja: sihtkoha kasutuskogemus

Rikkumiste üksikasjad leiate rakenduse või veebipoe (Chrome'i veebipoe või Google Play poe) saadetud märguandest. Niipea kui vastuolu rakenduses või veebipoes on lahendatud, saab jätkata reklaami esitamist.

Sobimatu URL

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud URL-id, mis ei järgi standardset süntaksit

Pole lubatud IP-aadressi kasutamine kuvatava URL-ina

Näide: 123.45.678.90

Pole lubatud Kuvatavad URL-id, mis sisaldavad sobimatuid tähemärke

Näide: märgid !, *, #, _, @

Tundmatu rakendus

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud Rakendused, mida Google ei saa tuvastada

Näited: valesti vormindatud rakenduse ID või rakenduste pood, rakendus on poes kustutatud või peatatud

Kinnitamata telefoninumber

Järgmine ei ole lubatud ainult telefonikõnedega reklaamide, kõnelaiendite ja asukohalaiendite puhul.

Not allowed Telefoninumbrid, mida Google ei ole kinnitanud
Vigade otsimine: kinnitamata telefoninumber
 1. Kinnitage oma telefoninumber. Telefoninumbri kinnitamiseks on kaks võimalust.

  Näidake numbrit oma saidil. Reklaamis olev telefoninumber peab olema lisatud ka reklaamitavale veebisaidile. See tähendab, et kui telefoninumbrit näidatakse eri veebisaitide reklaamides, peab see telefoninumber olema iga veebisaidi vähemalt ühel lehel. Pidage meeles, et kinnitamise URL-il peab olema sama domeen, mis reklaami kuvataval URL-il. Number peab olema teksti kujul. Pildi kujul esitatud number ei vasta eeskirjadele. Teie telefoninumbrit on hõlpsam tuvastada ja kinnitada, kui see asub sihtlehel, mida sagedasti külastatakse.

  Kinnitage domeeni omandiline kuuluvus. Telefoninumbri kinnitamiseks võite ka tõestada, et reklaami kuvatava URL-i domeen kuulub teile. Selleks linkige Google Search Console'i ja Google Adsi konto või lisage oma veebisaidile Google Adsi unikaalne konversioonide jälgimise märgend või uuesti turundamise märgend.

 2. Muutke asukohalaiendit. Kui kasutate asukohalaiendit, peab telefoninumber vastama ülalkirjeldatud nõuetele. Kasutatavast aadressist olenevalt on laiendi muutmiseks kaks võimalust.

  Teenuse Google'i minu ettevõte aadress: kui tagasilükatud asukoht on teenuses Google'i minu ettevõte asuv aadress, tuleb teil logida sisse oma teenuse Google'i minu ettevõte kontole ja värskendada seal asukohateavet, mis edastatakse automaatselt Google Adsi. Vaadake, kuidas teenuse Google'i minu ettevõte kirjet muuta.

  Käsitsi sisestatud aadress: kui sisestasite aadressi käsitsi, hõljutage kursorit aadressil ja klikkige asukohateabe muutmiseks pliiatsiikoonil. Vaadake üle ettevõtte nimi ja veenduge, et te ei kasutaks volitamata mõnda kaubamärki.

 3. Muutke ainult telefonikõnega reklaami või kõnelaiendit. Muutke reklaamis või laiendis olevat telefoninumbrit, et reklaami saaks kinnitada.

  Pärast reklaami või laiendi muutmist ja salvestamist saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui tuvastame, et olete vastuvõetamatu sisu reklaamist ja sihtlehelt eemaldanud, võime reklaami esitamiseks kinnitada.

Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Sobimatu telefoninumber

Järgmine ei ole lubatud ainult telefonikõnedega reklaamide, kõnelaiendite ja asukohalaiendite puhul.

Not allowed Telefoninumbrid, mis on ebatäpsed, inaktiivsed või asjakohatud või ei võimalda võtta ühendust reklaamitud ettevõttega.

Märkus. Google võib mõnikord teha lühikese testkõne edastatud telefoninumbrile, et kontrollida selle õigsust, täpsust ja asjakohasust. Neid kõnesid võidakse salvestada.

Not allowed Faksinumbrid, eritasuga numbrid või edevusnumbrid

Eritasuga numbri näide: iga number, millele helistamisel lisanduvad lisatasud, nt 1900-ga algavad numbrid Ameerika Ühendriikides või 871-ga algavad numbrid Ühendkuningriigis.

Edevusnumbri näide: telefoninumbrid, kus numbrid on asendatud tähtedega, nt „1-800-GOOG-411“, mitte „1-800-466-4411“

Märkus. Võite kasutada jagatud kuluga telefoninumbreid, kuid nende puhul kuvatakse teatis, mis ütleb, et kehtida võivad lisatasud.

Not allowed Telefoninumbrid, mis pole sihitava riigi kohalikud numbrid

Näide: Saksamaa telefoninumbri kasutamine Kanadat sihtivas reklaamis

Not allowed Virtuaalse telefoninumbri teenused või personaalnumbri teenus

Märkus. See teenus on saadaval ainult teatud riikides, nt Ühendkuningriigis ja Hispaanias

Not allowed Telefoninumbrid, mis ei kasuta kõnepostiteenust

Riigipõhised piirangud: Brasiilia

Brasiilia telefoninumbrite puhul lisage kindlasti teie valitud operaatori operaatorikood. Näiteks sisestage numbri 11 5555-1234 asemel 0XX11 5555 1234, kus XX on operaatorikood. Tasuta või jagatud kuluga numbrite (nt 4004 või 0800) puhul pole operaatorikoode vaja kasutada.

Vigade otsimine: sobimatu telefoninumber
 1. Parandage telefoninumbrit. Sisestage töötav ja asjakohane telefoninumber, mille abil saab reklaamitava ettevõttega ühendust võtta ja mis on sihitava riigi kohalik number.
 2. Muutke asukohalaiendit. Kasutatavast aadressist olenevalt on laiendi muutmiseks kaks võimalust.

  Teenuse Google'i minu ettevõte aadress: kui tagasilükatud asukoht on teenuses Google'i minu ettevõte asuv aadress, tuleb teil logida sisse oma teenuse Google'i minu ettevõte kontole ja värskendada seal asukohateavet, mis edastatakse automaatselt Google Adsi. Vaadake, kuidas teenuse Google'i minu ettevõte kirjet muuta.

  Käsitsi sisestatud aadress: kui sisestasite aadressi käsitsi, hõljutage kursorit aadressil ja klikkige asukohateabe muutmiseks pliiatsiikoonil. Vaadake üle ettevõtte nimi ja veenduge, et te ei kasutaks volitamata mõnda kaubamärki.

 3. Muutke ainult telefonikõnega reklaami või kõnelaiendit. Sisestage telefoninumber, mis järgib eeskirju.

  Pärast reklaami või laiendi muutmist ja salvestamist saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui tuvastame, et olete vastuvõetamatu sisu reklaamist ja sihtlehelt eemaldanud, võime reklaami esitamiseks kinnitada.

Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?