Απαιτήσεις προορισμού

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Θέλουμε οι καταναλωτές να έχουν καλή εμπειρία, όταν κάνουν κλικ σε διαφημίσεις. Επομένως, οι προορισμοί των διαφημίσεων πρέπει να παρέχουν μοναδική αξία στους χρήστες, καθώς και να είναι λειτουργικοί, χρήσιμοι και η πλοήγηση σε αυτούς να είναι εύκολη.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Εμπειρία προορισμού

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπεται Προορισμοί ή περιεχόμενο η πλοήγηση στα οποία είναι αδικαιολόγητα δύσκολη ή περίπλοκη

Παραδείγματα: ιστότοποι με αναδυόμενα παράθυρα ή παρενθετικές διαφημίσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα του χρήστη να βλέπει το περιεχόμενο το οποίο τον ενδιαφέρει, ιστότοποι που απενεργοποιούν το κουμπί πίσω του προγράμματος περιήγησης ή παρεμβαίνουν στη λειτουργία του, ιστότοποι που δεν φορτώνουν γρήγορα στα δημοφιλέστερα προγράμματα περιήγησης και στις δημοφιλέστερες συσκευές ή απαιτούν λήψη πρόσθετης εφαρμογής για την προβολή της σελίδας προορισμού (εκτός από τις συνήθεις προσθήκες προγράμματος περιήγησης)

Κόκκινο σύμβολο x Σύνδεσμοι που εκκινούν μια άμεση λήψη από τη διαφήμιση ή που οδηγούν σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα αρχείο

Παραδείγματα: εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχου, έγγραφα

Σημείωση: Σε αυτήν την πολιτική περιλαμβάνονται τα αρχεία PDF, ακόμα και αν το PDF είναι ενημερωτικό ή περιλαμβάνει προδιαγραφές προϊόντων.

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που περιέχουν εμπειρίες παρενόχλησης.

Παραδείγματα: Ιστότοποι που ανακατευθύνουν αυτόματα τη σελίδα χωρίς ενέργεια του χρήστη, ιστότοποι που περιέχουν διαφημίσεις οι οποίες μοιάζουν με προειδοποιήσεις ή μηνύματα σφάλματος του συστήματος ή του ιστοτόπου.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Εμπειρία προορισμού
 1. Εντοπίστε το πρόβλημα. Χρησιμοποιήστε την παραπάνω πολιτική και τις πρόσθετες εξηγήσεις παρακάτω, για να εντοπίσετε το πρόβλημα.

  Αναδυόμενα παράθυρα: Ως αναδυόμενο παράθυρο θεωρούμε κάθε παράθυρο, ανεξαρτήτως περιεχομένου, που ανοίγει επιπλέον της αρχικής σελίδας προορισμού. Δείτε ορισμένα παραδείγματα:

  • Αναδυόμενα παράθυρα που ανοίγουν με χρονικό όριο
  • Αναδυόμενα παράθυρα που κλείνουν από μόνα τους
  • Αναδυόμενα παράθυρα που ανοίγουν ανά διαστήματα
  • Αναδυόμενα παράθυρα που δημιουργούνται από την ίδια τη διαφήμιση
  • Αναδυόμενα παράθυρα λήψης
  • Αναδυόμενα παράθυρα pop-under

  Οι παρενθετικές διαφημίσεις επιτρέπονται, εφόσον δεν εμποδίζουν τον χρήστη να αποχωρήσει από έναν ιστότοπο. Οι παρενθετικές διαφημίσεις αποτελούν τύπο γραφικού στοιχείου παρόμοιο με τα αναδυόμενα παράθυρα. Είναι αποδεκτές, εφόσον εμφανίζονται εντός της σελίδας προορισμού, δεν ανοίγουν νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης και δεν εμποδίζουν την έξοδο ενός χρήστη από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.

  Αν δεν ελέγχετε τη λειτουργικότητα της σελίδας προορισμού, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσίας φιλοξενίας ή τον κάτοχο του ιστοτόπου ή της εφαρμογής και ζητήστε του να καταργήσει τυχόν αναδυόμενα παράθυρα από τη σελίδα προορισμού.

 2. Διορθώστε τον προορισμό της διαφήμισης. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον προορισμό της διαφήμισης, ενημερώστε τη διαφήμιση με έναν νέο προορισμό που συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.
 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθούν ξανά η διαφήμιση και ο προορισμός της για έλεγχο.

  Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αν ο ιστότοπός σας περιείχε εμπειρίες παρενόχλησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να επιλύσετε την παράβαση:

 1. Ελέγξτε την κατάσταση του ιστοτόπου σας στο Google Search Console.
 2. Καταργήστε τις εμπειρίες παρενόχλησης που τυχόν υπάρχουν στον ιστότοπό σας.
 3. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες επανεξέτασης.
 4. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο ιστότοπος δεν περιέχει πλέον εμπειρίες παρενόχλησης, οι διαφημίσεις σας θα εγκριθούν για προβολή.
Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Ανεπαρκές πρωτότυπο περιεχόμενο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Περιεχόμενο προορισμού που έχει σχεδιαστεί κυρίως για την εμφάνιση διαφημίσεων

Παραδείγματα: προσέλκυση επισκεψιμότητας (μέσω ιστοτόπων χωρίς περιεχόμενο ή άλλων μεθόδων) σε προορισμούς που περιλαμβάνουν περισσότερες διαφημίσεις σε σχέση με πρωτότυπο περιεχόμενο, λίγο ή και καθόλου πρωτότυπο περιεχόμενο ή υπερβολικά πολλές διαφημίσεις

Κόκκινο σύμβολο x Περιεχόμενο προορισμού που αναπαράγεται από άλλη πηγή χωρίς να προστίθεται αξία με τη μορφή πρωτότυπου περιεχομένου ή πρόσθετης λειτουργικότητας

Παραδείγματα: κατοπτρισμός, χρήση πλαισίων, αντιγραφή περιεχομένου από άλλη πηγή, πρότυπα ή έτοιμοι ιστότοποι που παρέχουν διπλότυπο περιεχόμενο

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για να κατευθύνουν τους χρήστες κάπου αλλού

Παραδείγματα: σελίδα γεφύρωσης, "εισόδου", πύλης ή άλλες ενδιάμεσες σελίδες που χρησιμοποιούνται μόνο για σύνδεση προς άλλους ιστοτόπους

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που εμφανίζουν ένα μήνυμα σχετικά με το ότι ο προορισμός δεν παρέχει υπηρεσίες

Παραδείγματα: δεσμευμένος τομέας (parked domain), ιστότοπος που προορίζεται μόνο για τη δέσμευση μιας διεύθυνσης ιστού, στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία "Υπό κατασκευή", "Προσεχώς" ή παρόμοια μηνύματα

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που είναι δυσνόητοι ή ακατανόητοι

Παραδείγματα: κενές σελίδες, ασυνάρτητο περιεχόμενο σελίδας προορισμού

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Ανεπαρκές πρωτότυπο περιεχόμενο

Υπάρχουν δύο επιλογές για την επίλυση αυτής της παράβασης:

 1. Διορθώστε τον προορισμό της διαφήμισης. Δώστε έμφαση στην άμεση παροχή χρήσιμου, μοναδικού και πρωτότυπου περιεχομένου στον χρήστη και μην υπερφορτώνετε τον προορισμό με διαφημίσεις, ανεξάρτητα από το πόσο συναφείς είναι οι διαφημίσεις με το δημιουργικό σας. Καταργήστε όλα τα σύνολα πλαισίων HTML που αντιγράφουν περιεχόμενο από τομείς εκτός του τομέα της σελίδας προορισμού της διαφήμισης. Αν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας έχει λειτουργικότητα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα αναζήτησης δεν αντιγράφονται απλώς από άλλους ιστοτόπους ή εφαρμογές. Ελέγξτε αν η καταχώριση του ιστοτόπου σας έχει λήξει.

  Αφού ενημερώσετε τον προορισμό ώστε να συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας, επεξεργαστείτε τη διαφήμιση και αποθηκεύστε την. Με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθούν ξανά η διαφήμιση και ο προορισμός της για έλεγχο.

 2. Επιλέξτε διαφορετικό προορισμό. Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να κάνετε αλλαγές στον προορισμό, επεξεργαστείτε το τελικό URL της διαφήμισης, ώστε να οδηγεί σε διαφορετικό τμήμα του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας το οποίο συμμορφώνεται με την πολιτική.

Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Αναντιστοιχία προορισμού

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπεται Διαφημίσεις που δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια πού κατευθύνεται ο χρήστης

Παραδείγματα: χρήση του URL προβολής www.google.com που οδηγεί όμως σε μια σελίδα προορισμού με το URL www.youtube.com, χρήση της λειτουργίας εισαγωγής λέξης-κλειδιού στον τομέα ανώτερου επιπέδου ή δεύτερου επιπέδου του URL προβολής, όπως www.{keyword}.com

Δεν επιτρέπεται Ένας τομέας ή μια επέκταση τομέα στο URL προβολής που δεν αντιστοιχούν στα τελικά URL ή στα URL για κινητά

Παραδείγματα: URL προβολής: google.com and τελικό URL: example.com ή URL προβολής: example.com και τελικό URL: example.org

Δεν επιτρέπεται Να μην χρησιμοποιείται υποτομέας για τη σαφή διάκριση ενός ιστοτόπου είτε από όλους τους άλλους ιστοτόπους που φιλοξενούνται στον συγκεκριμένο τομέα είτε από τον γονικό τομέα

Παράδειγμα: URL προβολής: blogspot.com και τελικό URL: mycompany.blogspot.com

Σημείωση: Δεν απαιτείται υποτομέας, αν ο τομέας χρησιμοποιείται αποκλειστικά από μία εταιρεία.

Δεν επιτρέπεται Ανακατευθύνσεις από το τελικό URL που μεταφέρουν τον χρήστη σε διαφορετικό τομέα

Παράδειγμα: Το τελικό URL http://example.com ανακατευθύνει τον χρήστη στη διεύθυνση http://example2.com

Δεν επιτρέπεται Πρότυπα παρακολούθησης που δεν μεταφέρουν τον χρήστη στο ίδιο περιεχόμενο με το τελικό URL

Παράδειγμα: Το τελικό URL μεταφέρει τον χρήστη σε μια σελίδα κατηγορίας προϊόντος, αλλά το πρότυπο παρακολούθησης τον κατευθύνει σε σελίδα συγκεκριμένου προϊόντος

>Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Αναντιστοιχία προορισμού
 1. Ελέγξτε τα URL σας. Ο ιστότοπος ή η εφαρμογή που εμφανίζεται στη διαφήμισή σας (δηλαδή, το URL προβολής) πρέπει να εμφανίζει με ακρίβεια τον ιστότοπο ή την εφαρμογή όπου θα μεταφέρονται οι χρήστες, όταν κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας (δηλαδή, τη σελίδα προορισμού). Η σελίδα προορισμού είναι η σελίδα όπου καταλήγουν οι χρήστες αφού περάσουν από τυχόν ανακατευθύνσεις που σχετίζονται με το URL προορισμού, το τελικό URL ή το πρότυπο παρακολούθησης που έχετε ορίσει.

  Ο τομέας στον οποίο οδηγούσε η διαφήμισή σας, όταν έγινε ο έλεγχος, αναγράφεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα ειδοποιηθείτε για την απόρριψη. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το Search Console, για να ελέγξετε την τελική σελίδα προορισμού του URL, ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο τομέας που προκύπτει αντιστοιχεί στον τομέα του URL προβολής.

  URL λέξεων-κλειδιών: Αυτή η πολιτική ισχύει για τα URL λέξεων-κλειδιών που δεν αντιστοιχούν στο URL προβολής. Μάθετε πώς να επεξεργάζεστε URL λέξεων-κλειδιών.

  Παρακολούθηση: Μια παράμετρος παρακολούθησης στο τελικό URL μπορεί να προκαλέσει αναντιστοιχία προορισμού, αν δεν έχει εισαχθεί το στοιχείο {ignore} πριν από την παράμετρο παρακολούθησης. Αν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση στο τελικό URL, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού αναγνωριστικού από κάποιο σύστημα παρακολούθησης τρίτου μέρους, πρέπει να συμπεριλάβετε το στοιχείο {ignore} πριν από την παράμετρο παρακολούθησης στο τελικό URL.

  Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Δεν επιτρέπεται Επιτρέπεται: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Πρότυπα παρακολούθησης Αν πρέπει να κάνετε ανακατεύθυνση σε διαφορετικό τομέα, εξετάστε το ενδεχόμενο ρύθμισης ενός προτύπου παρακολούθησης. Να θυμάστε ότι τα πρότυπα παρακολούθησης πρέπει να μεταφέρουν τον χρήστη στο ίδιο περιεχόμενο με το τελικό URL. Οποιαδήποτε διαφορά που προστίθεται από το πρότυπο παρακολούθησης στο URL, καθώς και σε παραμέτρους και υποτομείς, θα μπορούσε να μεταφέρει τον χρήστη σε διαφορετικό περιεχόμενο από το τελικό URL.

  Οι αλλαγές σε πρότυπα παρακολούθησης σε επίπεδο διαφημίσεων, λέξεων-κλειδιών ή συνδέσμων ιστοτόπου ελέγχονται αυτόματα. Αν όμως δημιουργήσατε το πρότυπο παρακολούθησης για μια ολόκληρη ομάδα διαφημίσεων, καμπάνια ή λογαριασμό, θα πρέπει να ζητήσετε να γίνει έλεγχος αφού διορθώσετε το πρότυπο.

  URL προβολής διακομιστή μεσολάβησης: Ορισμένες πλατφόρμες αγορών, ιστότοποι όπου χρησιμοποιούνται φαρμακευτικοί όροι, μεταπωλητές και τομείς που περιλαμβάνουν ανάρμοστη γλώσσα ενδέχεται ορισμένες φορές να χρησιμοποιούν διαφορετικό τομέα, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση της ανάρμοστης γλώσσας. Ζητήστε να γίνει έλεγχος, για να δείτε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις. Έχετε υπόψη ότι αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για τις διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο.

 2. Επεξεργαστείτε τα URL, ώστε να συμμορφώνονται με την πολιτική.

  Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμισή σας, αυτή θα αποσταλεί για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε καταργήσει το μη αποδεκτό περιεχόμενο από τη διαφήμιση και τη σελίδα προορισμού, μπορούμε να εγκρίνουμε τη διαφήμισή σας, ώστε να αρχίσει να προβάλλεται.

Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Ο προορισμός δεν λειτουργεί

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν ρυθμιστεί εσφαλμένα

Παραδείγματα: ιστότοπος που εμφανίζει κωδικό σφάλματος εφαρμογής πελάτη ή διακομιστή HTTP, ιστότοπος που εμφανίζει σφάλμα ελέγχου ταυτότητας, ιστότοπος που δεν λειτουργεί σε συνήθη προγράμματα περιήγησης και συσκευές.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Ο προορισμός δεν λειτουργεί
Σημείωση: Οι χρήστες έξυπνων καμπανιών ενδέχεται να μπορούν να επιλέξουν το Επιχειρηματικό προφίλ (βελτιστοποιημένο για τη διαφήμισή σας) ως τη σελίδα προορισμού, αν δεν λειτουργεί ο δικός τους ιστότοπος.
 1. Ελέγξτε το URL που καταχωρίσατε. Ελέγξτε τα URL σελίδας προορισμού, τα URL λέξεων-κλειδιών, τα URL δυναμικής παρακολούθησης και τα URL συνδέσμων σε βάθος, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά και ότι δεν περιέχουν λάθη.
 2. Διορθώστε τον προορισμό της διαφήμισης. Αν το URL που καταχωρίσατε είναι σωστό, τότε ενδέχεται ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας να μην λειτουργεί σωστά. Δείτε ορισμένα στοιχεία που πρέπει να ελέγξετε:

  Ιστότοποι και εφαρμογές: Η διαφήμιση δεν πρέπει να μεταφέρει τον χρήστη σε εφαρμογή που επί του παρόντος είναι υπό ανάπτυξη ή σε ιστότοπο που εμφανίζει μη έγκυρο κωδικό κατάστασης HTTP. Ακόμη και αν η φόρτωση του ιστοτόπου ολοκληρώνεται επιτυχώς για εσάς, ενδέχεται να μην γίνεται σωστά υπό άλλες συνθήκες, όπως σε άλλα προγράμματα περιήγησης στον ιστό και συσκευές ή όταν γίνεται φόρτωση από το σύστημα Google Ads. Ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας πρέπει να λειτουργεί σωστά στη στοχευόμενη περιοχή της καμπάνιας διαφήμισης. Ελέγξτε τον προορισμό της διαφήμισης σε διάφορα προγράμματα περιήγησης και συσκευές, για να βεβαιωθείτε ότι πάντα συνδέεται με έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή που λειτουργεί. Οι εφαρμογές δεν μπορούν να προωθούνται σε μέρη όπου η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη για λήψη.

  Κωδικοί απόκρισης HTTP: Μάθετε ποιο σφάλμα παρουσιάζεται στον προορισμό και πού προκύπτει. Λάβετε υπόψη ότι ένα σφάλμα μπορεί να προκαλείται από ένα συγκεκριμένο στοιχείο στη σελίδα σας (όπως, για παράδειγμα, κώδικα JavaScript). Δείτε παραδείγματα εργαλείων κεφαλίδας HTTP που μπορούν να σας βοηθήσουν:

  Όταν εντοπίσετε τον κώδικα που παράγει η σελίδα προορισμού, δείτε έναν ορισμό και συμβουλές για τη διόρθωση καθενός από αυτούς τους κώδικες κατάστασης HTTP. Αν παρόλα αυτά δεν μπορείτε να προσδιορίσετε το πρόβλημα στη σελίδα προορισμού, επικοινωνήστε με τον webmaster ή τον πάροχο υπηρεσίας φιλοξενίας στον ιστό για βοήθεια.

  Για ιστοτόπους με πρόσφατη μετεγκατάσταση από HTTP σε HTTPS, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανακατεύθυνση στο νέο URL HTTPS ή να ενημερώσετε τα URL στις διαφημίσεις και τις επεκτάσεις σας. Αν δεν το κάνετε, μπορεί η πρόσβαση στο URL να είναι αδύνατη, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της διαφήμισης ή της επέκτασης.

  Διαφημίσεις αφοσίωσης σε εφαρμογή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το URL συνδέσμου σε βάθος και ότι δεν χρησιμοποιείτε εφαρμογή παρακολούθησης τρίτου μέρους. Αυτή η δυνατότητα, προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται για τις διαφημίσεις αφοσίωσης σε εφαρμογή.

  Διαφημίσεις προώθησης εφαρμογής: Βεβαιωθείτε ότι τυχόν προγράμματα παρακολούθησης τρίτου μέρους ανακατευθύνουν τους χρήστες σωστά στην κατάλληλη εφαρμογή στο κατάλληλο app store.

 3. Υποβάλετε την καμπάνια για έλεγχο. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι ο προορισμός λειτουργεί, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις σας.
 4. Αν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό προορισμό για τη διαφήμισή σας ο οποίος να λειτουργεί. Επεξεργαστείτε το τελικό URL της διαφήμισής σας, ώστε να οδηγεί σε άλλο τμήμα του ιστοτόπου ή της εφαρμογής το οποίο δεν παραβαίνει τις πολιτικές μας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη διαφήμισή σας, για να μπορέσουμε να την ελέγξουμε ξανά.
Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον προορισμό

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που δεν είναι προσβάσιμοι στη στοχευμένη τοποθεσία

Παραδείγματα: ιστότοπος που εμφανίζει ένα μήνυμα περιορισμού πρόσβασης βάσει τοποθεσίας στη στοχευμένη τοποθεσία (π.χ. "Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος στην τοποθεσία σας"), ιστότοπος που εμφανίζει άλλα μηνύματα σχετικά με περιορισμούς πρόσβασης στη στοχευμένη τοποθεσία (π.χ. "δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν τη σελίδα").

Ο προορισμός δεν είναι ανιχνεύσιμος

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που δεν είναι ανιχνεύσιμοι από το Google Ads

Παραδείγματα: χρήση αρχείων εξαίρεσης (όπως αρχείων robots.txt) για τον περιορισμό της πρόσβασης σε ολόκληρο ιστότοπο ή στο μεγαλύτερο μέρος ενός ιστοτόπου, περιορισμός δυνατότητας ανίχνευσης σε δυσανάλογο βαθμό ως προς τον αριθμό των διαφημίσεων που υποβάλλονται

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Μη ανιχνεύσιμος προορισμός

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας, για να βεβαιωθείτε ότι δεν αποκλείετε την ανίχνευση του περιεχομένου σας από το Google Ads. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Search Console, για να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε τις σελίδες σας προσβάσιμες και να ελέγξετε για σφάλματα ανίχνευσης. Στη συνέχεια, δείτε πώς μπορείτε να διορθώσετε τα αρχεία εξαίρεσης.

Αν δεν αποκλείετε την ανίχνευση του περιεχομένου σας από το Google Ads, ενδεχομένως να περιορίζετε, κατά λάθος, αποτελεσματικές ανιχνεύσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό, αν έχετε υποβάλει πρόσφατα στην Google μεγάλο όγκο διαφημίσεων. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιορίζετε υπερβολικά τις ανιχνεύσεις, ελέγξτε εάν έχετε ορίσει χαμηλό ρυθμό ανίχνευσης στο Google Search Console. Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή παρακολούθησης κλικ για τις διαφημίσεις σας, ελέγξτε εάν αυτό μπορεί να επηρεάζει τη δυνατότητα ανίχνευσης. Αν ο ιστότοπός σας δεν έχει επαρκή δυνατότητα ανίχνευσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να διαχωρίσετε τις υποβολές διαφημίσεων σε μικρότερες παρτίδες εντός αρκετών ημερών.

Αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, υποβάλετε την καμπάνια για έλεγχο. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις σας.

Παράβαση πολιτικής εφαρμογής ή web store

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που παραβαίνουν τις αντίστοιχες πολιτικές εφαρμογής ή web store

Παραδείγματα: επεκτάσεις που παραβαίνουν τις Πολιτικές προγράμματος προγραμματιστών του Chrome ή εφαρμογές που παραβαίνουν τις Πολιτικές του Google Play

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Παράβαση πολιτικής εφαρμογής ή web store

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραβάσεις, ανατρέξτε στην ειδοποίηση που λάβατε από την εφαρμογή ή το web store (δηλαδή από το Chrome Web Store ή το Google Play Store). Μόλις επιλυθεί το ζήτημα που αντιμετωπίζετε με την εφαρμογή ή το web store, θα συνεχιστεί η προβολή διαφημίσεων.

Μη αποδεκτό URL

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x URL που δεν ακολουθούν την τυπική σύνταξη

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση διεύθυνσης IP ως URL προβολής

Παράδειγμα: 123.45.678.90

Κόκκινο σύμβολο x URL προβολής που χρησιμοποιούν μη αποδεκτούς χαρακτήρες

Παραδείγματα: χαρακτήρες όπως !, *, #, _, @

Μη αναγνωρισμένη εφαρμογή

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Εφαρμογές που δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν από την Google

Παραδείγματα: αναγνωριστικό εφαρμογής ή app store με λανθασμένη μορφή, εφαρμογή που έχει διαγραφεί ή είναι σε αναστολή σε app store

Μη επαληθευμένος αριθμός τηλεφώνου

Σε διαφημίσεις μόνο για κλήσεις, επεκτάσεις κλήσεων και επεκτάσεις τοποθεσίας δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί τηλεφώνου που δεν έχουν επαληθευτεί από την Google
Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Μη επαληθευμένος αριθμός τηλεφώνου
 1. Επαληθεύστε τον αριθμό τηλεφώνου. Υπάρχουν δύο τρόποι επαλήθευσης αριθμών τηλεφώνου:

  Προβάλετε τον αριθμό στον ιστότοπό σας. Ο αριθμός τηλεφώνου στη διαφήμισή σας πρέπει να υπάρχει στον ιστότοπο που εμφανίζεται στη διαφήμισή σας. Αυτό σημαίνει ότι, αν ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται σε διαφημίσεις για διαφορετικούς ιστοτόπους, τότε πρέπει να εμφανίζεται σε τουλάχιστον μία σελίδα για καθέναν από αυτούς τους ιστοτόπους. Να θυμάστε ότι το URL επαλήθευσης πρέπει να έχει τον ίδιο τομέα με το URL προβολής της διαφήμισης. Ο αριθμός πρέπει να εμφανίζεται σε μορφή κειμένου και δεν θα συμμορφώνεται με την πολιτική, αν εμφανίζεται ως εικόνα. Ο αριθμός τηλεφώνου θα εντοπίζεται και θα επαληθεύεται ευκολότερα, αν εμφανίζεται σε σελίδα προορισμού που λαμβάνει συχνές επισκέψεις.

  Επαληθεύστε την ιδιοκτησία τομέα. Μπορείτε, επίσης, να επαληθεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου, αποδεικνύοντας ότι είστε ο κάτοχος τομέα του URL προβολής της διαφήμισής σας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να συνδέσετε τους λογαριασμούς σας Google Search Console και Google Ads ή να προσθέσετε στον ιστότοπό σας τη μοναδική ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών ή ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Ads.

 2. Επεξεργαστείτε την επέκταση τοποθεσίας. Αν χρησιμοποιείτε επέκταση τοποθεσίας, ο συσχετισμένος αριθμός τηλεφώνου πρέπει να τηρεί τις παραπάνω απαιτήσεις. Υπάρχουν δύο τρόποι για να επεξεργαστείτε την επέκταση με βάση τη διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Διεύθυνση Google My Business: Αν η τοποθεσία που απορρίφθηκε είναι μια διεύθυνση από το Google My Business, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google My Business και να ενημερώσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας εκεί, οι οποίες θα μεταφερθούν αυτόματα στο Google Ads. Μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε μια καταχώριση στο Google My Business.

  Διεύθυνση καταχωρισμένη με μη αυτόματο τρόπο: Αν καταχωρίσατε τη διεύθυνση με μη αυτόματο τρόπο, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από τη συγκεκριμένη διεύθυνση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας. Ελέγξτε την επωνυμία της εταιρείας και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε εμπορικό σήμα χωρίς εξουσιοδότηση.

 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση μόνο για κλήσεις ή την επέκταση κλήσεων. Αλλάξτε τον αριθμό τηλεφώνου στη διαφήμιση ή την επέκταση, προκειμένου η διαφήμισή σας να μπορεί να εγκριθεί.

  Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμιση ή την επέκταση, θα αποσταλεί σε εμάς για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε καταργήσει το μη αποδεκτό περιεχόμενο από τη διαφήμιση και τη σελίδα προορισμού, μπορούμε να εγκρίνουμε τη διαφήμισή σας, ώστε να αρχίσει να προβάλλεται.

 

Μη αποδεκτός αριθμός τηλεφώνου

Σε διαφημίσεις μόνο για κλήσεις, επεκτάσεις κλήσεων και επεκτάσεις τοποθεσίας δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί τηλεφώνου που είναι ανακριβείς, ανενεργοί, μη σχετικοί ή που δεν συνδέονται με τη διαφημιζόμενη εταιρεία.

Σημείωση: Η Google ενδέχεται κατά διαστήματα να πραγματοποιεί σύντομες, δοκιμαστικές κλήσεις στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται, προκειμένου να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα, την ακρίβεια και τη συνάφειά του. Επίσης, μπορεί να καταγράφει αυτές τις δοκιμαστικές κλήσεις.

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί φαξ, αριθμοί επιπλέον χρέωσης ή αλφαριθμητικοί αριθμοί

Παράδειγμα αριθμού ειδικής χρέωσης: οποιοσδήποτε αριθμός απαιτεί επιπλέον προμήθεια ή χρέωση για την ολοκλήρωση της κλήσης, όπως οι αριθμοί 1-900 στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οι αριθμοί 871 στο Ηνωμένο Βασίλειο

Παράδειγμα αλφαριθμητικού αριθμού: αριθμοί τηλεφώνου στους οποίους οι αριθμοί έχουν αντικατασταθεί από γράμματα, όπως "1-800-GOOG-411" αντί για "1-800-466-4411"

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς τηλεφώνου κοινόχρηστου κόστους, αλλά θα εμφανίζονται με μια δήλωση αποποίησης όπου θα αναφέρεται ότι ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί τηλεφώνου που δεν είναι τοπικοί ή εγχώριοι για τη χώρα που στοχεύετε

Παράδειγμα: χρήση ενός τοπικού αριθμού Γερμανίας σε μια διαφήμιση που στοχεύει τον Καναδά

Κόκκινο σύμβολο x Υπηρεσίες εικονικού αριθμού τηλεφώνου ή προσωπική αριθμοδότηση

Σημείωση: Αυτή η υπηρεσία διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία.

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί τηλεφώνου που δεν έχουν ενεργή υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή

Περιορισμοί για συγκεκριμένη χώρα: Βραζιλία

Για τους αριθμούς τηλεφώνου στη Βραζιλία, πρέπει να συμπεριλάβετε έναν κωδικό για την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, αντί για τον αριθμό "11 5555-1234" χρησιμοποιήστε τον "0XX11 5555 1234", όπου "XX" είναι ο κωδικός της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Για αριθμούς χωρίς χρέωση ή αριθμούς κοινόχρηστου κόστους, όπως είναι οι αριθμοί 4004 ή 0800, δεν απαιτείται η χρήση κωδικού εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Μη αποδεκτός αριθμός τηλεφώνου
 1. Διορθώστε τον αριθμό τηλεφώνου. Καταχωρίστε έναν λειτουργικό, σχετικό αριθμό τηλεφώνου που συνδέεται με τη διαφημιζόμενη εταιρεία και ανήκει στη χώρα την οποία θέλετε να στοχεύσετε.
 2. Επεξεργαστείτε την επέκταση τοποθεσίας. Υπάρχουν δύο τρόποι για να επεξεργαστείτε την επέκταση με βάση τη διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Διεύθυνση Google My Business: Αν η τοποθεσία που απορρίφθηκε είναι μια διεύθυνση από το Google My Business, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google My Business και να ενημερώσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας εκεί, οι οποίες θα μεταφερθούν αυτόματα στο Google Ads. Μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε μια καταχώριση στο Google My Business.

  Διεύθυνση καταχωρισμένη με μη αυτόματο τρόπο: Αν καταχωρίσατε τη διεύθυνση με μη αυτόματο τρόπο, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από τη συγκεκριμένη διεύθυνση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας. Ελέγξτε την επωνυμία της εταιρείας και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε εμπορικό σήμα χωρίς εξουσιοδότηση.

 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση μόνο για κλήσεις ή την επέκταση κλήσεων. Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου που συμμορφώνεται με την πολιτική.

  Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμιση ή την επέκταση, θα αποσταλεί σε εμάς για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε καταργήσει το μη αποδεκτό περιεχόμενο από τη διαφήμιση και τη σελίδα προορισμού, μπορούμε να εγκρίνουμε τη διαφήμισή σας, ώστε να αρχίσει να προβάλλεται.

Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false
false