Απαιτήσεις προορισμού

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Για υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


Δίνουμε προτεραιότητα στην εμπειρία χρήστη σε όλα τα προϊόντα της Google, οπότε καταβάλλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι χρήστες εμπιστεύονται το δίκτυο διαφημίσεων Google. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση και ανακατευθύνονται σε μια σελίδα προορισμού, φροντίζουμε ώστε η συνολική εμπειρία τους να είναι καλή. Η πολιτική απαιτήσεων προορισμού εφαρμόζεται έτσι ώστε αυτές οι σελίδες προορισμού να είναι λειτουργικές, χρήσιμες και να προσφέρουν εύκολη πλοήγηση. Η πολιτική αυτή παρέχει, επίσης, οφέλη στους διαφημιζομένους, καθώς το Google Ads διασφαλίζει ότι η εμπειρία επωνυμίας θα είναι αποδοτική στο οικοσύστημα διαφημίσεων.

Ο προορισμός δεν λειτουργεί

Η Google απαιτεί ο προορισμός και το περιεχόμενο της διαφήμισής σας να λειτουργούν σε συνήθη προγράμματα περιήγησης και συσκευές, έτσι ώστε οι χρήστες να οδηγούνται σε έναν προορισμό διαφήμισης που είναι λειτουργικός.

Βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός διαφήμισης λειτουργεί σε ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot και δεν εμφανίζει σφάλματα προορισμού (όπως κωδικό απόκρισης σφάλματος HTTP) παγκοσμίως. Το πλήρες URL που βλέπετε στη διεπαφή χρήστη του Google Ads είναι ο προορισμός διαφήμισης για τη διαφήμισή σας. Είναι το πλήρως συγκροτημένο URL της διαφήμισης που συνδυάζει το τελικό URL με οποιοδήποτε πρότυπο παρακολούθησης (αν ισχύει) και τις παραμέτρους που τυχόν χρησιμοποιούνται (αν υπάρχουν).

Οι χρήστες έξυπνων καμπανιών ενδέχεται να μπορούν να επιλέξουν το Επιχειρηματικό προφίλ (βελτιστοποιημένο για τη διαφήμισή σας) ως τη σελίδα προορισμού, αν δεν λειτουργεί ο δικός τους ιστότοπος. 

Τα παρακάτω σενάρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψη λόγω μη λειτουργίας του προορισμού:

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν ρυθμιστεί εσφαλμένα.

 • Παραδείγματα: "Φτάσατε σε αυτήν τη σελίδα κατά λάθος" ή "Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα εδώ!" ή "Ιστότοπος υπό κατασκευή" 

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που εμφανίζουν κωδικό σφάλματος HTTP για ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot σε συνήθεις συσκευές παγκοσμίως.

 • Παραδείγματα: Ιστότοπος που εμφανίζει κωδικό απόκρισης σφάλματος HTTP εφαρμογής πελάτη ή διακομιστή: 403 Απαγορευμένη, 404 Δεν βρέθηκε ή 500 Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή σε συνήθη προγράμματα περιήγησης και συσκευές που βασίζονται στους ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot.

 

Για υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


Κατανόηση του λόγου απόρριψης της διαφήμισής σας

Βήμα 1 από 3: Προσδιορισμός του σφάλματος προορισμού

1.1 Ελέγξτε το URL που έχετε καταχωρίσει. Ελέγξτε τα URL σελίδας προορισμού, τα URL λέξεων-κλειδιών, τα URL δυναμικής παρακολούθησης και τα URL συνδέσμων σε βάθος, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά και ότι δεν περιέχουν λάθη.

1.2 Βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός της διαφήμισης λειτουργεί σωστά.

 • Ιστότοποι και εφαρμογές: Βεβαιωθείτε ότι η διαφήμισή σας οδηγεί σε μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο που εμφανίζει κωδικό απόκρισης HTTP 200 παγκοσμίως.
  • Ακόμη και εάν η φόρτωση του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας ολοκληρώνεται με επιτυχία στη δική σας πλευρά, η εφαρμογή ή ο ιστότοπος δεν πρέπει να εμφανίζει σφάλμα προορισμού (όπως κωδικό σφάλματος HTTP) κατά την πρόσβαση των ανιχνευτών ιστού του Google AdsBot (παράγοντες χρήστη).
  • Ελέγξτε τον προορισμό της διαφήμισης σε διάφορα προγράμματα περιήγησης και συσκευές, για να βεβαιωθείτε ότι πάντα συνδέεται με έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή που λειτουργεί. Οι εφαρμογές δεν μπορούν να προωθούνται σε μέρη όπου η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη για λήψη.
 • Διαφημίσεις αφοσίωσης σε εφαρμογή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το URL συνδέσμου σε βάθος και ότι δεν χρησιμοποιείτε εφαρμογή παρακολούθησης τρίτου μέρους, καθώς αυτό επί του παρόντος δεν υποστηρίζεται για διαφημίσεις αφοσίωσης σε εφαρμογή.
 • Διαφημίσεις προώθησης εφαρμογής: Βεβαιωθείτε ότι τυχόν προγράμματα παρακολούθησης τρίτου μέρους ανακατευθύνουν τους χρήστες σωστά στην κατάλληλη εφαρμογή από το κατάλληλο app store.

1.3 Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στην απορριφθείσα διαφήμιση στη διεπαφή χρήστη του Google Ads, για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του λόγου της απόρριψης.

Αυτή η εικόνα εμφανίζει το σφάλμα "Ο προορισμός δεν λειτουργεί" για μια διαφήμιση που απορρίφθηκε στο Google Ads.

Για παράδειγμα, αυτή η διαφήμιση απορρίφθηκε διότι το πλήρες URL εμφάνισε σφάλμα HTTP 404 όταν το Google AdsBot απέκτησε πρόσβαση στον ιστότοπο από τον υπολογιστή.

Σημείωση: Οι εφαρμογές δεν μπορούν να προωθούνται σε μέρη όπου η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη για λήψη.

Βήμα 2 από 3: Κατανόηση του σφάλματος προορισμού

Οι συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης λόγω μη λειτουργίας του προορισμού είναι οι εξής:

Απόκριση HTTP 4xx, Απόκριση HTTP 5xx: Ο διακομιστής που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας εμφάνισε ένα σφάλμα HTTP που δεν μας επέτρεψε την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, παρείχατε λάθος URL (π.χ. υπήρχε λάθος στο URL), οπότε ο προορισμός εμφάνισε σφάλμα "Η σελίδα δεν βρέθηκε (404)" όταν απέκτησαν πρόσβαση σε αυτόν οι ανιχνευτές ιστού του Google AdsBots.

Σφάλμα DNS: Δεν ήταν δυνατή η επίλυση του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή σας σε μια διεύθυνση IP και έτσι δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στη σελίδα.

Υπερβολικά μεγάλο URL ανακατεύθυνσης, κενό URL ανακατεύθυνσης, ακατάλληλο URL ανακατεύθυνσης: Το URL ανακατεύθυνσης που εμφάνισε ο διακομιστής σας δεν ήταν έγκυρο και δεν μπορέσαμε να το ακολουθήσουμε.

Ιδιωτική διεύθυνση IP: Ο ιστότοπός σας φιλοξενείται πίσω από τείχος προστασίας ή δρομολογητή και δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτόν.

Λανθασμένη μορφή απόκρισης HTTP: Η απόκριση από τον διακομιστή σας ήταν αλλοιωμένη.

Λήξη χρονικού ορίου ανάγνωσης σελίδας: Ο διακομιστής καθυστέρησε υπερβολικά να εμφανίσει τη σελίδα και εγκαταλείψαμε την ανίχνευση αυτού του προϊόντος.

Ο διακομιστής ανακατευθύνει υπερβολικά συχνά: Ο διακομιστής σας ανακατεύθυνε την ανίχνευση πολλές φορές και η ανίχνευση έπρεπε να εγκαταλειφθεί.

Η σελίδα απαιτεί έλεγχο ταυτότητας: Το παρεχόμενο URL προστατεύεται από κάποιο είδος πρωτοκόλλου ελέγχου ταυτότητας που δεν επιτρέπει την πρόσβαση της Google στο περιεχόμενο.

(Προαιρετικό) Βήμα 3 από 3: Επαλήθευση του ότι το URL λειτουργεί για τους ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot με χρήση των Εργαλείων για προγραμματιστές Chrome

Αφού προσδιορίσετε τον λόγο της απόρριψης, μπορείτε να επαληθεύσετε εάν το URL λειτουργεί για την Google μέσω των ανιχνευτών ιστού του Google AdsBot. Για να το κάνετε αυτό, αποκτήστε πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία για προγραμματιστές Chrome, έχοντας ορίσει το Google AdsBot ως συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη. Κάντε κλικ εδώ, για να μάθετε πώς να παρακάμψετε τον παράγοντα χρήστη με τα Εργαλεία για προγραμματιστές Chrome.

Επιλογές για διόρθωση

Ελέγξτε το URL που καταχωρίσατε

Βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός διαφήμισης είναι σωστός και δεν περιέχει λάθη.

Διορθώστε τον προορισμό ή τα σφάλματα HTTP

Βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός διαφήμισης δεν εμφανίζει σφάλμα προορισμού (όπως σφάλμα HTTP) στους ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot όταν τον ανιχνεύουν. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε το σφάλμα προορισμού, ενημερώστε τον προγραμματιστή ιστού ότι η εφαρμογή ή ο ιστότοπος δεν εμφανίζει σφάλμα προορισμού (όπως σφάλμα HTTP) στους ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot όταν τον ανιχνεύουν. Εναλλακτικά, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό προορισμό που δεν εμφανίζει σφάλμα προορισμού. Επεξεργαστείτε το τελικό URL της διαφήμισής σας, ώστε να οδηγεί σε άλλο τμήμα της εφαρμογής ή του ιστοτόπου που δεν παραβαίνει τις πολιτικές μας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη διαφήμισή σας, για να μπορέσουμε να την ελέγξουμε ξανά.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης απόφασης πολιτικής

Εάν έχετε διορθώσει τον προορισμό σας ή πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads, για να ζητήσετε έλεγχο. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι ο προορισμός λειτουργεί, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις σας.

Εάν δεν μπορείτε ή δεν προτιμάτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί. 

Αναντιστοιχία προορισμού

Η Google απαιτεί στις διαφημίσεις να αντικατοπτρίζεται με ακρίβεια η εφαρμογή ή ο ιστότοπος όπου κατευθύνεται ο χρήστης, όταν κάνει κλικ στη διαφήμιση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το URL προβολής αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το πού κατευθύνεται ο χρήστης και ότι δεν υπάρχουν ανακατευθύνσεις από το τελικό URL που μεταφέρουν τον χρήστη σε διαφορετικό τομέα. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι το πλήρες URL οδηγεί στο τελικό URL.

Συμβουλή: Μια παράμετρος παρακολούθησης στο τελικό URL μπορεί να προκαλέσει αναντιστοιχία προορισμού, αν δεν έχει εισαχθεί το στοιχείο {ignore} πριν από την παράμετρο παρακολούθησης. Αν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση στο τελικό URL, συμπεριλαμβανομένου ενός δυναμικού αναγνωριστικού από κάποιο σύστημα παρακολούθησης τρίτου μέρους, πρέπει να συμπεριλάβετε το στοιχείο {ignore} πριν από την παράμετρο παρακολούθησης στο τελικό URL.
Παράδειγμα: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

Τα παρακάτω σενάρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψη λόγω αναντιστοιχίας προορισμού:

Κόκκινο σύμβολο x Ο τομέας ή η επέκταση τομέα στο URL προβολής δεν αντιστοιχεί στο τελικό URL και στο URL για κινητά όπου μεταφέρονται οι χρήστες.

 • Παραδείγματα: URL προβολής: google.com και τελικό URL: example.com, URL προβολής διαφημίσεων: example.com και τελικό URL λέξης-κλειδιού: example.org, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εισαγωγής λέξης-κλειδιού στον τομέα κορυφαίου επιπέδου ή δεύτερου επιπέδου του URL προβολής, όπως ο τομέας "www.{keyword}.com"

Κόκκινο σύμβολο x Μη χρήση υποτομέα για σαφή προσδιορισμό ενός ιστοτόπου σε σχέση με όλους τους άλλους ιστοτόπους που φιλοξενούνται στον συγκεκριμένο τομέα ή από τον γονικό τομέα

 • Παράδειγμα: URL προβολής: blogspot.com και τελικό URL: mycompany.blogspot.com

Σημείωση: Δεν απαιτείται υποτομέας, αν ο τομέας χρησιμοποιείται αποκλειστικά από μία εταιρεία.

Κόκκινο σύμβολο x Ανακατευθύνσεις από το τελικό URL που μεταφέρουν τον χρήστη σε διαφορετικό τομέα

 • Παράδειγμα: Το τελικό URL http://example.com ανακατευθύνει τον χρήστη στη διεύθυνση http://example2.com

Κόκκινο σύμβολο x Πρότυπο παρακολούθησης ή πλήρες URL που δεν οδηγούν στο ίδιο περιεχόμενο όπως και το τελικό URL

 • Παραδείγματα: Το τελικό URL οδηγεί σε μια σελίδα κατηγορίας προϊόντων, αλλά το πρότυπο παρακολούθησης ή το πλήρες URL κατευθύνει τον χρήστη σε μια συγκεκριμένη σελίδα προϊόντος. Τελικό URL: example.com/clothes αλλά το πρότυπο παρακολούθησης οδηγεί στο example.com/clothes/shirts

Κατανόηση του λόγου απόρριψης της διαφήμισής σας

Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στη διαφήμιση που απορρίφθηκε λόγω αναντιστοιχία προορισμού, για να ελέγξετε τον αντίστοιχο λόγο απόρριψης.

Οι συνηθέστεροι λόγοι απόρριψης λόγω αναντιστοιχίας προορισμού είναι οι εξής:

 • Το τελικό URL που ανιχνεύθηκε δεν αντιστοιχεί στο αναμενόμενο τελικό URL: Όταν το τελικό URL έχει ανακατευθύνσεις εκτός τομέα που μεταφέρουν τον χρήστη σε διαφορετικό προορισμό.
 • Το URL προβολής δεν αντιστοιχεί στο τελικό URL: Όταν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή που εμφανίζονται στη διαφήμισή σας (αυτό είναι το URL προβολής) δεν αντιστοιχεί στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή όπου θα μεταφερθούν οι χρήστες όταν κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας (αυτή είναι η σελίδα του τελικού URL).
 • Το πρότυπο παρακολούθησης δεν ανακατευθύνει μέσω τελικού URL: Όταν το πρότυπο παρακολούθησης δεν οδηγεί τον χρήστη στο ίδιο περιεχόμενο όπως και το τελικό URL. Οποιαδήποτε διαφορά που προστίθεται από το πρότυπο παρακολούθησης στο URL, καθώς και σε παραμέτρους και υποτομείς, θα μπορούσε να μεταφέρει τον χρήστη σε διαφορετικό περιεχόμενο απ' ότι το τελικό URL.

Επιλογές για διόρθωση

Διορθώστε την αναντιστοιχία προορισμού

Βεβαιωθείτε ότι το URL προβολής αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το πού κατευθύνεται ο χρήστης και ότι δεν υπάρχουν ανακατευθύνσεις από το τελικό URL που μεταφέρουν τον χρήστη σε διαφορετικό τομέα. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απόρριψης και τοποθετώντας τον δείκτη πάνω στη διαφήμιση θα δείτε τον τομέα στον οποίο η διαφήμισή σας οδηγούσε τους χρήστες κατά τη στιγμή του ελέγχου. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το Search Console, για να ελέγξετε την τελική σελίδα προορισμού του URL και έτσι να βεβαιωθείτε ότι ο τομέας που προκύπτει αντιστοιχεί στον τομέα του URL προβολής. Αυτή η πολιτική ισχύει για τα URL λέξεων-κλειδιών που δεν αντιστοιχούν στο URL προβολής. Μάθετε πώς να επεξεργαστείτε τα URL λέξεων-κλειδιών. Εάν χρησιμοποιείτε πρότυπα παρακολούθησης, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο παρακολούθησης και το πλήρες URL οδηγούν στο ίδιο περιεχόμενο όπως και το τελικό URL.

Μην ξεχνάτε ότι τυχόν αλλαγές στα πρότυπα παρακολούθησης σε επίπεδο διαφήμισης, λέξης-κλειδιού ή συνδέσμου ιστοτόπου θα ελεγχθούν αυτόματα. Εάν όμως δημιουργήσατε το πρότυπο παρακολούθησης για μια ολόκληρη ομάδα διαφημίσεων, καμπάνια ή λογαριασμό, θα πρέπει να ζητήσετε να γίνει έλεγχος αφού διορθώσετε το πρότυπο.

Επεξεργαστείτε τα URL, ώστε να συμμορφώνονται με την πολιτική. Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμισή σας, αυτή θα αποσταλεί για έλεγχο. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι οι προορισμοί διαφημίσεων συμμορφώνονται, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις σας.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης απόφασης πολιτικής

Εάν έχετε διορθώσει τον προορισμό σας ή πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads, για να ζητήσετε έλεγχο. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι ο προορισμός συμμορφώνεται, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις σας.

Εάν δεν μπορείτε ή δεν προτιμάτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Ο προορισμός δεν είναι ανιχνεύσιμος

Η Google απαιτεί ο προορισμός και το περιεχόμενο της διαφήμισής σας να μπορούν να ανιχνευθούν από τους ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot, ώστε να μπορούμε να διασφαλίζουμε ότι οι χρήστες οδηγούνται σε έναν προορισμό διαφήμισης που αντικατοπτρίζει τη διεύθυνση στην οποία έκαναν κλικ.

Το παρακάτω σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόρριψη λόγω μη ανιχνεύσιμου προορισμού:

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που δεν είναι ανιχνεύσιμοι από το Google Ads

 • Παράδειγμα: Χρήση αρχείων εξαίρεσης (όπως το "robots.txt") για τον περιορισμό της πρόσβασης σε έναν ολόκληρο ιστότοπο ή στο μεγαλύτερο μέρος ενός ιστοτόπου, περιορισμός δυνατότητας ανίχνευσης σε δυσανάλογο βαθμό ως προς τον αριθμό των διαφημίσεων που υποβάλλονται

Σημείωση: Ακόμα και εάν δεν αποκλείετε την ανίχνευση του περιεχομένου σας από το Google Ads, ενδεχομένως να περιορίζετε κατά λάθος αποτελεσματικές ανιχνεύσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό, εάν έχετε υποβάλει πρόσφατα στην Google μεγάλο όγκο διαφημίσεων. Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή παρακολούθησης κλικ για τις διαφημίσεις σας, ελέγξτε εάν αυτό μπορεί να επηρεάζει τη δυνατότητα ανίχνευσης. Εάν ο ιστότοπός σας δεν έχει επαρκή δυνατότητα ανίχνευσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να διαχωρίσετε τις υποβολές διαφημίσεων σε μικρότερες παρτίδες εντός αρκετών ημερών.

 

Επιλογές για διόρθωση

Επιτρέψτε στους ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot να αποκτήσουν πρόσβαση στους προορισμούς διαφημίσεων

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας, για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιορίζετε την ανίχνευση του περιεχομένου σας από το Google Ads με τη χρήση αρχείων εξαίρεσης (όπως το αρχείο "robots.txt").

Τι είναι το αρχείο robots.txt;

Το αρχείο robots.txt ενημερώνει τους ανιχνευτές μηχανών αναζήτησης σχετικά με τα URL του ιστοτόπου σας στα οποία οι ανιχνευτές αυτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση. Μάθετε εδώ περισσότερα σχετικά με το πώς ερμηνεύει το Google την προδιαγραφή robots.txt. Οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους ο προορισμός δεν είναι ανιχνεύσιμος λόγω του αρχείου robots.txt είναι οι εξής:

 • Το αρχείο robots.txt του διακομιστή απαγορεύει την πρόσβαση: Έχετε προσθέσει στον διακομιστή σας ένα αρχείο "robots.txt" και έχετε απαγορεύσει την πρόσβαση ανίχνευσης. Δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε σελίδες με αυτούς τους τύπους αρχείων και απαγορεύσεων. Επιλύστε αυτό το πρόβλημα διαμορφώνοντας το αρχείο "robots.txt", έτσι ώστε να επιτρέπει την ανίχνευση από το Google.
 • Το αρχείο robots.txt του διακομιστή δεν είναι προσβάσιμο. Λήξη χρονικών ορίων ανάγνωσης του αρχείου robots.txt: Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση του αρχείου robots.txt και έτσι δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση της σελίδας σας.

Μάθετε εδώ πώς μπορείτε να ενημερώσετε το αρχείο robot.txt.

Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε αρχεία εξαίρεσης (όπως ένα αρχείο "robots.txt") για να περιορίζεται η πρόσβαση στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος του ιστοτόπου. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Search Console, για να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε τις σελίδες σας προσβάσιμες και να ελέγξετε εάν υπάρχουν σφάλματα ανίχνευσης ή εάν έχετε ορίσει χαμηλό ρυθμό ανίχνευσης. Εάν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή παρακολούθησης κλικ για τις διαφημίσεις σας, ελέγξτε εάν αυτό μπορεί να επηρεάζει τη δυνατότητα ανίχνευσης. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, ενημερώστε τον προγραμματιστή ιστού για το ότι η εφαρμογή ή ο ιστότοπος θα πρέπει να είναι προσβάσιμα από τους ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot.

Εάν έχετε διορθώσει τον προορισμό σας ή πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads, για να ζητήσετε έλεγχο. Αφού επιβεβαιώσουμε ότι ο προορισμός συμμορφώνεται, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις σας. 

Επιλέξτε διαφορετικό προορισμό

Εναλλακτικά, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό προορισμό που συμμορφώνεται. Επεξεργαστείτε το τελικό URL της διαφήμισής σας, ώστε να οδηγεί σε άλλο τμήμα της εφαρμογής ή του ιστοτόπου που δεν παραβαίνει τις πολιτικές μας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη διαφήμισή σας, για να μπορέσουμε να την ελέγξουμε ξανά.

Εάν δεν μπορείτε ή δεν προτιμάτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον προορισμό

Η Google απαιτεί οι διαφημίσεις να είναι προσβάσιμες στη στοχευμένη τοποθεσία.

Το παρακάτω σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόρριψη λόγω μη προσβάσιμου προορισμού:

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που δεν είναι προσβάσιμοι στη στοχευμένη τοποθεσία

 • Παραδείγματα (ενδεικτικά): Ιστότοπος που εμφανίζει ένα μήνυμα περιορισμού πρόσβασης βάσει τοποθεσίας στη στοχευμένη τοποθεσία (π.χ. "Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος στην τοποθεσία σας"), ιστότοπος που εμφανίζει άλλα μηνύματα σχετικά με περιορισμούς πρόσβασης στη στοχευμένη τοποθεσία (π.χ. "Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν τη σελίδα").

Εμπειρία προορισμού

Η Google απαιτεί οι προορισμοί διαφήμισης να παρέχουν εύκολη πλοήγηση και να είναι ασφαλείς για τους χρήστες που κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο δίκτυο διαφημίσεων της Google.

Βεβαιωθείτε ότι οι προορισμοί ή το περιεχόμενο των διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων παραθύρων) δεν προκαλούν δυσχέρειες στην πλοήγηση και δεν περιέχουν εμπειρίες παρενόχλησης όπου οι ιστότοποι είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι παραπλανητικοί. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός διαφήμισης δεν εκκινεί απευθείας μια άμεση λήψη και δεν οδηγεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αρχείο (ανατρέξτε στη λίστα παρακάτω).

Σημείωση: Οποιοδήποτε παράθυρο, ανεξαρτήτως περιεχομένου, το οποίο ανοίγει επιπλέον της αρχικής σελίδας προορισμού, θεωρείται αναδυόμενο παράθυρο. Ακολουθούν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Αναδυόμενα παράθυρα που ανοίγουν με χρονικό όριο
 • Αναδυόμενα παράθυρα που κλείνουν από μόνα τους
 • Αναδυόμενα παράθυρα που ανοίγουν ανά διαστήματα
 • Αναδυόμενα παράθυρα που δημιουργούνται από την ίδια τη διαφήμιση
 • Αναδυόμενα παράθυρα λήψης
 • Αναδυόμενα παράθυρα pop-under

Οι παρενθετικές διαφημίσεις επιτρέπονται, εφόσον δεν εμποδίζουν τον χρήστη να αποχωρήσει από έναν ιστότοπο. Οι παρενθετικές διαφημίσεις αποτελούν τύπο γραφικού στοιχείου παρόμοιο με τα αναδυόμενα παράθυρα. Είναι αποδεκτές, εφόσον εμφανίζονται εντός της σελίδας προορισμού, δεν ανοίγουν νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης και δεν εμποδίζουν την έξοδο ενός χρήστη από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.

Τα παρακάτω σενάρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψη λόγω εμπειρίας προορισμού:

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί ή περιεχόμενο με αδικαιολόγητα δύσκολη ή περίπλοκη πλοήγηση

 • Παραδείγματα: Ιστότοποι με αναδυόμενα παράθυρα ή παρενθετικές διαφημίσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα του χρήστη να βλέπει το περιεχόμενο το οποίο τον ενδιαφέρει, ιστότοποι που απενεργοποιούν το κουμπί πίσω του προγράμματος περιήγησης ή παρεμβαίνουν στη λειτουργία του, ιστότοποι που δεν φορτώνουν γρήγορα στα δημοφιλέστερα προγράμματα περιήγησης και στις δημοφιλέστερες συσκευές ή απαιτούν λήψη πρόσθετης εφαρμογής για την προβολή της σελίδας προορισμού (εκτός από τις συνήθεις προσθήκες προγράμματος περιήγησης)

Κόκκινο σύμβολο x Σύνδεσμοι που εκκινούν μια άμεση λήψη από τη διαφήμιση ή οδηγούν σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα αρχείο

 • Παραδείγματα: εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχου, έγγραφα

Σημείωση: Οι διαφημιζόμενοι του φαρμακευτικού κλάδου επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σελίδες προορισμού με αρχείο PDF. Σημείωση: Οι διαφημιζόμενοι του φαρμακευτικού κλάδου επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σελίδες προορισμού με αρχείο PDF.

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που περιέχουν εμπειρίες παρενόχλησης

 • Παραδείγματα: Ιστότοποι που ανακατευθύνουν αυτόματα τη σελίδα χωρίς ενέργεια του χρήστη, ιστότοποι που περιέχουν διαφημίσεις οι οποίες μοιάζουν με προειδοποιήσεις ή μηνύματα σφάλματος του συστήματος ή του ιστοτόπου.

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που περιλαμβάνουν διαφημιστικές εμπειρίες, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα Πρότυπα καλύτερων διαφημίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των διαφημιστικών εμπειριών που δεν επιτρέπονται, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Συμμαχίας για καλύτερες διαφημίσεις.

 • Παραδείγματα: Διαφημίσεις prestitial με αντίστροφη μέτρηση, μεγάλες σταθερές διαφημίσεις και κινούμενες διαφημίσεις που αναβοσβήνουν.

Επιλογές για διόρθωση

Διορθώστε την εμπειρία προορισμού διαφήμισης

Βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός της διαφήμισης προσφέρει στους χρήστες μια καλή εμπειρία, δηλαδή παρέχει εύκολη πλοήγηση και είναι λειτουργικός και χρήσιμος. Υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads όταν θα έχετε ενημερώσει τον προορισμό, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας ή εάν πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος.

Αν ο ιστότοπός σας περιείχε εμπειρίες παρενόχλησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να επιλύσετε την παράβαση:

 1. Ελέγξτε την κατάσταση του ιστοτόπου σας στο Google Search Console
 2. Καταργήστε τις εμπειρίες παρενόχλησης που τυχόν υπάρχουν στον ιστότοπό σας. 
 3. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες επανεξέτασης.
 4. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο ιστότοπος δεν περιέχει πλέον εμπειρίες παρενόχλησης, οι διαφημίσεις σας θα εγκριθούν για προβολή. 

Εάν ο προορισμός σας περιλαμβάνει διαφημιστικές εμπειρίες, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα Πρότυπα καλύτερων διαφημίσεων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, για να επιλύσετε την παράβαση:

 1. Ελέγξτε την κατάσταση του προορισμού σας στην Αναφορά διαφημιστικών εμπειριών
 2. Διορθώστε όλα τα ζητήματα των διαφημιστικών εμπειριών στον προορισμό σας. 
 3. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες επανεξέτασης
 4. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι όλα τα ζητήματα διαφημιστικών εμπειριών έχουν διορθωθεί, θα εγκριθεί η προβολή των διαφημίσεών σας. 

Επιλέξτε διαφορετικό προορισμό

Εάν δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στον προορισμό διαφήμισης, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό προορισμό. Επεξεργαστείτε το τελικό URL της διαφήμισης, ώστε να οδηγεί σε άλλο τμήμα της εφαρμογής ή του ιστοτόπου που συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη διαφήμισή σας, για να μπορέσουμε να την ελέγξουμε ξανά.

Εάν δεν μπορείτε ή δεν προτιμάτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί. 

Ανεπαρκές πρωτότυπο περιεχόμενο

Θέλουμε οι καταναλωτές να έχουν καλή εμπειρία, όταν κάνουν κλικ σε διαφημίσεις. Επομένως, οι προορισμοί των διαφημίσεων πρέπει να παρέχουν μοναδική αξία στους χρήστες.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα (ενδεικτικά) αυτών που πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Τα παρακάτω σενάρια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψη λόγω ανεπαρκούς πρωτότυπου περιεχομένου:

Κόκκινο σύμβολο x Περιεχόμενο προορισμού που έχει σχεδιαστεί κυρίως για την εμφάνιση διαφημίσεων

 • Παράδειγμα: Προσέλκυση επισκεψιμότητας (μέσω ιστοτόπων χωρίς περιεχόμενο ή άλλων μεθόδων) σε προορισμούς που περιλαμβάνουν περισσότερες διαφημίσεις απ' ό,τι πρωτότυπο περιεχόμενο, λίγο ή και καθόλου πρωτότυπο περιεχόμενο ή υπερβολικά πολλές διαφημίσεις

Κόκκινο σύμβολο x Περιεχόμενο προορισμού που αναπαράγεται από άλλη πηγή χωρίς να προστίθεται αξία με τη μορφή πρωτότυπου περιεχομένου ή πρόσθετης λειτουργικότητας

 • Παράδειγμα: Κατοπτρισμός, χρήση πλαισίων, αντιγραφή περιεχομένου από άλλη πηγή, πρότυπα ή έτοιμοι ιστότοποι που παρέχουν διπλότυπο περιεχόμενο

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για να κατευθύνουν τους χρήστες αλλού

 • Παράδειγμα: Σελίδα γεφύρωσης, είσοδος, πύλη ή άλλες ενδιάμεσες σελίδες που χρησιμοποιούνται μόνο για σύνδεση προς άλλους ιστοτόπους

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που εμφανίζουν ένα μήνυμα σχετικά με το ότι ο προορισμός δεν παρέχει υπηρεσίες

 • Παράδειγμα: Δεσμευμένος τομέας (parked domain), ιστότοπος που προορίζεται μόνο για τη δέσμευση μιας διεύθυνσης ιστού, στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματα "Υπό κατασκευή", "Προσεχώς" ή παρόμοια μηνύματα

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που είναι δυσνόητοι ή ακατανόητοι

 • Παράδειγμα: Κενές σελίδες, ασυνάρτητο περιεχόμενο σελίδας προορισμού

Επιλογές για διόρθωση

Διορθώστε το περιεχόμενο του προορισμού διαφήμισης

Δώστε έμφαση στην άμεση παροχή χρήσιμου, μοναδικού και πρωτότυπου περιεχομένου στον χρήστη και μην υπερφορτώνετε τον προορισμό με διαφημίσεις, ανεξάρτητα από το πόσο συναφείς είναι οι διαφημίσεις με το δημιουργικό σας. Ζητήστε από τον προγραμματιστή ιστού να καταργήσει όλα τα σύνολα πλαισίων HTML που αντιγράφουν περιεχόμενο από τομείς εκτός του τομέα της σελίδας προορισμού. Αν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας έχει λειτουργικότητα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα αναζήτησης δεν αντιγράφονται απλώς από άλλους ιστοτόπους ή εφαρμογές. Ελέγξτε αν η καταχώριση του ιστοτόπου σας έχει λήξει.

Εάν έχετε διορθώσει τον προορισμό σας ή πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads, για να ζητήσετε έλεγχο. Αφότου μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο προορισμός συμμορφώνεται με την πολιτική μας, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις σας.

Επιλέξτε διαφορετικό προορισμό

Εάν δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στον προορισμό διαφήμισης, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό προορισμό. Επεξεργαστείτε το Τελικό URL της διαφήμισης, ώστε να οδηγεί σε άλλο τμήμα της εφαρμογής ή του ιστοτόπου που συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη διαφήμισή σας, για να μπορέσουμε να την ελέγξουμε ξανά.

Αν δεν μπορείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί. 

Παράβαση πολιτικής εφαρμογής ή web store

Η Google απαιτεί οι προορισμοί της εφαρμογής ή του web store που διαθέτετε να συμμορφώνονται με τις πολιτικές εφαρμογής ή web store της Google.

Το παρακάτω σενάριο θα οδηγούσε σε απόρριψη λόγω παράβασης πολιτικής εφαρμογής ή web store:

Κόκκινο σύμβολο x Προορισμοί που παραβαίνουν τις αντίστοιχες πολιτικές εφαρμογής ή web store

Κατανόηση του λόγου απόρριψης της διαφήμισής σας

Εξετάστε την ειδοποίηση που σας έστειλε η εφαρμογή ή το web store (όπως το Chrome Web Store ή το Google Play Store), ώστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λεπτομέρειες της παράβασης. Μόλις επιλυθεί το ζήτημα που αντιμετωπίζετε με την εφαρμογή ή το web store, η προβολή διαφημίσεων μπορεί να ξεκινήσει και πάλι.

Μη αποδεκτό URL

 

Το παρακάτω σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόρριψη λόγω μη αποδεκτού URL: 

Κόκκινο σύμβολο x URL που δεν ακολουθούν την τυπική σύνταξη

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση διεύθυνσης IP ως URL προβολής

 • Παράδειγμα: 123.45.678.90

Κόκκινο σύμβολο x URL προβολής που χρησιμοποιούν μη αποδεκτούς χαρακτήρες

 • Παραδείγματα: Χαρακτήρες όπως !, *, #, _, @

Μη αναγνωρισμένη εφαρμογή

Το παρακάτω σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόρριψη λόγω μη αναγνωρισμένης εφαρμογής:

Κόκκινο σύμβολο x Εφαρμογές που δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν από την Google

 • Παραδείγματα: Αναγνωριστικό εφαρμογής ή app store με λανθασμένη μορφή, εφαρμογή που έχει διαγραφεί ή είναι σε αναστολή σε app store
 

Μη επαληθευμένος αριθμός τηλεφώνου

Η Google απαιτεί οι αριθμοί τηλεφώνου σε διαφημίσεις μόνο κλήσης, σε στοιχεία κλήσης και σε στοιχεία τοποθεσίας να βρίσκονται σε λειτουργία στη χώρα που στοχεύετε και να σχετίζονται με τη διαφημιζόμενη εταιρεία.

Το παρακάτω σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόρριψη λόγω μη αποδεκτού αριθμού τηλεφώνου σε διαφημίσεις μόνο κλήσης, σε στοιχεία κλήσης και σε στοιχεία τοποθεσίας:

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί τηλεφώνου που δεν έχουν επαληθευτεί από την Google

Επιλογή για διόρθωση

Βήμα 1 από 2: Επαληθεύστε τον αριθμό τηλεφώνου

Υπάρχουν δύο τρόποι να επαληθεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου:

 • Προβάλλετε τον αριθμό στον ιστότοπό σας.
  • Ο αριθμός τηλεφώνου στη διαφήμισή σας πρέπει να υπάρχει στον ιστότοπο που εμφανίζεται στη διαφήμισή σας. Αν ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται σε διαφημίσεις για διαφορετικούς ιστοτόπους, τότε πρέπει να εμφανίζεται σε τουλάχιστον μία σελίδα για καθέναν από αυτούς τους ιστοτόπους.
  • Να θυμάστε ότι το URL επαλήθευσης πρέπει να έχει τον ίδιο τομέα με το URL προβολής της διαφήμισης. Ο αριθμός πρέπει να εμφανίζεται ως κείμενο. Δεν θα συμμορφώνεται με την πολιτική, αν εμφανίζεται ως εικόνα.
   • Σημείωση: Ο αριθμός τηλεφώνου θα ελέγχεται και θα επαληθεύεται ευκολότερα, αν εμφανίζεται σε σελίδα προορισμού που λαμβάνει συχνές επισκέψεις. Για να αυξήσετε τις πιθανότητες ο ανιχνευτής να εντοπίζει τον αριθμό τηλεφώνου σας, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός εμφανίζεται με τη μορφή E.164 στον πηγαίο κώδικα του ιστοτόπου σας. Παράδειγμα μορφής E.164: [+] [κωδικός χώρας] [αριθμός τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής]. Αν χρησιμοποιείτε ένα δυναμικό σενάριο εισαγωγής αριθμού για την αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού στον ιστότοπό σας με βάση την πηγή επισκεψιμότητας, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους επαλήθευσης ιδιοκτησίας τομέα που αναφέρονται με λεπτομέρειες παρακάτω.
 • Επαληθεύστε την ιδιοκτησία τομέα

Βήμα 2 από 2: Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση ή το στοιχείο σας

Αν χρησιμοποιείτε στοιχείο τοποθεσίας, ο συσχετισμένος αριθμός τηλεφώνου πρέπει να τηρεί τις παραπάνω απαιτήσεις. Υπάρχουν 2 τρόποι να επεξεργαστείτε το στοιχείο με βάση τη διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 1. Διεύθυνση Επιχειρηματικού προφίλ

Εάν η τοποθεσία που απορρίφθηκε είναι μια διεύθυνση από το Επιχειρηματικό προφίλ, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Επιχειρηματικό προφίλ και να ενημερώσετε εκεί τις πληροφορίες τοποθεσίας, οι οποίες θα μεταφερθούν αυτόματα στο Google Ads. Μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε μια καταχώριση Επιχειρηματικού προφίλ.

 1. Διεύθυνση καταχωρισμένη με μη αυτόματο τρόπο

Εάν καταχωρίσατε τη διεύθυνση με μη αυτόματο τρόπο, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη συγκεκριμένη διεύθυνση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες τοποθεσίας. Ελέγξτε την επωνυμία εταιρείας και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε απαγορευμένο εμπορικό σήμα.

Εάν χρησιμοποιείτε διαφήμιση μόνο κλήσης ή στοιχείο κλήσης, αλλάξτε τον αριθμό τηλεφώνου στη διαφήμιση ή στο στοιχείο σας, έτσι ώστε η διαφήμισή σας να μπορεί να εγκριθεί.

Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμιση ή το στοιχείο, θα αποσταλεί σε εμάς για έλεγχο. Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε καταργήσει το περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται από τη διαφήμιση και τη σελίδα προορισμού, μπορούμε να εγκρίνουμε τη διαφήμισή σας, ώστε να αρχίσει να προβάλλεται.

Μη αποδεκτός αριθμός τηλεφώνου

Η Google απαιτεί οι αριθμοί τηλεφώνου σε διαφημίσεις μόνο κλήσης, σε στοιχεία κλήσης και σε στοιχεία τοποθεσίας να βρίσκονται σε λειτουργία στη χώρα που στοχεύετε και να σχετίζονται με τη διαφημιζόμενη εταιρεία.

Το παρακάτω σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόρριψη λόγω μη αποδεκτού αριθμού τηλεφώνου σε διαφημίσεις μόνο κλήσης, σε στοιχεία κλήσης και σε στοιχεία τοποθεσίας:

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί τηλεφώνου που είναι ανακριβείς, ανενεργοί, μη συναφείς ή που δεν συνδέονται με τη διαφημιζόμενη εταιρεία.

Σημείωση: Η Google ενδέχεται κατά διαστήματα να πραγματοποιεί σύντομες, δοκιμαστικές κλήσεις στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται, προκειμένου να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα, την ακρίβεια και τη συνάφειά του. Επίσης, μπορεί να καταγράφει αυτές τις δοκιμαστικές κλήσεις.

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί φαξ, αριθμοί τηλεφώνου με επιπλέον χρέωση ή αλφαριθμητικοί αριθμοί

 • Παράδειγμα αριθμού ειδικής χρέωσης: οποιοσδήποτε αριθμός απαιτεί επιπλέον προμήθεια ή χρέωση για την ολοκλήρωση της κλήσης, όπως οι αριθμοί 1-900 στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οι αριθμοί 871 στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Παράδειγμα αλφαριθμητικού αριθμού: αριθμοί τηλεφώνου στους οποίους οι αριθμοί έχουν αντικατασταθεί από γράμματα, όπως "1-800-GOOG-411" αντί για "1-800-466-4411"

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς τηλεφώνου κοινόχρηστου κόστους, αλλά θα εμφανίζονται με μια δήλωση αποποίησης όπου θα αναφέρεται ότι ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί τηλεφώνου που δεν είναι τοπικοί ή εγχώριοι για τη χώρα που στοχεύετε

 • Παράδειγμα: χρήση ενός τοπικού αριθμού Γερμανίας σε μια διαφήμιση που στοχεύει τον Καναδά

Κόκκινο σύμβολο x Υπηρεσίες εικονικού αριθμού τηλεφώνου ή προσωπική αριθμοδότηση

Σημείωση: Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ισπανία.

Κόκκινο σύμβολο x Αριθμοί τηλεφώνου που δεν έχουν ενεργή υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή

Περιορισμοί για συγκεκριμένη χώρα: Βραζιλία

Για τους αριθμούς τηλεφώνου στη Βραζιλία, πρέπει να συμπεριλάβετε έναν κωδικό για την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, αντί για τον αριθμό "11 5555-1234" χρησιμοποιήστε τον "0XX11 5555 1234", όπου "XX" είναι ο κωδικός της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Για αριθμούς χωρίς χρέωση ή αριθμούς κοινόχρηστου κόστους, όπως είναι οι αριθμοί 4004 ή 0800, δεν απαιτείται η χρήση κωδικού εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Επιλογές για διόρθωση

Βήμα 1 από 2: Διορθώστε τον αριθμό τηλεφώνου

 • Καταχωρίστε έναν λειτουργικό, συναφή αριθμό τηλεφώνου που συνδέεται με τη διαφημιζόμενη εταιρεία και ανήκει στη χώρα την οποία θέλετε να στοχεύσετε.

Βήμα 2 από 2: Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση ή τα στοιχεία σας

 • Αν χρησιμοποιείτε στοιχείο τοποθεσίας, ο συσχετισμένος αριθμός τηλεφώνου πρέπει να τηρεί τις παραπάνω απαιτήσεις. Υπάρχουν δύο τρόποι να επεξεργαστείτε το στοιχείο με βάση τη διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Διεύθυνση Επιχειρηματικού προφίλ

   Εάν η τοποθεσία που απορρίφθηκε είναι μια διεύθυνση από το Επιχειρηματικό προφίλ, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Επιχειρηματικό προφίλ και να ενημερώσετε εκεί τις πληροφορίες τοποθεσίας, οι οποίες θα μεταφερθούν αυτόματα στο Google Ads. Μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε μια καταχώριση Επιχειρηματικού προφίλ.

  • Διεύθυνση καταχωρισμένη με μη αυτόματο τρόπο

   Εάν καταχωρίσατε τη διεύθυνση με μη αυτόματο τρόπο, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη συγκεκριμένη διεύθυνση και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες τοποθεσίας. Ελέγξτε την επωνυμία εταιρείας και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε απαγορευμένο εμπορικό σήμα.

 • Εάν χρησιμοποιείτε διαφήμιση μόνο κλήσης ή στοιχείο κλήσης, επεξεργαστείτε και καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου που συμμορφώνεται με την πολιτική.

  • Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμιση ή το στοιχείο, θα αποσταλεί σε εμάς για έλεγχο. Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε καταργήσει το περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται από τη διαφήμιση και τη σελίδα προορισμού, μπορούμε να εγκρίνουμε τη διαφήμισή σας, ώστε να αρχίσει να προβάλλεται.

Παράκαμψη με τα Εργαλεία για προγραμματιστές Chrome

Βήματα για την παράκαμψη του παράγοντα χρήστη με τα Εργαλεία για προγραμματιστές Chrome

Αυτή η κινούμενη εικόνα δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για προγραμματιστές στο Chrome, για να παρακάμψετε τον παράγοντα χρήστη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία για προγραμματιστές Chrome, για να παρακάμψετε τον παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης στον ιστό και έτσι να μιμηθείτε τον ανιχνευτή ιστού του Google AdsBot που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των URL προορισμού.

 1. Ανοίξτε τα Εργαλεία για προγραμματιστές Chrome, χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους:
  1. Χρησιμοποιήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου: Command+Option+I (για χρήστες Mac) ή Control+Shift+I (για χρήστες Windows, Linux ή ChromeOS).
  2. Από μια ιστοσελίδα:Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στη σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιθεώρηση, για να ανοίξετε τα Εργαλεία για προγραμματιστές Chrome.
  3. Από τη διεπαφή χρήστη του Chrome:
   1. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου του Chrome, κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες .
   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα εργαλεία.
   3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για Προγραμματιστές.
 2. Ανοίξτε την καρτέλα Συνθήκες δικτύου:
  1. Στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου των Εργαλείων για προγραμματιστές Chrome, κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες .
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα εργαλεία.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνθήκες δικτύου.
 3. Επιλέξτε Απενεργοποίηση κρυφής μνήμης στην ενότητα Χρήση κρυφής μνήμης.
 4. Στην ενότητα Παράγοντας χρήστη, καταργήστε την επιλογή Χρήση προεπιλογής προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε Προσαρμοσμένος... και καταχωρίστε τη συμβολοσειρά του παράγοντα χρήστη.
  • Για παράδειγμα, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν προορισμό στον ιστό ως ανιχνευτής ιστού του Google AdsBot, καταχωρίστε την πλήρη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη ενός από τους ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot στο στοιχείο Καταχώριση προσαρμοσμένου παράγοντα χρήστη.
 5. Καταχωρίστε το URL προορισμού στο πρόγραμμα περιήγησης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο με τον παράγοντα χρήστη που έχετε επιλέξει και βεβαιωθείτε ότι η σελίδα φορτώνει ακριβώς όπως θα φόρτωνε με τον προεπιλεγμένο παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης.
Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να ανατρέξετε στην τεκμηρίωση των Εργαλείων για προγραμματιστές Chrome: Συνθήκες δικτύου: Παράκαμψη της συμβολοσειράς του παράγοντα χρήστη.

Ανιχνευτές ιστού του Google AdsBot (παράγοντες χρήστη)

Ο όρος "ανιχνευτής" είναι ένας γενικός όρος για οποιοδήποτε πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται για την αυτόματη ανακάλυψη και τη σάρωση ιστοτόπων, ακολουθώντας συνδέσμους από μια ιστοσελίδα σε άλλη. Ορισμένες φορές ονομάζεται "robot" ή "spider".

Ο παράγοντας χρήστη είναι μια συμβολοσειρά που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησης ή τον ανιχνευτή και ζητά πληροφορίες από έναν διακομιστή ιστού. Ο βασικός τύπος παράγοντα χρήστη της Google για τον έλεγχο της ποιότητας των διαφημίσεων σε ιστοσελίδες ονομάζεται AdsBot. Εδώ μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή των ανιχνευτών ιστού της Google και μια πλήρη λίστα συμβολοσειρών για παράγοντα χρήστη.

Η πλήρης συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη είναι μια πλήρης περιγραφή του ανιχνευτή. Εμφανίζεται στο αίτημα και στα αρχεία καταγραφής ιστού. Με αυτήν τη συμβολοσειρά προσδιορίζεται ο σκοπός του αιτήματος και οι δυνατότητες της συσκευής. Ένας προγραμματιστής ιστού ή ένας κεντρικός υπολογιστής διακομιστή ιστού μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει τον παράγοντα χρήστη για να διαμορφώσει τους κανόνες ανίχνευσης για τον αντίστοιχο ιστότοπο.

Οι διαφημίσεις θα απορρίπτονται λόγω προορισμού που δεν λειτουργεί, εάν ο προορισμός διαφήμισης εμφανίζει σφάλμα προορισμού (όπως έναν κωδικό σφάλματος HTTP) όταν ανιχνεύεται από οποιαδήποτε από τις συμβολοσειρές παράγοντα χρήστη του Google AdsBot που ορίζονται παρακάτω:

AdsBot Mobile Web - Ελέγχει την ποιότητα διαφημίσεων ιστοσελίδας σε κινητά

 • Διακριτικό παράγοντα χρήστη: AdsBot-Google-Mobile
 • Πλήρης συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη: Mozilla/5.0 (Linux, Android 6.0.1, Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, π.χ. Gecko) Chrome/W.X.Y.Z Mobile Safari/537.36 (συμβατό, AdsBot-Google-Mobile, +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)

AdsBot - Ελέγχει την ποιότητα διαφημίσεων ιστοσελίδας για υπολογιστές

 • Διακριτικό παράγοντα χρήστη: AdsBot-Google
 • Πλήρης συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη: AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Google Ads
 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού