Biên tập

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Nhằm mang đến trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng, Google yêu cầu tất cả các quảng cáo, thành phần và đích đến phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về biên tập và tính chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ cho phép những quảng cáo có hình thức rõ ràng, trình bày chuyên nghiệp và đưa người dùng đến nội dung phù hợp, hữu ích, dễ tương tác.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều bạn cần tránh trong quảng cáo của mình. Tìm hiểu về hậu quả nếu bạn vi phạm chính sách của Google.

Văn phong và chính tả

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏQuảng cáo hoặc thành phần không sử dụng cách viết chính tả hay ngữ pháp theo cách thông thường

Ví dụ: "Hoa tại đây mua" hoặc "Mua hao tại đây" thay vì "Mua hoa tại đây"

Lưu ý: Một số cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng ngữ pháp, cách viết chính tả, dấu câu hay cách viết hoa không theo chuẩn. Nếu muốn sử dụng những tên như vậy trong quảng cáo, trước tiên, bạn phải yêu cầu chúng tôi xem xét và cho thấy rằng các cụm từ không đúng chuẩn đó được sử dụng một cách nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của bạn.

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc thành phần khó hiểu hay vô nghĩa

Ví dụ: Văn bản quảng cáo vô nghĩa hoặc quá chung chung; quảng cáo quá chung chung hoặc mơ hồ; văn bản quảng cáo bị cắt xén hoặc không hoàn chỉnh

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc thành phần vượt quá giới hạn ký tự đối với những ngôn ngữ 2 byte

Lưu ý: Giới hạn ký tự cho văn bản sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào việc văn bản đó sử dụng ngôn ngữ 1 byte hay 2 byte. Các ngôn ngữ 2 byte (như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn) sử dụng ký tự 2 byte chiếm gấp đôi không gian so với ký tự 1 byte. Do đó, giới hạn ký tự đối với các ngôn ngữ này bằng một nửa so với các ngôn ngữ khác.

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc thành phần không phù hợp với phong cách trình bày rõ ràng và mang tính thông tin của kết quả tìm kiếm trên Google

Ví dụ: Quảng cáo sử dụng dấu đầu dòng hoặc danh sách được đánh số; quảng cáo có chứa lời kêu gọi hành động chung chung (chẳng hạn như "hãy nhấp vào đây") có thể áp dụng cho quảng cáo bất kỳ

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Dấu câu và ký hiệu

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Sử dụng dấu câu hoặc ký hiệu sai cách hoặc sai mục đích

Ví dụ: Dấu chấm than trong dòng tiêu đề quảng cáo; dấu câu hoặc ký hiệu lặp lại; ký hiệu, số và chữ cái không tuân theo ý nghĩa hoặc mục đích thực của chúng (chẳng hạn như việc sử dụng "@ nhà" để chỉ "tại nhà"); sử dụng chỉ số trên không chuẩn; các ký hiệu hoặc ký tự không chuẩn (chẳng hạn như dấu hoa thị; dấu đầu dòng và dấu ba chấm); sử dụng quá mức hoặc phô trương số, ký hiệu hoặc dấu câu (chẳng hạn như f1owers, fl@wers, Flowers!!!, f*l*o*w*e*r*s, F.L.O.W.E.R.S), sử dụng dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi quá 2 lần trong văn bản quảng cáo

Lưu ý: Một số loại dấu câu và ký hiệu không chuẩn được cho phép trong một số trường hợp nhất định. Nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng dấu câu hoặc ký hiệu đặc biệt một cách nhất quán trong đích đến của quảng cáo có thể được chấp thuận để sử dụng trong quảng cáo. Ngoài ra, chúng tôi cho phép sử dụng các ký hiệu thông thường có thể chấp nhận, chẳng hạn như sử dụng dấu hoa thị cho xếp hạng sao (khách sạn 5*) hoặc để cho biết rằng có áp dụng các điều kiện bắt buộc về phương diện pháp lý. Để sử dụng bất kỳ loại dấu câu hoặc ký hiệu nào trong số này, bạn phải yêu cầu xem xét.

Lưu ý: Tiêu đề ứng dụng và tên nhà phát triển đều phải tuân thủ chính sách này. Bạn có thể phải thay đổi tên trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển để quảng cáo của bạn được chấp thuận hoặc yêu cầu xem xét để tên được chấp thuận.

dấu x màu đỏ Ký tự không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ

Ví dụ: Biểu tượng cảm xúc, chữ katakana 1 byte

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Cách viết hoa

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Viết hoa không đúng cách hoặc sai mục đích

Ví dụ: Sử dụng viết hoa quá mức hoặc phô trương, chẳng hạn như: HOA TƯƠI, HoA TưƠi, H.O.A.T.Ư.Ơ.I

Lưu ý: Trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn cho phép viết hoa không chuẩn. Đối với mã phiếu giảm giá, từ viết tắt thông dụng (chẳng hạn như "TNHH"), nhãn hiệu, tên thương hiệu và tên sản phẩm, bạn có thể yêu cầu xem xét để xem liệu chúng tôi có chấp thuận viết hoa không chuẩn hay không.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Văn bản lặp lại

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Lặp lại tên, từ hoặc cụm từ không đúng chuẩn, phô trương hoặc không cần thiết

Lưu ý: Chính sách này áp dụng cho cả những thành phần lặp lại văn bản đã xuất hiện trong văn bản quảng cáo

Ví dụ: Lặp lại tên nhà quảng cáo, lặp lại tên sản phẩm

dấu x màu đỏVăn bản của thành phần lặp lại những từ hoặc cụm từ trong cùng một thành phần hoặc thành phần khác trong cùng một nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Khoảng trắng không được chấp nhận

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Thiếu hoặc thừa dấu cách

Ví dụ: "Mua,bán hoa"; "muahoatạiđây"

dấu x màu đỏ Sử dụng dấu cách quá nhiều hoặc quá mức cần thiết

Ví dụ: h o a, muahoaởđây

Lưu ý: Một số cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng dấu cách không đúng chuẩn. Nếu muốn sử dụng những tên như vậy trong quảng cáo của mình, trước tiên, bạn phải yêu cầu xem xét và cho thấy rằng các cụm từ không đúng chuẩn đó được sử dụng một cách nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của mình.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Số điện thoại trong văn bản quảng cáo

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Nhập số điện thoại vào văn bản quảng cáo

Ví dụ: Thêm văn bản "Gọi tới số 1-800-123-4567" vào nội dung mô tả của quảng cáo

Lưu ý: Nếu bạn muốn khuyến khích khách hàng gọi điện cho mình, hãy cân nhắc sử dụng thành phần cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại thay vì đưa số điện thoại vào văn bản quảng cáo. Nếu tên công ty của bạn là một số điện thoại thực tế (chẳng hạn như "1-800-EXAMPLE"), hãy yêu cầu chúng tôi xem xét để biết liệu bạn có thể đưa tên công ty vào văn bản quảng cáo hay không.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Sử dụng tính năng quảng cáo sai mục đích

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc thành phần sử dụng sai mục đích các tính năng của đơn vị quảng cáo

Ví dụ: Quảng cáo không chứa nội dung quảng cáo; quảng cáo dạng văn bản không có dòng văn bản; sử dụng trường URL làm dòng văn bản bổ sung; quảng cáo dạng ảnh động có chứa trò chơi hoặc cuộc thi mà mọi người có thể chơi để giành giải thưởng hoặc khoản thù lao khác; quảng cáo khuyến khích mọi người nhấp vào quảng cáo để giành chiến thắng trong trò chơi hay cuộc thi hoặc nhận giải thưởng; sử dụng ảnh chụp màn hình về một quảng cáo dạng văn bản để mô phỏng quảng cáo dạng văn bản chân thực; hiển thị thẻ ValueTrack trong văn bản quảng cáo; quảng cáo HTML5 tuỳ chỉnh đã được tải lên và bị sửa đổi khả năng nhấp

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng âm thanh và video, nhưng chế độ cài đặt mặc định phải là "tắt" hoặc đang tạm dừng.

Lưu ý: Quảng cáo HTML5 không được sử dụng "Khu vực nhấn" (trong Google Web Designer) hoặc JavaScript Exitapi.exit() để sửa đổi khả năng nhấp. Vui lòng tìm hiểu thêm về khả năng nhấp bị sửa đổi.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Doanh nghiệp không xác định

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc đích đến không nêu tên sản phẩm, dịch vụ hoặc pháp nhân đang được quảng bá

Ví dụ: Không đưa tên sản phẩm/tên công ty/URL hiển thị vào trong quảng cáo; quảng cáo ở dạng ảnh động không hiển thị rõ ràng thông tin nhận dạng như tên sản phẩm hoặc tên công ty, biểu trưng hoặc URL hiển thị trên khung tĩnh cuối cùng (sau khi hoạt ảnh đã ngừng); quảng cáo ứng dụng không hiển thị tên ứng dụng và nguồn tải xuống trong tệp sáng tạo và/hoặc trên trang đích

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối.

Các yêu cầu về tên doanh nghiệp

Chính sách này áp dụng cho các định dạng quảng cáo cần có trường tên doanh nghiệp. Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Cung cấp tên doanh nghiệp khác với miền, tên được công nhận của nhà quảng cáo hoặc ứng dụng có thể tải xuống được quảng bá

Một số ví dụ: Dùng tên doanh nghiệp chung chung hoặc dựa trên vị trí, chẳng hạn như Công ty sửa chữa ống nước ở Mountain View, Hãng taxi ở New York.

dấu x màu đỏ Dùng ngôn ngữ quảng cáo trong trường tên doanh nghiệp

Một số ví dụ : "Mua giày Acme" hoặc "Khuyến mại tại Dịch vụ nhà cửa Acme"

Do có rất nhiều tên doanh nghiệp, nên bạn cần đặc biệt cân nhắc những điều sau:

Tên doanh nghiệp dựa trên miền: Bạn có thể dùng tên miền làm tên doanh nghiệp bằng cách sử dụng khoảng trống thích hợp giữa các từ. Ví dụ: www.acmesolutions.com có thể được xem là "Giải pháp Acme" trong quảng cáo.

Người bán lại và đại lý được ủy quyền: Nếu bạn là người bán lại hoặc đại lý được ủy quyền cho sản phẩm hoặc dịch vụ, hãy dùng từ bổ nghĩa thích hợp. Ví dụ: đại lý xe hơi cho hãng Acme ở San Antonio có thể dùng tên doanh nghiệp là "Acme ở San Antonio".

Chất lượng hình ảnh

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Hình ảnh lệch sang một bên, lật ngược hoặc không chiếm toàn bộ không gian của kích thước hình ảnh đã chọn

dấu x màu đỏ Hình ảnh bị mờ, không rõ ràng, không thể nhận ra hoặc có chứa văn bản không đọc được

dấu x màu đỏ Hình ảnh có ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng lóe lên hoặc gây rối mắt

Lưu ý: Hiệu ứng rê chuột, như đồ họa phản ứng lại chuyển động của chuột, được cho phép miễn là chuyển động do người dùng thực hiện và dừng lại sau 5 giây.

dấu x màu đỏ Quảng cáo mở rộng ngoài khung hoặc xâm lấn trên trang web hoặc ứng dụng

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa hình ảnh để đáp ứng các yêu cầu này, hãy tải một hình ảnh khác tuân thủ chính sách này lên.

Chất lượng video

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Video có văn bản khó đọc, chất lượng âm thanh kém hoặc hình ảnh bị mờ, không rõ ràng hoặc không thể nhận ra

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối hoặc thành phần bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa video để đáp ứng các yêu cầu này, hãy tải một video khác tuân thủ chính sách này lên.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về các chính sách của Google, vui lòng cho chúng tôi biết: Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2275373060892775243
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067