Редакційні вимоги

Google публікує перекладені версії статей Довідкового центру. Ці версії не змінюють зміст правил. Застосовуючи правила, ми послуговуємось англомовною версією, яка є офіційною. Щоб переглянути цю статтю іншою мовою, скористайтеся спадним меню внизу сторінки.

Користувачі Display & Video 360 повинні дотримуватися правил Google Ads. Щоб дізнатися про додаткові обмеження, відвідайте Довідковий центр Display & Video 360.

Згідно з вимогами Google, усі оголошення, об’єкти й цільові сторінки мають відповідати суворим редакційним вимогам і правилам щодо професійних стандартів, щоб забезпечити високу якість взаємодії з користувачами. Ми дозволяємо показувати лише зрозумілі та професійно створені оголошення, що пропонують потенційним клієнтам корисний і релевантний контент, з яким легко взаємодіяти.

Нижче наведено приклади порушень, яких слід уникати в оголошеннях. Докладніше про наслідки порушення правил.

Стиль і правопис

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Оголошення або об’єкти, у яких порушено загальноприйняті правила орфографії чи граматики

Приклади: "Квіти тут купуй" або "Купуйте квти тут" замість "Купуйте квіти тут"

Примітка. Деякі терміни, захищені торговельною маркою, назви брендів або товарів можуть відхилятися від стандартних правил граматики, орфографії, пунктуації чи вживання великих літер. Щоб використовувати ці назви в оголошеннях, потрібно спершу надіслати запит на перевірку та довести, що таке написання послідовно застосовується на вашому веб-сайті або в додатку.

червоний значок "х" Незрозумілі або безглузді оголошення та об’єкти

Приклади: безглуздий набір слів або занадто загальний текст оголошення; занадто узагальнена чи незрозуміла рекламна акція; неповний або обрізаний текст оголошення

червоний значок "х" Оголошення або об’єкти, у яких перевищено ліміт символів для мов із символами подвійної ширини

Примітка. Ліміт символів для текстових оголошень залежить від мови їх написання (із символами одинарної чи подвійної ширини). Текст, написаний мовою із символами подвійної ширини (наприклад, китайською, японською або корейською), займає вдвічі більше місця, ніж той, у якому використовуються символи одинарної ширини. Ось чому ліміт символів для таких мов удвічі менший, ніж для інших.

червоний значок "х" Оголошення або об’єкти, які не відповідають чіткому інформативному стилю представлення в результатах пошуку Google

Приклади: оголошення з маркованими або нумерованими списками; оголошення з надто загальним закликом до дії (наприклад, "натисніть тут")

Пунктуація та символи

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Неправильне або неналежне використання знаків пунктуації чи символів

Приклади: знаки оклику в заголовку оголошення; повторювані символи або знаки пунктуації; символи, цифри й літери, ужиті в незвичному значенні (наприклад, "про100" замість "просто"); нестандартне використання надрядкових знаків; нестандартні символи або знаки (як-от зірочки); знаки маркованого списку та три крапки; надмірне або химерне використання цифр, символів або знаків пунктуації (як-от кв1ти, квіт@чки, Квіти!!!, к*в*і*т*и, К.В.І.Т.И); два або більше знаки питання чи оклику в тексті оголошення.

Примітка. За певних обставин дозволяється використання нестандартної пунктуації та символів: якщо це невід’ємна частина торговельної марки, назви бренду або продукту, указаних на цільовому сайті або в додатку; якщо символи використовуються відповідно до загальноприйнятої практики, наприклад для позначення рейтингу готелю знаком зірочки "*" ("Готелі 5*") або того, що застосовуються юридичні вимоги. У таких випадках потрібно надіслати запит на схвалення варіанта написання.

Примітка. Ці правила також стосуються назв додатків та імен розробників. Для схвалення таких оголошень, можливо, доведеться змінити ім'я розробника в Developer Console або надіслати запит на схвалення його імені.

червоний значок "х" Недійсні або непідтримувані символи

Приклади: смайли, однобайтні символи катакани.

Уживання великих літер

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Неправильне або неналежне вживання великих літер

Приклади: надмірне або химерне вживання великих літер (КВІТИ, КвІтИ, К.В.І.Т.И).

Примітка. За певних обставин дозволяється нестандартне вживання великих літер: у кодах купонів, поширених абревіатурах і акронімах (як-от ТОВ чи ТзОВ), торговельних марках, назвах брендів або продуктів. У таких випадках потрібно надіслати запит на схвалення варіанта написання.

Повторення

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Нетрадиційне, невиправдане чи непотрібне повторення назв, слів або фраз

Примітка. Також заборонено повторювати текст оголошення в об’єкті.

Приклад: повторення назви рекламодавця або товару

червоний значок "х" Текст об’єкта, у якому повторюються слова чи фрази з цього або іншого об’єкта в межах тієї самої групи оголошень, кампанії чи облікового запису

Неприпустимі пробіли

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Відсутність пробілів або додавання зайвих

Приклади: "Розпродаж:купуйте квіти"; "купуйтеквітитут"

червоний значок "х" Надмірне або нетрадиційне використання пробілів

Приклади: к в і т и, купуйтеквітитут

Примітка. Деякі торговельні марки, назви брендів або товарів можуть писатися з відхиленням від стандартних правил уживання пробілів. Щоб використовувати ці назви в оголошеннях, потрібно спершу надіслати запит на перевірку й довести, що таке написання послідовно застосовується на вашому веб-сайті або в додатку.

Номер телефону в тексті оголошення

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Наявність номера телефону в тексті оголошення

Приклад: використання тексту "Телефонуйте на номер 1-800-123-4567" в описі оголошення

Примітка. Щоб заохотити клієнтів телефонувати вам, використовуйте об’єкти дзвінків або оголошення, орієнтовані лише на дзвінки, а не вказуйте номер у тексті оголошення. Якщо назва вашої компанії – це фактичний номер телефону (як-от "1-800-ПРИКЛАД"), надішліть запит на її використання в тексті оголошення.

Недопустиме використання функцій оголошень

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Оголошення або об’єкти, у яких функції рекламного блоку використовуються не за призначенням

Приклади: оголошення без рекламного контенту; текстові оголошення без рядка тексту; використання поля URL-адреси як додаткового рядка тексту; анімовані оголошення, які містять гру чи конкурс для розіграшу призів або інших винагород; реклама, що заохочує користувача натиснути оголошення, щоб виграти гру чи конкурс або отримати приз; використання знімка екрана з текстовим оголошенням замість справжньої реклами такого формату; показ тегів ValueTrack у тексті оголошення; завантажені спеціальні оголошення HTML5, у яких змінено можливість натискання

Примітка. Дозволяється використовувати аудіо та відео, проте за умовчанням їх має бути вимкнено або призупинено.

Примітка. Для оголошень HTML5 не можна використовувати компонент "Область дотику" (у Google Web Designer) або функцію Exitapi.exit() JavaScript, щоб змінити можливість натиснути. Докладніше про зміну можливості натиснути.

Невизначеність компанії або товару

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Оголошення або цільові сторінки чи додатки, де не вказано рекламований товар, послугу або організацію

Приклади: оголошення, у яких не вказано товар, назву компанії або відображувану URL-адресу; анімовані оголошення, де останній статичний кадр (після завершення анімації) не містить ідентифікаційної інформації, зокрема назви товару, назви чи логотипа компанії, а також відображуваної URL-адреси; реклама додатка, що не показує його назву та джерело завантаження на цільовій сторінці або в оголошенні

Вимоги до назви компанії

Ці правила поширюються на формати оголошень, у яких потрібно вказувати назву компанії. Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Реклама, яка містить назву компанії, відмінну від доменного імені, офіційної назви рекламодавця або доступного для завантаження додатка, що рекламується

Приклади (перелік неповний): використання загальної назви або назви на основі даних про місцезнаходження, як-от "Сантехніки Полтавщини", "Таксі в Києві".

червоний значок "х" Використовувати рекламні лозунги в полі "Назва компанії"

Приклади (перелік неповний): "Купуйте взуття "Левенята" або "Знижки на побутові послуги від компанії "Прибирання без проблем"

Оскільки назв компаній дуже багато, для деяких із них діють певні умови.

Назви компаній на основі доменів. Доменне ім'я можна використовувати як назву компанії, поставивши пробіли між словами. Наприклад, для компанії із сайтом http://ostware-services.com можна вказати назву Оstware Services.

Торговельні посередники й офіційні дилери. Якщо ви авторизований торговельний посередник або дилер із продажу певних товарів чи послуг, укажіть це. Наприклад, для київського дилера з продажу автомобілів марки Volvo можна використати назву "Автосалон Volvo в Києві".

Якість зображення

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Зображення, перевернуті набік чи догори низом або які не відповідають вибраному розміру

червоний значок "х" Розмиті, нечіткі чи невиразні зображення або ті, які містять нерозбірливий текст

червоний значок "х" Зображення, які блимають, мерехтять або мають інші дратівливі ефекти

Примітка. Дозволяється використовувати ефекти миші (наприклад, графіку, яка реагує на рух миші), якщо рух ініціює користувач і ефекти припиняються за 5 секунд.

червоний значок "х" Оголошення, що розгортаються поза межі визначеного блока або іншим чином займають додатковий простір сайту чи додатка

Дізнайтеся, як виправити відхилене оголошення або об’єкт. Якщо ви не можете змінити зображення так, щоб воно відповідало цим вимогам, завантажте інше.

Якість відео

Не дозволяється вказане нижче.

червоний значок "х" Відео з нерозбірливим текстом, поганою якістю звуку або розмитими, нечіткими чи невпізнаваними візуальними матеріалами

Дізнайтеся, як виправити відхилене оголошення або об’єкт. Якщо ви не можете змінити відео так, щоб воно відповідало цим вимогам, завантажте інше.

Потрібна допомога?

Якщо у вас виникли запитання щодо наших правил, зв’яжіться з командою підтримки Google Ads
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?
true
Пошук
Очистити вікно пошуку
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню
12050204153362495511
true
Пошук у довідковому центрі
true
true
true
true
true
73067