Редакційні вимоги

Відповідно до вимог Google усі оголошення, розширення й цільові сторінки чи додатки мають відповідати високим професійним і редакційним стандартам, щоб забезпечити високу якість взаємодії з користувачами. Ми дозволяємо показувати лише зрозумілі та професійно створені оголошення, що пропонують потенційним клієнтам корисний і релевантний вміст, з яким легко взаємодіяти.

Нижче наведено приклади порушень, яких слід уникати. Докладніше про наслідки порушення правил

Стиль і правопис

Заборонений вміст описано нижче.

Заборонено Оголошення або розширення, у яких порушуються загальноприйняті правила орфографії чи граматики

Приклади: "Квіти тут купуй" або "Купуйте квти тут" замість "Купуйте квіти тут"

Примітка. Деякі торговельні марки, назви брендів або продуктів можуть містити відхилення від правил граматики, орфографії, пунктуації чи вживання великих літер. Щоб використовувати такі назви в оголошеннях, потрібно спершу надіслати запит на перевірку й довести, що таке написання послідовно застосовується на вашому веб-сайті або в додатку.

Заборонено Незрозумілі або безглузді оголошення й розширення

Приклади: безглуздий або занадто загальний текст оголошення; занадто узагальнена чи незрозуміла рекламна акція; неповний або обрізаний текст оголошення

Заборонено Оголошення або розширення, у яких перевищено обмеження кількості символів для мов із символами подвійної ширини

Примітка. Обмеження кількості символів для текстових оголошень залежить від мови їх написання (із символами одинарної чи подвійної ширини). Текст, написаний мовою із символами подвійної ширини (наприклад, китайською, японською або корейською), займає вдвічі більше місця, ніж той, у якому використовуються символи одинарної ширини. Ось чому обмеження кількості символів для таких мов удвічі менші, ніж для інших.

Заборонено Оголошення або розширення, які не відповідають чіткому інформативному стилю представлення в результатах пошуку Google

Приклади: оголошення з маркованими або нумерованими списками; оголошення з надто загальним закликом до дії (наприклад, "натисніть тут").

Пунктуація та символи

Заборонений вміст описано нижче.

Заборонено Неправильне або неналежне використання знаків пунктуації чи символів

Приклади: знаки оклику в заголовку оголошення; повторювані символи або знаки пунктуації; символи, цифри та літери, ужиті в незвичному значенні (наприклад, "про100" замість "просто"); нестандартне використання надрядкових знаків; нестандартні символи або знаки (як-от зірочки); знаки маркірованого списку та три крапки; надмірне або химерне використання цифр, символів або знаків пунктуації (як-от кв1ти, квіт@чки, Квіти!!!, к*в*і*т*и, К.В.І.Т.И).

Примітка. За певних обставин дозволяється використання нестандартної пунктуації та символів: якщо це невід’ємна частина торговельної марки, назви бренду або продукту, указаних на цільовому сайті або в додатку; якщо символи використовуються відповідно до загальноприйнятої практики (наприклад, для позначення рейтингу готелю знаком зірочки (*): "Готелі 5*") або задля дотримання правових вимог. У таких випадках потрібно надіслати запит на схвалення варіанта написання.

Примітка. Ця політика також стосується назв додатків та імен розробників. Для схвалення таких оголошень, можливо, доведеться змінити ім’я розробника в Developer Console або надіслати запит на схвалення його імені.

Заборонено Недійсні або непідтримувані символи

Приклади: смайли, однобайтні символи катакана.

Уживання великих літер

Заборонений вміст описано нижче.

Заборонено Неправильне або неналежне вживання великих літер

Приклади: надмірне або химерне вживання великих літер (КВІТИ, КвІтИ, К.В.І.Т.И).

Примітка. За певних обставин дозволяється нестандартне вживання великих літер: у кодах купонів, поширених абревіатурах і акронімах (як-от ТОВ чи ТзОВ), торговельних марках, назвах брендів або продуктів. У таких випадках потрібно надіслати запит на схвалення варіанта написання.

Повторення

Заборонений вміст описано нижче.

Not allowed Нетрадиційне, химерне чи непотрібне повторення слів або фраз

Примітка. Також заборонено повторювати текст оголошення в розширенні

Приклад: повторювання назви рекламодавця або продукту

Not allowed Текст розширення, у якому повторюються слова чи фрази з цього або іншого розширення в межах тої самої групи оголошень, кампанії чи облікового запису

Неприпустимі пробіли

Заборонений вміст описано нижче.

Заборонено Відсутність пробілів або додавання зайвих

Приклади: "Розпродаж:купуйте квіти"; "Розпродаж: купуйте квіти"

Заборонено Надмірне або нестандартне використання пробілів

Приклади: к в і т и, купуйтеквітитут

Примітка. Деякі торговельні марки, назви брендів або продуктів можуть містити відхилення від правил уживання пробілів. Щоб використовувати такі назви в оголошеннях, потрібно спершу надіслати запит на перевірку й довести, що таке написання послідовно застосовується на вашому веб-сайті або в додатку.

Номер телефону в тексті оголошення

Заборонений вміст описано нижче.

Заборонено Додавання номера телефону в текст оголошення

Приклад: використання тексту "Телефонуйте на номер 1-800-123-4567" в описі оголошення

Примітка. Щоб заохотити клієнтів телефонувати вам, використовуйте розширення з номером телефону або оголошення, орієнтовані лише на дзвінки, а не вказуйте номер у тексті оголошення. Якщо назва вашої компанії – це фактичний номер телефону (як-от "1-800-ПРИКЛАД"), надішліть запит на її використання в тексті оголошення.

Недопустиме використання функцій оголошень

Заборонений вміст описано нижче.

Заборонено Оголошення або розширення, у яких функції рекламного блоку використовуються не за призначенням

Приклади: оголошення без рекламного вмісту; текстові оголошення без рядка тексту; використання поля URL-адреси як додаткового рядка тексту; анімовані оголошення, які містять гру чи конкурсу для розіграшу призів або інших винагород; реклама, що заохочує користувача натиснути оголошення, щоб виграти гру чи конкурс або отримати приз; використання знімка екрана з текстовим оголошенням замість справжньої реклами такого формату; показ тегів ValueTrack у тексті оголошення; завантажені спеціальні оголошення HTML5, у яких змінено шаблон натискання

Примітка. Дозволяється використовувати аудіо та відео, проте за умовчанням їх має бути вимкнено або призупинено.

Примітка. Для оголошень HTML5 не можна використовувати компонент Tap Area (у Google Web Designer) або функцію Exitapi.exit() JavaScript, щоб змінити шаблон натискання. Докладніше про змінений шаблон натискання.

Невизначений вид діяльності

Заборонений вміст описано нижче.

Not allowed Оголошення або цільові сторінки чи додатки, де не вказано рекламований товар, послугу або організацію.

Приклади: оголошення, у яких не вказано товар, назву компанії або відображувану URL-адресу; анімовані оголошення, у яких останній статичний кадр (після завершення анімації) не містить ідентифікаційної інформації, як-от назви товару, назви або логотипа компанії чи відображуваної URL-адреси; оголошення або цільові сторінки чи додатки компаній із незрозумілою бізнес-моделлю, реклама додатка, під час взаємодії з якою не відображається назва додатка

Якість зображення

Заборонений вміст описано нижче.

Заборонено Зображення, перевернуті набік чи догори низом або які не відповідають вибраному розміру

Заборонено Розмиті, нечіткі чи невиразні зображення або ті, які містять нерозбірливий текст

Заборонено Зображення, які блимають, мерехтять або мають інші дратівливі ефекти

Примітка. Дозволяється використовувати ефекти миші (наприклад, графіку, яка реагує на рух миші), якщо рух ініціює користувач і ефекти припиняються за 5 секунд.

Заборонено Оголошення, що розгортаються поза межі визначеного блока або іншим чином займають додатковий простір сайту чи додатка

Як виправити відхилене оголошення або розширення Якщо ви не можете змінити зображення, дотримуючись цих вимог, завантажте інше, яке відповідає нашим правилам.

Якість відео

Заборонений вміст описано нижче.

Заборонено Відео з нерозбірливим текстом, поганою якістю звуку або розмитими, нечіткими чи невпізнаваними візуальними матеріалами

Як виправити відхилене оголошення або розширення Якщо ви не можете змінити відео, дотримуючись цих вимог, завантажте інше, яке відповідає нашим правилам.

Потрібна допомога?

Якщо у вас виникли запитання щодо правил, зв'яжіться зі службою підтримки Google Ads
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?