İçerik

Google, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla Yardım Merkezinin çevrilmiş sürümlerini sunar, ancak çevirilerde politikalarımızın içeriğinin değiştirilmesi amaçlanmaz. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Display & Video 360 kullanıcılarının bu Google Ads politikasına uyması gerekir. Ek kısıtlamalar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret edin.

Google, kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için tüm reklamların profesyonellik ve içerik açısından yüksek standartları karşılamasını gerektirir. Yalnızca net ve profesyonel bir görünüşü olan, kullanıcıları alakalı, yararlı ve kolayca etkileşime geçilebilen içeriğe yönlendiren reklamlara izin verilir.

Aşağıda, reklamlarınızda kaçınmanız gereken hususlara dair bazı örnekler verilmiştir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Stil ve yazım

Aşağıdakilere izin verilmez:

Not allowed Yazım veya dilbilgisi kurallarını yaygın olarak kabul edildiği şekliyle kullanmayan reklam veya uzantılar

Örnekler: "Çiçek satın almak ister misiniz?" yerine "Çiçek satın almak istermisiniz." veya "Çiçek stn almak ister misiniz?"

Not: Bazı ticari marka içeren terimler, marka adları veya ürün adlarında standart dışı dilbilgisi, yazım, noktalama işareti ya da büyük harfler bulunur. Reklamlarınızda bu tür adlar kullanmak istiyorsanız, öncelikle bir inceleme isteği göndererek standart dışı terimlerin web siteniz veya uygulamanız genelinde de reklamdaki şekilde göründüğünü kanıtlamanız gerekir.

Not allowed Anlaşılmaz ya da anlam ifade etmeyen reklam veya uzantılar

Örnekler: Anlamsız veya fazlasıyla genel reklam metni; fazlasıyla genel veya belirsiz promosyonlar; kesilmiş veya eksik reklam metni

Not allowed Çift ​​genişlikli karakter dilleri için karakter sınırlamalarını aşan reklam veya uzantılar

Not: Metin için karakter sınırları, metnin tek veya çift genişlikli bir dilde görüntülenmesine bağlı olarak değişir. Çince, Japonca ve Korece gibi çift genişlikli diller, tek genişlikli karakterlerin iki katı alan kaplayan çift genişlikli karakterler kullanır. Bu nedenle, bu dillerdeki karakter sınırlamaları diğer dillerdekinin yarısı kadardır.

İzin verilmiyor Google Arama sonuçlarının net ve bilgilendirici sunum tarzına uymayan reklam ve uzantılar

Örnekler: Madde işaretleri veya numaralı listeler içeren reklamlar; herhangi bir reklama uygulanabilecek genel bir harekete geçirici mesaj (örneğin "burayı tıklayın") içeren reklamlar

Noktalama işaretleri ve simgeler

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor Doğru şekilde kullanılmayan veya amacının dışında kullanılan noktalama işareti ya da semboller

Örnekler: Reklam başlığında yer alan ünlem işaretleri; tekrarlanan noktalama işareti veya semboller; gerçek anlam veya amacına uygun olmayan sembol, sayı ve harfler, örneğin "tat" yerine "t@t" kullanma; standart dışı üst simge kullanımı; standart dışı sembol veya karakterler, örneğin yıldız işaretleri; madde işaretleri ve üç nokta; aşırı şekilde veya dikkat çekme amacıyla kullanılan sayı, sembol veya noktalama işaretleri, örneğin ç1çekler, çiiiiçekler, Çiçekler!!!, ç*i*ç*e*k*l*e*r, Ç.İ.Ç.E.K.L.E.R; reklam metninde iki veya daha fazla ünlem ya da soru işareti kullanımı

Not: Bazı durumlarda, standart dışı noktalama işareti ve sembol kullanımının belirli türlerine izin verilir. Reklamın yönlendirdiği web sitesi veya uygulamada standart dışı noktalama işareti veya sembollerin tutarlı bir şekilde kullanıldığı ticari markalar, marka adları veya ürün adları reklamlarda kullanılmak üzere onaylanabilir. Yıldız puanları için (5* otel gibi) veya yasal olarak gerekli koşulların geçerli olduğunu göstermek için yıldız kullanımı gibi yaygın olarak kabul edilen şekillerde kullanılan sembollere de izin verilir. Bu tür noktalama işareti veya sembolleri kullanmak için inceleme isteği göndermeniz gerekir.

Not: Uygulama başlıkları ve geliştirici adları bu politikaya tabidir. Reklamlarınızın onaylanması için adı, geliştirici konsolunda değiştirmeniz veya adın onaylanması için inceleme isteği göndermeniz gerekebilir.

İzin verilmiyor Geçersiz veya desteklenmeyen karakterler

Örnekler: Emoji, tek baytlık katakana

Büyük harf kullanımı

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor Doğru bir şekilde kullanılmayan veya amacının dışında kullanılan büyük harfler

Örnekler: Büyük harflerin aşırı miktarda veya dikkat çekme amacıyla kullanılması (ör. ÇİÇEKLER, ÇiÇeKleR, Ç.İ.Ç.E.K.L.E.R)

Not: Bazı durumlarda, standart dışı büyük harf kullanımına izin verilir. Kupon kodları, genellikle büyük harfler kullanılarak yapılan kısaltmalar, ticari markalar, marka adları ve ürün adları için standart dışı büyük harf kullanımının onaylanıp onaylanamayacağını öğrenmek amacıyla inceleme isteği gönderebilirsiniz.

Tekrar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Not allowed Adların, kelimelerin veya ifadelerin standart dışı, hileli veya gereksiz şekilde tekrarı

Not: Bu politika, reklam metninde zaten görünen metni tekrarlayan uzantılar içerir

Örnekler: Reklamverenin adını tekrarlayan, ürün adını tekrarlayan uzantılar

Not allowed Aynı uzantı içerisindeki kelimeleri veya ifadeleri ya da aynı reklam grubu, kampanya veya hesapta başka bir uzantıyı tekrarlayan uzantı metni

Kabul edilemez boşluk kullanımı

Aşağıdakilere izin verilmez:

Not allowed Bir boşluğu çıkarma veya fazladan boşluk ekleme

Örnekler: "İndirim,çiçek satın alın"; "İndirim, çiçek satın alın"

Not allowed Boşlukların aşırı veya dikkat çekme amacıyla kullanımı

Örnekler: ç i ç e k l e r, çiçeksatınalın

Not: Bazı ticari marka içeren terimler, marka adları veya ürün adlarında standart boşluklar bulunur. Reklamlarınızda bu tür adlar kullanmak istiyorsanız, öncelikle bir inceleme isteği göndererek standart dışı terimlerin web siteniz veya uygulamanız genelinde de reklamdaki şekilde göründüğünü kanıtlamanız gerekir.

Reklam metninde telefon numarası

Aşağıdakilere izin verilmez:

Not allowed Reklam metnine telefon numarası ekleme

Örnek: Reklam açıklamasına "1-800-123-4567 numaralı hattı arayın" gibi bir ifade eklemek

Not: Müşterileri sizi aramaları için teşvik etmek istiyorsanız, telefon numarasını reklam metnine eklemek yerine telefon uzantıları veya yalnızca telefon araması üreten reklamlar kullanabilirsiniz. Şirketinizin adı gerçek bir telefon numarası ise (örneğin, "1-800-ÖRNEK"), bu adı reklam metninde kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için bir inceleme isteği gönderin.

Reklam özelliklerinin hatalı kullanımı

Aşağıdakilere izin verilmez:

Not allowed Reklam birimi özelliklerini amaçlarına uygun şekilde kullanmayan reklamlar veya uzantılar

Örnekler: Tanıtım içeriği olmayan reklamlar; bir metin satırı eksik olan metin reklamlar; URL alanını ek metin satırı olarak kullanmak; kullanıcıların ödül veya başka bir değer kazanmak için oynadığı bir oyun veya yarışma içeren animasyonlu reklamlar; kullanıcıları bir oyun veya yarışmayı kazanmak ya da ödül talep etmek için reklamı tıklamaya teşvik eden reklamlar; gerçek bir metin reklamı taklit etmek için metin reklamın ekran görüntüsünü kullanmak; ValueTrack etiketlerini reklam metninde görünür yapmak; tıklanabilirlik özelliği değiştirilen, yüklenmiş, özel HTML5 reklamları

Not: Ses ve video içeriği kabul edilir, ancak varsayılan ayar "kapalı" veya duraklatılmış olmalıdır.

Not: HTML5 reklamları, tıklanabilirliği değiştirmek için "Dokunma Alanı" (Google Web Designer'da) veya JavaScript Exitapi.exit() kullanamaz. Değiştirilmiş tıklanabilirlik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tanımlanmamış işletme

Aşağıdakilere izin verilmez:

Not allowed Tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya tüzel kişiliğin adını belirtmeyen reklam veya hedefler

Örnekler: Reklamda bir ürün veya şirket adının ya da görünen URL'nin bulunmaması; son statik çerçevede (animasyon bittikten sonra) ürün veya şirket adı, logo ya da görünen URL gibi tanımlayıcı bilgilerin net bir şekilde gösterilmediği animasyonlu reklamlar; reklam öğesinde veya açılış sayfasında uygulama adı ve indirme kaynağının gösterilmediği uygulama reklamları

İşletme adı gereksinimleri

Bu politika, işletme adı alanı gerektiren reklam biçimleri için geçerlidir. Aşağıdakilere izin verilmez:

Not allowed Reklamverenin alan adı, bilinen adı veya tanıtılan indirilebilir uygulamadan başka herhangi bir şeye yer veren bir işletme adı sağlama

Örnekler (Liste tam kapsamlı değildir): Bahçelievler Tesisatçısı, İstanbul Taksi gibi genel veya konuma dayalı işletme adlarını kullanma.

Not allowed İşletme adı alanında tanıtım amaçlı dil kullanımı

Örnek (Liste tam kapsamlı değildir)): "Sağlam Ayakkabıları Satın Alın" veya "Sağlam Ev Hizmetlerinde İndirim"

İşletme adları çok çeşitli olduğundan aşağıdakiler için özel kurallar belirlenmiştir:

Alan adını temel alan işletme adları: Alan adınızı, kelimeler arasında uygun boşluklar bırakarak işletme adınız olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, www.saglamcozumleri.com adlı web sitesi reklamda "Sağlam Çözümleri" olarak tanıtılabilir.

Satıcılar ve yetkili bayiler: Bir ürün veya hizmetin yetkili satıcısı veya bayisiyseniz buna uygun bir dil kullanın. Örneğin, Maslak'ta bulunan bir Sağlam araç bayisi işletme adı olarak "Maslak Sağlam" ifadesini kullanabilir.

Resim kalitesi

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor Yanlamasına ya da baş aşağı görünen veya seçilen resim boyutunun tüm alanını kaplamayan resimler

İzin verilmiyor Bulanık, belirsiz, anlaşılır olmayan veya okunaksız metin içeren resimler

İzin verilmiyor Titreyen, yanıp sönen veya başka bir şekilde rahatsız edici resimler

Not: Fare hareketine tepki veren grafikler gibi fare efektlerine, hareketin kullanıcı tarafından başlatılması ve 5 saniye sonra durması koşuluyla izin verilir.

İzin verilmiyor Çerçevenin dışına taşan veya web sitesinde ya da uygulamada başka bir şekilde haksız yer işgal eden reklamlar

Onaylanmayan bir reklam veya uzantının nasıl düzeltileceğini öğrenin. Resmi bu gereksinimleri karşılayacak şekilde düzenleyemiyorsanız politikaya uygun başka bir resim yükleyin.

Video kalitesi

Aşağıdakilere izin verilmez:

İzin verilmiyor Okunaksız metinler, düşük ses kalitesi veya bulanık, belirsiz, anlaşılır olmayan görüntüler içeren videolar

Onaylanmayan bir reklam veya uzantının nasıl düzeltileceğini öğrenin. Videoyu bu gereksinimleri karşılayacak şekilde düzenleyemiyorsanız, politikayla uyumlu farklı bir video yükleyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73067
false