Oikeakielisyys

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoa muista rajoituksista on Display & Video 360:n ohjekeskuksessa.

Laadukkaan käyttökokemuksen varmistamiseksi Google edellyttää, että kaikki mainokset, elementit ja klikkauksen kohteet ovat tiukkojen teknisten ja toimituksellisten standardien mukaisia. Sallimme vain mainokset, joiden ulkoasu on selkeä ja ammattimainen ja jotka ohjaavat käyttäjät osuvan, hyödyllisen ja helppokäyttöisen sisällön pariin.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Lue lisää käytäntörikkomusten seurauksista.

Tyyli ja oikeinkirjoitus

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, joissa ei noudateta yleisesti hyväksyttyjä oikeinkirjoitus‑ tai kielioppisääntöjä

Esimerkkejä: Mainoksessa käytetään ilmaisuja "Kukat täältä osta" tai "Osta kkt täältä" ilmaisun "Osta kukat täältä" sijaan

Huom. Joissakin tavaramerkeissä, brändinimissä ja tuotenimissä poiketaan tavanomaisista säännöistä, jotka koskevat kielioppia, oikeinkirjoitusta, välimerkkejä ja isojen kirjainten käyttöä. Jos haluat käyttää tällaisia nimiä mainoksissasi, sinun on ensin pyydettävä tarkastusta ja osoitettava, että standardista poikkeavia ilmaisuja käytetään johdonmukaisesti koko verkkosivustolla tai sovelluksessa.

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, jotka eivät ole ymmärrettäviä tai joista ei saa selvää

Esimerkkejä: Mainosteksti on siansaksaa tai liian yleisluonteista; mainos on liian geneerinen tai epämääräinen; mainosteksti on vaillinainen tai katkeaa kesken

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, jotka ylittävät merkkirajoituksen kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä

Huom. Tekstin enimmäismerkkimäärät vaihtelevat sen mukaan, käytetäänkö kielessä yksin‑ vai kaksinkertaista merkkileveyttä. Kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävien kielten (esim. kiinan, japanin ja korean) merkit vievät kaksi kertaa enemmän tilaa. Tällaisten kielten enimmäismerkkimäärä on puolet muiden kielten merkkimäärästä.

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, jotka eivät ole Googlen hakutulosten selkeän ja informatiivisen tyylin mukaisia

Esimerkkejä: Mainos sisältää luettelomerkkejä tai numeroituja listoja tai kaikkiin mainoksiin soveltuvan yleisen toimintakehotuksen, kuten "klikkaa tästä"

Välimerkit ja symbolit

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Virheelliset tai epätarkoituksenmukaiset välimerkit ja symbolit

Esimerkkejä: Mainoksen otsikossa käytetään huutomerkkejä; mainoksessa käytetään ylimääräisiä välimerkkejä tai symboleja; symboleja, numeroita ja kirjaimia käytetään niiden oikean merkityksen tai tarkoituksen vastaisesti (esim. joulu6 tai ilm@inen); yläindeksiä käytetään standardista poikkeavalla tavalla; symboleja ja merkkejä, kuten asteriskia, käytetään standardista poikkeavalla tavalla; mainoksessa käytetään luettelomerkkejä tai kolmea pistettä; numeroita, symboleja tai välimerkkejä käytetään liiallisesti tai muuten huomiota herättävällä tavalla, esimerkiksi kukk1a, kukki@, Kukkia!!!, k*u*k*k*i*a, K.U.K.K.I.A; mainostekstissä käytetään huutomerkkiä tai kysymysmerkkiä vähintään kaksi kertaa

Huom. Standardista poikkeavat välimerkit ja symbolit ovat sallittuja joissain tapauksissa. Mainoksiin voidaan hyväksyä tavaramerkkejä, brändinimiä tai tuotenimiä, joissa käytetään standardista poikkeavia välimerkkejä tai symboleita samalla tavalla kuin mainoksen kohteessa. Sallittuja ovat myös symbolit, joita käytetään yleisesti hyväksyttävällä tavalla, kuten asteriski tähtiluokituksen merkkinä (5* hotelli) tai merkkinä lakisääteisten ehtojen soveltamisesta. Jos haluat käyttää välimerkkejä tai symboleja näillä tavoilla, sinun on tehtävä tarkistuspyyntö.

Punainen x-merkki Virheelliset tai ei-tuetut merkit

Esimerkkejä: Emojit, yksitavuiset katakana-merkit

Isojen kirjainten käyttö

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Virheellinen tai epätarkoituksenmukainen isojen kirjainten käyttö

Esimerkkejä: Mainoksessa käytetään isoja kirjaimia liiallisesti tai huomiohakuisesti esimerkiksi seuraavasti: KUKKIA, KuKK14, K.U.K.K.I.A.

Huom. Standardista poikkeavat isot kirjaimet ovat sallittuja joissain tapauksissa. Voit tehdä tarkistuspyynnön selvittääksesi, ovatko jossakin kuponkikoodissa, yleisesti tunnetussa lyhenteessä (esimerkiksi ASAP), tavaramerkissä, brändinimessä tai tuotenimessä käytetyt standardista poikkeavat isot kirjaimet hyväksyttäviä.

Toisto

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Epätavallinen, huomiota herättävä tai tarpeeton nimien, sanojen tai ilmausten toistaminen

Huom. Tämä käytäntö kattaa elementit, joissa toistetaan mainostekstissä esiintyvää tekstiä.

Esimerkkejä: Mainostajan tai tuotteen nimen toistaminen

Punainen x-merkki Elementin teksti, jossa toistetaan samassa elementissä tai saman mainosryhmän, kampanjan tai tilin toisessa elementissä olevia sanoja tai ilmauksia

Kelpaamattomat merkkivälit

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Välilyönnin jättäminen pois tai ylimääräisten välilyöntien lisääminen

Esimerkkejä: "Ale,osta kukkia"; "ostakukattäältä"

Punainen x-merkki Välilyöntien liiallinen tai epätavanomainen käyttö

Esimerkkejä: k u k k i a, ostakukattäältä

Huom. Joissakin tavaramerkeissä sekä brändien ja tuotteiden nimissä poiketaan tavanomaisista välilyöntejä koskevista säännöistä. Jos haluat käyttää tällaisia nimiä mainoksissasi, sinun on ensin pyydettävä tarkastusta ja osoitettava, että standardista poikkeavia ilmaisuja käytetään johdonmukaisesti koko verkkosivustolla tai sovelluksessa.

Puhelinnumero mainostekstissä

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Puhelinnumeron käyttäminen mainostekstissä

Esimerkki: Tekstin "Soita numeroon 1-800-123-4567" lisääminen mainoksen kuvaukseen

Huom. Jos haluat kannustaa asiakkaita soittamaan sinulle, harkitse puheluelementtien tai vain soitto ‑mainosten käyttöä sen sijaan, että lisäisit puhelinnumeron mainostekstiin. Jos yrityksesi nimi on todellinen puhelinnumero (kuten "1-800-ESIMERKKI"), pyydä tarkastusta selvittääksesi, voitko käyttää sitä mainostekstissä.

Mainosominaisuuksien väärinkäyttö

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, joissa mainosyksikön ominaisuuksia käytetään muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen

Esimerkkejä: Mainoksessa ei ole markkinointisisältöä; tekstimainoksesta puuttuu tekstirivi; URL-kenttään on lisätty ylimääräinen tekstirivi; animoidussa mainoksessa on peli tai kilpailu, jota pelaamalla voi saada palkinnon tai muunlaisen korvauksen; mainoksessa kannustetaan klikkaamaan mainosta pelin tai kilpailun voittamiseksi tai palkintojen saamiseksi; tekstimainoksesta otettua kuvakaappausta käytetään aidon tekstimainoksen jäljittelemiseen; ValueTrack-tagit on määritetty näkymään mainostekstissä; ladattujen omien HTML5-mainosten klikattavuutta on muokattu

Huom. Audio ja video ovat sallittuja, mutta niiden on oltava oletuksena poissa päältä tai keskeytettynä.

Huom. HTML5-mainosten klikattavuutta ei saa muokata käyttämällä Google Web Designerin napautusaluetta tai JavaScriptin Exitapi.exit()-kutsua. Lue lisää muokatusta klikattavuudesta.

Tuntematon yritys

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Mainokset tai kohteet, joissa ei mainita mainostettavaa tuotetta, palvelua tai yhteisöä

Esimerkkejä: Mainoksesta puuttuu tuotteen tai yrityksen nimi tai näkyvä URL-osoite; animoidun mainoksen viimeisessä staattisessa ruudussa (animaation päätyttyä) ei selvästi esitetä tunnistetietoja, kuten tuotteen tai yrityksen nimeä, logoa tai näkyvää URL-osoitetta; sovelluksen nimeä ja latauksen lähdettä ei näy Sovellusmainosten mainosaineistossa eikä laskeutumissivulla.

Yrityksen nimivaatimukset

Tämä käytäntö koskee mainosmuotoja, joissa edellytetään Yrityksen nimi ‑kenttää. Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Yrityksen nimen kohdalla on jotakin muuta kuin verkkotunnus, mainostajan nimi tai mainostettava ladattava sovellus

Esimerkkejä: Yleisten tai sijaintiin perustuvien yrityksen nimien käyttäminen, kuten Koivumäen putkityöt tai Taksi Helsinki

Punainen x-merkki Yrityksen nimi ‑kentässä on mainostekstiä

Esimerkkejä: "Osta Acme-kenkiä" tai "Acme-siivouspalveluja edullisesti"

Koska yrityksen nimien kirjo on todella laaja, seuraaviin seikkoihin kiinnitetään erityistä huomiota:

Verkkotunnukseen perustuvat yrityksen nimet: Verkkotunnuksen nimeä voi käyttää yrityksen nimenä, jos sanat on erotettu asiaankuuluvilla välilyönneillä. Jos verkkotunnus on esimerkiksi www.acmesolutions.com, mainoksessa voi käyttää yritysnimeä Acme Solutions.

Valtuutetut jälleenmyyjät ja kauppiaat: Jos olet tuotteen tai palvelun valtuutettu jälleenmyyjä tai kauppias, käytä asianmukaista ja kuvaavaa kieltä. Acme-autoja Tampereella myyvän autoliikkeen nimi voi esimerkiksi olla Acme Tampere.

Kuvien laatu

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Kuvat, jotka ovat poikittain tai ylösalaisin taikka jotka eivät täytä valitun kuvakoon koko aluetta

Punainen x-merkki Kuvat, jotka ovat epätarkkoja, epäselviä tai tunnistamattomia tai jotka sisältävät lukukelvotonta tekstiä

Punainen x-merkki Välkkyvät, vilkkuvat tai muulla tavalla häiritsevät kuvat

Huomaa: Hiiren liikkeeseen reagoivat kuvat ja muut hiiritehosteet ovat sallittuja siinä tapauksessa, että liike on käyttäjän aikaansaamaa ja loppuu viiden sekunnin kuluttua.

Punainen x-merkki Mainokset, jotka ulottuvat kehyksen ulkopuolelle tai muulla tavoin häiritsevät verkkosivustoa tai sovellusta

Lue lisää hylätyn mainoksen tai elementin korjaamisesta. Jos et voi muokata kuvaa siten, että se täyttää nämä vaatimukset, lataa jokin muu kuva, joka on tämän käytännön mukainen.

Videoiden laatu

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Videot, joiden teksti ei ole lukukelpoista, joiden äänenlaatu on huono tai kuva rakeinen tai epäselvä tai joiden grafiikasta ei saa selvää.

Lue lisää hylätyn mainoksen tai elementin korjaamisesta. Jos et voi muokata videota siten, että se täyttää nämä vaatimukset, lataa jokin muu video, joka on tämän käytännön mukainen.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen .

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
14002020529137000240
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
73067