Oikeakielisyys

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoa muista rajoituksista on Display & Video 360:n ohjekeskuksessa.

Laadukkaan käyttökokemuksen varmistamiseksi Google edellyttää, että kaikki mainokset, elementit ja klikkauksen kohteet ovat tiukkojen teknisten ja toimituksellisten standardien mukaisia. Sallimme vain mainokset, joiden ulkoasu on selkeä ja ammattimainen ja jotka ohjaavat käyttäjät osuvan, hyödyllisen ja helppokäyttöisen sisällön pariin.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää.

Lue lisää käytäntörikkomusten seurauksista.
Näiden käytäntöjen rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.


Yrityksen nimivaatimukset

Tämä käytäntö koskee mainosmuotoja, joissa edellytetään Yrityksen nimi ‑kenttää.

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Jotakin muuta kuin verkkotunnus, mainostajan nimi tai mainostettava ladattava sovellus yrityksen nimenä

Punainen x-merkki Mainostekstiä Yrityksen nimi ‑kentässä

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Yrityksen nimivaatimukset ‑käytännöstä.
 


Isojen kirjainten käyttö

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Virheellinen tai epätarkoituksenmukainen isojen kirjainten käyttö

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Isojen kirjainten käyttö ‑käytännöstä.


Kuvien laatu

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Kuvat, jotka ovat poikittain tai ylösalaisin tai jotka eivät täytä valitun kuvakoon koko aluetta

Punainen x-merkki Kuvat, jotka ovat epätarkkoja, epäselviä tai tunnistamattomia tai jotka sisältävät lukukelvotonta tekstiä

Punainen x-merkki Välkkyvät, vilkkuvat tai muulla tavalla häiritsevät kuvat

Punainen x-merkki Mainokset, jotka ulottuvat kehyksen ulkopuolelle tai muulla tavoin häiritsevät verkkosivustoa tai sovellusta

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Learn more about the Image quality policy.  


Mainosominaisuuksien väärinkäyttö

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, joissa mainosyksikön ominaisuuksia käytetään muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Mainosominaisuuksien väärinkäyttö ‑käytännöstä.


Puhelinnumero mainostekstissä

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Puhelinnumeron käyttäminen mainostekstissä

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Puhelinnumero mainostekstissä ‑käytännöstä.


Välimerkit ja symbolit

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Virheelliset tai epätarkoituksenmukaiset välimerkit ja symbolit

Punainen x-merkki Virheelliset tai ei-tuetut merkit

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Välimerkit ja symbolit ‑käytännöstä.


Toisto

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Epätavallinen, huomiota herättävä tai tarpeeton nimien, sanojen tai ilmausten toistaminen

Punainen x-merkki Elementin teksti, jossa toistetaan samassa elementissä tai saman mainosryhmän, kampanjan tai tilin toisessa elementissä olevia sanoja tai ilmauksia

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Toisto-käytännöstä. 


Tyyli ja oikeinkirjoitus

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, joissa ei noudateta yleisesti hyväksyttyjä oikeinkirjoitus‑ tai kielioppisääntöjä

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, jotka eivät ole ymmärrettäviä tai joista ei saa selvää

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, jotka ylittävät merkkirajoituksen kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä

Punainen x-merkki Mainokset tai elementit, jotka eivät ole Googlen hakutulosten selkeän ja informatiivisen tyylin mukaisia

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Tyyli ja oikeinkirjoitus ‑käytännöstä.


Kelpaamattomat merkkivälit

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Välilyönnin jättäminen pois tai ylimääräisten välilyöntien lisääminen

Punainen x-merkki Välilyöntien liiallinen tai epätavanomainen käyttö

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Kelpaamattomat merkkivälit ‑käytännöstä.


Tuntematon yritys

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Mainokset tai kohteet, joissa ei mainita nimeltä mainostettavaa tuotetta, palvelua tai yhteisöä

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Tuntematon yritys ‑käytännöstä.


Videoiden laatu

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Videot, joissa on lukukelvotonta tekstiä, huono äänenlaatu tai rakeinen, sumea tai epäselvä kuva

Jos et pysty muokkaamaan videota vaatimusten mukaiseksi, lataa toinen video, joka on käytännön mukainen.

Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Lue lisää Videoiden laatu ‑käytännöstä.


Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko