Σύνταξη

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Προκειμένου να παρέχεται ποιοτική εμπειρία χρήστη, η Google απαιτεί από το σύνολο των διαφημίσεων, των στοιχείων και των προορισμών να ανταποκρίνονται σε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και πρότυπα σύνταξης. Επιτρέπονται μόνο οι διαφημίσεις που είναι σαφείς, έχουν επαγγελματική εμφάνιση και οδηγούν τους χρήστες σε περιεχόμενο που είναι συναφές, χρήσιμο και με το οποίο μπορούν να αλληλεπιδράσουν εύκολα.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα αυτών που πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Στιλ και ορθογραφία

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο xΔιαφημίσεις ή στοιχεία που δεν χρησιμοποιούν κοινώς αποδεκτή ορθογραφία ή γραμματική

Παραδείγματα: "Εδώ λουλούδια αγοράστε" ή "Αγοράστε λελούδια εδώ" αντί για "Αγοράστε λουλούδια εδώ"

Σημείωση: Ορισμένοι όροι, επωνυμίες ή ονόματα προϊόντων που διαθέτουν εμπορικό σήμα χρησιμοποιούν μη τυπική γραμματική, ορθογραφία, σημεία στίξης ή χρήση κεφαλαίων. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω ονόματα στις διαφημίσεις σας, πρέπει πρώτα να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο και να δείξετε ότι μη τυπικοί όροι εμφανίζονται με συνέπεια παντού στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας.

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή στοιχεία που είναι δυσνόητα ή ακατανόητα

Παραδείγματα: Ασυναρτησίες ή υπερβολικά γενικό δημιουργικό, υπερβολικά γενικές ή αόριστες προωθήσεις, δημιουργικό που είναι περικομμένο ή ελλιπές

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή επεκτάσεις που υπερβαίνουν τα όρια χαρακτήρων για γλώσσες με χαρακτήρες διπλού πλάτους

Σημείωση: Τα όρια χαρακτήρων για το κείμενο διαφέρουν ανάλογα με το αν το κείμενο εμφανίζεται σε γλώσσα με χαρακτήρες μονού ή διπλού πλάτους. Οι γλώσσες με χαρακτήρες διπλού πλάτους, όπως τα Κινεζικά, τα Ιαπωνικά και τα Κορεατικά, χρησιμοποιούν χαρακτήρες διπλού πλάτους που καταλαμβάνουν διπλάσιο χώρο σε σχέση με τους χαρακτήρες μονού πλάτους. Συνεπώς, το όριο χαρακτήρων σε αυτές τις γλώσσες είναι το μισό από αυτό άλλων γλωσσών.

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή επεκτάσεις που δεν συνάδουν με το σαφές και ενημερωτικό στιλ παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Αναζήτησης Google

Παραδείγματα: Διαφημίσεις που χρησιμοποιούν κουκκίδες ή αριθμημένες λίστες, διαφημίσεις που περιέχουν μια γενική παρότρυνση για δράση (όπως "κάντε κλικ εδώ"), η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε διαφήμιση

Σημεία στίξης και σύμβολα

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Σημεία στίξης ή σύμβολα που δεν χρησιμοποιούνται σωστά ή για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται

Παραδείγματα: θαυμαστικά στην επικεφαλίδα της διαφήμισης, επαναλαμβανόμενα σημεία στίξης ή σύμβολα, σύμβολα, αριθμοί και γράμματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται με την πραγματική σημασία ή τον σκοπό τους, όπως η χρήση "@ σπίτι" με την έννοια "στο σπίτι", ειδική χρήση εκθετών, ειδικά σύμβολα ή χαρακτήρες, όπως αστερίσκοι, κουκκίδες και αποσιωπητικά, υπερβολική ή για λόγους εντυπωσιασμού χρήση αριθμών, συμβόλων ή σημείων στίξης, όπως λουλούδ1α, λουλούδι@, Λουλούδια!!!, λ*ο*υ*λ*ο*ύ*δ*ι*α, Λ.Ο.Υ.Λ.Ο.Υ.Δ.Ι.Α, χρήση θαυμαστικού ή ερωτηματικού δύο ή περισσότερες φορές σε δημιουργικό

Σημείωση: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτρέπονται ορισμένοι τύποι ειδικών σημείων στίξης και συμβόλων. Στις διαφημίσεις μπορεί να εγκριθεί η χρήση εμπορικών σημάτων, επωνυμιών ή ονομάτων προϊόντων που χρησιμοποιούν με συνέπεια μη τυπικά σημεία στίξης ή σύμβολα στον προορισμό της διαφήμισης. Επίσης, επιτρέπονται σύμβολα που χρησιμοποιούνται με κοινά αποδεκτούς τρόπους, όπως είναι η χρήση αστερίσκου για αξιολογήσεις με αστέρια (ξενοδοχείο 5*) ή τα οποία υποδεικνύουν ότι ισχύουν συνθήκες που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Για να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα είδη σημείων στίξης ή συμβόλων, πρέπει να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο.

Σημείωση: Σε αυτήν την πολιτική υπόκεινται τίτλοι εφαρμογών και ονόματα προγραμματιστών. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το όνομα στο Play Console, προκειμένου να εγκριθούν οι διαφημίσεις σας ή να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο, ώστε να εγκριθεί το όνομα.

Κόκκινο σύμβολο x Μη έγκυροι ή μη υποστηριζόμενοι χαρακτήρες

Παραδείγματα: Emoji, κατακάνα ενός byte

Χρήση κεφαλαίων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση κεφαλαίων που δεν γίνεται σωστά ή για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται

Παραδείγματα: υπερβολική ή για λόγους εντυπωσιασμού χρήση κεφαλαίων, όπως στις εξής περιπτώσεις: ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΛΟΥλΟΥΔΙΑ, Λ.Ο.Υ.Λ.Ο.Υ.Δ.Ι.Α

Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η μη τυπική χρήση κεφαλαίων. Για κωδικούς κουπονιών, συνήθεις συντομογραφίες (όπως "ASAP"), εμπορικά σήματα, επωνυμίες και ονόματα προϊόντων, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο, ώστε να δείτε αν μπορεί να εγκριθεί η μη τυπική χρήση κεφαλαίων.

Επανάληψη

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Μη καθιερωμένη, υπερβολική ή περιττή επανάληψη ονομάτων, λέξεων ή φράσεων

Σημείωση: Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει τα στοιχεία που επαναλαμβάνουν κείμενο το οποίο ήδη εμφανίζεται στο δημιουργικό.

Παραδείγματα: επανάληψη του ονόματος του διαφημιζόμενου, επανάληψη του ονόματος του προϊόντος

Κόκκινο σύμβολο xΚείμενο στοιχείου που επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις εντός του ίδιου ή άλλου στοιχείου στην ίδια ομάδα διαφημίσεων, καμπάνια ή λογαριασμό

Μη αποδεκτό διάστιχο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Παράλειψη κενού διαστήματος ή προσθήκη επιπλέον κενών διαστημάτων

Παραδείγματα: "Αγορά,πώληση λουλουδιών", "αγοράστελουλούδιαεδώ"

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση κενών διαστημάτων σε υπερβολικό βαθμό ή για λόγους εντυπωσιασμού

Παραδείγματα: λ ο υ λ ο ύ δ ι α, αγοράστελουλούδιαεδώ

Σημείωση: Ορισμένοι όροι, επωνυμίες ή ονόματα προϊόντων που διαθέτουν εμπορικό σήμα χρησιμοποιούν μη τυπικά κενά διαστήματα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα εν λόγω ονόματα στις διαφημίσεις σας, πρέπει πρώτα να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο και να δείξετε ότι οι μη τυπικοί όροι εμφανίζονται με συνέπεια παντού στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας.

Αριθμός τηλεφώνου σε δημιουργικό

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Καταχώριση αριθμού τηλεφώνου σε δημιουργικό

Παράδειγμα: Προσθήκη της φράσης "Καλέστε στο 1-800-123-4567" στην περιγραφή της διαφήμισης

Σημείωση: Αν θέλετε να ενθαρρύνετε τους πελάτες να σας καλέσουν, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε στοιχεία κλήσης ή διαφημίσεις μόνο για κλήσεις, αντί να τοποθετήσετε τον αριθμό στο δημιουργικό σας. Αν το όνομα της εταιρείας σας είναι πραγματικός αριθμός τηλεφώνου (όπως "1-800-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ"), υποβάλετε αίτημα για έλεγχο, ώστε να δείτε αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο δημιουργικό.

Κακή χρήση λειτουργιών διαφήμισης

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή στοιχεία που δεν χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του στοιχείου διαφημίσεων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται

Παραδείγματα: διαφημίσεις που δεν περιέχουν προωθητικό περιεχόμενο, διαφημίσεις με κείμενο από τις οποίες λείπει μια γραμμή κειμένου, χρήση του πεδίου URL ως πρόσθετης γραμμής κειμένου, κινούμενες διαφημίσεις που περιλαμβάνουν παιχνίδια ή διαγωνισμούς όπου συμμετέχουν οι χρήστες, προκειμένου να κερδίσουν βραβεία ή κάποια άλλη ανταμοιβή, διαφημίσεις που ενθαρρύνουν τους χρήστες να κερδίσουν παιχνίδια ή διαγωνισμούς ή να διεκδικήσουν βραβεία κάνοντας κλικ στη διαφήμιση, χρήση στιγμιοτύπου οθόνης μιας διαφήμισης με κείμενο, προκειμένου να προσομοιωθεί μια αυθεντική διαφήμιση με κείμενο, ορατές ετικέτες ValueTrack σε δημιουργικό, μεταφορτωμένες προσαρμοσμένες διαφημίσεις HTML5 που έχουν τροποποιήσει τη δυνατότητα κλικ

Σημείωση: Ο ήχος και το βίντεο επιτρέπονται, αλλά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα ή σε παύση από προεπιλογή.

Σημείωση: Οι διαφημίσεις HTML5 δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την "Περιοχή πατήματος" (στο Google Web Designer) ή το JavaScript Exitapi.exit() για την τροποποίηση της δυνατότητας κλικ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την τροποποιημένη δυνατότητα κλικ.

Μη προσδιορισμένη επιχείρηση

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Οι διαφημίσεις ή οι προορισμοί που δεν ονομάζουν το προϊόν, την υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο που προωθούν

Παραδείγματα: μη συμπερίληψη ονόματος προϊόντος ή εταιρείας ή URL προβολής στη διαφήμιση, κινούμενες διαφημίσεις στις οποίες δεν προβάλλονται σαφώς στοιχεία ταυτοποίησης όπως το όνομα του προϊόντος ή της εταιρείας, το λογότυπο ή το URL προβολής στο τελικό στατικό καρέ (μετά την παύση της κινούμενης εικόνας), διαφημίσεις εφαρμογής που δεν εμφανίζουν το όνομα της εφαρμογής και την πηγή της λήψης στο δημιουργικό ή στη σελίδα προορισμού

Απαιτήσεις ονόματος επιχείρησης

Αυτή η πολιτική ισχύει για τις μορφές διαφημίσεων που απαιτούν πεδίο ονόματος επιχείρησης. Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Η παροχή ενός ονόματος επιχείρησης που είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τον τομέα, την αναγνωρισμένη επωνυμία του διαφημιζομένου ή την προωθούμενη εφαρμογή με δυνατότητα λήψης

Παραδείγματα (ενδεικτικά): χρήση γενικών ονομάτων επιχειρήσεων ή ονομάτων επιχειρήσεων βάσει τοποθεσίας, όπως Ο υδραυλικός της γειτονιάς σας, Athens Taxi.

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση διαφημιστικής γλώσσας στο πεδίο ονόματος επιχείρησης

Παράδειγμα (ενδεικτικό): "Αγοράστε παπούτσια Acme" ή "Εκπτώσεις στις οικιακές υπηρεσίες Acme"

Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των ονομάτων επιχειρήσεων, θα πρέπει να λαμβάνετε ιδιαίτερα υπόψη τα εξής:

Ονόματα επιχειρήσεων που βασίζονται σε τομείς: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όνομα του τομέα σας ως το όνομα της επιχείρησής σας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κενά διαστήματα μεταξύ των λέξεων. Για παράδειγμα, το www.acmesolutions.com θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως "Acme Solutions" στη διαφήμιση.

Μεταπωλητές και εξουσιοδοτημένοι έμποροι: Εάν είστε εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής ή έμπορος για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, χρησιμοποιήστε κατάλληλα προσδιοριστική γλώσσα. Για παράδειγμα, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Acme στην Πάτρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όνομα επιχείρησης "Acme Πάτρας".

Ποιότητα εικόνας

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Εικόνες που εμφανίζονται πλάγιες, αναποδογυρισμένες ή δεν καταλαμβάνουν ολόκληρο τον χώρο του επιλεγμένου μεγέθους εικόνας

Κόκκινο σύμβολο x Εικόνες που είναι θαμπές, ασαφείς, μη αναγνωρίσιμες ή περιέχουν δυσανάγνωστο κείμενο

Κόκκινο σύμβολο x Εικόνες που έχουν στροβοσκοπικό εφέ, αναβοσβήνουν ή αποσπούν με άλλον τρόπο την προσοχή

Σημείωση: Τα εφέ του ποντικιού, όπως τα γραφικά που αντιδρούν στην κίνηση του ποντικιού, επιτρέπονται εφόσον η κίνηση προκαλείται από τον χρήστη και διακόπτεται μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις που αναπτύσσονται πέραν του πλαισίου ή οι οποίες καταπατούν με άλλον τρόπο τον ιστότοπο ή την εφαρμογή

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή ένα στοιχείο που έχει απορριφθεί. Αν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα, προκειμένου να πληροί αυτές τις απαιτήσεις, ανεβάστε μια άλλη εικόνα που συμμορφώνεται με την πολιτική.

Ποιότητα βίντεο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Βίντεο με δυσανάγνωστο κείμενο, κακή ποιότητα ήχου ή με θολά, ασαφή ή μη αναγνωρίσιμα οπτικά εφέ

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή ένα στοιχείο που έχει απορριφθεί. Αν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το βίντεο, προκειμένου να πληροί αυτές τις απαιτήσεις, ανεβάστε ένα άλλο βίντεο που συμμορφώνεται με την πολιτική.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067