Σύνταξη

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Προκειμένου να παρέχεται ποιοτική εμπειρία χρήστη, η Google απαιτεί από το σύνολο των διαφημίσεων, των στοιχείων και των προορισμών να ανταποκρίνονται σε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και πρότυπα σύνταξης. Επιτρέπονται μόνο οι διαφημίσεις που είναι σαφείς, έχουν επαγγελματική εμφάνιση και οδηγούν τους χρήστες σε περιεχόμενο που είναι συναφές, χρήσιμο και με το οποίο μπορούν να αλληλεπιδράσουν εύκολα.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα αυτών που πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας.

Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.
Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.


Απαιτήσεις ονόματος επιχείρησης

Αυτή η πολιτική ισχύει για τις μορφές διαφημίσεων που απαιτούν πεδίο ονόματος επιχείρησης.

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Η παροχή ενός ονόματος επιχείρησης που είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τον τομέα, το αναγνωρισμένο όνομα του διαφημιζομένου ή την προωθούμενη εφαρμογή με δυνατότητα λήψης

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση διαφημιστικής γλώσσας στο πεδίο ονόματος επιχείρησης

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τις Απαιτήσεις ονόματος επιχείρησης.
 


Χρήση κεφαλαίων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση κεφαλαίων που δεν γίνεται σωστά ή για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τη Χρήση κεφαλαίων.


Ποιότητα εικόνας

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Εικόνες που εμφανίζονται πλάγιες, αναποδογυρισμένες ή δεν καταλαμβάνουν ολόκληρο τον χώρο του επιλεγμένου μεγέθους εικόνας

Κόκκινο σύμβολο x Εικόνες που είναι θαμπές, ασαφείς, μη αναγνωρίσιμες ή περιέχουν δυσανάγνωστο κείμενο

Κόκκινο σύμβολο x Εικόνες που έχουν στροβοσκοπικό εφέ, αναβοσβήνουν ή αποσπούν με άλλον τρόπο την προσοχή

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις που αναπτύσσονται πέραν του πλαισίου ή καταλαμβάνουν με άλλον τρόπο περαιτέρω χώρο του ιστοτόπου ή της εφαρμογής

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Learn more about the Image quality policy.  


Κακή χρήση λειτουργιών διαφήμισης

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή στοιχεία που δεν χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του στοιχείου διαφημίσεων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για την Κακή χρήση λειτουργιών διαφήμισης.


Αριθμός τηλεφώνου σε δημιουργικό

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Καταχώριση αριθμού τηλεφώνου σε δημιουργικό

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τον Αριθμό τηλεφώνου στο δημιουργικό.


Σημεία στίξης και σύμβολα

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση σημείων στίξης ή συμβόλων που δεν γίνεται σωστά ή για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται

Κόκκινο σύμβολο x Μη έγκυροι ή μη υποστηριζόμενοι χαρακτήρες

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Σημεία στίξης και σύμβολα.


Επανάληψη

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Μη καθιερωμένη, υπερβολική ή περιττή επανάληψη ονομάτων, λέξεων ή φράσεων

Κόκκινο σύμβολο xΚείμενο στοιχείου που επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις εντός του ίδιου ή άλλου στοιχείου στην ίδια ομάδα διαφημίσεων, καμπάνια ή λογαριασμό

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για την Επανάληψη


Στιλ και ορθογραφία

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο xΔιαφημίσεις ή στοιχεία που δεν χρησιμοποιούν κοινώς αποδεκτή ορθογραφία ή γραμματική

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή στοιχεία που είναι δυσνόητα ή ακατανόητα

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή επεκτάσεις που υπερβαίνουν τα όρια χαρακτήρων για γλώσσες με χαρακτήρες διπλού πλάτους

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή επεκτάσεις που δεν συνάδουν με το σαφές και ενημερωτικό στιλ παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Αναζήτησης Google

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για το Στιλ και ορθογραφία.


Μη αποδεκτό διάστιχο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Παράλειψη κενού διαστήματος ή προσθήκη επιπλέον κενών διαστημάτων

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση κενών διαστημάτων σε υπερβολικό βαθμό ή για λόγους εντυπωσιασμού

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για το Μη αποδεκτό διάστιχο.


Μη προσδιορισμένη επιχείρηση

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή προορισμοί στους οποίους δεν αναφέρεται το όνομα του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου που προωθείται

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τη Μη προσδιορισμένη επιχείρηση.


Ποιότητα βίντεο

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Βίντεο με δυσανάγνωστο κείμενο, κακή ποιότητα ήχου ή με θολά, ασαφή ή μη αναγνωρίσιμα οπτικά εφέ

Αν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το βίντεο ώστε να πληροί αυτές τις απαιτήσεις, ανεβάστε ένα άλλο βίντεο που συμμορφώνεται με την πολιτική.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για την Ποιότητα βίντεο.


Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού