Zbieranie i wykorzystywanie danych

Zależy nam, aby użytkownicy ufali, że informacje o nich są wykorzystywane z należnym szacunkiem i ostrożnością. Dlatego nasi partnerzy reklamowi nie powinni używać ich niezgodnie z zasadami ani zbierać ich w niejasnych celach lub bez odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Pamiętaj, że dla list remarketingowych i reklam spersonalizowanych (znanych wcześniej jako reklamy oparte na zainteresowaniach) obowiązują oddzielne zasady. Jeśli używasz reklam spersonalizowanych, koniecznie zapoznaj się z zasadami zbierania danych, które dotyczą również sposobów wykorzystywania danych osobowych w reklamach.

Niedostateczna ochrona danych

Na co nie zezwalamy:

Korzystanie z zabezpieczeń nieodpowiednich do typu zbieranych informacji

Przykłady: zbieranie numerów kart kredytowych lub debetowych, rachunków bankowych i inwestycyjnych, przelewów, dowodów osobistych, identyfikatora podatkowego, emerytury, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa jazdy lub ubezpieczenia społecznego na stronie bez bezpiecznego protokołu SSL lub ważnego certyfikatu

Rozwiązanie problemu: niedostateczna ochrona danych
 1. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Przerwij gromadzenie danych osobowych użytkowników lub zacznij je gromadzić przez serwer z bezpiecznym protokołem SSL.
  • Opcja 1: korzystaj z bezpiecznego serwera.
   Jeśli zbierasz dane osobowe klientów, używaj do ich przetwarzania bezpiecznego serwera (z protokołem SSL). Jeśli korzystasz z protokołu SSL, adres URL Twojej witryny zaczyna się od https://, a nie http://. Dowiedz się, jak skonfigurować protokół SSL w witrynie.
  • Opcja 2: zrezygnuj z gromadzenia danych użytkowników.
   Zmień witrynę lub aplikację tak, by użytkownicy nie musieli podawać danych osobowych w celu uzyskania dostępu do treści.
 2. Zmień reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Niedopuszczalne udostępnianie informacji

Na co nie zezwalamy:

Udostępnianie Google informacji umożliwiających identyfikację użytkownika poprzez tagi remarketingowe, tagi śledzenia konwersji lub pliki danych o produktach, które mogą być związane z reklamami

Przykład: udostępnianie adresów e-mail użytkownika poprzez adresy URL z tagami remarketingowymi

Rozwiązanie problemu: niedopuszczalne udostępnianie informacji
 1. Zidentyfikuj źródło. Skorzystaj z e-maila od Google z powiadomieniem o naruszeniu zasad, by zidentyfikować adresy URL naruszające zasady. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika są często przypadkowo włączane do adresów URL przekazywanych Google z formularzy internetowych, stron logowania i niestandardowych parametrów kampanii marketingu e-mailowego.
 2. Usuń z udostępnianych danych informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Zaktualizuj swoje systemy w taki sposób, by URL nie zawierał informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Poniżej znajdziesz najczęściej stosowane metody usuwania takich informacji z adresów URL.

  Formularze internetowe: formularze HTML powinny być przesyłane za pomocą protokołu POST. Jeśli korzystasz z protokołu GET, parametry formularza staną się częścią adresu URL w pasku adresu. Zaktualizuj źródło strony lub komponent generujący kod HTML tak, aby ciąg method="post" pojawił się w atrybucie tagu formularza. Dowiedz się więcej o metodach przesyłania formularzy.

  Strony logowania: niektóre witryny, zwłaszcza jeśli oferują użytkownikom profile i możliwość logowania, używają schematów URL, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Zastąp je w adresie URL unikalnym identyfikatorem właściwym dla witryny lub unikalnym identyfikatorem użytkownika (UUID).

  Niestandardowe parametry kampanii marketingu e-mailowego: sprawdź adresy URL wygenerowane przez testową kampanię marketingu e-mailowego, by zidentyfikować adresy e-mail lub inne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika w parametrach adresu URL. Przypisz każdemu użytkownikowi unikalny identyfikator właściwy dla witryny lub unikalny identyfikator użytkownika (UUID) i śledź go poprzez parametry adresu URL.

  Możesz wykorzystać unikalny identyfikator użytkownika, by nie przesyłać do Google informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Na przykład adres site.com/my_settings/sample@email.com można zastąpić adresem site.com/my_settings/43231, w którym numer 43231 identyfikuje konto z adresem sample@email.com.
 3. Wypełnij formularz odpowiedzi. Skorzystaj z formularza, by wykazać, że starasz się rozwiązać problem. Formularz pozwala Google dowiedzieć się, na jakim etapie procesu obecnie jesteś.
 4. Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Po otrzymaniu formularza z Twoją odpowiedzią Google sprawdzi, czy wprowadzone na stronie zmiany rozwiązały problem. W ciągu dwóch tygodni otrzymasz kolejne powiadomienie z potwierdzeniem rozwiązania problemu lub komunikatem, że informacje umożliwiające identyfikację użytkownika przez adresy URL przypisane do Twojego konta są nadal udostępniane. W tym drugim przypadku sprawdź zaktualizowaną listę adresów URL, które nie spełniają zasad, aby ustalić przyczynę problemu.

  Pamiętaj, że możesz sprawdzić, czy zmiany dają oczekiwane rezultaty, korzystając z witryny testowej przed wprowadzeniem zmian kodu w działającej witrynie. Oznacz witrynę testową tagami z identyfikatora klienta Google Ads, którego używasz do reklam spersonalizowanych. Jeśli Twoja witryna testowa pojawi się na liście adresów URL zawierających informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, możesz wprowadzić zmiany testowe. Jeśli przestaniemy wykrywać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika w Twojej witrynie testowej, zniknie ona z raportów. Możesz wtedy wprowadzić zmiany w działającej witrynie.

Listy remarketingowe oraz inne listy powiązane z remarketingiem, takie jak niestandardowe zestawienia i podobni odbiorcy, zostaną wyłączone, jeśli nie będą zgodne z zasadami. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Nieodpowiednie wykorzystanie danych osobowych

Na co nie zezwalamy:

Wykorzystywanie danych osobowych w sposób, na który użytkownicy nie wyrazili zgody

Przykłady: sprzedawanie stronom trzecim informacji kontaktowych użytkowników, wykorzystywanie zdjęć użytkowników w reklamach bez ich zgody

Promocje skierowane bezpośrednio do użytkownika z wykorzystaniem danych osobowych

Przykłady: reklamy zwracające się do użytkownika po imieniu lub z wykorzystaniem nazwy stanowiska

Konkretny przykład: „Specjalna promocja dla Jana Kowalskiego”.

Promocje, w których jest wykorzystywana lub sugerowana znajomość danych osobowych użytkownika

Przykłady: promocje zawierające sugestię, że reklamodawca zna Twój status finansowy albo poglądy polityczne

Konkretny przykład: „Toniesz w długach. Skorzystaj z naszej pomocy”.

Zgoda użytkowników w Unii Europejskiej

Na co nie zezwalamy:

Reklamy naruszające nasze zasady dotyczące zgody użytkowników w UE na wysyłanie im plików cookie

Przykład: korzystanie z funkcji Google Ads, takich jak remarketing lub śledzenie konwersji, bez odpowiedniej zgody użytkowników w UE na wysyłanie im plików cookie

Nieautoryzowane pliki cookie w domenach Google

Na co nie zezwalamy:

Ustawianie plików cookie w domenie Google

Przykład: zezwolenie osobie trzeciej na ustawienie pliku cookie w witrynie doubleclick.net lub googlesyndication.com

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?