Shromažďování a používání údajů

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Chceme, aby uživatelé mohli důvěřovat tomu, že jejich osobní údaje budou respektovány a bude se s nimi zacházet s náležitou péčí. Z tohoto důvodu nesmí naši reklamní partneři informace zneužívat ani je shromažďovat z nejasných důvodů nebo bez příslušných zveřejněných informací, popř. bezpečnostních opatření.

Při používání personalizované inzerce, která zahrnuje remarketing a vlastní publika, platí další zásady. Pokud používáte funkce cílení personalizované inzerce, projděte si zásady shromažďování a používání údajů pro personalizované reklamy.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Nedostatečné zabezpečení údajů

Není povoleno:

Nepoužití vhodných bezpečnostních opatření pro typ shromažďovaných informací s ohledem na příslušné oborové standardy

Příklady (nejedná se o úplný výčet): shromažďování čísel kreditních nebo debetních karet, bankovních a investičních účtů, bankovních převodů, národnosti / státní příslušnosti, DIČ, čísel penzijního připojištění, zdravotního pojištění, řidičských oprávnění nebo rodných čísel prostřednictvím nezabezpečené stránky, která není chráněna protokolem SSL (Secure Sockets Layer) a nemá platný certifikát SSL

Nástroj pro odstraňování problémů: nedostatečné zabezpečení údajů
 1. Opravte cíl reklamy. Buď přestaňte shromažďovat osobní údaje uživatelů, nebo je shromažďujte prostřednictvím zabezpečeného serveru s protokolem SSL, aby byly v bezpečí.
  • 1. možnost: Používejte zabezpečený server.
   Při shromažďování osobních údajů používejte zabezpečený zpracující server s protokolem SSL. Při použití protokolu SSL bude adresa URL vaší webové stránky místo http:// začínat https://. Naučte se, jak na webu nastavit protokol SSL.
  • 2. možnost: Neshromažďujte údaje o uživatelích.
   Změňte webové stránky nebo aplikaci tak, aby po uživatelích při přístupu k obsahu nepožadovaly osobní údaje.
 2. Upravte reklamu. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

Nepovolené sdílení informací

Není povoleno:

Sdílení údajů umožňujících zjištění totožnosti (PII) se společností Google prostřednictvím značek pro remarketing, značek pro měření konverzí nebo jakýchkoli jiných zdrojů produktových dat, které lze spojit s reklamami

Příklad (nejedná se o úplný výčet): sdílení e-mailových adres uživatele prostřednictvím adres URL, které mají značky pro remarketing

Poznámka: Tento požadavek se netýká služeb Google Ads, na které se vztahují podmínky zpracování dat služby Google Ads: rozšířené konverze, vlastní seznamy zákazníků, prodeje v obchodu, prodeje v obchodu (přímé nahrání)

Nástroj pro odstraňování problémů: nepovolené sdílení informací
 1. Zjistěte zdroj problému. Podle informací, které vám společnost Google poskytla v e-mailu o porušení zásad, zjistěte, které adresy URL zásady porušují. Údaje umožňující zjištění totožnosti často bývají obsaženy v adresách URL, které jsou společnosti Google předávány z webových formulářů a z přihlašovacích stránek. Dále mohou být například součástí vlastních parametrů e-mailových marketingových kampaní.
 2. Odstraňte údaje umožňující zjištění totožnosti ze sdílených údajů. Aktualizujte své systémy tak, aby adresy URL neobsahovaly údaje umožňující zjištění totožnosti. Níže uvádíme nejčastější metody, jak údaje umožňující zjištění totožnosti z adres URL odstranit.

  Webové formuláře: Formuláře psané v HTML by měly být odesílány pomocí protokolu POST. Pokud použijete protokol GET, budou parametry formuláře obsaženy v URL uvedené v adresním řádku. Upravte zdrojový kód HTML stránky nebo komponentu, která jej vytváří, tak, aby značka formuláře ve svém atributu obsahovala kód method=”post”. Další informace o metodě odesílání webového formuláře

  Přihlašovací stránky: Některé webové stránky, zejména ty, které obsahují profily uživatelů nebo od uživatele vyžadují přihlášení, úmyslně používají v adresách URL i údaje umožňující zjištění totožnosti. Nahraďte tyto údaje v adrese unikátním identifikátorem specifickým pro daný web, případně univerzálním unikátním identifikátorem (UUID).

  Vlastní parametry e-mailové marketingové kampaně: Prověřte adresy URL vytvářené zkušební e-mailovou marketingovou kampaní. Zkontrolujte, zda v jejich parametrech nejsou obsaženy e-mailové adresy nebo jiné údaje umožňující zjištění totožnosti. Každému uživateli přidělte unikátní identifikátor specifický pro daný web, případně univerzální unikátní identifikátor (UUID). K měření prostřednictvím parametrů adres URL pak používejte tyto identifikátory.

  Můžete implementovat UUID a vyhnout se tak tomu, abyste společnosti Google odesílali údaje umožňující zjištění totožnosti. Například adresu site.com/my_settings/sample@email.com můžete změnit na site.com/my_settings/43231, kde 43231 je číslo, které je unikátním identifikátorem účtu s adresou sample@email.com.
 3. Vyplňte formulář reakce. Uveďte do něj, že jste začali problém řešit. Prostřednictvím formuláře se Google dozví, jak jste s jeho řešením daleko.
 4. Ověřte, jestli problém byl vyřešen. Až prostřednictvím formuláře odešlete reakci, zkontroluje Google, zda vaše změny na webových stránkách skutečně problém vyřešily. Během dvou týdnů obdržíte další zprávu, buď že byl problém vyřešen, nebo že v adresách URL souvisejících s vaším účtem jsou stále obsaženy údaje umožňující zjištění totožnosti. V druhém případě si projděte aktualizovaný seznam adres, které porušují naše zásady, a zjistěte příčinu problému.

  Účinnost provedených změn můžete ještě před jejich implementací na skutečných stránkách vyzkoušet na stránkách zkušebních. Opatřete své zkušební stránky značkami se stejným číslem zákazníka Google Ads, které používáte u personalizovaných reklam. Jakmile bude zkušební web uveden v seznamu adres, v nichž byly zjištěny údaje umožňující zjištění totožnosti, můžete začít zkoušet změny. Až zkušební web přestane nepovolené údaje sdílet, jeho adresa ze seznamu zmizí. Pak budete moci změny provést i na skutečných stránkách.

Remarketingové seznamy a jiné seznamy založené na remarketingu, např. vlastní seznamy kombinací nebo Podobné segmenty publika, budou zakázány, pokud tyto zásady nesplňují. Další informace o tom, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Zneužití osobních údajů

Není povoleno:

Používání osobních údajů způsoby, s nimiž uživatelé nevyslovili souhlas

Příklady (nejedná se o úplný výčet): prodej kontaktních údajů uživatele dalším subjektům, používání fotky uživatele v reklamách bez jeho souhlasu

Reklamy, které přímo oslovují uživatele s použitím jejich osobních údajů

Příklad (nejedná se o úplný výčet): reklamy oslovující uživatele jménem, titulem nebo pracovní pozicí

Konkrétní příklad: „Dobrý den, pane Nováku, kupte si u nás květiny!“

Reklamy, které naznačují znalost osobních údajů uživatele

Příklad (nejedná se o úplný výčet): reklamy, které tvrdí, že znají váš finanční status nebo politické preference

Konkrétní příklad: „Topíte se v dluzích. Dokážeme vám pomoct.“

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Souhlas evropského uživatele

Není povoleno:

Červené znaménko × Propagace, které porušují naše zásady týkající se souhlasu evropských uživatelů

Příklady (neúplný výčet): používání funkcí Google Ads, například remarketingu nebo měření konverzí, bez náležitého souhlasu uživatelů z Evropského hospodářského prostoru nebo ze Spojeného království s používáním souborů cookie nebo (v případě remarketingu) osobních údajů k personalizaci reklam

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Neoprávněné soubory cookie na doménách Google

Není povoleno:

Nastavení souborů cookie na doméně Google

Příklady (nejedná se o úplný výčet): nastavení souboru cookie na webech doubleclick.net nebo googlesyndication.com jiným subjektem, než je Google, nebo povolení nastavení takového souboru cookie jinému subjektu

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka