Shromažďování a používání údajů

Chceme, aby uživatelé mohli důvěřovat tomu, že budou jejich osobní údaje respektovány a bude se s nimi zacházet s náležitou péčí. Z tohoto důvodu by naši reklamní partneři neměli informace zneužívat ani je shromažďovat z nejasných důvodů nebo bez příslušných bezpečnostních opatření.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Pro remarketingové seznamypersonalizované reklamy (dříve zájmově orientované reklamy) platí odlišné zásady. Používáte-li personalizované reklamy, nezapomeňte si přečíst další zásady ohledně shromažďování údajů. Ty se vztahují i na využívání osobních údajů v reklamě.

Nedostatečné zabezpečení údajů

Nepovolujeme toto:

Používání bezpečnostních opatření, která neodpovídají typu shromažďovaných informací

Příklady: shromažďování čísel kreditních nebo debetních karet, bankovních a investičních účtů, bankovních převodů, národnosti/státní příslušnosti, DIČ, čísel penzijního připojištění, zdravotního pojištění, řidičských oprávnění nebo rodných čísel prostřednictvím nezabezpečené stránky, která není chráněna protokolem SSL a nemá platný certifikát

Nástroj pro odstraňování problémů: nedostatečné zabezpečení údajů
 1. Opravte cíl reklamy. Buď přestaňte shromažďovat osobní údaje uživatelů, nebo je shromažďujte prostřednictvím zabezpečeného serveru s protokolem SSL, aby byly v bezpečí.
  • 1. možnost: Používejte zabezpečený server.
   Při shromažďování osobních údajů používejte zabezpečený zpracující server s protokolem SSL. Při použití tohoto protokolu bude URL vašeho webu místo http:// začínat https://. Přečtěte si, jak na webu protokol SSL nastavit.
  • 2. možnost: Neshromažďujte údaje o uživatelích.
   Změňte webové stránky nebo aplikaci tak, aby po uživatelích při přístupu k obsahu nepožadovaly osobní údaje.
 2. Upravte reklamu. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to však může trvat i déle.

Nepovolené sdílení informací

Nepovolujeme toto:

Sdílení údajů umožňujících zjištění totožnosti (PII) se společností Google prostřednictvím značek pro remarketing, značek pro měření konverzí nebo jakýchkoli jiných zdrojů produktových dat, které lze spojit s reklamami

Příklad: Sdílení e-mailových adres uživatele prostřednictvím adres URL, které mají značky pro remarketing

Nástroj pro odstraňování problémů: nepovolené sdílení informací
 1. Zjistěte zdroj problému. Podle informací, které vám společnost Google poskytla v e-mailu o porušení zásad, zjistěte, které adresy URL zásady porušují. Údaje umožňující zjištění totožnosti často bývají obsaženy v adresách URL, které jsou společnosti Google předávány z webových formulářů a z přihlašovacích stránek. Dále mohou být například součástí vlastních parametrů e-mailových marketingových kampaní.
 2. Odstraňte údaje umožňující zjištění totožnosti ze sdílených údajů. Aktualizujte své systémy tak, aby adresy URL neobsahovaly údaje umožňující zjištění totožnosti. Níže uvádíme nejčastější metody, jak údaje umožňující zjištění totožnosti z adres URL odstranit.

  Webové formuláře: Formuláře psané v HTML by měly být odesílány pomocí protokolu POST. Pokud použijete protokol GET, budou parametry formuláře obsaženy v URL uvedené v adresním řádku. Upravte zdrojový kód HTML stránky nebo komponentu, která jej vytváří, tak, aby značka formuláře ve svém atributu obsahovala kód method=”post”. Další informace o metodě odesílání webového formuláře

  Přihlašovací stránky: Některé webové stránky, zejména ty, které obsahují profily uživatelů nebo od uživatele vyžadují přihlášení, úmyslně používají v adresách URL i údaje umožňující zjištění totožnosti. Nahraďte tyto údaje v adrese unikátním identifikátorem specifickým pro daný web, případně univerzálním unikátním identifikátorem (UUID).

  Vlastní parametry e-mailové marketingové kampaně: Prověřte adresy URL vytvářené zkušební e-mailovou marketingovou kampaní. Zkontrolujte, zda v jejich parametrech nejsou obsaženy e-mailové adresy nebo jiné údaje umožňující zjištění totožnosti. Každému uživateli přidělte unikátní identifikátor specifický pro daný web, případně univerzální unikátní identifikátor (UUID). K měření prostřednictvím parametrů adres URL pak používejte tyto identifikátory.

  Můžete implementovat UUID a vyhnout se tak tomu, abyste společnosti Google odesílali údaje umožňující zjištění totožnosti. Například adresu site.com/my_settings/sample@email.com můžete změnit na site.com/my_settings/43231, kde 43231 je číslo, které je unikátním identifikátorem účtu s adresou sample@email.com.
 3. Vyplňte formulář reakce. Uveďte do něj, že jste začali problém řešit. Prostřednictvím formuláře se Google dozví, jak jste s jeho řešením daleko.
 4. Ověřte, jestli problém byl vyřešen. Až prostřednictvím formuláře odešlete reakci, zkontroluje Google, zda vaše změny na webových stránkách skutečně problém vyřešily. Během dvou týdnů obdržíte další zprávu, buď že byl problém vyřešen, nebo že v adresách URL souvisejících s vaším účtem jsou stále obsaženy údaje umožňující zjištění totožnosti. V druhém případě si projděte aktualizovaný seznam adres, které porušují naše zásady, a zjistěte příčinu problému.

  Účinnost provedených změn můžete ještě před jejich implementací na skutečných stránkách vyzkoušet na stránkách zkušebních. Opatřete své zkušební stránky značkami se stejným číslem zákazníka Google Ads, které používáte u personalizovaných reklam. Jakmile bude zkušební web uveden v seznamu adres, v nichž byly zjištěny údaje umožňující zjištění totožnosti, můžete začít zkoušet změny. Až zkušební web přestane nepovolené údaje sdílet, jeho adresa ze seznamu zmizí. Pak budete moci změny provést i na skutečných stránkách.

Remarketingové seznamy a jiné seznamy založené na remarketingu, např. vlastní seznamy kombinací nebo Podobné segmenty publika, budou zakázány, pokud tyto zásady nesplňují. Další informace o tom, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Zneužití osobních údajů

Nepovolujeme toto:

Používání osobních údajů způsoby, s nimiž uživatelé nevyslovili souhlas

Příklady: prodej kontaktních údajů uživatele dalším subjektům, používání fotky uživatele v reklamách bez jeho souhlasu

Propagace, které přímo oslovují uživatele s použitím osobních údajů

Příklady: reklamy oslovující uživatele jménem, titulem nebo pracovní pozicí

Konkrétní příklad: „Dobrý den, pane Nováku, kupte si u nás květiny!“

Propagace, které přímo využívají osobní údaje uživatele nebo z nich vyplývá jejich znalost

Příklady: propagace, které tvrdí, že znají váš finanční status nebo politické preference

Konkrétní příklad: „Topíte se v dluzích. Ještě dnes vám můžeme pomoct.“

Souhlas uživatele z Evropské unie

Nepovolujeme toto:

Propagace porušující naše zásady týkající se souhlasu se soubory cookie od uživatelů z EU

Příklad: použití funkcí Google Ads, jako jsou remarketing nebo měření konverzí, bez získání příslušného souhlasu od uživatelů z EU k použití souborů cookie

Neoprávněné soubory cookie na doménách Google

Nepovolujeme toto:

Nastavení souborů cookie na doménu Google

Příklad: Situace, kdy třetí straně umožníte nastavit soubory cookie na doménu doubleclick.net nebo googlesyndication.com

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?