Felaktig framställning

Vi vill att användarna ska lita på annonserna på vår plattform. Därför strävar vi efter att vara tydliga och ärliga, och försöker ge den information som användarna behöver för att fatta välgrundade beslut. Vi tillåter inte annonser eller destinationer som lurar användarna genom att utesluta relevant produktinformation eller tillhandahålla vilseledande information om produkter, tjänster eller företag.

Nedan ser du exempel på vad du ska undvika i dina annonser. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Utelämnad information

Följande är inte tillåtet:

Underlåtenhet att tydligt och väl synligt beskriva betalningsmodellen och den totala kostnaden för användaren

Exempel: Pris, fraktkostnader och annan information som rör fakturering, ränteavgifter, förseningsavgift, regelbunden prenumerationsavgift, användning av telefonnummer till högre taxa i samtalstillägg

Underlåtenhet att uppge giltiga fysiska kontaktuppgifter till ett finansinstitut, eller utelämnande av väsentlig information om bankprodukter i form av kortfristiga lån, lånmodifiering eller pantövertagande

Exempel: En bank som inte visar sin fysiska adress, ett låneinstitut som inte uppger räntesatsen eller dröjsmålsräntan vid sen betalning

Se kraven för finansiella tjänster

Utelämnande av väsentlig information (det vill säga viktig och relevant information) vid begäran om donation för välgörenhet eller politiska syften

Exempel: Underlåtenhet att uppge id-nummer för ideell organisation eller skattebefrielse för ideella donationer, underlåtenhet att uppge om donationer till politiska partier är skattebefriade

Felsökningsverktyg: information saknas
 1. Kontrollera adressen och dess destination för att se om de eventuellt saknar viktig information. Några exempel:
  • Betalningsmodell och faktureringsuppgifter: Se till att din webbplats eller app tydligt och synligt informerar användarna om deras totala avgifter och dina faktureringsrutiner. När vi bedömer om informationen är tydlig och synlig tar vi hänsyn till faktorer som till exempel följande: 
   • Om prisinformationen är tydlig och synlig för kunderna. (Vi avråder exempelvis från att inte visa prisinformation på målsidan eller att dölja informationen, eftersom kunderna bör ha tillgång till den innan de använder tjänsten.)
   • Om kunderna enkelt kan se och förstå gällande kostnader, eller om sidan tvärtom är utformad för att dölja prisinformationen eller göra det svårt för kunderna att förstå gällande kostnader (till exempel genom att visa informationen i grå färg på grå bakgrund eller med mycket liten teckenstorlek, eller att visa andra sidelement ovanpå viktig information).
   • Om avgiftsstrukturen är lättbegriplig (till exempel bör formeln som förklarar hur kostnaderna för tjänsten beräknas vara så enkel och lättbegriplig som möjligt). 
    Konkret exempel: När kunderna debiteras för användning av ett betalnummer bör kostnaderna, till exempel pris per samtal och/eller pris per minut, framgå tydligt och synligt. 
  • Donationer: Om din annons eller målsida ber om skattebefriade donationer måste du tydligt ange din status som skattebefriad på din målsida eller donationssida, tillsammans med ditt registreringsnummer. I USA indikerar exempelvis statusen 501(c)(3) eller 501(c)(4) skattebefrielse.
  • Appinstallationer: Se till att annonsmaterialet inte innehåller något som får användarna att tro att din app är kostnadsfri att ladda ned om den inte är det.
 2. Korrigera annonsens destination. Lägg till all information som krävs. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 3. Redigera annonsen. Lägg till all information som krävs. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning.

  Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Ej tillgängliga erbjudanden

Följande är inte tillåtet:

Utlova produkter, tjänster eller kampanjerbjudanden som inte enkelt går att hitta på destinationen

Exempel: marknadsföring av produkter som inte finns i lager, marknadsföring av ett erbjudande som har upphört, marknadsföring av felaktigt pris, uppmaning i annonsen som är svår att utföra från destinationen.

Specifikt exempel: En annons har texten ”Köp surfplattor från 400 kr”, men när användaren klickar på annonsen finns det inte några surfplattor på webbsidan som kostar 400 kronor.

Obs! Undvik att skapa annonser för specifika erbjudanden om du inte kan uppdatera annonserna i takt med att lagerhållningen eller erbjudandet ändras. Om du till exempel skapar en annons för en kampanjrabatt som bara gäller under en dag måste du komma ihåg att uppdatera eller ta bort annonsen nästa dag när erbjudandet inte längre gäller. Om lagerhållningen eller priserna på din webbplats ändras ofta kan du överväga att använda dynamiska sökannonser. Då visas annonsen automatiskt utifrån innehållet på din webbplats.

Vilseledande innehåll

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Falska påståenden om identitet och kvalifikationer

Exempel: En student utger sig för att vara färdigutbildad jurist, en obehörig elektriker utger sig för att vara behörig.

Inte tillåtet Falska påståenden eller löften om ett osannolikt (om än möjligt) resultat, eller att påstå saker som tydligt kan påvisas som falska och som på ett avgörande sätt kan undergräva deltagande i eller förtroende för en valprocess eller demokratisk process

Exempel: ”mirakelkurer” mot medicinska sjukdomar, produkter och program för extrem viktminskning, ”bli rik snabbt”-bluffar och löften om hög finansiell avkastning i utbyte mot minimal ansträngning eller minimal investering, information om allmänna röstningsförfaranden, politiska kandidaters kvalificering baserat på ålder eller födelseort, valresultat eller deltagande i folkomröstning som motsäger officiella statliga källor, felaktiga påståenden om att en offentlig person har dött eller råkat ut för en olycka

Exempel: en viktminskningsannons som utlovar att man kan äta vad man vill och gå ned tio kilo på en månad

Obs! Om du garanterar vissa resultat ska du ha en tydlig återbetalningspolicy (pengarna tillbaka) som är lätt att hitta. Berättelser från tidigare kunder med påståenden om särskilda resultat måste åtföljas av en synlig text som informerar om att det inte går att garantera vissa specifika resultat och att resultaten kan variera. Ta med länkar till bekräftelse från tredje part, och/eller ta med relevanta och tydliga friskrivningstexter när berättelser och rekommendationer antyder att resultaten är normala. För hälsorelaterade påståenden, inklusive berättelser från tidigare kunder, kan vi följa lokala bestämmelser när vi tillämpar den här policyn.

Inte tillåtet Falska påståenden om koppling till eller rekommendation av en annan person, organisation, produkt eller tjänst

Exempel: vilseledande användning eller efterliknande av myndigheters officiella webbplatser, stämplar, märken eller namn

Exempel: en annons efterliknar layouten och designen på en myndighets officiella webbplats

Inte tillåtet Annonser som vilseleder eller lurar användarna att klicka på dem

Exempel: annonser som liknar varnings-/felmeddelanden från systemet eller webbplatsen, annonser som simulerar meddelanden, dialogrutor, menyer eller aviseringar om begäranden, värdannonser som inte går att skilja från annat innehåll, annonser som visar funktioner som inte fungerar, till exempel stängningsknappar, textinmatningsrutor eller flervalsalternativ, bildannonser med hämtnings- och installationsknappar, annonser med genomskinlig bakgrund, segmenterade bilder, en bild som visar samma innehåll flera gånger i annonsen, bilder som ser ut att utgöra fler än en annons, pilar som rör sig och klickar.

Obs! Animerade annonser och annonser från annonsgalleriet kan ha fingerade animerade inslag eller ikoner så länge funktionerna fungerar eller syftet med dessa funktioner är tydligt på målsidan.

Inte tillåtet Ett företagsnamn anges som är något annat än domänen, annonsörens officiella namn eller den hämtningsbara appen som marknadsförs

Felsökningsverktyg: vilseledande innehåll
 1. Sök efter det vilseledande innehållet i annonsen och dess destination.

  Om du använder appannonser bör du se till att din appinstallationssida beskriver appens innehåll och funktioner på ett tydligt sätt samt informerar om eventuella krav som kan finnas för att använda appen, till exempel andra appar, kringutrustning eller sensorer. Andra appar som krävs måste kunna hämtas från en lämplig appbutik och följa våra policyer.

 2. Korrigera annonsens destination. Ta bort allt innehåll som inte följer policyn. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 3. Redigera annonsen. Ta bort allt otillåtet innehåll. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för förnyad granskning.
Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

Oklar relevans

Följande är inte tillåtet:

Kampanjer som inte är relevanta för destinationen

Exempel: en annons som använder funktionen för infogning av sökord utan något relevant standardsökord, en annonsrubrik som inte är relevant i förhållande till annonstexten, en annons som inte på ett tydligt sätt visar att destinationen är en sökresultatsida, en annons som inte beskriver vad användaren får se på destinationen på ett korrekt sätt, användning av överdrivet allmänna sökord eller sökordsspam.

Obs! När du använder infogning av sökord ska du ta med standardannonstext som är tydlig och lätt att förstå.

Oacceptabel affärspraxis

Följande är inte tillåtet:

Dold eller förvrängd information om företag, produkt eller tjänst

Exempel: locka användare att ge ifrån sig pengar eller information under falska eller otydliga förespeglingar, uppge falsk identitet, falskt företagsnamn eller falska kontaktuppgifter, leda innehåll om politik, sociala frågor eller ämnen som är relevanta för allmänheten till användare i ett annat land än ditt eget, om du döljer eller felaktigt framställer ditt ursprungsland eller annan väsentlig information om dig själv.

Annonsdestinationer som använder sig av nätfiskemetoder för att samla in användaruppgifter

Vi ser mycket allvarligt på oärlig affärspraxis och betraktar detta som en uppenbar överträdelse av våra policyer. Om vi upptäcker att du använder sådana metoder i ditt konto kan vi stänga av det. Annonsörer och webbplatser som ägnar sig åt den här typen av överträdelser får inte annonsera hos oss igen. Tänk därför på att vara tydlig med vilken produkt, vilken tjänst eller vilket företag du marknadsför. När vi avgör om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi komma att granska information från flera källor, bland annat din annons, din webbplats och dina konton samt tredjepartskällor. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

 

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?