Felaktig framställning

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


Vi vill att användarna ska lita på annonserna på vår plattform. Därför strävar vi efter att vara tydliga och ärliga, och försöker ge den information som användarna behöver för att fatta välgrundade beslut. Vi tillåter inte annonser eller destinationer som lurar användarna genom att utesluta relevant produktinformation eller tillhandahålla vilseledande information om produkter, tjänster eller företag.

Nedan följer exempel på vad du bör undvika i dina annonser. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Oacceptabel affärspraxis

Följande är inte tillåtet:

Att lura användare genom att dölja eller förvränga information om annonsörens företag, produkt eller tjänst

Exempel (listan är inte uttömmande):

 • Att locka användare att betala pengar eller lämna ut personliga uppgifter genom att stjäla någons identitet eller oriktigt antyda att man har något samröre med eller stöds av en offentlig person, ett varumärke eller en organisation
 • Att försöka övertyga användare att lämna ifrån sig pengar eller information via ett företag som saknar kvalifikationer eller kapacitet att tillhandahålla annonserade produkter eller tjänster
 • Falsk annonsering av tjänster som kan äventyra användarens hälsa, liv eller säkerhet. Att utge sig för att tillhandahålla kritiska tjänster som leder till en försening för användaren att få behandling eller medicinsk hjälp.

Annonsdestinationer som använder sig av nätfiskemetoder för att samla in användaruppgifter.

Exempel (listan är inte fullständig): Webbplatser som lurar användare att avslöja personliga uppgifter genom att efterlikna en betrodd enhet, till exempel en webbläsare eller bank.

Obs! Vi kan vidta åtgärder på annonsörers konton utifrån till exempel varningar om regelöverträdelser, förlikningar eller beslut om en annonsörs affärspraxis eller direkta klagomål från företag och andra enheter om identitetsstöld.

Vi ser oerhört allvarligt på överträdelser av denna policy. En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare. Vid bedömningen av om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi granska information från flera källor, som din annons, din webbplats, dina konton och tredjepartskällor.  Om vi upptäcker överträdelser av denna policy stänger vi av dina Google Ads-konton vid identifiering och utan föregående varning, och du får inte annonsera med oss igen. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Samordnade vilseledande metoder

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet samordna med andra webbplatser eller konton och dölja eller felaktigt framställa sin identitet eller andra väsentliga uppgifter om dig själv när innehållet rör politik eller sociala och offentliga frågor

Inte tillåtet inriktning av innehåll om politik, sociala frågor eller ämnen som är relevanta för allmänheten på användare i ett annat land än ditt eget, om du döljer eller felaktigt framställer ditt ursprungsland eller annan väsentlig information om dig själv 

Vi ser oerhört allvarligt på överträdelser av denna policy. En allvarlig överträdelse av Google Ads-policyn är en överträdelse som är så allvarlig att den är olaglig eller utgör ett allvarligt hot mot våra användare. Vid bedömningen av om en annonsör eller destination bryter mot policyn kan vi granska information från flera källor, som din annons, din webbplats, dina konton och tredjepartskällor.  Om vi upptäcker överträdelser av denna policy stänger vi av dina Google Ads-konton vid identifiering och utan föregående varning, och du får inte annonsera med oss igen. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du överklaga och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Vilseledande framställning

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Att göra vilseledande påståenden, dölja eller utelämna viktig information om din identitet, dina anknytningar eller kvalifikationer

Exempel (inte uttömmande): Att antyda att du har en anknytning till eller rekommendation från en annan organisation, privatperson eller ett annat varumärke utan deras kännedom eller samtycke. Att som affiliate-marknadsförare visa annonser för juridiska tjänster utan att berätta att du inte tillhandahåller juridiska tjänster. Att som byggentreprenör sakna licens men hävda dig vara en licensierad leverantör.

Inte tillåtet Att ange ett felaktigt företagsnamn eller ett företagsnamn som inte tydligt representerar det utannonserade företaget eller som skiljer sig från liknande företag i annons- eller användarinteraktionerna

Exempel (inte uttömmande): vilseledande framställning av företagsnamnet i samtal med användare

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Ohederlig prissättning

Följande är inte tillåtet:

Underlåtenhet att tydligt och väl synligt beskriva betalningsmodellen eller den totala kostnaden för användaren

Exempel (inte uttömmande): att inte visa pris, fraktkostnader och annan faktureringsinformation, räntor, förseningsavgift eller återkommande prenumerationskostnad, att använda telefonnummer med premiumpris i samtalstillgångar, att höja priserna från det angivna beloppet för att utnyttja användare i sårbara situationer eller som är utsatta för press

 Att annonsera produkter eller tjänster som kostnadsfria när de är debiterbara

Exempel (inte uttömmande): att marknadsföra appar som gratis när en användare måste betala för att installera appen

 1. Kontrollera annonsen och dess destination och se var viktig information eventuellt saknas. Här kommer några exempel:
  • Betalningsmodell och faktureringsuppgifter: Se till att din webbplats eller app tydligt och synligt informerar användarna om deras totala avgifter och dina faktureringsrutiner. När vi bedömer om informationen är tydlig och synlig tar vi hänsyn till faktorer som till exempel följande: 
   • Om prisinformationen är tydlig och synlig för kunderna. (Vi avråder exempelvis från att inte visa prisinformation på målsidan eller att dölja informationen, eftersom kunderna bör ha tillgång till den innan de använder tjänsten.)
   • Om kunderna enkelt kan se och förstå gällande kostnader, eller om sidan tvärtom är utformad för att dölja prisinformationen eller göra det svårt för kunderna att förstå gällande kostnader (till exempel genom att visa informationen i grå färg på grå bakgrund eller med mycket liten teckenstorlek, eller att visa andra sidelement ovanpå viktig information)
   • Om avgiftsstrukturen är lättbegriplig (till exempel bör formeln som förklarar hur kostnaderna för tjänsten beräknas vara så enkel och lättbegriplig som möjligt) 
    Konkret exempel: När kunderna debiteras för användning av ett betalnummer bör kostnaderna, till exempel pris per samtal och/eller pris per minut, framgå tydligt och synligt. 
  • Appinstallationer: Ta bort allt innehåll från annonsmaterialet som får användarna att tro att det är gratis att ladda ned appen.
 2. Korrigera annonsens destination. Lägg till all information som krävs. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
 3. Redigera annonsen. Lägg till all information som krävs. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Annonsen och dess destination skickas in för ny granskning.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.

Klickbetesannonser

Följande är inte tillåtet:

Annonser som använder klickbetesmetoder eller uppseendeväckande text eller bilder för att generera trafik

Exempel (inte uttömmande): annonser som påstår sig avslöja hemligheter, skandaler eller annan sensationell information om produkten eller tjänsten som marknadsförs; annonser som använder klickbeten som ”Klicka här för att få veta”, ”Du kommer inte att tro vad som hände” eller liknande eller synonyma fraser som är avsedda att uppmuntra användaren att klicka på annonsen för att förstå annonsens fullständiga sammanhang; annonser med inzoomade kroppsdelar som är tydligt förändrade, förbrytarfoton eller verkliga foton av olyckor eller katastrofer för marknadsföring av en produkt eller tjänst; annonser som använder före och efter-bilder för marknadsföring av väsentliga förändringar av människokroppen

annonser som använder negativa livshändelser som dödsfall, olyckor, sjukdom, arresteringar eller konkurs för att framkalla rädsla, skuld eller andra kraftigt negativa känslor för att sätta press på användaren att vidta åtgärder direkt

Exempel (inte uttömmande): annonser som pressar användaren att köpa, prenumerera på eller sluta konsumera en produkt eller tjänst för att undvika skada; annonser som använder skildringar av allvarliga besvär, smärta, rädsla eller chock för att marknadsföra en produkt eller tjänst
Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.
Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Vilseledande annonsutformning

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Annonser som gör det svårt för användaren att förstå att de interagerar med en annons

Exempel (inte uttömmande): annonser som liknar varnings-/felmeddelanden från systemet eller webbplatsen, annonser som simulerar meddelanden, dialogrutor, menyer eller aviseringar om förfrågningar, värdannonser som inte går att skilja från annat innehåll, annonser som visar funktioner som inte fungerar, till exempel stängningsknappar, textinmatningsrutor eller flervalsalternativ, bildannonser med nedladdnings-/installationsknappar eller ikoner, annonser med genomskinlig bakgrund, segmenterade bilder, en bild som visar samma innehåll flera gånger i annonsen, bilder som ser ut att utgöra fler än en annons, pilar som rör sig och klickar, annonser som använder dolda tekniker för att dölja deras natur

Obs! Animerade annonser och annonser från annonsgalleriet kan ha fingerade animerade inslag eller ikoner så länge funktionerna fungerar eller syftet med dessa funktioner är tydligt på målsidan.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.
Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Manipulerad media

Följande är inte tillåtet:

Inte tillåtet Att manipulera media för att lura, bedra eller vilseleda andra

Exempel (inte uttömmande):  att på ett bedrägligt sätt bättra på nyheter som rör politik, sociala frågor eller frågor som rör allmänheten

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.
Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Följande är inte tillåtet:

Falska påståenden eller löften om ett osannolikt (om än möjligt) resultat som användaren kan förvänta sig

Påståenden som rör hälsa och viktminskning
 • Påståenden om botemedel för obotliga sjukdomar

  Exempel (inte uttömmande): ”mirakelkurer” mot sjukdomar som ledgångsreumatism, diabetes, Alzheimers och cancer, produkter som påstås vara ett ”universalbotemedel” mot flera sjukdomar

  Obs! För hälsorelaterade påståenden, inklusive berättelser från tidigare kunder, kan vi tillämpa den här policyn enligt lokala bestämmelser.

 • Anspråk på orealistisk viktminskning inom en viss tidsperiod eller med minimal ansträngning

  Exempel (inte uttömmande): produkter och program för extrem viktminskning

  Exempel: en viktminskningsannons som utlovar att man kan äta vad man vill och gå ned tio kilo på en månad

 • Innehåll som främjar skadliga påståenden om hälsa och innehåll relaterat till en aktuell, allvarlig hälsokris och som strider mot tillförlitlig vetenskaplig samsyn

  Exempel (inte uttömmande): vaccinationsmotståndare, förnekande av förekomst av medicinska tillstånd som aids eller covid-19, konverteringsterapi

Obs! Om du garanterar vissa resultat ska du ha en tydlig återbetalningspolicy (pengarna tillbaka) som är lätt att hitta. Berättelser från tidigare kunder med påståenden om särskilda resultat måste åtföljas av en synlig text som informerar om att det inte går att garantera specifika resultat och att resultaten kan variera. Inkludera länkar till bekräftelse från tredje part, och/eller ta med relevanta och tydliga friskrivningstexter när berättelser och rekommendationer antyder att resultaten är normala.

Påståenden om finansiella produkter eller program för att tjäna pengar
 • Ge orealistiska löften om hög ekonomisk avkastning med minimal risk, ansträngning eller investering

  Exempel (inte uttömmande): ”bli rik snabbt”-program, påståenden om garanterad avkastning, löften om orealistisk eller överdriven avkastning från den annonserade investeringsprodukten, förespeglingar av investeringsprodukter som riskfria och förringande av risk vid investeringstillfällen

Påståenden som rör politiska, sociala och offentliga frågor
 • Påståenden som bevisligen är falska och som på ett betydande sätt kan undergräva deltagande i eller förtroende för demokratiska val och processer

  Exempel (inte uttömmande): information om allmänna röstningsförfaranden, politiska kandidaters kvalificering baserat på ålder eller födelseort, valresultat eller deltagande i folkomröstning som motsäger officiella statliga källor, felaktiga påståenden om att en offentlig person har avlidit eller varit med i en olycka

 • Påståenden som strider mot tillförlitlig vetenskaplig samsyn kring klimatförändringar
Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.
Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Oklar relevans

Följande är inte tillåtet:

Kampanjer som inte är relevanta för destinationen

Exempel (inte uttömmande): en annons som använder funktionen för infogning av sökord utan något relevant standardsökord, en annonsrubrik som inte är relevant i förhållande till annonsinnehållet, en annons som inte på ett tydligt sätt visar att destinationen är en sökresultatsida, en annons som inte beskriver vad användaren får se på destinationen på ett korrekt sätt, användning av överdrivet allmänna sökord eller sökordsspam.

Obs! När du använder infogning av sökord ska du ta med standardannonstext som är tydlig och lätt att förstå.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.
Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Icke tillgängliga erbjudanden

Följande är inte tillåtet:

Utlova produkter, tjänster eller kampanjerbjudanden i annonsen som inte är tillgängliga eller som inte enkelt går att hitta på destinationen.

Exempel (listan är inte fullständig): marknadsföring av produkter som inte finns i lager, marknadsföring av ett erbjudande som har upphört, marknadsföring av felaktigt pris, uppmaning i annonsen som är svår att utföra från destinationen.

Specifikt exempel: En annons har texten ”Köp surfplattor från 400 kr”, men när användaren klickar på annonsen finns det inte några surfplattor på webbsidan som kostar 400 kronor.

Obs! Undvik att skapa annonser för specifika erbjudanden om du inte kan uppdatera annonserna i takt med att lagerhållningen eller erbjudandet ändras. Om du till exempel skapar en annons för en kampanjrabatt som bara gäller under en dag måste du komma ihåg att uppdatera eller ta bort annonsen nästa dag när erbjudandet inte längre gäller. Om lagerhållningen eller priserna på din webbplats ändras ofta kan du överväga att använda dynamiska sökannonser. Då visas annonsen automatiskt utifrån innehållet på din webbplats.

Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av. Läs mer om avstängda konton.
Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller tillgång.

Behöver du hjälp?

Kontakta Google Ads-support om du har frågor om våra policyer

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny