Urigtige oplysninger

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

Vi ønsker, at brugerne skal have tillid til annoncerne på vores platform. Derfor bestræber vi os på at sikre, at annoncer er ærlige og redelige, samt at brugerne får de nødvendige oplysninger til at kunne træffe velovervejede beslutninger. Vi tillader ikke annoncer eller destinationer, der vildleder brugere ved at ekskludere relevante produktoplysninger eller har misvisende oplysninger om produkter, tjenester eller virksomheder.

Her er nogle eksempler på, hvad du skal undgå i dine annoncer. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Uacceptabel forretningspraksis

Følgende er ikke tilladt:

Svindel af brugere ved at skjule eller afgive fejlagtige oplysninger om annoncørens virksomhed, produkt eller tjeneste

Eksempler (ikke-udtømmende):

 • At efterligne brands eller virksomheder ved at henvise til eller ændre brandindholdet i annoncerne, webadressen eller destinationerne eller at give sig ud for at repræsentere brandet eller virksomheden i forbindelse med brugerinteraktioner
 • Tilskynde brugere til at indbetale penge eller afgive oplysninger via en fiktiv virksomhed, der ikke har kvalifikationer eller kapacitet til at levere de annoncerede produkter eller ydelser
 • Falsk annoncering for ydelser, der kan bringe en brugers helbred, liv eller sikkerhed i fare.  At foregive at levere vigtige tjenester, der medfører forsinkelse for brugeren vedrørende behandling eller lægehjælp 

Annoncedestinationer, hvor der indsamles brugeroplysninger ved hjælp af phishing

Eksempler (ikke-udtømmende): Websites, der narrer brugerne til at afsløre personlige oplysninger ved at efterligne en betroet enhed, f.eks. en browser eller bank

Bemærk! Vi kan skride ind over for annoncørens konto på baggrund af f.eks. negative lovmæssige advarsler, forlig eller afgørelser vedrørende en annoncørs forretningspraksis eller direkte klager fra virksomheder og andre enheder i forbindelse med personefterligning.

Vi ser med stor alvor på overtrædelser af denne politik. En grov overtrædelse af Google Ads-politikkerne er en overtrædelse, der er så alvorlig, at den er ulovlig eller kan være skadelig for vores brugere. Når vi skal afgøre, om annoncører eller websites har overtrådt politikken, gennemgår vi oplysninger fra flere kilder, heriblandt annoncørens annonce, website og konti samt kilder fra tredjepart.  Hvis vi finder overtrædelser af denne politik, suspenderer vi dine Google Ads-konti, når vi opdager det og uden forudgående varsel, og du kan ikke længere annoncere hos os. Hvis du mener, at der er tale om en fejl, og at du ikke har overtrådt vores politik, kan du indsende en appel med en forklaring. Vi genopretter kun konti i de tilfælde, hvor det virkelig er berettiget, og når der er god grund til det, så det er vigtigt, at du tager dig god tid og er grundig, nøjagtig og ærlig. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Koordineret, vildledende praksis

Følgende er ikke tilladt:

Ikke tilladt Koordinering med andre websites eller konti og fortielse eller afgivelse af urigtige oplysninger om din identitet eller andre oplysninger om dig selv, når dit indhold omhandler politik, sociale spørgsmål eller sager af offentlig interesse.

Ikke tilladt Visning af indhold om politik, sociale spørgsmål eller spørgsmål af offentlig interesse over for brugere i et andet land end dit eget, hvis du giver urigtige oplysninger eller skjuler oplysninger om dit oprindelsesland eller andre væsentlige detaljer om dig selv. 

Vi ser med stor alvor på overtrædelser af denne politik. En grov overtrædelse af Google Ads-politikkerne er en overtrædelse, der er så alvorlig, at den er ulovlig eller kan være skadelig for vores brugere. Når vi skal afgøre, om annoncører eller websites har overtrådt politikken, gennemgår vi oplysninger fra flere kilder, heriblandt annoncørens annonce, website og konti samt kilder fra tredjepart.  Hvis vi finder overtrædelser af denne politik, suspenderer vi dine Google Ads-konti, når vi opdager det og uden forudgående varsel, og du kan ikke længere annoncere hos os. Hvis du mener, at der er tale om en fejl, og at du ikke har overtrådt vores politik, kan du indsende en appel med en forklaring. Vi genopretter kun konti i de tilfælde, hvor det virkelig er berettiget, og når der er god grund til det, så det er vigtigt, at du tager dig god tid og er grundig, nøjagtig og ærlig. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Afgivelse af vildledende oplysninger

Følgende er ikke tilladt:

Ikke tilladt Fremsættelse af vildledende udsagn eller tilsløring/udeladelse af vigtige oplysninger om din identitet, dine tilknytninger eller dine kvalifikationer

Eksempler (ikke-udtømmende): Tilkendegivelse af tilknytning til eller anbefaling fra andre personer, organisationer, produkter eller tjenester uden deres vidende eller samtykke, en tilknyttet virksomhed, der annoncerer for juridisk bistand uden at oplyse, at vedkommende de ikke yder juridisk bistan, ;en entreprenør uden licens, der påstår at være licenseret udbyder, manglende levering af et produkt eller en tjeneste, som anføres i annoncen, på grund af manglende kvalifikationer

Ikke tilladt Angivelse af et unøjagtigt virksomhedsnavn eller et virksomhedsnavn, der ikke tydeligt repræsenterer den virksomhed, der annonceres for, eller som ikke stemmer overens med navnene på lignende virksomheder i annoncen eller brugerinteraktionerne

Eksempel (ikke-udtømmende): Angivelse af urigtige oplysninger om dit virksomhedsnavn i opkald med brugere

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Uhæderlig prispolitik

Følgende er ikke tilladt:

Utilstrækkelig eller uigennemskuelig beskrivelse af betalingsmodellen eller de fulde omkostninger, som en bruger skal betale

Eksempler (ikke-udtømmende): Manglende visning af priser, forsendelsesomkostninger og andre betalingsrelaterede oplysninger, renter, gebyrer ved for sen betaling eller tilbagevendende udgifter til abonnement, brug af betalingstelefonnumre i opkaldsudvidelser, kunstig oppustning af priser i forhold til tilbudsbeløbet for at udnytte brugere i sårbare eller pressede situationer

 At annoncere for produkter eller tjenester som gratis, når der i virkeligheden opkræves betaling herfor

Eksempler (ikke-udtømmende): Promovering af apps som gratis, når en bruger i virkeligheden skal betale for at installere appen

Fejlfinding: Uhæderlig prispolitik
 1. Tjek annoncen og dens destination for at se, hvor der eventuelt mangler vigtige oplysninger. Her er nogle eksempler:
  • Betalingsmodel og faktureringsoplysninger: Sørg for, at dit website eller din app klart og tydeligt beskriver alle udgifter, som brugeren kommer til at betale, samt hvordan din faktureringsproces fungerer. Når vi beslutter, om noget er klart og tydeligt, kan vi tage hensyn til faktorer som: 
   • Hvorvidt prisoplysningerne er synlige og indlysende for brugerne (f.eks. er manglende prisoplysninger på landingssiden eller forsøg på at skjule oplysningerne en dårlig start, fordi brugerne skal have adgang til disse oplysninger, inden de bruger tjenesten)
   • Hvorvidt kunderne nemt kan se og forstå de omkostninger, som de vil pådrage sig, eller modsat hvorvidt siden er designet på en måde, der skjuler prisoplysninger eller gør det vanskeligt for kunderne at forstå de omkostninger, de vil pådrage sig (f.eks. visning af prisoplysningerne med grå bogstavfarve på en grå baggrund, med meget små skrifttyper eller visning af andre elementer på siden oven på vigtige oplysninger)
   • Hvorvidt gebyrstrukturen er let forståelig (f.eks. skal den præsenterede formel til forklaring af, hvordan prisen på tjenesten bestemmes, være så enkel og ligetil som muligt) 
    Specifikt eksempel: Når brugerne opkræves ved opkald til et betalingsnummer, skal de omkostninger, som brugeren skal betale (f.eks. prisen pr. opkald og/eller prisen pr. minut), tydeligt angives. 
  • Appinstallationer: Husk at fjerne eventuelt indhold fra dit annoncemateriale, der vildleder brugerne til at tro, at det er gratis at downloade din app, hvis det ikke er det.
 2. Løs problemet med annoncens destination. Tilføj eventuelle obligatoriske oplysninger. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 3. Rediger annoncen. Tilføj eventuelle obligatoriske oplysninger. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Clickbait-annoncer

Følgende er ikke tilladt:

Annoncer, der anvender clickbait-strategier eller bruger sensationsprægede tekster eller billeder til at generere trafik

Eksempler (ikke-udtømmende): Annoncer, der hævder at afsløre hemmeligheder, skandaler eller andre sensationsprægede oplysninger om det produkt eller den tjeneste, der annonceres for; annoncer, der bruger clickbait-meddelelser, f.eks. “Klik her for at få hele historien”, “Du vil ikke tro dine egne øjne” eller lignende udtryk, der har til hensigt at få brugeren til at klikke på annoncen for at se hele annoncens kontekst; annoncer, der bruger forbryderbilleder, billeder, hvor der er zoomet ind på tydeligt modificerede kropsdele, eller billeder fra virkelige eller konstruerede ulykker, der skal promovere et produkt eller en tjeneste; annoncer, der bruger "før og efter"-billeder til at promovere markante kropsændringer

Annoncer, der anvender negative livsbegivenheder som død, ulykke, sygdom, anholdelse eller konkurs til at skabe frygt, skyld eller andre stærke negative følelser for at lægge pres på seeren og få vedkommende til at handle med det samme.

Eksempler (ikke-udtømmende): Annoncer, der presser brugeren til at købe, abonnere på eller holde op med at bruge et produkt eller en tjeneste for at undgå skade eller ulykke; annoncer, der promoverer et produkt eller en tjeneste ved at skildre alvorlig nød, smerte, frygt eller chok til at
Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Vildledende annoncedesign

Følgende er ikke tilladt:

Ikke tilladt Annoncer, der gør det vanskeligt for brugerne at forstå, at de interagerer med en annonce

Eksempler (ikke-udtømmende): Annoncer, der minder om system- eller websiteadvarsler/fejlmeddelelser; annoncer, der efterligner meddelelser, dialogbokse, menuer eller anmodninger; hostede annoncer, der ikke kan skelnes fra andet indhold; annoncer, der viser funktioner, som ikke fungerer, f.eks. knappen Luk, indtastningsfelter, flere svarmuligheder eller Download- eller Installer-knapper eller -ikoner i billedannoncer; annoncer med gennemsigtig baggrund; segmenterede billeder; flere kopier af et billede i annoncen eller billeder, der ser ud til at være mere end én annonce; pile, der bevæger sig eller ser ud, som om der bliver klikket på dem, eller brug af teknikker, der skjuler, at der rent faktisk er tale om annoncer

Bemærk! Animerede annoncer og annoncer fra Annoncegalleri må gerne indeholde imiterede animerede funktioner eller ikoner, forudsat at de fungerer eller at formålet med disse funktioner kan ses på landingssiden.

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Se, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse.

Manipulerede medier

Følgende er ikke tilladt:

Ikke tilladt Manipulation af medier for at vildlede eller bedrage andre

Eksempler (ikke-udtømmende): Vildledende manipulation af medier, hvad angår politik, sociale anliggender eller emner, der har offentlig interesse

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Se, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse.

Ikke-pålidelige påstande

Følgende er ikke tilladt:

Fremsættelse af falske påstande eller påstande, der lover brugeren et usandsynligt resultat som det mest sandsynlige (også selvom det usandsynlige resultat kan være teoretisk muligt)

Påstande i forbindelse med sundhed og vægttab
 • Fremsættelse af udokumenterede påstande om helbredelse af uhelbredelige sygdomme

  Eksempler (ikke-udtømmende): "Mirakelkure" mod sygdomme, f.eks. leddegigt, diabetes, Alzheimers sygdom eller kræft eller produkter, der hævder at kunne helbrede flere sygdomme, opfordringer til ikke at lade sig vaccinere

  Bemærk! Når der er tale om sundhedsrelaterede påstande, heriblandt kundeudtalelser, henholder vi os muligvis til lokale retningslinjer og bestemmelser, når vi håndhæver denne politik.

 • Fremsættelse af påstande om urealistisk vægttab inden for en bestemt tidsramme eller krav om minimal indsats

  Eksempel (ikke-udtømmende): Produkter eller programmer, der lover ekstremt vægttab

  Specifikt eksempel: En annonce for vægttab, der siger, at du kan spise alt, hvad du vil, og alligevel tabe 5 kg på en måned

Bemærk! Hvis du lover bestemte resultater, skal du have en tydelig refusionspolitik (få penge tilbage), der er nem at få adgang til. Brugerudtalelser med påstande om konkrete resultater skal indeholde en synlig ansvarsfraskrivelse med oplysninger om, at der ikke er garanti for bestemte resultater, og at resultaterne kan variere. Indsæt links til tredjepartsbekræftelse, eller indsæt relevante og synligt placerede ansvarsfraskrivelser, når det i brugerudtalelser og anbefalinger hævdes, at resultaterne er meget almindelige.

Påstande, der er relateret til finansielle produkter eller metoder til indtægtsgenerering
 • Fremsættelse af urealistiske løfter om et stort økonomisk afkast med minimal risiko, indsats eller investering

  Eksempler (ikke-udtømmende): Fiduser til at "blive rig i en fart", garanti for afkast eller urealistiske eller overdrevne løfter om afkast for det investeringsprodukt, der annonceres for, fremstilling af investeringsprodukter som risikofrie og nedtoning af den risiko, der er forbundet med investeringsmuligheder

Påstande, der er relateret til politik, sociale anliggender eller emner, der har offentlig interesse
 • Fremsættelse af påstande, der kan påvises at være falske og i væsentlig grad kan underminere deltagelse eller tillid til en valghandling eller demokratisk proces

  Eksempel (ikke-udtømmende): Oplysninger om offentlige afstemningsprocedurer, som strider mod de oplysninger, der er tilgængelige i kilder fra de offentlige myndigheder, og ukorrekte påstande om, at en offentlig person er død eller har været involveret i en ulykke

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Se, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse.

Uigennemskuelig relevans

Følgende er ikke tilladt:

Promoveringer, der ikke er relevante for destinationen

Eksempler (ikke-udtømmende): En annonce, hvori funktionen til indsættelse af søgeord bruges uden angivelse af et relevant "standardsøgeord"; en annoncetitel, der ikke er relevant i forhold til annonceindholdet; en annonce, hvori det ikke tydeligt er angivet, at destinationen er en søgeresultatside; en annonce, der ikke giver en korrekt beskrivelse af, hvad brugeren finder på destinationen; og brug af for generelle søgeord eller søgeordsspam

Bemærk! Når du bruger indsættelse af søgeord, skal du sørge for at medtage klar og tydelig standardannoncetekst, der er nem at forstå.

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Ikke-tilgængelige tilbud

Følgende er ikke tilladt:

Løfte i annoncen om produkter, tjenester eller kampagnetilbud, som er utilgængelige eller vanskelige at finde på destinationen

Eksempler (ikke-udtømmende): Promovering af produkter, der ikke er på lager; promovering af et specialtilbud, der ikke længere gælder; promovering af en forkert pris og en opfordring til handling i en annonce, hvor det er svært at finde frem til den pågældende handling på destinationen

Specifikt eksempel: Der står "Køb tablets til priser fra 400 kr." i annoncen, men når brugeren klikker på annoncen, er det ikke muligt at finde tablets til denne pris.

Bemærk! Undlad at oprette annoncer for specifikke specialtilbud, medmindre du kan opdatere dine annoncer, i takt med at din beholdning eller dine specialtilbud ændres. Hvis du f.eks. opretter en annonce for en kampagnerabat, der gælder én dag, skal du huske at opdatere eller fjerne annoncen næste dag, når tilbuddet ikke længere er gældende. Hvis beholdningen eller priserne på dit website ofte ændres, kan du overveje at oprette dynamiske søgeannoncer, så din annonce bliver vist automatisk baseret på dit websites indhold.

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.
 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?