Nieprzestrzeganie zasad sieci reklamowej

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Chcemy, aby reklamy wyświetlane w sieci Google były przydatne, zróżnicowane i bezpieczne dla użytkowników, a także zgodne z ich zainteresowaniami. Nie zezwalamy na reklamy, treści ani strony docelowe, które próbują oszukać lub obejść nasz proces oceny reklam.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Złośliwe oprogramowanie

„Złośliwe oprogramowanie” (malware) to oprogramowanie, którego celem jest uszkodzenie komputera, urządzenia lub sieci albo uzyskanie do nich nieupoważnionego dostępu.

Te wymagania odnoszą się do Twoich reklam oraz do oprogramowania, które znajduje się w Twojej witrynie lub aplikacji albo do którego prowadzą umieszczone w nich linki, niezależnie od tego, czy to oprogramowanie jest promowane w sieci reklamowej Google. Nie zezwalamy na:

Celowe rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania („malware”), które może stanowić zagrożenie dla komputera, urządzenia lub sieci albo służyć do uzyskiwania do nich nieupoważnionego dostępu

Wybrane przykłady:

 • Wirusy komputerowe, ransomware, robaki internetowe, konie trojańskie, rootkity, keyloggery, dialery, programy szpiegowskie, programy udające oprogramowanie zabezpieczające i inne złośliwe programy lub aplikacje
 • Wymuszone przekierowania, na przykład przekierowanie użytkownika, który nie kliknął faktycznie reklamy, do nieznanej witryny zawierającej złośliwe oprogramowanie
 • Reklama HTML5, która kradnie dane logowania użytkownika ze strony wydawcy

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Rażące naruszenia są niezgodne z prawem lub znacząco szkodzą naszym użytkownikom. Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego miejsce docelowe naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne.Jeśli stwierdzimy naruszenie tych zasad, natychmiast zawiesimy Twoje konta Google Ads bez wcześniejszego ostrzeżenia, a Ty na zawsze stracisz możliwość reklamowania swoich produktów za pośrednictwem tej usługi. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest ku temu dobry powód, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, poprawne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Zaatakowane witryny

Zaatakowane witryny to witryny lub miejsca docelowe z kodem zmienionym bez wiedzy ich właściciela lub operatora w sposób, który ma przynosić korzyści innej osobie, często ze szkodą dla użytkowników tych witryn. W tych przypadkach reklama zostanie odrzucona z powodu zaatakowanej witryny:

Czerwony znak x Przejęte i zhakowane miejsca docelowe

Wybrane przykłady: witryny wstrzykujące skrypty lub kod do przesyłania danych użytkownika bez jego zgody, w tym skimming kart kredytowych, instalowanie złośliwego oprogramowania na urządzeniu użytkownika, uruchamianie reklam w wyskakujących okienkach, przekierowywanie użytkowników do innych witryn oraz wykonywanie działań na danych użytkownika bez jego zgody; używanie do obsługi witryny systemu zarządzania treścią ze znanymi lukami bezpieczeństwa, które mogą zostać wykorzystane

Opcje rozwiązania problemu

Krok 1 z 4

Sprawdź reklamy odrzucone z powodu naruszenia zasad dotyczących zaatakowanej witryny.

 1. Na koncie Google Ads przejdź do sekcji Reklamy na karcie „Reklamy i komponenty”.
 2. Dodaj filtr „Informacje o zasadach: Zaatakowana witryna”.
  Obraz odpowiedzi wyświetlanej w zaatakowanej witrynie
 3. Jeśli masz reklamy odrzucone z powodu naruszenia zasad dotyczących zaatakowanej witryny, przejdź dalej.

Krok 2 z 4

Zapoznaj się z powodem odrzucenia reklam, aby sprawdzić, skąd zostały załadowane treści.

Czasem, gdy wykryjemy zaatakowane domeny, wyświetlamy je na koncie Google Ads.

GIF pokazujący, jak sprawdzić, dlaczego reklama została oznaczona jako nieodpowiednia.

Sprawdź swoją witrynę i usuń cały kod odwołujący się do wskazanych domen.

Uwaga: Google udostępnia informacje, które pomogą Ci w usunięciu problemu z witryną, na stronie pomocy dla właścicieli witryn zaatakowanych przez hakerów (tylko w języku angielskim).

Krok 3 z 4

Prześlij odwołanie dotyczące reklam za pomocą Menedżera zasad.

GIF pokazujący, jak odwołać się od decyzji o odrzuceniu reklamy.

Krok 4 z 4

Sprawdź stan witryny lub końcowego adresu URL odrzuconych reklam za pomocą udostępnianego przez Google narzędzia zewnętrznego Bezpieczne przeglądanie – stan witryn.

Jeśli witryna jest wyłączona w narzędziu Bezpieczne przeglądanie, nastąpiło to z powodu niebezpiecznych treści, które może udostępniać użytkownikom (na przykład w bezpłatnych wynikach wyszukiwania). Rozwiąż problemy ze złośliwym oprogramowaniem w witrynie i prześlij odwołanie w Google Search Console, aby usunąć domenę z listy niebezpiecznych w narzędziu Bezpieczne przeglądanie. Kiedy wykonasz te czynności, możliwość wyświetlania reklam w Twojej witrynie lub na stronie docelowej powinna zostać przywrócona automatycznie. Jeśli mimo to reklamy pozostają odrzucone, skontaktuj się z zespołem pomocy.

Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe zgodne z tymi zasadami. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Niechciane oprogramowanie

Zgodnie z wymogami zasad każde oprogramowanie udostępniane w Twojej witrynie lub aplikacji (bezpośrednio lub za pomocą linków) powinno zapewniać użytkownikom pozytywne wrażenia. Zasady Google dotyczące niechcianego oprogramowania wskazują kilka podstawowych cech oprogramowania, które może mieć negatywny wpływ na wrażenia użytkownika. Takie oprogramowanie:

 • wprowadza w błąd, obiecując korzyści, których w rzeczywistości nie oferuje;
 • próbuje podstępem nakłonić użytkownika do instalacji lub instaluje się razem z innym programem;
 • nie informuje użytkownika o wszystkich swoich głównych i istotnych funkcjach;
 • wpływa na system użytkownika w nieoczekiwany sposób;
 • jest trudne do usunięcia;
 • gromadzi lub przesyła informacje prywatne bez wiedzy użytkownika;
 • jest w pakiecie z innym oprogramowaniem, a jego obecność nie jest ujawniana.

Upewnij się, że Twoje reklamy i miejsca docelowe nie naruszają Zasad Google dotyczących niechcianego oprogramowania.

W tych przypadkach reklama zostanie odrzucona z powodu naruszenia Zasad dotyczących niechcianego oprogramowania:

Czerwony znak x Brak jasnego opisu produktu w reklamie lub na stronie docelowej

Wybrane przykłady: brak informacji o typie produktu (aplikacja, rozszerzenie, oprogramowanie) w reklamie lub na stronie docelowej; brak przejrzystych informacji o funkcjach oprogramowania; opis funkcji oprogramowania nie odpowiada ich faktycznemu działaniu

Czerwony znak x Brak przedstawienia pełnych konsekwencji instalacji oprogramowania przez użytkownika

Wybrane przykłady: wprowadzanie zmian w systemie lub ustawieniach przeglądarki bez wiedzy i zgody użytkownika; utrudnianie użytkownikowi wyłączenia lub odinstalowania oprogramowania; nieprzekazanie użytkownikowi warunków korzystania z oprogramowania lub umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA); łączenie w pakiecie różnych programów lub aplikacji bez wiedzy użytkownika; przekazywanie informacji prywatnych bez wiedzy użytkownika

Opcje rozwiązania problemu

Krok 1 z 2

Rozwiąż problem z reklamą lub miejscem docelowym reklamy

Potwierdź, że reklama zawiera zarówno informacje o typie produktu, jak i jednowierszowy precyzyjny opis jego funkcjonalności.

Upewnij się, że w miejscu docelowym reklamy znajdują się informacje o typie produktu oraz jednowierszowy precyzyjny opis jego funkcjonalności, a także przejrzyste omówienie pełnych konsekwencji instalacji oprogramowania łącznie z ewentualnymi zmianami w przeglądarce lub ustawieniach użytkownika. Ujawnienia i wyłączenia odpowiedzialności dotyczące pełnych konsekwencji instalacji oprogramowania muszą być wyraźne (umieszczone w widocznym miejscu na stronie i zapisane czcionką rozsądnej wielkości). Muszą także używać jasnych, przejrzystych sformułowań, które będą łatwo zrozumiałe dla wszystkich użytkowników, w szczególności osób z mniejszą wiedzą w zakresie komputerów i technologii.

Krok 2 z 2

Prześlij odwołanie od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami

Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Jeśli zmiany zostały wprowadzone tylko na stronie docelowej, prześlij odwołanie w sprawie reklam za pomocą przycisku „Poprawiono reklamę zgodnie z zasadami”.

An animation demonstrating how to appeal a disapproved ad due to unwanted software, by making changes to comply with Google’s policy.

Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd, prześlij odwołanie od decyzji dotyczącej zgodności z zasadami bezpośrednio na koncie Google Ads za pomocą przycisku zgłaszania sprzeciwu w Menedżerze zasad. Po potwierdzeniu, że zarówno reklama, jak i miejsce docelowe reklamy są zgodne z zasadami, będziemy mogli zatwierdzić Twoje reklamy.

An animation demonstrating how to appeal a disapproved ad due to unwanted software by disputing the decision.
Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Nieuczciwa przewaga

Nie zezwalamy na:

Wykorzystywanie sieci Google do zdobywania nieuczciwej przewagi nad innymi uczestnikami aukcji

Wybrane przykłady: podmioty stowarzyszone reklamujące się w Google Ads wbrew obowiązującym zasadom programu partnerskiego, promujące te same lub podobne treści z różnych kont dla tego samego lub podobnego zapytania, by wyświetlać naraz więcej niż jedną reklamę swojej firmy, aplikacji lub witryny

Uwaga: słowa kluczowe powinny jak najlepiej oddawać intencje odbiorców docelowych podczas wyszukiwania. Każda promowana witryna lub aplikacja powinna oferować użytkownikom odrębną wartość. Nie należy na przykład promować podobnych produktów w podobnej cenie w powiązanych miejscach docelowych.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.
Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Treść reklam obchodząca zasady

Czerwony znak x Manipulowanie komponentami reklamy (tekstem, obrazami, filmami, domenami lub subdomenami) w celu obejścia systemów wykrywających nieprawidłowości i egzekwujących przestrzeganie zasad.

Wybrane przykłady: zapisywanie niedozwolonych słów lub wyrażeń z błędami w celu uniknięcia odrzucenia reklamy; manipulowanie hasłami będącymi znakami towarowymi w tekście reklamy, domenie, subdomenie lub logo w celu uniknięcia ograniczeń związanych z używaniem danego znaku towarowego; stosowanie w reklamach niewidocznych znaków Unicode, które nie wzbogacają w żaden sposób treści reklamy z punktu widzenia użytkowników; manipulowanie obrazami i filmami w celu ukrycia treści naruszających zasady.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.
Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Obchodzenie zabezpieczeń systemu

Nie zezwalamy na:

Stosowanie metod mających na celu obejście lub zakłócenie działania systemów i procesów reklamowych Google.

Wybrane przykłady:

 • Maskowanie (wyświetlanie innych treści określonym użytkownikom, w tym Google), które ma na celu zakłócenie działania systemów weryfikacji Google, powoduje takie zakłócenia lub ukrywa albo próbuje ukryć niezgodność z zasadami Google Ads, np.:
  • przekierowywanie użytkownika do treści niezgodnych z zasadami;
  • używanie dynamicznego DNS do przełączania treści strony lub reklamy;
  • manipulowanie treścią witryny lub ograniczanie dostępu do tak wielu stron docelowych, że wymierna ocena reklamy, witryny lub konta staje się niemożliwa;
  • używanie tagów śledzenia kliknięć w celu przekierowania użytkowników do szkodliwych witryn.

  Uwaga: maskowaniem nie jest personalizowanie treści, które może być przydatne dla określonych użytkowników (np. różne wersje językowe tych samych treści lub różne wersje tych samych treści zależne od dostawcy usług internetowych użytkownika), o ile różne wersje nie wprowadzają zmian w ofercie, są zgodne z zasadami Google Ads, a Google może je sprawdzić.

 • Naruszenia zasad (wielokrotne lub jednoczesne) na wielu kontach, w tym używanie 2 lub większej liczby kont w celu publikowania reklam naruszających tę lub inne zasady Google Ads. Na przykład tworzenie nowych domen lub kont w celu publikowania reklam podobnych do takich, które zostały wcześniej odrzucone z powodu naruszenia tej lub innej zasady Google Ads.
 • Omijanie mechanizmów egzekwowania zasad i wykrywania treści przez tworzenie odmian reklam, domen lub treści, które zostały odrzucone (z powodu naruszenia tej lub innej zasady Google Ads), lub korzystanie z technik związanych z tekstem, obrazami lub filmami w celu ukrycia treści o charakterze jednoznacznie seksualnym
 • Próba ponownego korzystania z systemu Google Ads po zawieszeniu konta poprzez tworzenie nowych kont w celu ponownej rejestracji w systemie
 • Nadużywanie funkcji usługi Google Ads w celu wyświetlania użytkownikom treści niezgodnych z zasadami lub generowania dodatkowego ruchu
 • Przesyłanie nieprawdziwych informacji na potrzeby procesów weryfikacji

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Rażące naruszenia są niezgodne z prawem lub znacząco szkodzą naszym użytkownikom. Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego miejsce docelowe naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne.Jeśli stwierdzimy naruszenie tych zasad, natychmiast zawiesimy Twoje konta Google Ads bez wcześniejszego ostrzeżenia, a Ty na zawsze stracisz możliwość reklamowania swoich produktów za pośrednictwem tej usługi. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest ku temu dobry powód, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, poprawne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Uwaga: możemy podjąć działania wobec konta reklamodawcy np. na podstawie urzędowych upomnień, ugód lub orzeczeń dotyczących praktyk biznesowych reklamodawcy lub bezpośrednich skarg od użytkowników lub firm.

Zasady dotyczące spamu w wyszukiwarce Google

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Stosowanie metod naruszających Zasady dotyczące spamu w wyszukiwarce Google

Wybrane przykłady: upychanie słów kluczowych, maskowanie, niejawne przekierowania, strony doorway, spamowanie serwisów społecznościowych

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.
Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
2488395218104000055
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true