Nieprzestrzeganie zasad sieci reklamowej

Chcemy, aby reklamy wyświetlane w sieci Google były przydatne, zróżnicowane i bezpieczne dla użytkowników, a także zgodne z ich zainteresowaniami. Nie zezwalamy na reklamy, treści ani strony docelowe, które próbują oszukać lub obejść nasz proces oceny reklam.

Poniżej znajdziesz przykłady treści, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Złośliwe lub niechciane oprogramowanie

Te wymagania odnoszą się do Twoich reklam i oprogramowania, które znajduje się w Twojej witrynie lub aplikacji, lub do którego prowadzą zamieszczone w niej linki, niezależnie od tego, czy takie oprogramowanie jest promowane w sieci reklamowej Google. Nie zezwalamy na:

Złośliwe oprogramowanie („malware”), które może stanowić zagrożenie dla komputera, urządzenia lub sieci albo służyć do uzyskiwania do nich nieupoważnionego dostępu

Przykłady: wirusy komputerowe, ransomware, robaki internetowe, konie trojańskie, rootkity, keyloggery, dialery, programy szpiegowskie, programy udające oprogramowanie zabezpieczające i inne złośliwe programy lub aplikacje

Narzędzie do rozwiązywania problemów: złośliwe oprogramowanie
 1. Sprawdź stan swojej witryny w Google Search Console. Jeśli korzystasz z Search Console po raz pierwszy, wpisz adres URL witryny i kliknij „Dodaj usługę”, żeby sprawdzić jej stan. Może być konieczna weryfikacja, czy jesteś właścicielem witryny.

  Nawet jeśli Search Console nie znajdzie żadnych nieprawidłowości, w witrynie mogą występować problemy z bezpieczeństwem wykryte przez Google Ads. Żeby przeanalizować je dokładniej, skontaktuj się ze swoim webmasterem lub dostawcą usług hostingowych i użyj odpowiednich narzędzi, takich jak Stop Badware. Więcej informacji o tym, co uważamy za złośliwe lub niechciane oprogramowanie.

 2. Usuń złośliwe lub niechciane oprogramowanie.

  Google udostępnia zasoby i wskazówki, które umożliwią Ci usunięcie problemu, na stronie pomocy dla właścicieli witryn zaatakowanych przez hakerów. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu z miejscem docelowym reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.

 3. Edytuj reklamę.

  Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Reklamy lub miejsca docelowe, które naruszają Zasady Google dotyczące niechcianego oprogramowania

Przykłady: brak przejrzystych informacji o funkcjonalności oprogramowania lub wszystkich konsekwencjach jego instalacji; nieprzekazanie klientowi warunków korzystania z oprogramowania lub umowy licencyjnej użytkownika; łączenie różnych programów lub aplikacji bez wiedzy użytkownika; wprowadzanie zmian w systemie bez zgody użytkownika; utrudnianie użytkownikom wyłączenia lub odinstalowania oprogramowania; nieprawidłowe zastosowanie publicznie dostępnych interfejsów Google API podczas interakcji z usługami Google

Narzędzie do rozwiązywania problemów: niechciane oprogramowanie
 1. Sprawdź swoją reklamę i jej miejsce docelowe, by upewnić się, że nie naruszasz Zasad Google dotyczących niechcianego oprogramowania.

 2. Edytuj reklamę lub miejsce docelowe.

  Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Nieuczciwa przewaga

Nie zezwalamy na:

Korzystanie z sieci Google do zdobywania nieuczciwej przewagi nad innymi uczestnikami aukcji

Przykłady: podmioty stowarzyszone reklamujące się w Google Ads wbrew obowiązującym zasadom programu partnerskiego, promujące te same lub podobne treści z różnych kont dla tego samego lub podobnego zapytania, by wyświetlić naraz więcej niż jedną reklamę swojej firmy, aplikacji lub witryny

Uwaga: słowa kluczowe powinny jak najlepiej oddawać intencje odbiorców docelowych podczas wyszukiwania, a każda promowana witryna lub aplikacja powinna mieć dla użytkowników odrębną wartość. Nie należy na przykład promować podobnych produktów o podobnej cenie w powiązanych miejscach docelowych.

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Stwarzają one zagrożenie bezpieczeństwa naszych użytkowników i ich własności (na przykład związane z działalnością przestępczą lub złośliwymi reklamami). Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego strona naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne. Konta reklamodawców dopuszczających się naruszeń mogą zostać zawieszone, a właściciele tych kont nie będą mogli korzystać w przyszłości z naszych usług reklamowych. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w specjalnych przypadkach, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, dokładne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszaniu kont.

Oszukiwanie systemów

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Stosowanie metod mających na celu obejście lub zakłócenie działania systemów i procesów reklamowych Google

Przykład 1. Maskowanie (wyświetlanie innych treści określonym użytkownikom, w tym Google), które ma na celu zakłócenie działania systemów weryfikacji Google, powoduje takie zakłócenia lub ukrywa albo próbuje ukryć niezgodność z zasadami Google Ads (np. przekierowuje użytkownika do treści niezgodnych z zasadami, używa dynamicznego DNS do przełączania treści strony lub reklamy, manipuluje treścią witryny lub ogranicza dostęp do tak wielu stron docelowych, że wymierna ocena reklamy, witryny lub konta staje się niemożliwa)

* Uwaga: maskowaniem nie jest personalizowanie treści, które poprawia wrażenia określonych użytkowników, na przykład:
 • dodanie różnych wersji językowych tej samej treści, o ile różne wersje nie wprowadzają zmian w treści;
 • różne wersje są zgodne z zasadami Google Ads;
 • Google może sprawdzić poszczególne wersje.

Przykład 2. Wielokrotne naruszenia zasad na różnych kontach, w tym tworzenie nowych domen lub kont w celu publikowania reklam podobnych do takich, które zostały wcześniej odrzucone (za naruszenie tej lub innej zasady Google Ads)

Przykład 3. Przesyłanie nieprawdziwych informacji w ramach naszych programów weryfikacji treści

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Stwarzają one zagrożenie bezpieczeństwa naszych użytkowników i ich własności (na przykład związane z działalnością przestępczą lub złośliwymi reklamami). Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego strona naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne. Konta reklamodawców dopuszczających się naruszeń mogą zostać zawieszone, a właściciele tych kont nie będą mogli korzystać w przyszłości z naszych usług reklamowych. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w specjalnych przypadkach, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, dokładne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszaniu kont.

Niedozwolone Manipulowanie tekstem reklamy, aby obejść nasze automatyczne kontrole systemowe

Przykłady: zapisywanie niedozwolonych słów lub wyrażeń z błędami, by uniknąć odrzucenia reklamy; manipulowanie hasłami będącymi znakami towarowymi w tekście reklamy, by uniknąć ograniczeń związanych z używaniem danego znaku towarowego

Możemy zawiesić Twoje konto, jeśli stwierdzimy wielokrotne manipulowanie tekstem reklamy w sposób opisany powyżej.

Rozwiązanie problemu: oszukiwanie systemów

Czasami odrzucamy reklamy naruszające nasze zasady, ale nie zawieszamy konta reklamodawcy. Dzieje się tak najczęściej, gdy słowo lub wyrażenie w reklamie jest podobne do niedozwolonego słowa lub hasła będącego znakiem towarowym, do którego reklamowania nie masz uprawnień. W takim przypadku wystarczy usunąć z reklamy dane słowo lub wyrażenie. Gdy poprawisz i zapiszesz reklamę, automatycznie ją sprawdzimy, a następnie zatwierdzimy do wyświetlania, jeśli będzie zgodna z zasadami.

Wskazówki dla webmasterów

Nie zezwalamy na:

Stosowanie metod naruszających Wskazówki Google dla webmasterów

Przykłady: upychanie słów kluczowych, maskowanie, niejawne przekierowania, strony doorway, witryny spamujące sieci społecznościowe

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?