Zneužívání reklamní sítě

Chceme, aby byly reklamy v síti Google pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Inzerentům nepovolujeme reklamy, obsah ani cíle, které se pokoušejí obelstít nebo obejít naše procesy kontroly reklamy.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat: Přečtěte si, co se stane, když porušíte naše zásady.

Škodlivý nebo nevyžádaný software

Tyto požadavky se vztahují na vaše reklamy a veškerý software, který je hostován vaším webem či aplikací nebo na něj váš web či aplikace odkazuje (bez ohledu na to, zda je daný software propagován v inzertní síti Google). Nepovolujeme toto:

Škodlivý software, nazývaný také malware, který může způsobit škodu nebo umožnit neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti.

Příklady: počítačové viry, ransomware, červi, trojští koně, rootkity, programy zaznamenávající stisknuté klávesy, programy měnící nastavení vytáčení, spyware, podvodný bezpečnostní software a jiné škodlivé programy

Reklamy a cíle porušující zásady společnosti Google ohledně nechtěného softwaru

Příklady: netransparentní informace o funkcích softwaru nebo důsledcích jeho instalace, neuvedení smluvních podmínek nebo smlouvy s koncovým uživatelem, slučování softwaru nebo aplikací do balíčků bez vědomí uživatele, zásahy do systému bez souhlasu uživatele, ztěžování deaktivace nebo odinstalace softwaru uživatelem, nesprávné používání veřejně dostupných rozhraní Google API při interakci se službami nebo produkty Google

Nástroj pro odstraňování problémů: škodlivý nebo nevyžádaný software
  1. Zkontrolujte stav svého webu ve službě Google Search Console. Pokud službu Search Console nepoužíváte, zadejte adresu URL svého webu a klikněte na Přidat službu. Poté se stav zobrazí. Možná budete muset ověřit, že web opravdu vlastníte.

    I když nebudou v Search Console žádné problémy zjištěny, může mít web problémy se zabezpečením identifikované službou Google Ads. Obraťte se na svého webmastera nebo poskytovatele hostingových služeb. Při dalším prošetřování můžete využít nástroje jako Stop Badware. Další informace, jak identifikujeme škodlivý nebo nevyžádaný software.

  2. Veškerý škodlivý nebo nevyžádaný software odstraňte. Google poskytuje prostřednictvím nápovědy pro napadené webové stránky zdroje informací a pokyny, které vám pomohou web opravit. Pokud nemůžete opravit cíl reklamy, aktualizujte reklamu. Stanovte takový cíl, který zásady splňuje.
  3. Upravte reklamu. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

    Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to však může trvat i déle.

Neoprávněné výhody

Nepovolujeme toto:

Použití sítě Google k neoprávněnému zvýhodnění v získávání návštěvnosti oproti ostatním účastníkům aukce

Příklady: Affiliate partneři, kteří inzerují ve službě Google Ads v rozporu s platnými pravidly programů pro affiliate partnery, propagují pomocí více účtů stejný či podobný obsah na stejné či podobné dotazy ve snaze zobrazit najednou více než jednu reklamu na firmu, aplikaci či web.

Poznámka: Klíčová slova by měla odpovídat pravděpodobnému záměru cílového publika při vyhledávání. Každý web či aplikace, které propagujete, by uživatelům měly nabízet svou zvláštní hodnotu. Nepropagujte tedy například podobné produkty a ceny na několika souvisejících destinacích.

Porušení těchto zásad bereme velmi vážně a považujeme je za zvlášť závažné, protože představují riziko pro bezpečnost našich uživatelů nebo jejich majetek (např. z důvodu trestné činnosti či poškozujících reklam). Při posuzování porušení zásad určitým inzerentem nebo cílem můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran. Účty, které tyto zásady poruší, můžeme pozastavit a znemožnit jim u nás dále inzerovat. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech.

Obcházení systémů

Nepovolujeme toto:

Nepovoleno Zapojení se do praktik, které se snaží obcházet nebo narušovat reklamní systémy a procesy společnosti Google

Příklad: Maskování, což je postup, kdy některým uživatelům včetně Googlu zobrazujete odlišný obsah než jiným, abyste narušili fungování kontrolních systémů Googlu nebo zakryli porušování zásad Google Ads. (Jde například o přesměrování na obsah porušující zásady, přepínání obsahu stránky nebo reklamy pomocí dynamických DNS, manipulaci s obsahem stránky, případně omezení přístupu na tolik vstupních stránek, že to ztěžuje smysluplnou kontrolu reklamy, webu nebo účtu.)

Konkrétní příklad: Placená telefonní adresářová služba opakovaně přidává a odstraňuje klíčová slova související s nespřízněnými firmami nebo státními službami (což porušuje zásady o prodeji bezplatných položek) poté, co již byla její reklama schválena, případně upraví svoji vstupní stránku tak, že standardní číslo spojené s již schválenou reklamou změní na číslo placené.   

Poznámka: Za maskování není považováno přizpůsobování obsahu, které některým uživatelům poskytuje reálně vyšší hodnotu. Může jít například o rozdílné jazykové verze stejného obsahu, pokud je obsah z podstatné části stejný, jeho odlišnosti splňují zásady Google Ads a Google má možnost verzi obsahu zkontrolovat. 

Příklad: Opakované porušování zásad na vašich účtech, například vytváření nových domén nebo účtů, na kterých pak zveřejňujete reklamy podobné těm, které jsme vám již zamítli (na základě této nebo jakékoli jiné zásady Google Ads)

Porušení těchto zásad bereme velmi vážně a považujeme je za zvlášť závažné, protože představují riziko pro bezpečnost našich uživatelů nebo jejich majetek (např. z důvodu trestné činnosti či poškozujících reklam). Při posuzování porušení zásad určitým inzerentem nebo cílem můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran. Účty, které tyto zásady poruší, můžeme pozastavit a znemožnit jim u nás dále inzerovat. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech.

Nepovoleno Manipulace s textem reklamy s cílem obejít automatické kontroly prováděné systémem

Příklady: Překlepy v zakázaných slovech nebo souslovích s cílem vyhnout se zamítnutí reklamy, manipulace s výrazy chráněnými ochrannou známkou v textu reklamy s cílem vyhnout se omezením použití dané ochranné známky.

Pokud zjistíme, že se váš účet opakovaně zapojuje do manipulace s textem reklamy zmíněné výše, můžeme jej pozastavit.

Nástroj pro odstraňování problémů: obcházení systémů

Porušíte-li tyto zásady, je možné, že zamítneme vaši reklamu, ale nepozastavíme celý účet. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy se nějaké slovo nebo slovní spojení příliš podobá zakázanému slovu nebo výrazu chráněnému ochrannou známkou, k jehož inzerci nemáte oprávnění. V takovém případě jednoduše příslušné slovo nebo slovní spojení z reklamy odstraňte. Jakmile reklamu upravíte, bude automaticky zkontrolována a zjistíme-li, že už naše zásady neporušuje, můžeme ji schválit.

Pokyny pro webmastery

Nepovolujeme toto:

Účast na praktikách porušujících pokyny společnosti Google pro webmastery

Například: nadužívání klíčových slov, maskování, záludné přesměrování, doorway stránky, spamování na stránkách sociálních sítí

Potřebujete pomoc?

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto zásad nám dejte vědět:
Kontaktujte tým podpory Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?