Zneužití reklamní sítě

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Chceme, aby byly reklamy v síti Google pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Inzerentům nepovolujeme reklamy, obsah ani cíle, které se pokoušejí obelstít nebo obejít naše procesy kontroly reklamy.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Škodlivý nebo nevyžádaný software

Tyto požadavky se vztahují na vaše reklamy a veškerý software, který je hostován vaším webem či aplikací nebo na něj váš web či aplikace odkazuje (bez ohledu na to, zda je daný software propagován v inzertní síti Google). Není povoleno:

Červené znaménko × Škodlivý software, nazývaný také malware, který může způsobit škodu nebo umožnit neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): počítačové viry, ransomware, červi, trojští koně, rootkity, programy zaznamenávající stisky kláves, programy měnící způsob přístupu na internet prostřednictvím modemu, spyware, podvodný bezpečnostní software a jiné škodlivé programy či aplikace

Nástroj pro odstraňování problémů: došlo ke zneužití webu

Když zjistíme zneužité domény, označíme je v účtu Google Ads. Odstraňte veškerý kód odkazující na tyto domény. Podle zdrojů a pokynů v nápovědě pro napadené webové stránky opravte příčinu. Pokud cíl reklamy nemůžete opravit, aktualizujte reklamu uvedením nového cíle, který dané zásady splňuje.

Nástroj pro odstraňování problémů: škodlivý software
 1. Zkontrolujte stav svého webu ve službě Google Search Console. Pokud jste tuto službu dosud nepoužili, zadejte adresu URL svého webu a klikněte na možnost Přidat službu. Poté se vám stav zobrazí. Možná budete muset ověřit, že web opravdu vlastníte.

  I když nebudou v Search Console žádné problémy zjištěny, může mít web problémy se zabezpečením, které identifikovala služba Google Ads. Obraťte se na svého webmastera nebo poskytovatele hostingových služeb a požádejte jej o prošetření této záležitosti. Další informace o tom, jak identifikujeme škodlivý nebo nevyžádaný software

 2. Odstraňte veškerý škodlivý a nevyžádaný software.

  Google prostřednictvím nápovědy pro napadené webové stránky nabízí pokyny a zdroje informací, které vám pomohou web opravit. Pokud nemůžete opravit cíl reklamy, aktualizujte reklamu. Stanovte takový cíl, který zásady splňuje.

 3. Upravte reklamu.

  Po provedení úprav bude reklama spolu s cílovou stránkou znovu odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat i déle.

Červené znaménko × Reklamy a cílové stránky porušující zásady společnosti Google ohledně nechtěného softwaru

Příklady (nejedná se o úplný výčet): netransparentní informace o funkcích softwaru nebo důsledcích jeho instalace, neuvedení smluvních podmínek nebo smlouvy s koncovým uživatelem, slučování softwaru nebo aplikací do balíčků bez vědomí uživatele, zásahy do systému bez souhlasu uživatele, ztěžování deaktivace nebo odinstalace softwaru uživatelem, nesprávné používání veřejně dostupných rozhraní Google API při interakci se službami nebo produkty Google

Nástroj pro odstraňování problémů: nevyžádaný software
 1. Zkontrolujte, zda vaše reklama i cílová stránka splňuje zásady společnosti Google ohledně nechtěného softwaru.

 2. Upravte svou reklamu a/nebo cílovou stránku.

  Po provedení úprav bude reklama spolu s cílovou stránkou znovu odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat i déle.

 
Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Neoprávněné výhody

Není povoleno:

Červené znaménko × Použití sítě Google k neoprávněnému zvýhodnění v získávání návštěvnosti oproti ostatním účastníkům aukce

Příklady (nejedná se o úplný výčet): affiliate partneři, kteří inzerují ve službě Google Ads v rozporu s platnými pravidly programů pro affiliate partnery, propagují pomocí více účtů stejný či podobný obsah na stejné či podobné dotazy ve snaze zobrazit najednou více než jednu reklamu na firmu, aplikaci či web

Poznámka: Klíčová slova by měla odpovídat pravděpodobnému záměru cílového publika při vyhledávání. Každý web či aplikace, které propagujete, by uživatelům měly nabízet svou zvláštní hodnotu. Nepropagujte tedy například podobné produkty a ceny na několika souvisejících cílových stránkách.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Obsah reklamy vyhýbající se pravidlům

Červené znaménko × Manipulace s částmi reklamy (text, obrázek, videa, doména nebo subdomény) s cílem obejít detekci nebo vymáhání nápravy

Příklady (nejedná se o úplný výčet): překlepy v zakázaných slovech nebo souslovích s cílem vyhnout se zamítnutí reklamy, manipulace s výrazy chráněnými ochrannými známkami v textu reklamy, doméně, subdoméně a logotypech s cílem vyhnout se omezením použití dané ochranné známky, používání neviditelných znaků ze sady unicode v reklamách, jež nepřidávají obsahu reklamy žádnou hodnotu pro uživatele, manipulace s obrázky nebo videi s cílem skrýt obsah porušující zásady.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Obcházení systémů

Není povoleno:

Červené znaménko × Zapojení se do praktik, které se pokoušejí obcházet nebo narušovat reklamní systémy a procesy společnosti Google

Příklady (nejedná se o úplný výčet):

 • maskování, což je postup, kdy některým uživatelům (včetně Googlu) zobrazujete odlišný obsah než jiným, abyste narušili fungování kontrolních systémů Googlu nebo zakryli porušování zásad Google Ads, jako například: 
  • přesměrování na obsah porušující zásady;
  • přepínání obsahu stránky nebo reklamy pomocí dynamických DNS;
  • manipulace s obsahem stránky, případně omezení přístupu na tolik vstupních stránek, že to ztěžuje smysluplnou kontrolu reklamy, webu nebo účtu;

  Poznámka: Pod maskování nespadá poskytování personalizovaného obsahu, který přidává skutečnou hodnotu pro určité uživatele, jako například různé jazykové verze stejného obsahu nebo různé verze stejného obsahu zobrazované na základě poskytovatele internetových služeb uživatele, pokud nabídka zůstává v podstatě stejná, jednotlivé druhy obsahu stále splňují zásady Google Ads a společnost Google může verzi obsahu zkontrolovat.

 • opakované porušování zásad na vašich účtech, včetně vytváření nových domén nebo účtů, na kterých zveřejňujete reklamy podobné těm, které jsme vám již zamítli (ať už na základě těchto, nebo kterýchkoli jiných zásad Google Ads);
 • obcházení mechanismů vynucování zásad a detekce vytvářením variant reklam, domén nebo obsahu, které jsme vám již zamítli (ať už na základě těchto, nebo kterýchkoli jiných zásad Google Ads) nebo využívání technik, které v textu, obrázcích či videu brání identifikaci sexuálně explicitního obsahu;
 • snaha znovu používat systém Google Ads vytvářením nových účtů poté, co jsme váš účet pozastavili;
 • zneužívání funkcí služby Google Ads za účelem zobrazování obsahu nesplňujícího zásady uživatelům nebo zvýšení návštěvnosti;
 • odesílání nepravdivých informací v rámci našich ověřovacích programů.

Porušení těchto zásad posuzujeme velmi přísně a považujeme je za zvlášť závažné. Zvlášť závažné porušení zásad Google Ads je porušením natolik problematickým, že je v rozporu se zákonem nebo značně poškozuje naše uživatele. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka tyto zásady porušuje, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran.Pokud zjistíme porušení těchto zásad, pozastavíme vám okamžitě a bez předchozího upozornění účty Google Ads a nebudete mít možnost s námi dále inzerovat. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o omyl a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty, a je-li k obnovení dobrý důvod. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali – důkladně si promyslete jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech

Poznámka: Kroky ohledně účtu inzerenta můžeme podniknout například na základě varování či negativních rozhodnutí regulačních orgánů o reklamních praktikách inzerenta nebo přímých stížností od uživatelů či firem.

Pokyny pro webmastery

Není povoleno:

Červené znaménko × Účast na praktikách porušujících pokyny společnosti Google pro webmastery

Příklady (nejedná se o úplný výčet): nadužívání klíčových slov, maskování, záludné přesměrování, doorway stránky, spamování na stránkách sociálních sítí

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás: Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
true
73067
false
false