Zneužití reklamní sítě

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Chceme, aby byly reklamy v síti Google pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Inzerentům nepovolujeme reklamy, obsah ani cíle, které se pokoušejí obelstít nebo obejít naše procesy kontroly reklamy.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Škodlivý software

Malware (škodlivý software) je software, který se snaží způsobit škody nebo získat neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti.

Tyto požadavky se vztahují na vaše reklamy a veškerý software, který je hostován vaším webem či aplikací nebo na něj váš web či aplikace odkazují (bez ohledu na to, zda je daný software propagován v inzertní síti Google). Není povoleno:

Záměrná distribuce škodlivého softwaru, nazývaného také malware, který může způsobit škodu nebo získat neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti

Příklady (nejedná se o úplný výčet):

 • Počítačové viry, ransomware, červi, trojští koně, rootkity, programy zaznamenávající stisky kláves, programy měnící způsob přístupu na internet prostřednictvím modemu, spyware, podvodný bezpečnostní software a jiné škodlivé programy či aplikace
 • Nucená přesměrování, například přesměrování uživatelů na neznámý web infikovaný škodlivým softwarem, aniž by uživatel na reklamu kliknul
 • Reklamy HTML5, které odcizují identifikační údaje uživatelů ze stránek majitelů

Porušení těchto zásad posuzujeme velmi přísně a považujeme je za zvlášť závažné. Zvlášť závažné porušení zásad Google Ads je porušením natolik problematickým, že je v rozporu se zákonem nebo značně poškozuje naše uživatele. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka tyto zásady porušuje, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran.Pokud zjistíme porušení těchto zásad, pozastavíme vám okamžitě a bez předchozího upozornění účty Google Ads a nebudete mít možnost s námi dále inzerovat. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o omyl a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty, a je-li k obnovení dobrý důvod. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali – důkladně si promyslete jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech

Napadené weby

Napadený web je cíl nebo web, jehož kód byl bez vědomí vlastníka či provozovatele upraven tak, aby z něj měla prospěch třetí strana. Často to bývá provedeno způsobem, který poškozuje uživatele stránek. K zamítnutí kvůli napadenému webu by vedly následující scénáře:

Červené znaménko × Odcizené cíle nebo cíle postižené hackerským útokem

Příklady (nejedná se o úplný výčet): Weby, které vkládají skripty nebo kód, který přenáší údaje o uživatelích bez jejich souhlasu (například skimmery kreditních karet, instalace malwaru na koncová zařízení, spouštění vyskakovacích reklam, přesměrování uživatelů na jiné weby a zpracování údajů o uživatelích bez souhlasu koncových uživatelů. Provozování webů se systémem správy obsahu, u kterých jsou známy problémy se zabezpečením, v případě jejich využití

Možnosti nápravy

Krok 1 ze 4

Zkontrolujte reklamy zamítnuté z důvodu napadení webu.

 1. V Google Ads přejděte na kartě Reklamy a podklady na možnost Reklamy.
 2. Zadejte filtr Podrobnosti o zásadách: Napadený web.
  Obrázek odezvy na napadení webu
 3. Pokud najdete reklamy zamítnuté z důvodu napadení webu, pokračujte.

Krok 2 ze 4

V důvodu zamítnutí zkontrolujte, odkud je načítán obsah.

Někdy napadené domény uvádíme v účtu Google Ads (jakmile je najdeme).

GIF, který znázorňuje zobrazení důvodu, proč byla reklama označena jako nevhodná.

Zkontrolujte svůj web a odstraňte veškerý kód odkazující na označené domény.

Poznámka: Společnost Google poskytuje informace, které vám pomohou s opravou vašeho webu, v nápovědě pro napadené webové stránky.

Krok 3 ze 4

Odvolejte se ve správci zásad.

GIF, který ukazuje, jak se odvolat proti zamítnutí reklamy.

Krok 4 ze 4

Zkontrolujte stav webu nebo cílové adresy URL zamítnutých reklam v externím nástroji pro kontrolu stavu pro bezpečné procházení webů společnosti Google.

Když je web v nástroji pro bezpečné procházení zakázán, znamená to, že byl zakázán v důsledku nebezpečného obsahu, který může zpřístupňovat uživatelům, například v organických zápisech. Opravte problém s malwarem na svém webu a podejte ve službě Google Search Console odvolání, aby byla vaše doména odstraněna ze seznamu hrozeb Bezpečného prohlížení. Jakmile tento proces úspěšně dokončíte, měl by váš web / vstupní stránky mít automaticky znovu povoleno zobrazovat reklamy. Pokud budou vaše reklamy po dokončení tohoto procesu stále zamítnuté, obraťte se na pracovníky podpory.

Pokud cíl reklamy nemůžete opravit, můžete reklamu aktualizovat uvedením nového cíle, který dané zásady splňuje. Po provedení úprav bude reklama a cílová stránka znovu odeslána ke kontrole.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Nevyžádaný software

Podle ustanovení zásad musí jakýkoli software hostovaný na vašem webu nebo v aplikaci (nebo software, na který odkazují) poskytovat uživatelům pozitivní prostředí. Zásady společnosti Google týkající se nevyžádaného softwaru zmiňují několik níže uvedených základních charakteristik softwaru, které jsou potenciálně škodlivé pro uživatele:

 • Je klamavý a slibuje hodnotu, kterou následně neposkytuje.
 • Snaží se uživatele klamavě přimět k instalaci nebo se nainstalovat současně s instalací jiného programu.
 • Neinformuje uživatele o svých hlavních a významných funkcích.
 • Nečekaným způsobem ovlivňuje systém uživatele.
 • Je obtížné jej odstranit.
 • Bez vědomí uživatele shromažďuje nebo odesílá soukromé informace.
 • Je přibalen k jinému softwaru a uživatel o jeho přítomnosti není informován.

Zajistěte, aby vaše reklamy a cíle neporušovaly zásady společnosti Google týkající se nevyžádaného softwaru.

K zamítnutí kvůli nevyžádanému softwaru by vedly následující scénáře:

Červené znaménko × V reklamě nebo na vstupní stránce chybí jasný popis produktu

Příklady (nejedná se o úplný výčet): V reklamě nebo na vstupní stránce chybí informace o typu produktu (aplikace, rozšíření, software); netransparentní údaje o funkcích softwaru; popis funkcí softwaru se liší od skutečnosti

Červené znaménko × Nezveřejnění všech důsledků instalace softwaru pro uživatele

Příklady (nejde o úplný výčet): Provedení změn systému nebo změn nastavení prohlížeče bez souhlasu a vědomí uživatele; znesnadňování zakázání nebo odinstalování softwaru uživateli; neuvedení smluvních podmínek nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem; spojování softwaru nebo aplikací do balíčků bez vědomí uživatele; přenášení soukromých informací bez vědomí uživatele

Možnosti nápravy

Krok 1 ze 2

Opravte reklamu nebo její cíl

Ujistěte se, že reklama obsahuje typ produktua také přesný jednořádkový popis funkcí produktu.

Zkontrolujte, zda je v cíli reklamy uveden typ reklamy, zda obsahuje přesný jednořádkový popis funkcí produktu a jasně popisuje úplné výsledky instalace softwaru, včetně možných změn prohlížeče nebo nastavení uživatele. Zveřejnění informací nebo odmítnutí odpovědnosti ohledně všech důsledků instalace softwaru musí být nápadně umístěné (na významném místě a s přiměřenou velikostí písma) a napsané jednoduchým a jasným způsobem, kterému snadno porozumí všichni uživatelé (především ti, kteří nemají podrobné znalosti o počítačích a technologiích).

Krok 2 ze 2

Odvolejte se proti rozhodnutí podle zásad

Po provedení úprav bude reklama a cílová stránka znovu odeslána ke kontrole. Pokud byla změněna pouze vstupní stránka, odvolejte se ohledně těchto reklam pomocí tlačítka Reklama byla upravena tak, aby splňovala zásady.

An animation demonstrating how to appeal a disapproved ad due to unwanted software, by making changes to comply with Google’s policy.

Pokud je podle vás chyba na naší straně, odvolejte se proti rozhodnutí ve věci zásad přímo ze svého účtu Google Ads pomocí tlačítka Námitka proti rozhodnutí ve Správci zásad. Jakmile zkontrolujeme, že jsou reklama i její cíl povoleny, můžeme vaše reklamy schválit.

An animation demonstrating how to appeal a disapproved ad due to unwanted software by disputing the decision.
Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Neoprávněné výhody

Není povoleno:

Použití sítě Google k neoprávněnému zvýhodnění v získávání návštěvnosti oproti ostatním účastníkům aukce

Příklady (nejedná se o úplný výčet): affiliate partneři, kteří inzerují ve službě Google Ads v rozporu s platnými pravidly programů pro affiliate partnery, propagují pomocí více účtů stejný či podobný obsah na stejné či podobné dotazy ve snaze zobrazit najednou více než jednu reklamu na firmu, aplikaci či web

Poznámka: Klíčová slova by měla odpovídat pravděpodobnému záměru cílového publika při vyhledávání. Každý web či aplikace, které propagujete, by uživatelům měly nabízet svou zvláštní hodnotu. Nepropagujte tedy například podobné produkty a ceny na několika souvisejících cílových stránkách.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Obsah reklamy vyhýbající se pravidlům

Červené znaménko × Manipulace s částmi reklamy (text, obrázek, videa, doména nebo subdomény) s cílem obejít detekci nebo vymáhání nápravy

Příklady (nejedná se o úplný výčet): překlepy v zakázaných slovech nebo souslovích s cílem vyhnout se zamítnutí reklamy, manipulace s výrazy chráněnými ochrannými známkami v textu reklamy, doméně, subdoméně a logotypech s cílem vyhnout se omezením použití dané ochranné známky, používání neviditelných znaků ze sady unicode v reklamách, jež nepřidávají obsahu reklamy žádnou hodnotu pro uživatele, manipulace s obrázky nebo videi s cílem skrýt obsah porušující zásady.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Obcházení systémů

Není povoleno:

Zapojení se do praktik, které se pokoušejí obcházet nebo narušovat reklamní systémy a procesy společnosti Google

Příklady (nejedná se o úplný výčet):

 • maskování, což je postup, kdy některým uživatelům (včetně Googlu) zobrazujete odlišný obsah než jiným, abyste narušili fungování kontrolních systémů Googlu nebo zakryli porušování zásad Google Ads, jako například:
  • přesměrování na obsah porušující zásady,
  • přepínání obsahu stránky nebo reklamy pomocí dynamických DNS,
  • manipulace s obsahem stránky, případně omezení přístupu na tolik vstupních stránek, že to ztěžuje smysluplnou kontrolu reklamy, webu nebo účtu,
  • používání měřičů prokliků k přesměrovávání uživatelů na škodlivé weby,

  Poznámka: Pod maskování nespadá poskytování personalizovaného obsahu, který přidává skutečnou hodnotu pro určité uživatele, jako například různé jazykové verze stejného obsahu nebo různé verze stejného obsahu zobrazované na základě poskytovatele internetových služeb uživatele, pokud nabídka zůstává v podstatě stejná, jednotlivé druhy obsahu vždy splňují zásady Google Ads a společnost Google může verzi obsahu zkontrolovat.

 • opakovaná nebo souběžná porušování zásad ve kterémkoli z vašich účtů, včetně používání dvou nebo více účtů ke zveřejňování reklam, jež porušují tyto nebo jiné zásady Google Ads (například vytváření nových domén nebo účtů s cílem zveřejňovat reklamy podobné těm, které už byly kvůli porušení těchto nebo jiných zásad Google Ads zamítnuty),
 • obcházení mechanismů vynucování zásad a detekce vytvářením variant reklam, domén nebo obsahu, které jsme vám již zamítli (ať už na základě těchto, nebo kterýchkoli jiných zásad Google Ads) nebo využívání technik, které v textu, obrázcích či videu brání identifikaci sexuálně explicitního obsahu,
 • snaha znovu používat systém Google Ads vytvářením nových účtů poté, co jsme váš účet pozastavili,
 • zneužívání funkcí služby Google Ads za účelem zobrazování obsahu nesplňujícího zásady uživatelům nebo zvýšení návštěvnosti,
 • uvádění nepravdivých informací v našich ověřovacích programech.

Porušení těchto zásad posuzujeme velmi přísně a považujeme je za zvlášť závažné. Zvlášť závažné porušení zásad Google Ads je porušením natolik problematickým, že je v rozporu se zákonem nebo značně poškozuje naše uživatele. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka tyto zásady porušuje, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran.Pokud zjistíme porušení těchto zásad, pozastavíme vám okamžitě a bez předchozího upozornění účty Google Ads a nebudete mít možnost s námi dále inzerovat. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o omyl a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty, a je-li k obnovení dobrý důvod. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali – důkladně si promyslete jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech

Poznámka: Kroky ohledně účtu inzerenta můžeme podniknout například na základě varování či negativních rozhodnutí regulačních orgánů o reklamních praktikách inzerenta nebo přímých stížností od uživatelů či firem.

Zásady týkající se spamu ve Vyhledávání Google

Není povoleno:

Červené znaménko × Účast na praktikách porušujících Zásady týkající se spamu ve Vyhledávání Google

Příklady (nejedná se o úplný výčet): nadužívání klíčových slov, maskování, záludné přesměrování, doorway stránky, spamování na stránkách sociálních sítí

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka