Zneužívání reklamní sítě

Chceme, aby byly reklamy v síti Google pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Inzerentům nepovolujeme reklamy, obsah ani cíle, které se pokoušejí obelstít nebo obejít naše procesy kontroly reklamy.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat: Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Škodlivý nebo nevyžádaný software

Tyto požadavky se vztahují na vaše reklamy a veškerý software, který je hostován vaším webem či aplikací nebo na něj váš web či aplikace odkazuje (bez ohledu na to, zda je daný software propagován v inzertní síti Google). Nepovolujeme toto:

Škodlivý software, nazývaný také malware, který může způsobit škodu nebo umožnit neoprávněný přístup k počítači, zařízení nebo síti

Příklady: počítačové viry, ransomware, červi, trojští koně, rootkity (programy maskující přítomnost zákeřného softwaru), keyloggery (programy zaznamenávající stisknuté klávesy), dialery (programy měnící nastavení vytáčení), spyware, podvodný bezpečnostní software a jiné škodlivé programy či aplikace

Nástroj pro odstraňování problémů: škodlivý software
 1. Zkontrolujte stav svého webu ve službě Google Search Console. Pokud jste tuto službu dosud nepoužili, zadejte adresu URL svého webu a klikněte na možnost Přidat službu. Poté se vám stav zobrazí. Možná bude nutné ověřit, zda web skutečně vlastníte.

  I když Search Console žádné chyby nenajde, může mít web problémy se zabezpečením identifikované službou Google Ads. Obraťte se na svého webmastera nebo poskytovatele hostingových služeb. K podrobnějšímu prošetření můžete využít například nástroj Stop Badware. Další informace o tom, jak identifikujeme škodlivý nebo nevyžádaný software

 2. Odstraňte veškerý škodlivý a nevyžádaný software.

  Google poskytuje prostřednictvím nápovědy pro napadené webové stránky zdroje informací a pokyny, které vám pomohou web opravit. Pokud nemůžete opravit cíl reklamy, aktualizujte reklamu. Stanovte takový cíl, který zásady splňuje.

 3. Upravte reklamu.

  Po provedení úprav bude reklama spolu s cílovou stránkou znovu odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat i déle.

Reklamy a cílové stránky porušující zásady společnosti Google ohledně nechtěného softwaru

Příklady: netransparentní informace o funkcích softwaru nebo důsledcích jeho instalace, neuvedení smluvních podmínek nebo smlouvy s koncovým uživatelem, slučování softwaru nebo aplikací do balíčků bez vědomí uživatele, zásahy do systému bez souhlasu uživatele, ztěžování deaktivace nebo odinstalace softwaru uživatelem, nesprávné používání veřejně dostupných rozhraní Google API při interakci se službami nebo produkty Google

Nástroj pro odstraňování problémů: nevyžádaný software
 1. Zkontrolujte, zda vaše reklama i cílová stránka splňuje zásady společnosti Google ohledně nechtěného softwaru.

 2. Upravte svou reklamu a/nebo cílovou stránku.

  Po provedení úprav bude reklama spolu s cílovou stránkou znovu odeslána ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat i déle.

Neoprávněná výhoda

Nepovolujeme toto:

Použití sítě Google k neoprávněnému zvýhodnění v získávání návštěvnosti oproti ostatním účastníkům aukce

Příklady: Affiliate partneři, kteří inzerují ve službě Google Ads v rozporu s platnými pravidly programů pro affiliate partnery, propagují pomocí více účtů stejný či podobný obsah na stejné či podobné dotazy ve snaze zobrazit najednou více než jednu reklamu na firmu, aplikaci či web.

Poznámka: Klíčová slova by měla odpovídat pravděpodobnému záměru cílového publika při vyhledávání. Každý web či aplikace, které propagujete, by uživatelům měly nabízet svou zvláštní hodnotu. Nepropagujte tedy například podobné produkty a ceny na několika souvisejících destinacích.

Porušení těchto zásad bereme velmi vážně a považujeme je za zvlášť závažné, protože představují riziko pro bezpečnost našich uživatelů nebo jejich majetek (např. z důvodu trestné činnosti či poškozujících reklam). Při posuzování porušení zásad určitým inzerentem nebo cílem můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran. Účty, které tyto zásady poruší, můžeme pozastavit a znemožnit jim u nás dále inzerovat. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech.

Obcházení systémů

Nepovolujeme toto:

Nepovoleno Zapojení se do praktik, které se pokoušejí obcházet nebo narušovat reklamní systémy a procesy společnosti Google

Příklad 1: Maskování, což je postup, kdy některým uživatelům (včetně Googlu) zobrazujete odlišný obsah než jiným, abyste narušili fungování kontrolních systémů Googlu nebo zakryli porušování zásad Google Ads. Může jít například o přesměrovávání na obsah porušující zásady, přepínání stránek nebo obsahu reklamy pomocí dynamických DNS, manipulaci s obsahem stránky nebo omezení přístupu na tolik vstupních stránek, že to ztěžuje smysluplnou kontrolu vašich reklam, webu nebo účtu.

*Poznámka: Pod maskování nespadá poskytování personalizovaného obsahu, který přidává skutečnou hodnotu pro určité uživatele, jako například:
 • různé jazykové verze stejného obsahu, pokud nabídka zůstává v podstatě stejná,
 • varianty obsahu jsou stále v souladu se zásadami Google Ads a
 • Google může verzi vašeho obsahu zkontrolovat.

Příklad 2: Opakované porušování zásad na vašich účtech, včetně vytváření nových domén nebo účtů, na kterých zveřejňujete reklamy podobné těm, které jsme vám již zamítli (ať už na základě této, nebo kterékoli jiné zásady Google Ads).

Příklad 3: Odeslání nepravdivých informací v rámci našich ověřovacích programů.

Porušení těchto zásad bereme velmi vážně a považujeme je za zvlášť závažné, protože představují riziko pro bezpečnost našich uživatelů nebo jejich majetek (např. z důvodu trestné činnosti či poškozujících reklam). Při posuzování porušení zásad určitým inzerentem nebo cílem můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran. Účty, které tyto zásady poruší, můžeme pozastavit a znemožnit jim u nás dále inzerovat. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k omylu a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah. Další informace o pozastavených účtech.

Nepovoleno Manipulace s textem reklamy s cílem obejít automatické kontroly prováděné systémem

Příklady: Překlepy v zakázaných slovech nebo souslovích s cílem vyhnout se zamítnutí reklamy, manipulace s výrazy chráněnými ochrannou známkou v textu reklamy s cílem vyhnout se omezením použití dané ochranné známky.

Pokud zjistíme, že se váš účet opakovaně zapojuje do manipulace s textem reklamy zmíněné výše, můžeme jej pozastavit.

Nástroj pro odstraňování problémů: obcházení systémů

Porušíte-li tyto zásady, je možné, že zamítneme vaši reklamu, ale nepozastavíme celý účet. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy se nějaké slovo nebo slovní spojení příliš podobá zakázanému slovu nebo výrazu chráněnému ochrannou známkou, k jehož inzerci nemáte oprávnění. V takovém případě jednoduše příslušné slovo nebo slovní spojení z reklamy odstraňte. Jakmile reklamu upravíte, bude automaticky zkontrolována a zjistíme-li, že už naše zásady neporušuje, můžeme ji schválit.

Pokyny pro webmastery

Nepovolujeme toto:

Účast na praktikách porušujících pokyny společnosti Google pro webmastery

Například: nadužívání klíčových slov, maskování, záludné přesměrování, doorway stránky, spamování na stránkách sociálních sítí

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?