Nevhodný obsah

Vážíme si rozmanitosti a úcty k druhým. Snažíme se zabránit obtěžování uživatelů, a proto nepovolujeme reklamy nebo cíle, které zobrazují šokující obsah nebo propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. Varování bude vydáno nejméně 7 dní před případným pozastavením vašeho účtu. Přečtěte si další informace o pozastavených účtech.

Nebezpečný nebo hanlivý obsah

Není povoleno:

Obsah, který podněcuje nenávist, podporuje diskriminaci nebo znevažuje jednotlivce či skupinu na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací

Příklady (nejedná se o úplný výčet): obsah propagující skupiny šířící nenávist nebo zboží pro tyto skupiny; obsah, který podněcuje názor, že jsou určité osoby nebo skupiny méněcenné, podřadné nebo zasluhující nenávist

Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí

Příklady (nejedná se o úplný výčet): obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování; obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování

Obsah, který uživatele zastrašuje, případně obhajuje sebepoškozování nebo ubližování jiným lidem, ať už tělesné či mentální

Příklady (nejedná se o úplný výčet): obsah podporující sebevraždy, anorexii nebo jiné sebepoškozování; obsah propagující nebo obhajující škodlivá zdravotní nebo lékařská tvrzení a praktiky; vyhrožování někomu skutečným ublížením nebo vyzývání k útoku na jinou osobu; obsah podporující, oslavující nebo tolerující násilí vůči ostatním; obsah vytvořený teroristickými skupinami či organizacemi podílejícími se na mezinárodním obchodu s narkotiky nebo na jejich podporu; obsah, který podněcuje k teroristickým činům, včetně náboru, nebo který útoky teroristických organizací a organizací podílejících se na mezinárodním obchodu s narkotiky oslavuje

Obsah, jehož cílem je zneužívat ostatní

Příklady (nejedná se o úplný výčet): vydírání a vynucování, sjednávání nebo podpora žádostí o věno

Šokující obsah

Není povoleno:

Propagace obsahující agresivní jazyk, děsivé nebo odpor budící obrazové materiály, obrazová nebo slovní prezentace tělesných poškození

Příklady (nejedná se o úplný výčet): fotografie z místa činu nebo nehody, videa z poprav

Propagace bezdůvodně zachycující tělesné tekutiny nebo fekálie

Příklady (nejedná se o úplný výčet): krev, vnitřnosti, krveprolití, pohlavní sekrety, lidské nebo zvířecí fekálie

Propagace obsahující obscénní nebo vulgární jazyk

Příklady (nejedná se o úplný výčet): nadávky a kletby, urážky s rasovým nebo sexuálním podtextem, vulgární slova včetně obměn a verzí s chybným pravopisem

Poznámka: Pokud oficiální název výrobku, webu nebo aplikace obsahuje vulgární jazyk, požádejte o přezkoumání a poskytněte k názvu podrobnější informace. 

Propagace, která adresáty pravděpodobně šokuje nebo vystraší

Příklady (nejedná se o úplný výčet): propagace vyvolávající dojem, že můžete být ohroženi, nakaženi určitou nemocí nebo se stát obětí spiknutí

Citlivé události

Není povoleno:

Obsah, který potenciálně vydělává na přírodní katastrofě, konfliktu, úmrtí, ohrožení veřejného zdraví nebo jiné tragické události nebo vůči nim není dostatečně citlivý.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): patrná snaha profitovat z tragické události bez zřejmého přínosu pro uživatele; umělé navyšování cen, které omezuje přístup k důležitému zboží; prodej produktů a služeb (např. osobních ochranných prostředků), kterých může být během citlivé události vzhledem k poptávce nedostatek; používání klíčových slov souvisejících s citlivou událostí za účelem zvýšení návštěvnosti

Aktuálně k datu 20. března 2020, 21:16 UTC

Společnost Google sleduje dění kolem pandemie koronaviru (COVID-19) a podniká nezbytné kroky k udržení bezpečného reklamního ekosystému.

centru nápovědy Google Ads najdete nejnovější informace o zásadách týkajících se citlivých událostí.

Týrání zvířat

Není povoleno:

Obsah, který propaguje krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům

Příklad (nejedná se o úplný výčet): propagace týrání zvířat pro zábavu, například kohoutí nebo psí zápasy

Obsah, který lze považovat za obchodování s ohroženými nebo vyhynulými druhy rostlin a živočichů nebo s produkty z nich

Příklady (nejedná se o úplný výčet): prodej tygrů, žraločích ploutví, slonoviny, tygřích kůží, rohů z nosorožce nebo delfíního oleje

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?