Nevhodný obsah

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Vážíme si rozmanitosti a úcty k druhým. Snažíme se zabránit obtěžování uživatelů, a proto nepovolujeme reklamy nebo cíle, které zobrazují šokující obsah nebo propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. Varování bude vydáno nejméně 7 dní před případným pozastavením vašeho účtu. Přečtěte si další informace o pozastavených účtech.
 

Nebezpečný nebo hanlivý obsah

Není povoleno:

Obsah, který podněcuje nenávist, podporuje diskriminaci nebo znevažuje jednotlivce či skupinu na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací

Příklady (nejedná se o úplný výčet): obsah propagující skupiny šířící nenávist nebo zboží pro tyto skupiny; obsah, který podněcuje názor, že jsou určité osoby nebo skupiny méněcenné, podřadné nebo zasluhující nenávist

Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí

Příklady (nejedná se o úplný výčet): obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování; obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování

Obsah, který uživatele zastrašuje, případně obhajuje sebepoškozování nebo ubližování jiným lidem, ať už tělesné či mentální

Příklady (nejedná se o úplný výčet): obsah podporující sebevraždy, anorexii nebo jiné sebepoškozování; obsah propagující nebo obhajující škodlivá zdravotní nebo lékařská tvrzení a praktiky; vyhrožování někomu skutečným ublížením nebo vyzývání k útoku na jinou osobu; obsah podporující, oslavující nebo tolerující násilí vůči ostatním; obsah vytvořený teroristickými skupinami či organizacemi podílejícími se na mezinárodním obchodu s narkotiky nebo na jejich podporu; obsah, který podněcuje k teroristickým činům, včetně náboru, nebo který útoky teroristických organizací a organizací podílejících se na mezinárodním obchodu s narkotiky oslavuje

Obsah, jehož cílem je zneužívat ostatní

Příklady (nejedná se o úplný výčet): vydírání a vynucování, sjednávání nebo podpora žádostí o věno

Sexuálně explicitní obsah

Není povoleno:

Nepovoleno Texty, obrázky, zvuky nebo videa barvitě znázorňující sexuální akty s úmyslem vzrušit

Příklady (nejedná se o úplný výčet): tvrdá pornografie; sexuální akty, například genitální, anální a orální sex; masturbace; pornografické komiksy nebo hentai

Nepovoleno Obsah propagující sex s nezletilými, nedobrovolný sex a jiné ilegální sexuální tématiky, ať už předstírané nebo reálné

Příklady (nejedná se o úplný výčet): znásilnění, incest, zoofilie, nekrofilie, pornografie zobrazující teenagery nebo mladé dívky ve stylu lolita, seznamování s nezletilými

Sexuální akty za odměnu

Není povoleno:

Nepovoleno Obsah, který lze vykládat jako propagaci sexuálního aktu za odměnu

Příklady (nejedná se o úplný výčet): prostituce, služby placených společnic a eskortní služby, intimní masáže a podobné služby, weby s tematikou mazlení, placené randění a sexuální ujednání, kde se od jedné strany očekává, že bude druhé straně poskytovat peníze, dárky, finanční podporu, mentoring nebo jiné výhody nezanedbatelné hodnoty, jako je tomu například u „sugar dating“

Obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí

Není povoleno:

Nepovoleno Obsah propagující sexuální zneužívání nezletilých

Příklady (nejedná se o úplný výčet): snímky nebo obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí

Nevěsty na objednávku

Není povoleno:

Nepovoleno Obsah propagující manželství s cizincem/cizinkou

Příklady (nejedná se o úplný výčet): nevěsty na objednávku, mezinárodní zprostředkování manželství, zájezdy s cílem nalezení životního partnera

Motivy pro dospělé v obsahu pro rodinu

Není povoleno:

Nepovoleno  Obsah, který působí jako obsah vhodný pro celou rodinu, ale obsahuje motivy určené pouze pro dospělé, včetně sexuálně explicitních, obscénních a vulgárních scén a zpodobnění dětí nebo populárních dětských postav způsobem, který není obecně vhodný.

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo rozšířením.

Šokující obsah

Není povoleno:

Propagace obsahující agresivní jazyk, děsivé nebo odpor budící obrazové materiály, obrazová nebo slovní prezentace tělesných poškození

Příklady (nejedná se o úplný výčet): fotografie z místa činu nebo nehody, videa z poprav

Propagace bezdůvodně zachycující tělesné tekutiny nebo fekálie

Příklady (nejedná se o úplný výčet): krev, vnitřnosti, krveprolití, pohlavní sekrety, lidské nebo zvířecí fekálie

Propagace obsahující obscénní nebo vulgární jazyk

Příklady (nejedná se o úplný výčet): nadávky a kletby, urážky s rasovým nebo sexuálním podtextem, vulgární slova včetně obměn a verzí s chybným pravopisem

Poznámka: Pokud oficiální název výrobku, webu nebo aplikace obsahuje vulgární jazyk, požádejte o přezkoumání a poskytněte k názvu podrobnější informace. 

Propagace, která adresáty pravděpodobně šokuje nebo vystraší

Příklady (nejedná se o úplný výčet): propagace vyvolávající dojem, že můžete být ohroženi, nakaženi určitou nemocí nebo se stát obětí spiknutí

Citlivé události

Není povoleno:

Reklamy, které by mohly těžit z citlivé události s významným společenským, kulturním nebo politickým dopadem, jako jsou například občanské nepokoje, přírodní katastrofy, mimořádné události ohrožující veřejné zdraví, terorismus nebo podobné aktivity, konflikty nebo hromadné násilné činy

Příklady (nejedná se o úplný výčet): patrná snaha profitovat z tragické události bez zřejmého přínosu pro uživatele; umělé navyšování cen, které znemožňuje/omezuje přístup k důležitým komoditám; prodej produktů a služeb, kterých může být během citlivé události vzhledem k poptávce nedostatek; používání klíčových slov souvisejících s citlivou událostí za účelem podpoření návštěvnosti

Reklamy, které tvrdí, že oběti citlivé události nesou odpovědnost za svou vlastní tragédii, nebo podobné případy obviňování obětí; reklamy, které tvrdí, že oběti citlivé události nezasluhují ulehčení nebo podporu

Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy, které tvrdí, že oběti z určitých zemí nesou odpovědnost za celosvětovou zdravotní krizi nebo si ji zasluhují

Informace k pandemii COVID-19

Aktuální ke dni 14. dubna 2020

Společnost Google sleduje dění kolem pandemie koronaviru (COVID-19) a podniká nezbytné kroky k udržení bezpečného reklamního ekosystému.

centru nápovědy Google Ads najdete nejnovější informace o zásadách týkajících se citlivých událostí.

Týrání zvířat

Není povoleno:

Obsah, který propaguje krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům

Příklad (nejedná se o úplný výčet): propagace týrání zvířat pro zábavu, například kohoutí nebo psí zápasy

Obsah, který lze považovat za obchodování s ohroženými nebo vyhynulými druhy rostlin a živočichů nebo s produkty z nich

Příklady (nejedná se o úplný výčet): prodej tygrů, žraločích ploutví, slonoviny, tygřích kůží, rohů z nosorožce nebo delfíního oleje

Napadené politické materiály

Nejsou povoleny:

Reklamy, které přímo umožňují nebo propagují přístup k napadeným materiálům souvisejícím s politickými subjekty, pro něž platí zásady společnosti Google pro volební reklamy. To se týká všech chráněných materiálů, které byly získány neoprávněným proniknutím či přístupem k počítači, počítačové síti nebo osobnímu elektronickému zařízení, a to i v případě, že jsou distribuovány třetí stranou.

Příklady (neúplný výčet): Propagace přístupu k napadenému obsahu („Podívejte se hned teď na všechny e-maily, které unikly na veřejnost!“, „Hackeři se dostali k prezidentovým textovým zprávám! Přečtěte si je!“), odkazování na napadený obsah („Prohlédněte si naši databázi dokumentů uniklých z prezidentovy kampaně!“, „Zahraniční agenti se mu dostali do počítače, podívejte se na autentické dokumenty!“).

Upozorňujeme, že diskuze o napadených politických materiálech a komentáře k nim jsou povoleny, pokud reklama nebo vstupní stránka neposkytuje nebo neumožňuje k materiálům přímý přístup.


Potřebujete poradit?

Máte-li k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás: Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?