Nevhodný obsah

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Kvůli probíhající válce na Ukrajině dočasně pozastavujeme zobrazování reklam Google uživatelům v Rusku.
V návaznosti na pozastavení reklam v Rusku teď ve službách a sítích Google po celém světě také pozastavujeme reklamy na inzerenty se sídlem v Rusku.

Vážíme si rozmanitosti a úcty k druhým. Snažíme se zabránit obtěžování uživatelů, a proto nepovolujeme reklamy nebo cíle, které zobrazují šokující obsah nebo propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Nebezpečný nebo hanlivý obsah

Co není povoleno:

Červené znaménko × Obsah, který podněcuje nenávist k jednotlivcům či skupinám na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jakékoli jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací, propaguje diskriminaci těchto skupin či jednotlivců nebo je znevažuje.

Příklady (nejedná se o úplný výčet): obsah propagující skupiny šířící nenávist nebo zboží pro tyto skupiny; obsah, který podněcuje názor, že jsou určité osoby nebo skupiny méněcenné, podřadné nebo zasluhující nenávist

Červené znaménko × Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí

Příklady (nejedná se o úplný výčet): obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování; obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování, dále obsah, který sdílí údaje umožňující zjištění totožnosti za účelem finančních podvodů, krádeže identity, škodlivého přímého kontaktu nebo obtěžování.

Červené znaménko × Obsah, který uživatele zastrašuje, případně obhajuje sebepoškozování nebo ubližování jiným lidem, ať už tělesné či mentální

Příklady (nejedná se o úplný výčet): obsah podporující sebevraždy, anorexii nebo jiné formy sebepoškozování; obsah zahrnující výhrůžky ublížením ve skutečném světě nebo výzvy k útoku na jinou osobu; obsah oslavující nebo tolerující násilí vůči jiným osobám; obsah, jehož autorem jsou teroristické skupiny nebo organizace podílející se na mezinárodním obchodu s narkotiky, nebo takový, který tyto skupiny nebo organizace podporuje, dále obsah, který propaguje terorismus, včetně náboru za tímto účelem, a obsah, který oslavuje útoky teroristických organizací nebo organizací podílejících se na mezinárodním obchodu s narkotiky.

Červené znaménko × Obsah, jehož cílem je zneužívat ostatní

Příklady (nejedná se o úplný výčet): vydírání, sjednávání nebo podpora při požadování věna, vyděračské odstraňování obsahu

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Sexuálně explicitní obsah

Není povoleno:

Červené znaménko × Texty, obrázky, zvuky nebo videa barvitě znázorňující sexuální akty s úmyslem vzrušit

Příklady (nejedná se o úplný výčet): tvrdá pornografie; sexuální akty, například genitální, anální a orální sex; masturbace; pornografické komiksy nebo hentai

Červené znaménko × Obsah propagující sex s nezletilými, nedobrovolný sex a jiné nezákonné sexuální praktiky, ať už předstírané nebo reálné

Příklady (nejedná se o úplný výčet): znásilnění, incest, zoofilie, nekrofilie, pornografie zobrazující teenagery nebo mladé dívky ve stylu lolita, seznamování s nezletilými

Porušení těchto zásad posuzujeme velmi přísně a považujeme je za zvlášť závažné. Zvlášť závažným porušením zásad Google Ads je porušení natolik markantní, že je nezákonné nebo značně poškozuje naše uživatele. Při posuzování, zda určitý inzerent nebo cílová stránka tyto zásady porušuje, můžeme zohlednit informace z mnoha různých zdrojů včetně vaší reklamy, webových stránek, účtů a informačních zdrojů třetích stran. Pokud zjistíme porušení těchto zásad, pozastavíme vám okamžitě a bez předchozího upozornění účty Google Ads a nebudete mít možnost s námi dále inzerovat. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o omyl a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v jasných a dobře zdůvodněných případech. Proto odvolání neuspěchejte a uveďte podrobné, přesné a pravdivé argumenty. Další informace o pozastavených účtech

Finančně či jinak kompenzované sexuální jednání

Není povoleno:

 Červené znaménko × Obsah, který lze vykládat jako propagaci sexuálního aktu za odměnu

Příklady (nejedná se o úplný výčet): prostituce, služby placených společnic a eskortní služby, intimní masáže a podobné služby, weby s tematikou mazlení, placené milostné schůzky a sexuální ujednání, kde se od jedné strany očekává, že bude druhé straně poskytovat peníze, dárky, finanční podporu, mentoring nebo jiné výhody nezanedbatelné hodnoty, jako například v případě „sugar dating“

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí

Není povoleno:

Červené znaménko × Obsah propagující sexuální zneužívání nezletilých

Příklady (nejedná se o úplný výčet): snímky nebo obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Nevěsty na objednávku

Není povoleno:

 Červené znaménko × Obsah propagující manželství s cizincem/cizinkou

Příklady (nejedná se o úplný výčet): nevěsty na objednávku, mezinárodní zprostředkování manželství, zájezdy s cílem nalezení životního partnera

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Motivy pro dospělé v obsahu pro celou rodinu

Není povoleno:

Červené znaménko × Obsah, který působí jako obsah vhodný pro celou rodinu, ale zahrnuje motivy určené pouze pro dospělé, například sexuálně explicitní, obscénní a vulgární scény a zpodobnění dětí nebo populárních dětských postav způsobem, který není obecně vhodný

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Šokující obsah

Není povoleno:

Červené znaménko × Propagace obsahující agresivní jazyk, děsivé nebo odpor budící obrazové materiály, obrazová nebo slovní prezentace tělesných poškození

Příklady (nejedná se o úplný výčet): fotografie z místa činu nebo nehody, videa z poprav

Červené znaménko × Propagace obsahující bezdůvodné zachycení tělesných tekutin nebo fekálií

Příklady (nejedná se o úplný výčet): krev, vnitřnosti, krveprolití, pohlavní sekrety, lidské nebo zvířecí fekálie

Červené znaménko × Propagace obsahující obscénní nebo vulgární jazyk

Příklady (nejedná se o úplný výčet): nadávky a kletby, urážky s rasovým nebo sexuálním podtextem, vulgární slova včetně obměn a verzí s chybným pravopisem

Poznámka: Pokud oficiální název výrobku, webu nebo aplikace obsahuje vulgární jazyk, požádejte o přezkoumání a poskytněte k názvu podrobnější informace. 

Červené znaménko × Propagace, která adresáty pravděpodobně šokuje nebo vystraší

Příklady (nejedná se o úplný výčet): propagace vyvolávající dojem, že můžete být ohroženi, nakaženi určitou nemocí nebo se stát obětí spiknutí

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Citlivé události

Není povoleno:

Červené znaménko × Reklamy, které by mohly těžit z citlivé události s významným společenským, kulturním nebo politickým dopadem, jako jsou například občanské nepokoje, přírodní katastrofy, mimořádné události ohrožující veřejné zdraví, terorismus nebo podobné aktivity, konflikty nebo hromadné násilné činy

Příklady (nejedná se o úplný výčet): patrná snaha profitovat z tragické události bez zřejmého přínosu pro uživatele; umělé navyšování cen, které znemožňuje/omezuje přístup k důležitým komoditám; prodej produktů a služeb, kterých může být během citlivé události vzhledem k poptávce nedostatek; používání klíčových slov souvisejících s citlivou událostí za účelem podpoření návštěvnosti

Červené znaménko × Reklamy, které tvrdí, že oběti citlivé události nesou odpovědnost za svou vlastní tragédii, nebo podobné případy obviňování obětí; reklamy, které tvrdí, že oběti citlivé události nezasluhují ulehčení nebo podporu

Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy, které tvrdí, že oběti z určitých zemí nesou odpovědnost za celosvětovou zdravotní krizi nebo si ji zasluhují

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

V souvislosti s válkou na Ukrajině pozastavíme reklamy, jejichž obsah zneužívá, popírá nebo omlouvá válku.

V návaznosti na pozastavení reklam v Rusku teď ve službách a sítích Google po celém světě také pozastavujeme reklamy na inzerenty se sídlem v Rusku.
S ohledem na probíhající citlivou událost (válka na Ukrajině) pozastavujeme reklamy od státem financovaných médií z Ruské federace i reklamy na tato média.

Informace k onemocnění covid-19

Aktuální k datu 22. září 2021

Společnost Google sleduje dění kolem pandemie koronaviru (covid-19) a podniká nezbytné kroky k udržení bezpečného reklamního ekosystému.

Od září uvolňujeme omezení platná pro některé produkty související s koronavirovým onemocněním (covid-19) v reklamách v Nákupech a v neplacených záznamech. Služby (práce, jednání, vynaložené úsilí, strávený čas, nebo využití odborných znalostí), na jejichž základě nevzniká vlastnictví hmotného produktu, v současné době nepodporujeme. Týká se to všech služeb, které jsou poskytovány dohromady s fyzickým zbožím. Testovací sady, u nichž se vzorky odebírají v domácnosti a analyzují v laboratoři, se podle našich zásad pro zdravotnické prostředky za služby nepovažují a v Nákupech povoleny jsou. Aktuální znění našich zásad pro citlivé události najdete v centru nápovědy Google Ads.

Týrání zvířat

Není povoleno:

Červené znaménko × Obsah, který propaguje krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům

Příklad (nejedná se o úplný výčet): propagace týrání zvířat pro zábavu, například kohoutí nebo psí zápasy

Červené znaménko × Obsah, který lze považovat za obchodování s ohroženými nebo vyhynulými druhy rostlin a živočichů nebo s produkty z nich

Příklady (nejedná se o úplný výčet): prodej tygrů, žraločích ploutví, slonoviny, tygřích kůží, rohů z nosorožce nebo delfíního oleje

Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. Varování bude vydáno nejméně 7 dní před případným pozastavením vašeho účtu. Přečtěte si další informace o pozastavených účtech.
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Napadené politické materiály

 

Není povoleno:

Červené znaménko × Reklamy, které přímo umožňují nebo propagují přístup k napadeným materiálům souvisejícím s politickými subjekty, pro něž platí zásady společnosti Google pro volební reklamy. To se týká všech chráněných materiálů, které byly získány neoprávněným proniknutím či přístupem k počítači, počítačové síti nebo osobnímu elektronickému zařízení, a to i v případě, že jsou distribuovány třetí stranou.

Příklady (neúplný výčet): Propagace přístupu k napadenému obsahu („Podívejte se hned teď na všechny e-maily, které unikly na veřejnost!“, „Hackeři se dostali k prezidentovým textovým zprávám! Přečtěte si je!“), odkazování na napadený obsah („Prohlédněte si naši databázi dokumentů uniklých z prezidentovy kampaně!“, „Zahraniční agenti se mu dostali do počítače, podívejte se na autentické dokumenty!“)

Upozorňujeme, že diskuze o napadených politických materiálech a komentáře k nim jsou povoleny, pokud reklama nebo vstupní stránka neposkytuje nebo neumožňuje k materiálům přímý přístup.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
73067
false
false