Nevhodný obsah

Vážíme si rozmanitosti a úcty k druhým. Snažíme se zabránit obtěžování uživatelů, a proto nepovolujeme reklamy nebo cíle, které zobrazují šokující obsah nebo propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Nebezpečný nebo hanlivý obsah

Nepovolujeme toto:

Obsah, který podněcuje nenávist, podporuje diskriminaci nebo znevažuje jednotlivce či skupinu na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo pohlavní identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací

Příklady: obsah propagující skupiny šířící nenávist nebo zboží pro tyto skupiny; obsah, který podněcuje názor, že jsou určité osoby nebo skupiny méněcenné, podřadné nebo zasluhující nenávist

Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí

Příklad: obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování; obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou aktéry nebo spoluviníky pokusu o její ututlání

Obsah, který uživatele zastrašuje, případně obhajuje sebepoškozování nebo ubližování jiným lidem

Příklady: obsah podporující sebevraždy, anorexii nebo jiné sebepoškozování; propagující nebo obhajující škodlivá zdravotní nebo lékařská tvrzení a praktiky; vyhrožování někomu skutečným ublížením nebo vyzývání k útoku na jinou osobu; obsah podporující, oslavující nebo tolerující násilí vůči ostatním; obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo na jejich podporu a obsah, který podněcuje k teroristickým činům, včetně náboru, nebo teroristické útoky oslavuje

Obsah, jehož cílem je zneužívat ostatní

Příklady: vydírání a vynucování, sjednávání nebo podpora žádostí o věno

Šokující obsah

Nepovolujeme toto:

Propagace obsahující agresivní jazyk, děsivé nebo odpor budící obrazové materiály, obrazová nebo slovní prezentace tělesných poškození

Příklady: fotografie z místa činu nebo nehody, videa z poprav

Propagace obsahující bezdůvodné zachycení tělesných tekutin nebo fekálií

Příklady: krev, vnitřnosti, krveprolití, pohlavní sekrety, lidské nebo zvířecí fekálie

Propagace obsahující obscénní nebo vulgární jazyk

Příklady: Nadávky a kletby, urážky s rasovým nebo sexuálním podtextem, vulgární slova včetně různých obměn a verzí s chybným pravopisem

Poznámka: Pokud oficiální název výrobku, webu nebo aplikace obsahuje vulgární jazyk, požádejte o přezkoumání a poskytněte k názvu podrobnější informace. Zamyslete se nad cílovým publikem svých kampaní a určete klíčová slova tak, aby odpovídala pravděpodobnému záměru, který uživatelé při vyhledávání mají.

Propagace, které adresáty patrně šokují nebo vystraší

Příklady: propagace vyvolávající dojem, že můžete být ohroženi, nakaženi určitou nemocí nebo se stát obětí spiknutí.

Citlivé události

Nepovolujeme toto:

Obsah, který lze vnímat tak, že vydělává na přírodní katastrofě, konfliktu, úmrtí nebo jiné tragické události nebo není k takové události dost citlivý

Příklady: snaha profitovat z tragické události bez zřejmého přínosu pro oběti

Týrání zvířat

Nepovolujeme toto:

Obsah, který propaguje krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům

Příklady: propagace krutosti ke zvířatům pro zábavu, například kohoutí nebo psí zápasy

Obsah, který lze považovat za obchodování s ohroženými nebo vyhynulými druhy rostlin a živočichů nebo s produkty z nich

Příklady: prodej tygrů, žraločích ploutví, slonoviny, tygřích kůží, rohů z nosorožce nebo delfíního oleje

Potřebujete poradit?

Máte-li k našim zásadám dotazy, kontaktujte podporu Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?