Zasady Google Ads

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Witamy w Centrum zasad reklamowych Google

To pierwszy przycisk opcji zasad Google Ads. Kliknij go, aby zarządzać kontem za pomocą Menedżera zasad. To drugi przycisk opcji zasad Google Ads. Kliknij go, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem z zawieszonym kontem. To trzeci przycisk opcji zasad Google Ads. Kliknij go, aby zgłosić naruszenie zasad.

Omówienie zasad

Chcemy wspierać budowanie cyfrowego ekosystemu reklamowego opartego na zaufaniu i przejrzystości oraz korzystnego dla użytkowników, reklamodawców i wydawców. To centrum pomocy ułatwia tworzenie kampanii Google Ads zgodnych z podanymi niżej zasadami reklamowymi. Zasady te zostały opracowane nie tylko z myślą o zapewnieniu zgodności reklam z prawem, ale też z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie użytkowników. Z tego powodu zabraniają one publikowania pewnych treści, które uważamy za szkodliwe dla użytkowników i całego ekosystemu reklamowego.

Nad sprawdzaniem zgodności reklam w Google Ads z zasadami pracują nasi specjaliści wspierani przez systemy automatyczne.

Nasze zasady reklamowe obejmują 4 ogólne obszary:

Google Ads policies | prohibited content Niedozwolone treści: treści, których nie można promować w sieci Google.
Google Ads policies | prohibited practice Niedozwolone praktyki: rzeczy, których nie możesz robić, jeśli chcesz się reklamować w sieci Google.
Google Ads policies | restricted content Treści i funkcje podlegające ograniczeniom: treści, których reklamowanie podlega pewnym ograniczeniom.
Google Ads policies | Editorial and technical Wymagania redakcyjne i techniczne: standardy jakości dotyczące reklam, stron internetowych i aplikacji.

Aby poznać definicje zasad, przykłady oraz sposoby rozwiązywania problemów z niezgodnością z zasadami, klikaj poniżej poszczególne zasady.

Niedozwolone treści

Podróbki produktów

W Google Ads zabraniamy sprzedawania i reklamowania podróbek produktów. Mają one znak towarowy lub logo, które jest identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują też cechy danej marki, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby. Ta zasada odnosi się w takim samym stopniu do Twojej reklamy, strony internetowej i aplikacji. 


Produkty lub usługi niebezpieczne

Zależy nam na bezpieczeństwie użytkowników zarówno w sieci, jak i offline, dlatego nie zezwalamy na promowanie określonych produktów i usług, które mogą wyrządzić krzywdę lub szkodę.

Przykłady niebezpiecznych produktów lub usług: narkotyki (chemiczne lub wytwarzane z roślin); substancje psychoaktywne; akcesoria ułatwiające zażywanie narkotyków; broń, amunicja, materiały wybuchowe i fajerwerki; instrukcje wytwarzania materiałów wybuchowych lub innych szkodliwych produktów; produkty tytoniowe

Umożliwianie nieuczciwego postępowania

Cenimy sobie szczerość i uczciwość, dlatego nie zezwalamy na promowanie produktów ani usług, których celem jest umożliwianie nieuczciwego zachowania.

Przykłady produktów lub usług umożliwiających nieuczciwe postępowanie: oprogramowanie lub instrukcje związane z hakowaniem; usługi mające na celu sztuczne zwiększanie ruchu w witrynach lub ruchu z reklam; fałszywe dokumenty; usługi umożliwiające oszustwa akademickie

Nieodpowiednie treści

Cenimy sobie różnorodność oraz wzajemny szacunek i staramy się nie urażać uczuć użytkowników, dlatego nie zezwalamy na reklamy ani strony docelowe, które zawierają szokujące treści lub promują nienawiść, nietolerancję, dyskryminację czy przemoc.

Przykłady nieodpowiednich lub obraźliwych treści: dręczenie lub zastraszanie innych osób lub grup; dyskryminacja na tle rasowym; akcesoria promujące nienawiść; drastyczne zdjęcia wypadków lub scen zbrodni; okrucieństwo wobec zwierząt; morderstwa; samookaleczanie; wymuszanie lub szantaż; handel zwierzętami lub roślinami z zagrożonych gatunków; reklamy zawierające wulgarny język


Niedozwolone praktyki

Nieprzestrzeganie zasad sieci reklamowej

Chcemy, aby reklamy wyświetlane w sieci Google były przydatne, zróżnicowane i bezpieczne dla użytkowników, a także zgodne z ich zainteresowaniami. Nie zezwalamy na reklamy, treści ani strony docelowe, które próbują oszukać lub obejść nasz proces oceny reklam.

Przykłady nieprzestrzegania zasad sieci reklamowej: promowanie treści zawierających złośliwe oprogramowanie; używanie „maskowania” lub innych technologii, które ukrywają przed użytkownikami prawdziwą stronę docelową; witryny zawierające wyłącznie reklamy lub promowanie stron docelowych, których jedynym lub głównym celem jest wyświetlanie reklam; promowanie stron docelowych, których jedynym celem jest przekierowywanie użytkowników na inne strony; reklama, której jedynym lub głównym celem jest pozyskiwanie publicznego poparcia użytkowników w sieciach społecznościowych; oszukiwanie lub manipulowanie ustawieniami w celu obejścia naszych systemów weryfikujących zgodność reklam z zasadami

Zbieranie i wykorzystywanie danych

Chcemy, by nasi użytkownicy wiedzieli, że szanujemy ich prywatność, a informacje o nich są traktowane z należytą ostrożnością. Dlatego nasi partnerzy reklamowi nie powinni wykorzystywać takich informacji niezgodnie z zasadami, zbierać ich w niejasnych celach lub bez odpowiednich komunikatów wyświetlanych w reklamie albo zaniedbywać środków bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że w przypadku reklam spersonalizowanych, które obejmują remarketing i niestandardowych odbiorców, obowiązują dodatkowe zasady. Jeśli korzystasz z funkcji kierowania reklam spersonalizowanych, zapoznaj się z zasadami dotyczącymi zbierania i wykorzystywania danych do kierowania takich reklam.

Przykłady informacji o użytkownikach, które wymagają specjalnego traktowania: imię i nazwisko; adres e-mail; adres pocztowy; numer telefonu; numer dowodu osobistego lub prawa jazdy, NIP, PESEL, numer emerytury lub renty, dane karty ubezpieczenia zdrowotnego; dodatkowo oprócz powyższych informacji: data urodzenia lub nazwisko panieńskie matki; stan majątkowy; poglądy lub powiązania polityczne; orientacja seksualna; przynależność rasowa lub etniczna; wyznanie

Przykłady nieodpowiedzialnego zbierania i wykorzystywania danych: pozyskiwanie danych kart kredytowych za pomocą niezabezpieczonego serwera; promocja sugerująca, że reklamodawca zna orientację seksualną lub stan majątkowy użytkownika; naruszenia naszych zasad dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach i remarketingu

Wprowadzanie użytkowników w błąd

Chcemy, by użytkownicy ufali reklamom wyświetlanym na naszej platformie, dlatego wymagamy, by były one przejrzyste i uczciwe oraz zapewniały odbiorcom informacje niezbędne do podejmowania przemyślanych decyzji. Reklamy lub strony docelowe, które oszukują użytkowników przez pominięcie istotnych informacji lub podawanie mylących informacji o produktach, usługach lub firmach, są niedozwolone.

Przykłady wprowadzania użytkowników w błąd: pomijanie lub ukrywanie szczegółów płatności, np. o tym, kiedy, jak i jakimi kosztami zostanie obciążony użytkownik; pomijanie lub ukrywanie informacji o obciążeniach związanych z usługami finansowymi, np. o oprocentowaniu, opłatach i karach; niewyświetlanie numeru NIP lub numeru licencji, informacji kontaktowych lub adresu pocztowego, gdy jest to istotne; składanie ofert, które nie są faktycznie dostępne; fałszywe lub nierzeczywiste twierdzenia dotyczące utraty wagi lub zysków finansowych; zbieranie darowizn w nieprawdziwym celu; wyłudzanie informacji („phishing”) lub podawanie się za zaufaną firmę w celu pozyskania cennych informacji osobistych lub finansowych użytkowników


Treści i funkcje podlegające ograniczeniom

Poniższe zasady dotyczą treści, które mogą wymagać szczególnej ostrożności ze względów prawnych lub kulturowych. Reklama online to potężne narzędzie, dzięki któremu można docierać do użytkowników. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby w tzw. obszarach wrażliwych nie wyświetlać reklam, które mogą być niestosowne.

Dlatego promowanie treści wymienionych poniżej jest dozwolone, ale podlega pewnym ograniczeniom. Reklama zawierająca takie treści może być niedozwolona w przypadku określonych użytkowników lub lokalizacji, a reklamodawcy mogą mieć obowiązek spełnienia dodatkowych wymagań, zanim ich reklamy będą mogły się wyświetlać. Nie wszystkie usługi, funkcje i sieci reklamowe obsługują treści podlegające ograniczeniom. Więcej szczegółów znajdziesz w Centrum zasad.

Domyślne traktowanie reklam

Google dokłada starań, aby wyświetlać bezpieczne i godne zaufania reklamy wszystkim użytkownikom. Dlatego będzie ograniczać wyświetlanie reklam z niektórych kategorii użytkownikom niezalogowanym oraz użytkownikom, których nasze systemy oznaczyły jako osoby poniżej 18 roku życia.

Treści o charakterze seksualnym

Reklamy powinny wyświetlać się zgodnie z ustawieniami użytkownika i być zgodne z przepisami prawa. Ograniczamy niektóre rodzaje treści o charakterze seksualnym w reklamach i miejscach docelowych. Będą one wyświetlane tylko w określonych przypadkach na podstawie zapytań użytkowników, ich wieku oraz przepisów kraju, w którym reklama jest wyświetlana. Reklamy nie mogą być kierowane na osoby nieletnie.

Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Przykłady treści o charakterze seksualnym podlegających ograniczeniom: widoczne narządy płciowe, kobiece piersi, jednorazowe spotkania w celach seksualnych, gadżety seksualne, kluby ze striptizem, czaty na żywo z podtekstem seksualnym, modelki/modele w erotycznych pozach

Alkohol

Przestrzegamy lokalnych przepisów dotyczących alkoholu oraz standardów branżowych, dlatego nie zezwalamy na niektóre rodzaje reklam związanych z alkoholem – zarówno napojami alkoholowymi, jak i napojami przypominającymi napoje alkoholowe. Dopuszczamy niektóre typy reklam związanych z alkoholem pod warunkiem, że są one zgodne z poniższymi zasadami, są kierowane tylko na kraje, w których reklamy alkoholu są jednoznacznie dozwolone, i nie są kierowane na osoby nieletnie.

Przykłady napojów alkoholowych podlegających ograniczeniom: piwo, wino, sake, wódka i inne alkohole wysokoprocentowe, szampan, wino likierowe, piwo bezalkoholowe, wino bezalkoholowe oraz inne napoje bezalkoholowe produkowane na drodze destylacji

Prawa autorskie

Przestrzegamy lokalnych praw autorskich i chronimy prawa właścicieli praw autorskich, dlatego nie zezwalamy na reklamy korzystające bez upoważnienia z treści chronionych prawami autorskimi. Jeśli masz prawo do używania materiałów chronionych prawem autorskim, uzyskaj certyfikat, by wyświetlać reklamy. Jeśli zobaczysz nieautoryzowane treści, zgłoś skargę związaną z prawem autorskim.

Hazard i gry

Wspieramy reklamy odpowiedzialnego hazardu i przestrzegamy lokalnych przepisów dotyczących hazardu oraz standardów branżowych, dlatego nie zezwalamy na niektóre rodzaje reklam związanych z hazardem. Dopuszczamy reklamy związane z hazardem, jeśli są zgodne z poniższymi zasadami, a reklamodawca uzyskał odpowiedni certyfikat Google Ads. Reklamy hazardu muszą być kierowane na zatwierdzone kraje, a ich strona docelowa musi zawierać informacje na temat odpowiedzialnego hazardu. Takie reklamy nie mogą być kierowane na osoby nieletnie. Sprawdź przepisy obowiązujące na obszarach, na które chcesz kierować reklamy.

Przykłady treści związanych z hazardem: kasyna stacjonarne; strony, na których można obstawiać pokera, bingo, ruletkę lub wydarzenia sportowe; państwowe lub prywatne loterie; witryny agregatorów zakładów sportowych; witryny oferujące bonusowe kody lub oferty promocyjne do witryn hazardowych; materiały edukacyjne online dotyczące gier kasynowych; witryny oferujące grę w pokera bez pieniędzy; witryny zawierające gry z użyciem pieniędzy inne niż typowe gry kasynowe

Opieka zdrowotna i leki

Pilnujemy przestrzegania przepisów reklamowych dotyczących opieki zdrowotnej i leków, dlatego oczekujemy, że reklamy i ich strony docelowe będą zgodne ze stosownymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi. Niektórych treści związanych z opieką zdrowotną nie można reklamować w ogóle, natomiast inne mogą być reklamowane jedynie wtedy, gdy reklamodawca ma certyfikat Google i kieruje reklamy tylko na zatwierdzone kraje. Sprawdź przepisy obowiązujące na obszarach, na które chcesz kierować reklamy.

Treści polityczne

Oczekujemy, że wszystkie polityczne reklamy i ich strony docelowe będą zgodne z przepisami prawa dotyczącymi kampanii wyborczych i wyborów na każdym obszarze, na który reklamy są kierowane. Ta zasada obejmuje nakazane prawem okresy ciszy wyborczej.

Przykłady treści politycznych: promocja partii politycznych lub kandydatów w wyborach; popieranie określonego stanowiska w kwestiach politycznych

Usługi finansowe

Chcemy umożliwić użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji finansowych na podstawie odpowiednich informacji. Nasze zasady zostały stworzone z myślą o zapewnieniu użytkownikom takich informacji, dzięki którym będą mogli wyważyć koszty związane z produktami i usługami finansowymi i które będą ich chronić przed szkodliwymi lub nieuczciwymi praktykami. Na potrzeby tych zasad za produkty i usługi finansowe uznaje się produkty i usługi związane z zarządzaniem pieniędzmi i kryptowalutami lub inwestowaniem ich, w tym spersonalizowane doradztwo.

Reklamując produkty i usługi finansowe, należy postępować zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi właściwymi dla każdego regionu, na który są kierowane reklamy. Dotyczy to na przykład ujawnienia określonych informacji wymaganych przez lokalne prawo. Więcej informacji znajduje się na otwartej liście wymagań dla poszczególnych krajów. Pamiętaj jednak, że reklamodawcy są zobowiązani samodzielnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami w każdej lokalizacji, na którą kierują reklamy.

Znaki towarowe

Używanie znaków towarowych w reklamach zależy od różnych czynników. Zasady te, wraz z regułami opisanymi w Centrum zasad, mają zastosowanie tylko w przypadkach, w których właściciel znaku towarowego przesłał uzasadnioną skargę do Google.

Wymagania prawne

Reklamodawca zawsze ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad reklamowych Google oraz wszystkich przepisów prawa obowiązujących w miejscu, w którym wyświetlają się jego reklamy.

Inna działalność podlegająca ograniczeniom

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników ograniczamy zamieszczanie reklam związanych z określonego rodzaju działalnością, nawet jeśli dana firma przestrzega naszych innych zasad. Na podstawie stale prowadzonych przez nas analiz oraz opinii użytkowników, organów regulacyjnych i urzędów ochrony konsumenta od czasu do czasu uznajemy dany produkt lub daną usługę za podatne na nadużycia. Jeśli naszym zdaniem określony rodzaj działalności niesie nadmierne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników lub ich wygody, możemy zablokować lub ograniczyć wyświetlanie powiązanych reklam.

Formaty i funkcje reklam podlegające ograniczeniom

O dostępie do zaawansowanych formatów i funkcji reklam w Google Ads decyduje szereg czynników. Niektóre formaty reklam są niedostępne dla reklamodawców, którzy nie spełniają określonych wymagań lub nie przeszli procesu certyfikacji.

Wymagania dotyczące treści przeznaczonych dla dzieci

Reklamodawcy nie mogą wyświetlać reklam spersonalizowanych w treściach oznaczonych jako przeznaczone dla dzieci. Zajrzyj tutaj, by zapoznać się z kategoriami, które są objęte ograniczeniami wyświetlania w treściach przeznaczonych dla dzieci.

Wymagania redakcyjne i techniczne

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom interesujących reklam, które nie są uciążliwe ani trudne w interakcji. Dlatego opracowaliśmy wymagania redakcyjne, które pomagają zagwarantować, że Twoje reklamy będą atrakcyjne dla odbiorców. Przygotowaliśmy także wymagania techniczne, dzięki którym użytkownicy i reklamodawcy mogą osiągać maksymalne korzyści z różnorodnych formatów reklam, które oferujemy.

Wymagania redakcyjne

Aby zapewnić komfort użytkowników, Google wymaga, by wszystkie reklamy, rozszerzenia i miejsca docelowe spełniały wysokie standardy redakcyjne i branżowe. Akceptujemy tylko reklamy, które są przejrzyste, wyglądają profesjonalnie oraz prowadzą użytkowników do treści, które są przydatne, użyteczne i odpowiadają ich zainteresowaniom.

Przykłady promocji niespełniających wymagań redakcyjnych i jakościowych:

  • zbyt ogólnikowe reklamy zawierające niejasne informacje, np. „Kupuj produkty u nas”;
  • niestandardowe wykorzystanie słów, cyfr, liter, znaków interpunkcyjnych lub symboli, np. GRATIS, z-a-d-a-r-m-o czy DA₹M0W€!!.

Wymagania dotyczące miejsc docelowych

Chcemy, by konsumenci byli zadowoleni po kliknięciu reklamy, więc jej strona docelowa musi działać, powinna być przydatna, prosta w nawigacji oraz wartościowa.

Przykłady promocji niespełniających wymagań dotyczących miejsc docelowych:

  • wyświetlany URL, który nie odzwierciedla faktycznego adresu URL strony docelowej (np. gdy „google.pl” przekierowuje użytkownika do „gmail.com”);
  • witryny lub aplikacje w trakcie tworzenia, zaparkowane domeny albo niedziałające witryny lub aplikacje;
  • witryny, których nie można wyświetlić w standardowych przeglądarkach;
  • witryny wyłączające przycisk Wstecz w przeglądarce.

Wymagania techniczne

Aby pomóc nam zapewnić przejrzystość i funkcjonalność reklam, reklamodawcy muszą spełniać nasze wymagania techniczne.

Wymagania związane z formatem reklamy

Aby zapewnić komfort użytkowników i wyświetlać atrakcyjne i profesjonalnie wyglądające reklamy, zezwalamy jedynie na reklamy spełniające określone wymagania. Zapoznaj się z wymaganiami związanymi z formatem reklamy, które dotyczą wszystkich używanych przez Ciebie formatów.

Uwaga: nie dopuszczamy reklam z kategorii „nie dla całej rodziny” w formatach graficznych, wideo ani w innych formatach nietekstowych. Więcej informacji o zasadach związanych z treściami erotycznymi.

Przykłady wymagań związanych z formatem reklamy: limit znaków w nagłówku lub treści reklamy, wymagania dotyczące rozmiarów obrazów, ograniczenia wielkości plików, ograniczenia długości wideo, wymagania dotyczące współczynnika proporcji 

Informacje o naszych zasadach

Google Ads pozwala małym i dużym firmom z całego świata promować szeroki zakres produktów, usług, aplikacji i witryn w wyszukiwarce Google i w całej naszej sieci. Chcemy pomagać Ci docierać do obecnych i potencjalnych klientów oraz odbiorców. Jednak aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i komfort korzystania z sieci, słuchamy ich opinii i wątpliwości na temat rodzajów wyświetlanych reklam. Regularnie przyglądamy się też zmianom w sieciowych trendach i praktykach, w normach branżowych i w przepisach. Kiedy opracowujemy zasady, bierzemy pod uwagę także wartości i kulturę naszej firmy oraz kwestie operacyjne, techniczne i biznesowe. Dlatego stworzyliśmy zestaw zasad, które dotyczą wszystkich promocji w sieci Google.

Google wymaga, aby reklamodawcy przestrzegali obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz opisanych powyżej zasad. Niezwykle ważne jest zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi lokalizacji, w której działa Twoja firma, oraz wszystkich innych lokalizacji, w których wyświetlają się Twoje reklamy. Należy również na bieżąco śledzić zmiany w zasadach. Jeśli znajdziemy treści, które naruszają te wymagania, możemy zablokować ich wyświetlanie. W przypadku powtarzających się lub ewidentnie umyślnych naruszeń możemy całkowicie uniemożliwić Ci reklamowanie się w sieci Google.

 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Podziel się swoją opinią

Oceń, czy ta strona jest przydatna, i podziel się z nami swoją opinią.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false