Zasady Google Ads

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Niedawno zawiesiliśmy możliwość wyświetlania reklam w Rosji. Wstrzymamy też reklamy w usługach i sieciach Google na całym świecie wyświetlane przez reklamodawców z siedzibą w Rosji.
Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie tymczasowo wstrzymujemy wyświetlanie reklam w Google użytkownikom znajdującym się na terenie Rosji.

Witamy w Centrum zasad reklamowych Google

To pierwszy przycisk opcji zasad Google Ads. Kliknij go, aby zarządzać kontem za pomocą Menedżera zasad. To drugi przycisk opcji zasad Google Ads. Kliknij go, aby dowiedzieć się, jak odwołać się od decyzji o zawieszeniu konta. To trzeci przycisk opcji zasad Google Ads. Kliknij go, aby zgłosić naruszenie zasad.

Omówienie naszych zasad i sposobów ich egzekwowania

Staramy się wspierać budowanie zrównoważonego ekosystemu reklamy cyfrowej, opartego na zaufaniu i przejrzystości oraz korzystnego dla użytkowników, reklamodawców i wydawców. To centrum pomocy ułatwia tworzenie kampanii Google Ads zgodnych z podanymi niżej zasadami reklamowymi.

Opracowaliśmy te zasady z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie użytkowników, a także o zapewnieniu zgodności reklam z prawem. Z tego powodu zabraniają one publikowania treści szkodliwych dla użytkowników i całego ekosystemu reklamowego.

Nasze zasady reklamowe obejmują 4 ogólne obszary:

Google Ads policies | prohibited content Niedozwolone treści: treści, których nie można promować w sieci Google.
Google Ads policies | prohibited practice Niedozwolone praktyki: rzeczy, których nie możesz robić, jeśli chcesz się reklamować w sieci Google.
Google Ads policies | restricted content Treści i funkcje podlegające ograniczeniom: treści, których reklamowanie podlega pewnym ograniczeniom.
Google Ads policies | Editorial and technical Wymagania redakcyjne i techniczne: standardy jakości dotyczące reklam, stron internetowych i aplikacji.

Kliknij poniżej link do interesującej Cię zasady, aby poznać jej definicję, przykłady oraz sposoby rozwiązywania problemów z niezgodnością.

Nad sprawdzaniem zgodności reklam z tymi zasadami pracują nasi specjaliści wspierani przez sztuczną inteligencję Google. Nasze technologie egzekwowania zgodności z zasadami pomagają chronić użytkowników i zapewniać bezpieczeństwo na naszych platformach reklamowych. W tym celu wykorzystują sztuczną inteligencję Google modelowaną na podstawie decyzji weryfikatorów. Bardziej złożone, niejasne lub poważne przypadki naruszenia zasad są często sprawdzane i rozpatrywane przez przeszkolonych do tego ekspertów.

W przypadku treści, które naruszają nasze zasady, podejmujemy odpowiednie działania. Mogą one obejmować odrzucenie i niewyświetlanie reklam naruszających zasady, a także zawieszenie kont z powodu powtarzających się lub poważnych naruszeń zasad. Powtarzające się naruszenia zasad traktujemy bardzo poważnie i stale rozwijamy system ostrzeżeń w przypadku osób wielokrotnie naruszających zasady.

Poinformujemy Cię o naszych decyzjach związanych z zastosowaniem środków egzekwowania zasad. Jeśli Twoja reklama zostanie odrzucona, możesz ją poprawić lub odwołać się od naszej decyzji (kliknij tutaj w przypadku reklam DV360). Możesz też odwołać się od decyzji o zawieszeniu konta (kliknij tutaj w przypadku odwołań dotyczących DV360). Aby te linki działały, musisz zalogować się na konto Google Ads.

Niedozwolona treść

Podróbki produktów

W Google Ads zabraniamy sprzedawania i reklamowania podróbek produktów. Mają one znak towarowy lub logo, które jest identyczne lub niemal identyczne ze znakiem towarowym innego produktu. Naśladują też cechy danej marki, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby. Ta zasada odnosi się w takim samym stopniu do Twojej reklamy, strony internetowej i aplikacji. 


Produkty lub usługi niebezpieczne

Zależy nam na bezpieczeństwie użytkowników zarówno w sieci, jak i poza nią, dlatego nie zezwalamy na promowanie określonych produktów i usług, które mogą wyrządzić krzywdę lub szkodę.

Przykłady niebezpiecznych produktów lub usług: narkotyki rekreacyjne (produkowane chemicznie lub wytwarzane z roślin); substancje psychoaktywne; akcesoria ułatwiające zażywanie narkotyków; broń, amunicja, materiały wybuchowe i fajerwerki; instrukcje wytwarzania materiałów wybuchowych lub innych szkodliwych produktów; produkty tytoniowe.

Umożliwianie nieuczciwego postępowania

Cenimy sobie uczciwość i rzetelność, dlatego nie zezwalamy na promowanie produktów i usług, których celem jest umożliwianie nieuczciwego postępowania.

Przykłady produktów lub usług umożliwiających nieuczciwe postępowanie: oprogramowanie lub instrukcje związane z hakowaniem; usługi mające na celu sztuczne zwiększanie ruchu w witrynach lub ruchu z reklam; fałszywe dokumenty; usługi umożliwiające oszustwa akademickie.

Nieodpowiednie treści

Cenimy sobie różnorodność oraz wzajemny szacunek i staramy się nie urażać uczuć użytkowników, dlatego nie zezwalamy na reklamy ani strony docelowe, które zawierają treści szokujące lub promują nienawiść, nietolerancję, dyskryminację czy przemoc.

Przykłady nieodpowiednich lub obraźliwych treści: dręczenie lub zastraszanie innych osób lub grup; dyskryminacja na tle rasowym; akcesoria dla grup nienawiści; drastyczne zdjęcia wypadków lub scen zbrodni; okrucieństwo wobec zwierząt; morderstwa; samookaleczanie; wymuszanie lub szantaż; handel zwierzętami lub roślinami z zagrożonych gatunków; reklamy zawierające wulgarny język.


Niedozwolone praktyki

Nieprzestrzeganie zasad sieci reklamowej

Chcemy, aby reklamy wyświetlane w sieci Google były przydatne, zróżnicowane i bezpieczne dla użytkowników, a także zgodne z ich zainteresowaniami. Nie zezwalamy na reklamy, treści ani strony docelowe, które próbują oszukać lub obejść nasz proces oceny reklam.

Przykłady nieprzestrzegania zasad sieci reklamowej: promowanie treści zawierających złośliwe oprogramowanie; używanie „maskowania” lub innych technologii, które ukrywają przed użytkownikami prawdziwe miejsce docelowe; witryny zawierające wyłącznie reklamy lub promowanie miejsc docelowych, których jedynym lub głównym celem jest wyświetlanie reklam; promowanie miejsc docelowych, których jedynym celem jest przekierowywanie użytkowników na inne strony; reklama, której jedynym lub głównym celem jest pozyskiwanie publicznego poparcia użytkowników w sieciach społecznościowych; oszukiwanie lub manipulowanie ustawieniami w celu obejścia naszych systemów weryfikujących zgodność reklam z zasadami.

Zbieranie i wykorzystywanie danych

Chcemy, aby nasi użytkownicy wiedzieli, że szanujemy ich prywatność, a informacje o nich są traktowane z należytą ostrożnością. Dlatego nasi partnerzy reklamowi nie mogą wykorzystywać takich informacji niezgodnie z zasadami, zbierać ich w niejasnych celach ani bez odpowiednich komunikatów wyświetlanych w reklamie, a także zaniedbywać środków bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że w przypadku reklam spersonalizowanych, które obejmują remarketing i niestandardowych odbiorców, obowiązują dodatkowe zasady. Jeśli korzystasz z funkcji kierowania reklam spersonalizowanych, zapoznaj się z zasadami dotyczącymi zbierania i wykorzystywania danych do kierowania takich reklam.

Przykłady informacji o użytkownikach, które wymagają specjalnego traktowania: imię i nazwisko; adres e-mail; adres pocztowy; numer telefonu; numer dowodu osobistego lub prawa jazdy, NIP, PESEL, identyfikator emerytury lub renty, dane karty ubezpieczenia zdrowotnego; dodatkowo, oprócz powyższych informacji: data urodzenia lub nazwisko panieńskie matki; stan majątkowy; poglądy lub powiązania polityczne; orientacja seksualna; przynależność rasowa lub etniczna; wyznanie.

Przykłady nieodpowiedzialnego zbierania i wykorzystywania danych: pozyskiwanie danych kart kredytowych za pomocą niezabezpieczonego serwera; promocja sugerująca, że reklamodawca zna orientację seksualną lub stan majątkowy użytkownika; naruszenia naszych zasad dotyczących reklam opartych na zainteresowaniach i remarketingu.

Wprowadzanie użytkowników w błąd

Chcemy, by użytkownicy ufali reklamom wyświetlanym na naszej platformie, dlatego wymagamy, by były one przejrzyste i uczciwe oraz zapewniały odbiorcom informacje niezbędne do podejmowania przemyślanych decyzji. Reklamy lub strony docelowe, które oszukują użytkowników przez pominięcie istotnych informacji lub podawanie mylących informacji o produktach, usługach lub firmach, są niedozwolone.

Przykłady wprowadzania użytkowników w błąd: pomijanie lub ukrywanie szczegółów płatności, np. o tym, kiedy, jak i jakimi kosztami zostanie obciążony użytkownik; pomijanie lub ukrywanie informacji o obciążeniach związanych z usługami finansowymi, np. o oprocentowaniu, opłatach i karach; niewyświetlanie numeru NIP lub numeru licencji, informacji kontaktowych lub adresu pocztowego, gdy jest to istotne; składanie ofert, które nie są faktycznie dostępne; fałszywe lub nierzeczywiste twierdzenia dotyczące utraty wagi lub zysków finansowych; zbieranie darowizn w nieprawdziwym celu; wyłudzanie informacji („phishing”) lub podawanie się za zaufaną firmę w celu pozyskania cennych informacji osobistych lub finansowych użytkowników.


Treści i funkcje podlegające ograniczeniom

Poniższe zasady dotyczą treści, które mogą wymagać szczególnej ostrożności ze względów prawnych lub kulturowych. Reklama online to potężne narzędzie, dzięki któremu można docierać do użytkowników. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby w tzw. obszarach wrażliwych nie wyświetlać reklam, które mogą być niestosowne.

Dlatego promowanie treści wymienionych poniżej jest dozwolone, ale podlega pewnym ograniczeniom. Reklama zawierająca takie treści może być niedozwolona w przypadku określonych użytkowników lub lokalizacji, a reklamodawcy mogą mieć obowiązek spełnienia dodatkowych wymagań, zanim ich reklamy będą mogły się wyświetlać. Nie wszystkie usługi, funkcje i sieci reklamowe obsługują treści podlegające ograniczeniom. Więcej szczegółów znajdziesz w Centrum zasad.

Domyślne traktowanie reklam

Ilustracja obrazująca działanie domyślnego traktowania reklam przez Google, które ogranicza niektóre kategorie reklam w przypadku użytkowników poniżej 18 roku życia.

Google dokłada starań, aby wyświetlać bezpieczne i godne zaufania reklamy wszystkim użytkownikom. Dlatego będzie ograniczać wyświetlanie reklam z niektórych kategorii użytkownikom niezalogowanym oraz użytkownikom, których nasze systemy oznaczyły jako osoby poniżej 18 roku życia.

Treści o charakterze seksualnym

Ilustracja obrazująca wynikające z zasad Google ograniczenia wyświetlania niektórych reklam zawierających treści o charakterze seksualnym.

Reklamy powinny wyświetlać się zgodnie z ustawieniami użytkownika i być zgodne z przepisami prawa. Ograniczamy niektóre rodzaje treści o charakterze seksualnym w reklamach i miejscach docelowych. Będą one wyświetlane tylko w określonych przypadkach na podstawie zapytań użytkowników, ich wieku oraz przepisów kraju, w którym reklama jest wyświetlana. Reklamy nie mogą być kierowane na osoby nieletnie.

Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Przykłady treści o charakterze seksualnym podlegających ograniczeniom: widoczne narządy płciowe, kobiece piersi, jednorazowe spotkania w celach seksualnych, gadżety seksualne, kluby ze striptizem, czaty na żywo z podtekstem seksualnym, modelki i modele w erotycznych pozach

Alkohol

Ilustracja obrazująca wynikające z zasad Google ograniczenia wyświetlania niektórych reklam prezentujących alkohol i napoje przypominające alkohol.

Przestrzegamy lokalnych przepisów dotyczących alkoholu oraz standardów branżowych, dlatego nie zezwalamy na niektóre rodzaje reklam związanych z alkoholem – zarówno napojami alkoholowymi, jak i napojami przypominającymi napoje alkoholowe. Dopuszczamy niektóre typy reklam związanych z alkoholem pod warunkiem, że są one zgodne z poniższymi zasadami, są kierowane tylko na kraje, w których reklamy alkoholu są jednoznacznie dozwolone, i nie są kierowane na osoby nieletnie.

Przykłady napojów alkoholowych podlegających ograniczeniom: piwo, wino, sake, wódka i inne alkohole wysokoprocentowe, szampan, wino likierowe, piwo bezalkoholowe, wino bezalkoholowe oraz inne napoje bezalkoholowe produkowane w drodze destylacji.

Prawa autorskie

Ilustracja obrazująca działanie zasad Google dotyczących ochrony praw właścicieli praw autorskich.

Przestrzegamy lokalnych praw autorskich i chronimy prawa ich właścicieli, dlatego nie zezwalamy na reklamy korzystające z treści chronionych prawem autorskim bez upoważnienia. Jeśli masz upoważnienie do korzystania z treści chronionych prawem autorskim, uzyskaj certyfikat (z tej strony dla DV360), by wyświetlać reklamy. Jeśli zobaczysz nieautoryzowane treści, zgłoś skargę związaną z prawem autorskim.

Hazard i gry

Ilustracja obrazująca wynikające z zasad Google ograniczenia wyświetlania niektórych reklam treści związanych z hazardem.

Wspieramy reklamy odpowiedzialnego hazardu i przestrzegamy lokalnych przepisów dotyczących hazardu oraz standardów branżowych, dlatego nie zezwalamy na niektóre rodzaje reklam związanych z hazardem. Dopuszczamy reklamy związane z hazardem, jeśli są zgodne z poniższymi zasadami, a reklamodawca uzyskał odpowiedni certyfikat Google Ads. Reklamy hazardu muszą być kierowane na zatwierdzone kraje, a ich strona docelowa musi zawierać informacje na temat odpowiedzialnego hazardu. Takie reklamy nie mogą być kierowane na osoby nieletnie. Sprawdź przepisy obowiązujące na obszarach, na które chcesz kierować reklamy.

Przykłady treści związanych z hazardem podlegających ograniczeniom: kasyna stacjonarne; strony, na których można obstawiać pokera, bingo, ruletkę lub wydarzenia sportowe; państwowe lub prywatne loterie; witryny agregatorów zakładów sportowych; witryny oferujące bonusowe kody lub oferty promocyjne do witryn hazardowych; materiały edukacyjne online dotyczące gier kasynowych; witryny oferujące grę w pokera bez pieniędzy; witryny zawierające gry z użyciem pieniędzy inne niż typowe gry kasynowe.

Opieka zdrowotna i leki

Ilustracja obrazująca wynikające z zasad Google ograniczenia wyświetlania niektórych reklam treści związanych z opieką zdrowotną.

Pilnujemy przestrzegania przepisów reklamowych dotyczących opieki zdrowotnej i leków, dlatego oczekujemy, że reklamy i ich strony docelowe będą zgodne ze stosownymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi. Niektórych treści związanych z opieką zdrowotną nie można reklamować w ogóle, natomiast inne mogą być reklamowane jedynie wtedy, gdy reklamodawca ma certyfikat Google i kieruje reklamy na zatwierdzone kraje. Sprawdź przepisy obowiązujące na obszarach, na które chcesz kierować reklamy.

Treści polityczne

Ilustracja obrazująca wynikające z zasad Google ograniczenia wyświetlania niektórych reklam zawierających treści polityczne.

Oczekujemy, że wszystkie polityczne reklamy i ich strony docelowe będą zgodne z przepisami prawa dotyczącymi kampanii wyborczych i wyborów na każdym obszarze, na który reklamy są kierowane. Ta zasada obejmuje nakazane prawem okresy ciszy wyborczej.

Przykłady treści politycznych: promocja partii politycznych lub kandydatów w wyborach; popieranie określonego stanowiska w kwestiach politycznych.

Usługi finansowe

Ilustracja obrazująca wynikające z zasad Google ograniczenia wyświetlania niektórych reklam promujących usługi finansowe.

Chcemy umożliwić użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji finansowych na podstawie odpowiednich informacji. Nasze zasady zostały stworzone z myślą o zapewnieniu użytkownikom takich informacji, dzięki którym będą mogli wyważyć koszty związane z produktami i usługami finansowymi i które będą ich chronić przed szkodliwymi lub nieuczciwymi praktykami. Na potrzeby tych zasad za produkty i usługi finansowe uznaje się produkty i usługi związane z zarządzaniem pieniędzmi i kryptowalutami lub inwestowaniem ich, w tym spersonalizowane doradztwo.

Reklamując produkty i usługi finansowe, należy postępować zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi właściwymi dla każdej lokalizacji, na którą są kierowane reklamy. Dotyczy to na przykład ujawniania określonych informacji wymaganych przez lokalne prawo. Reklamodawcy są zobowiązani samodzielnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami w każdej lokalizacji, na którą kierują reklamy.

Znaki towarowe

Ilustracja obrazująca wynikające z zasad Google ograniczenia wyświetlania niektórych reklam zawierających znaki towarowe
Używanie znaków towarowych w reklamach zależy od różnych czynników. Zasady te, wraz z regułami opisanymi w Centrum zasad, mają zastosowanie tylko w przypadkach, w których właściciel znaku towarowego przesłał uzasadnioną skargę do Google.

Wymagania prawne

Ilustracja obrazująca zasady Google dotyczące zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Reklamodawca zawsze ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad reklamowych Google oraz wszystkich przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w miejscu, w którym wyświetlają się jego reklamy.

Inna działalność podlegająca ograniczeniom

Ilustracja obrazująca zasady Google dotyczące ograniczania wyświetlania reklam w Google Ads w przypadku niektórych rodzajów firm.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników ograniczamy zamieszczanie reklam związanych z określonego rodzaju działalnością, nawet jeśli dana firma przestrzega naszych innych zasad. Na podstawie stale prowadzonych przez nas analiz oraz opinii użytkowników, organów regulacyjnych i urzędów ochrony konsumenta od czasu do czasu uznajemy dany produkt lub daną usługę za podatne na nadużycia. Jeśli naszym zdaniem określony rodzaj działalności niesie nadmierne ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników lub ich wygody, możemy zablokować lub ograniczyć wyświetlanie powiązanych reklam.

Formaty i funkcje reklam podlegające ograniczeniom

Ilustracja obrazująca wymagania Google i proces certyfikacji w przypadku zaawansowanych formatów reklam

O dostępie do zaawansowanych formatów i funkcji reklam w Google Ads decyduje szereg czynników. Niektóre formaty reklam są niedostępne dla reklamodawców, którzy nie spełniają określonych wymagań lub nie przeszli procesu certyfikacji.

Wymagania dotyczące treści przeznaczonych dla dzieci

Ilustracja obrazująca wynikające z zasad Google ograniczenia wyświetlania reklam w treściach przeznaczonych dla dzieci.

Reklamodawcy nie mogą wyświetlać reklam spersonalizowanych w treściach oznaczonych jako przeznaczone dla dzieci. Zajrzyj tutaj, by zapoznać się z kategoriami, które są objęte ograniczeniami wyświetlania w treściach przeznaczonych dla dzieci.

Zabezpieczenia dotyczące wyświetlania reklam dzieciom i nastolatkom

Zależy nam, aby reklamy wyświetlane w usługach Google były przydatne, bogate w informacje, a przede wszystkim bezpieczne dla wszystkich użytkowników, także dla dzieci i nastolatków. Opracowane przez Google zasady dotyczące wyświetlania reklam dzieciom i zasady dotyczące wyświetlania reklam nastolatkom wprowadzają środki ochrony w przypadku użytkowników, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, takie jak wyłączenie personalizacji reklam i ograniczenie wyświetlania reklam o charakterze kontrowersyjnym.

Ograniczone wyświetlanie reklam

Ilustracja przedstawiająca zasady Google Ads w zakresie ograniczonego wyświetlania reklam

Aby chronić integralność ekosystemu Google Ads, ograniczamy wyświetlanie reklam, które zwiększają ryzyko nadużyć lub mogą źle wpływać na wrażenia użytkowników. W tych konkretnych przypadkach tylko reklamodawcy, którzy spełniają odpowiednie wymagania, będą mogli wyświetlać reklamy bez ograniczenia liczby wyświetleń. Dowiedz się więcej o tym, kiedy stosujemy ograniczone wyświetlanie reklam i jakie wymagania muszą spełnić reklamodawcy, aby móc wyświetlać reklamy bez ograniczeń.

Wymagania redakcyjne i techniczne

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom interesujących reklam, które nie są uciążliwe ani trudne w interakcji. Dlatego opracowaliśmy wymagania redakcyjne, które pomagają zagwarantować, że Twoje reklamy będą atrakcyjne dla odbiorców. Przygotowaliśmy także wymagania techniczne, dzięki którym użytkownicy i reklamodawcy mogą osiągać maksymalne korzyści z oferowanych przez nas różnorodnych formatów reklam.

Wymagania redakcyjne

W trosce o wygodę użytkowników Google wymaga, aby wszystkie reklamy, komponenty i miejsca docelowe spełniały odpowiednie standardy redakcyjne i branżowe. Akceptujemy tylko reklamy, które są przejrzyste, wyglądają profesjonalnie oraz prowadzą użytkowników do treści, które są przydatne, użyteczne i odpowiadają ich zainteresowaniom.

Przykłady promocji niespełniających wymagań redakcyjnych i jakościowych:

  • zbyt ogólnikowe reklamy zawierające niejasne informacje, np. „Kupuj produkty u nas”;
  • niestandardowe wykorzystanie słów, cyfr, liter, znaków interpunkcyjnych lub symboli, np. GRATIS, z-a-d-a-r-m-o czy DA₹M0W€!!.

Wymagania dotyczące miejsc docelowych

Chcemy, aby konsumenci byli zadowoleni po kliknięciu reklamy, więc jej miejsce docelowe musi działać i być proste w nawigacji, a jego treść powinna być niepowtarzalna i przydatna.

Przykłady promocji niespełniających wymagań dotyczących miejsc docelowych:

  • wyświetlany URL, który nie odzwierciedla faktycznego adresu URL strony docelowej (np. gdy „google.pl” przekierowuje użytkownika do „gmail.com”);
  • witryny lub aplikacje w trakcie tworzenia, zaparkowane domeny albo niedziałające witryny lub aplikacje;
  • witryny, których nie można wyświetlić w standardowych przeglądarkach;
  • witryny wyłączające przycisk Wstecz w przeglądarce.

Wymagania techniczne

Aby pomóc nam zapewnić przejrzystość i funkcjonalność reklam, reklamodawcy muszą spełniać nasze wymagania techniczne.

Wymagania związane z formatem reklamy

Aby zapewnić komfort użytkowników i wyświetlać atrakcyjne i profesjonalnie wyglądające reklamy, zezwalamy jedynie na reklamy spełniające określone wymagania. Zapoznaj się z wymaganiami związanymi z formatem reklamy, które dotyczą wszystkich używanych przez Ciebie formatów.

Uwaga: nie dopuszczamy reklam z kategorii „nie dla całej rodziny” w formatach graficznych, wideo ani w innych formatach nietekstowych. Więcej informacji o zasadach związanych z treściami erotycznymi.

Przykłady wymagań związanych z formatem reklamy: limit znaków w nagłówku lub treści reklamy, wymagania dotyczące rozmiarów obrazów, ograniczenia wielkości plików, ograniczenia długości wideo, wymagania dotyczące formatu obrazu.Informacje o naszych zasadach

Google Ads pozwala małym i dużym firmom z całego świata promować szeroki zakres produktów, usług, aplikacji i witryn w wyszukiwarce Google i w całej naszej sieci. Chcemy pomagać Ci docierać do obecnych i potencjalnych klientów oraz odbiorców. Jednak aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i komfort korzystania z sieci, słuchamy ich opinii i wątpliwości dotyczących rodzajów wyświetlanych reklam. Regularnie przyglądamy się też zmianom w sieciowych trendach i praktykach, normach branżowych oraz przepisach. Kiedy opracowujemy zasady, bierzemy pod uwagę także wartości i kulturę naszej firmy oraz kwestie operacyjne, techniczne i biznesowe. Dlatego stworzyliśmy zestaw zasad, które dotyczą wszystkich promocji w sieci Google.

Google wymaga, aby reklamodawcy przestrzegali obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz opisanych powyżej zasad. Niezwykle ważne jest zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi lokalizacji, w której działa Twoja firma, oraz wszystkich innych lokalizacji, w których wyświetlają się Twoje reklamy. Należy również na bieżąco śledzić zmiany w zasadach. Jeśli znajdziemy treści, które naruszają te wymagania, możemy zablokować ich wyświetlanie. W przypadku powtarzających się lub poważnych naruszeń możemy całkowicie uniemożliwić Ci reklamowanie się w sieci Google.

Wymagamy od reklamodawców, aby nie promowali treści ani nie podejmowali działań, które mogłyby narazić na szkodę naszych użytkowników, pracowników lub ekosystem Google Ads. Jeśli zauważymy takie treści lub działania, możemy zastosować odpowiednie środki, w tym ograniczyć lub zablokować wyświetlanie Twoich reklam lub zawiesić Twoje konto.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Podziel się swoją opinią

Oceń, czy ta strona jest przydatna, i podziel się z nami swoją opinią.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne