A Google Ads irányelvei

A Google a felhasználók kényelme érdekében lefordítja a Súgót, de a fordítás nem változtathatja meg az irányelvek tartalmát. Irányelveink betartatásakor a hivatalos, angol nyelvű változatukat vesszük figyelembe. Ha más nyelven szeretné megtekinteni ezt a cikket, használja az oldal alján található nyelvválasztó legördülő menüt.

A Display & Video 360-felhasználóknak be kell tartaniuk ezt a Google Ads-irányelvet. A további korlátozások megtekintéséhez keresse fel a Display & Video 360 súgóját.

Az ukrajnai háború miatt átmenetileg szüneteltetni fogjuk a Google-hirdetések megjelenítését az Oroszországban tartózkodó felhasználók számára.
Az Oroszországban megjelenő hirdetések nemrégiben bevezetett felfüggesztésének részeként ugyancsak szüneteltetjük az oroszországi hirdetők hirdetéseinek a Google szolgáltatásaiban és hálózatain való megjelenítését globális szinten.

Üdvözöljük a Google hirdetési irányelvközpontban!

Ez a Google Ads irányelvekkel kapcsolatos beállításainak első gombja. Ezt a lehetőséget választva a fiókot az Irányelvkezelő segítségével kezelheti. Ez a Google Ads irányelvekkel kapcsolatos beállításainak második gombja. Ezzel választhatja ki, hogyan oldja meg a felfüggesztett fiókkal kapcsolatos problémákat. Ez a Google Ads irányelvekkel kapcsolatos beállításainak harmadik gombja. Válassza ki egy hirdetés szabályszegésének bejelentéséhez.

Az irányelveink áttekintése

A célunk az egészséges digitális hirdetési ökoszisztéma támogatása: megbízható és transzparens környezetet szeretnénk nyújtani, amely a felhasználók, a hirdetők és a megjelenítők érdekeit egyaránt kiszolgálja. A súgó célja, hogy segítsen az olyan Google Ads-kampányok létrehozásában, amelyek megfelelnek az alább felsorolt hirdetési irányelveinknek. Az irányelvek kidolgozásakor a törvényi előírásoknak való megfelelés mellett a biztonságos és pozitív felhasználói élmény szavatolása volt a cél. Ez azt jelenti, hogy irányelveink tiltják bizonyos tartalmak megjelenítését, amelyek véleményünk szerint károsak a felhasználókra és az általános hirdetési ökoszisztémára nézve.

Az automatikus és az emberi kiértékelés kombinációját használjuk annak a biztosítására, hogy a Google Ads betartsa ezeket az irányelveket. 

A hirdetési irányelvek négy nagy területre vonatkoznak:

Google Ads policies | prohibited content Tiltott tartalom: a Google Hálózaton nem hirdethető tartalom
Google Ads policies | prohibited practice Tiltott tevékenységek: olyan viselkedési és cselekvési formák, amelyek tilosak, ha nálunk szeretne hirdetni
Google Ads policies | restricted content Korlátozott tartalom és funkciók: csak bizonyos korlátozásokkal hirdethető tartalmak
Google Ads policies | Editorial and technical Szerkesztői és technikai kérdések: a hirdetések, a webhelyek és az alkalmazások minőségi előírásai

Kattintson az alábbi irányelvekre az irányelv-definíciók, a példák és a problémamegoldási lépések megtekintéséhez. 

Tiltott tartalom

Hamisított árucikkek

A Google Ads tiltja a hamisított árucikkek értékesítését vagy értékesítési promócióját. A hamisított árucikkek olyan védjegyet vagy emblémát tartalmaznak, amely megegyezik egy másik árucikk védjegyével, vagy alapvetően nem különböztethető meg tőle. A termék márkajegyeit lemásolva azt a látszatot próbálják kelteni a vásárlókban, hogy a hamisított árucikk a márkatulajdonos eredeti terméke. Ezek az irányelvek a hirdetés és a webhely vagy alkalmazás tartalmára vonatkoznak. 


Veszélyes termékek vagy szolgáltatások

Segíteni szeretnénk abban, hogy az emberek mind az online, mind a valós környezetben biztonságban legyenek, ezért nem engedélyezzük olyan termékek vagy szolgáltatások reklámozását, amelyek kárt vagy sérülést okoznak.

Példák veszélyes tartalomra: rekreációs (vegyi úton előállított vagy növényi eredetű) drogok, pszichoaktív anyagok, droghasználatot lehetővé tevő felszerelések, fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és tűzijátékok, robbanóanyagok vagy más veszélyes termékek előállítási útmutatói, dohánytermékek.

Tisztességtelen magatartás támogatása

Fontosnak tartjuk az őszinteséget és a tisztességes hozzáállást, ezért nem engedjük a tisztességtelen viselkedésmódokat segítő termékek vagy szolgáltatások reklámozását vagy népszerűsítését.

Példák tisztességtelen magatartást támogató termékekre és szolgáltatásokra: hackeléshez használható szoftverek vagy útmutatások, hirdetések vagy webhelyek forgalmi adatait mesterségesen javító szolgáltatások; hamis dokumentumok, oktatási követelmények kijátszásához használható szolgáltatások.

Nem helyénvaló tartalom

Fontosnak tartjuk a sokszínűséget és mások tiszteletét, és mindent megteszünk azért, hogy a felhasználóinkat megvédjük, ezért nem engedélyezünk olyan hirdetéseket vagy céloldalakat, amelyek sokkoló tartalmakat jelenítenek meg, vagy gyűlöletet, intoleranciát, diszkriminációt vagy erőszakot terjesztenek.

Példák sértő vagy illetlen tartalomra: egyénekkel vagy csoportokkal szembeni fenyegető vagy erőszakos viselkedés, faji megkülönböztetés, gyűlöletcsoportok segédeszközei, bűncselekmények vagy balesetek részletes ábrázolása, állatokkal szembeni kegyetlenkedés, gyilkosság, önbántalmazás, erőszakos kényszerítés vagy zsarolás, veszélyeztetett fajok árusítása vagy kereskedelme, trágár nyelvezetű hirdetések.


Tiltott tevékenységek

Hirdetési hálózattal való visszaélés

Azt szeretnénk, hogy a Google Hálózaton futó hirdetések hasznosak, változatosak, relevánsak és a felhasználók számára biztonságosak legyenek. Nem engedélyezzük a hirdetők számára olyan hirdetések, tartalmak és céloldalak futtatását, amelyek megpróbálják kijátszani vagy megkerülni hirdetés-ellenőrzési folyamatainkat.

Példák a hirdetési hálózattal való visszaélésre: rosszindulatú programot tartalmazó tartalom reklámozása; „álcázás” vagy más olyan technika használata, amely megpróbálja elrejteni a valódi célhelyet, ahová a felhasználókat irányítják; „arbitrázs” vagy olyan célhelyek reklámozása, amelyek egyetlen vagy elsődleges célja hirdetések megjelenítése; „hídként” vagy „átjáróként” működő célhelyek reklámozása, amelyek kizárólag a felhasználók más helyre irányítására szolgálnak; olyan hirdetés, amelynek kizárólagos vagy elsődleges célja, hogy nyilvános ajánlást szerezzen a felhasználótól valamilyen közösségi hálózaton; az irányelveknek való megfelelést ellenőrző rendszerek megkerülésének kísérlete „félrevezetéssel” vagy a beállítások manipulálásával.

Adatgyűjtés és -használat

Azt szeretnénk, hogy a felhasználók bízhassanak abban, hogy a tartalmakkal kapcsolatos információk kezelése azok tiszteletben tartásával és megfelelő gondosság mellett történik. Ennek megfelelően hirdetési partnereink nem élhetnek vissza ezekkel az adatokkal, valamint tisztázatlan célokból vagy megfelelő nyilatkozatok közzététele, illetve megfelelő biztonsági óvintézkedések megtétele nélkül nem gyűjthetnek ilyen információkat.

Vegye figyelembe, hogy a személyre szabott hirdetés (ebbe beletartozik a remarketing és az egyedi közönségek is) használatakor további irányelveket is be kell tartani. Ha a személyre szabott hirdetés célzási funkcióit használja, feltétlenül tekintse át a személyre szabott hirdetésekre vonatkozó adatgyűjtési és -felhasználási irányelveket.

Példák gondosan kezelendő felhasználói adatokra: teljes név, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám, személyiigazolvány-szám, nyugdíj-, társadalombiztosítási-, adószám vagy egészségbiztosítási azonosító, jogosítványszám, a fentiek mellett a felhasználó születési dátuma és anyjának leánykori neve, pénzügyi helyzet, politikai hovatartozás, szexuális beállítottság, rassz vagy etnikum, vallás.

Példák felelőtlen adatgyűjtésre és adathasználatra: hitelkártyaadatok kérése nem biztonságos szerveren keresztül; olyan promóciók, amelyek azt állítják, hogy ismerik a felhasználó szexuális beállítottságát vagy pénzügyi helyzetét, az érdeklődésen alapuló hirdetésekre és a remarketingre vonatkozó irányelvek megsértése.

Megtévesztés

Szeretnénk, hogy a felhasználók megbízzanak a platformunkon megjelenő hirdetésekben, ezért mindig igyekszünk gondoskodni arról, hogy a hirdetések érthetők és őszinték legyenek, valamint pontos tájékoztatást nyújtani a felhasználóknak ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak. Nem engedélyezettek az olyan hirdetések és céloldalak, amelyek megtévesztik a felhasználókat a releváns termékinformációk elhallgatásával, illetve a termékekkel, a szolgáltatásokkal vagy a vállalkozásokkal kapcsolatos megtévesztő adatok közlésével.

Példák félrevezetésre: hiányzó vagy nem egyértelmű számlázási adatok, például arra vonatkozóan, hogy a felhasználóknak hogyan, miért és mikor kell fizetniük; pénzügyi szolgáltatásokhoz nem vagy nem egyértelműen feltüntetett költségek, például kamatok, díjak vagy büntetések; hiányzó adó- vagy engedélyszámok, kapcsolatfelvételi adatok vagy postacím (ahol ez lényeges); valójában nem kiaknázható ajánlatok felkínálása; félrevezető vagy irreális állítás elérhető testsúlycsökkenésre vagy pénzügyi haszonra vonatkozóan; hamis ürüggyel történő adománygyűjtés; „adathalászat”, azaz ha valaki hamisan egy neves cég képviselőjének tünteti fel magát, hogy értékes személyes vagy pénzügyi adatokat szerezzen a felhasználóktól.


Korlátozott tartalom és funkciók

Az alábbi irányelvek az esetenként jogilag vagy kulturálisan kényes tartalomra vonatkoznak. Az online reklámok támogatást nyújtanak az ügyfelek hatékony elérésében, azonban igyekszünk elkerülni, hogy a kényes területeket érintő hirdetések nem megfelelő helyen vagy időpontban jelenjenek meg.

Ezért engedélyezzük az alábbi tartalmak reklámozását, azonban csak bizonyos korlátozásokkal. Előfordulhat, hogy ezek a promóciók nem minden felhasználó számára és nem minden helyen jelennek meg, és lehet, hogy a hirdetőknek további követelményeket kell teljesíteniük a hirdetések megjelenítéséhez. Vegye figyelembe, hogy nem minden hirdetési termék, funkció vagy hálózat támogatja az ilyen korlátozott tartalmakat. Erről az irányelvközpontban talál további részleteket.

Hirdetések alapértelmezett kezelése

An illustration representing Google

A Google arra törekszik, hogy biztonságos és megbízható hirdetési élményt kínáljon a felhasználóknak. Emiatt korlátozzuk bizonyos hirdetéskategóriák megjelenítését azoknál a felhasználóknál, akik nincsenek bejelentkezve, illetve rendszereink szerint még nem töltötték be 18. életévüket.

Szexuális tartalom

An illustration representing Google

A hirdetéseknek tiszteletben kell tartaniuk a felhasználói preferenciákat, és meg kell felelniük a jogi előírásoknak. Korlátozunk bizonyos típusú szexuális tartalmakat a hirdetésekben és különféle célhelyeken. Ilyen tartalmak csak bizonyos, a felhasználói keresőkifejezések, a felhasználó életkora és a hirdetésmegjelenítés helyén hatályos törvények által meghatározott helyzetekben jelenhetnek meg. A hirdetések nem célozhatnak kiskorúakat.

További információ arról, hogy mi történik az irányelvek megszegésekor.

Példák a korlátozott szexuális tartalomra: látható nemi szervek és női mellek, alkalmi jellegű partnerkeresés, szexuális játékszerek, sztriptízbárok, szexuális sugalmazású élő csevegés és nemiséget kihangsúlyozó beállításban ábrázolt modellek.

Alkohol

An illustration representing Google

Betartjuk az alkoholos italokra vonatkozó helyi törvényeket, illetve az iparági szabványokat, így nem engedélyezünk bizonyos fajta, az alkoholos italokkal, illetve alkoholnak látszó italokkal kapcsolatos hirdetéseket. Egyes alkohollal kapcsolatos hirdetések megengedettek, amennyiben megfelelnek az alábbi irányelveknek, nem céloznak meg kiskorúakat, továbbá csak azokat az országokat célozzák meg, amelyekben kifejezetten engedélyezett az alkohollal kapcsolatos hirdetések megjelenítése.

Példák alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos korlátozott tartalomra: sör, bor, szaké, tömény italok, pezsgő, szeszezett bor, alkoholmentes sör, alkoholmentes bor, alkoholmentes égetett szesz.

Szerzői jogok

An illustration representing Google

Betartjuk a szerzői jogokra vonatkozó helyi törvényeket, valamint védjük a szerzőijog-tulajdonosokat megillető jogokat, ezért nem engedélyezzük az olyan hirdetéseket, amelyek jogvédett tartalmakat használnak fel engedély nélkül. Amennyiben Ön jogosan használhatja a szerzői jogok által védett adott tartalmat, akkor itt folyamodhat a reklámozást lehetővé tévő minősítésért. Ha jogtalanul felhasznált tartalmat lát, itt jelezheti a szerzői jogokkal kapcsolatos panaszát.

Szerencsejáték és játékok

An illustration representing Google

Támogatjuk a szerencsejátékok felelős reklámozását, valamint betartjuk a szerencsejátékokat szabályozó helyi törvényeket, illetve az iparági szabványokat, így nem engedélyezünk bizonyos fajta, a szerencsejátékokkal kapcsolatos hirdetéseket. A szerencsejátékokhoz kapcsolódó hirdetéseket akkor engedélyezzük, ha betartják az alábbi irányelveket, valamint a hirdető is megkapta a megfelelő Google Ads-minősítést. A szerencsejátékok hirdetéseinek a jóváhagyott országokat kell megcélozniuk, a felelős szerencsejátékkal kapcsolatos információkat tartalmazó céloldallal kell rendelkezniük, továbbá soha sem célozhatnak meg kiskorúakat. Mindig tekintse át a megcélozni kívánt területen érvényben lévő szabályokat.

Példák korlátozott, szerencsejátékkal kapcsolatos tartalomra: valós (nem online) kaszinók; olyan webhelyek, ahol a felhasználók pókerezhetnek, rulettezhetnek, bingózhatnak vagy sporteseményekre fogadhatnak; nemzeti vagy magánlottózók; sportfogadási esélyösszesítő webhelyek; szerencsejátékkal foglalkozó webhelyekhez bónuszkódot vagy promóciós ajánlatot kínáló webhelyek; online oktatóanyagok kaszinójátékokhoz; „a játék élvezetéért játszott“ szerencsejátékot kínáló webhelyek; nem kaszinóhoz kötődő készpénzesjáték-webhelyek.

Egészségügy és gyógyszerek

An illustration representing Google

Elkötelezettek vagyunk az egészségügyi termékek és gyógyszerek hirdetésére vonatkozó szabályok betartása iránt, ezért elvárjuk, hogy a hirdetések és a céloldalak is megfeleljenek a vonatkozó törvényeknek és iparági szabványoknak. Bizonyos egészségügyi tartalmak egyáltalán nem hirdethetők, míg mások csak akkor, ha a hirdető megszerezte a Google tanúsítványát, valamint a hirdetések csak a jóváhagyott országokat célozzák meg. Mindig tekintse át a megcélozni kívánt területen érvényben lévő szabályokat.

Politikai tartalom

An illustration representing Google

A politikai célú hirdetésektől és céloldalaktól elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák a megcélzott területen érvényes, a kampányokat és a választásokat szabályozó törvényeket. Ez az irányelv a törvények által kijelölt „kampánycsend” betartását is megköveteli.

Példák politikai tartalomra: politikai pártok vagy jelöltek népszerűsítése, politikai ügyek képviselete.

Pénzügyi szolgáltatások

An illustration representing Google

Azt szeretnénk, hogy a felhasználók megfelelő információval rendelkezzenek ahhoz, hogy megalapozott pénzügyi döntéseket hozzanak. Az irányelveink célja az, hogy a felhasználóknak információt biztosítsunk a pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek felméréséhez, illetve hogy megóvjuk a felhasználókat a káros vagy megtévesztő tartalmaktól. A jelen irányelv vonatkozásában pénzügyi termékeknek és szolgáltatásoknak a pénz és kriptovaluták kezelésével és befektetésével kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat tekintjük, a személyre szabott tanácsadást is beleértve.

Amennyiben Ön pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsít, meg kell felelnie minden olyan régió vagy ország állami és helyi jogszabályainak, amelyet a hirdetésekkel megcéloz – például fel kell tüntetnie a helyi jogszabályok által előírt tájékoztatókat. Ha további információra van szüksége, tekintse át az országspecifikus követelményeket (a felsorolásuk nem teljes körű), azonban a hirdetőktől elvárjuk, hogy önállóan tájékozódjanak arról, hogy a hirdetések által megcélzott területeken milyen helyi szabályok vannak érvényben.

Védjegyek

An illustration representing Google
A védjegyek hirdetésekben való használhatóságát több tényező határozza meg. Az Irányelvközpontban ismertetett tényezőkkel együtt ezek az irányelvek csak akkor érvényesek, ha a védjegytulajdonos érvényes panaszt nyújtott be a Google vállalatnak.

Jogi előírások

An illustration representing Google

Mindig Ön felel annak biztosításáért, hogy a Google hirdetési irányelvein kívül minden vonatkozó törvényt és szabályt betartson mindazokon a helyeken, ahol a hirdetései megjelennek.

Egyéb tiltott vállalkozások

An illustration representing Google
A felhasználókkal szembeni visszaélések megelőzése érdekében bizonyos vállalkozástípusok számára akkor is korlátozhatjuk a hirdetések nálunk való megjelenítését, ha úgy tűnik, hogy az egyedi vállalkozások megfelelnek az egyéb irányelveknek. Folyamatos ellenőrzéseink, valamint a felhasználók, illetve a szabályozó és a fogyasztóvédelmi hatóságok visszajelzései alapján esetenként olyan termékekre vagy szolgáltatásokra bukkanhatunk, amelyekkel gyakran élnek vissza. Ha úgy ítéljük meg, hogy bizonyos vállalkozások túlzott mértékű kockázatot jelentenek a felhasználók biztonságára vagy a felhasználói élményre nézve, akkor előfordulhat, hogy korlátozzuk vagy leállítjuk a kapcsolódó hirdetések megjelenítését.

Korlátozott hirdetésformátumok és funkciók

An illustration representing Google

Számos tényező határozza meg a fejlett hirdetésformátumokhoz és a Google Ads funkcióihoz való hozzáférést. Bizonyos hirdetésformátumokhoz nem férhet hozzá minden hirdető, amíg nem teljesíti a konkrét követelményeket, vagy el nem végzi a minősítési folyamatot.

A gyermekeknek készült tartalmakra vonatkozó követelmények

An illustration representing Google

A hirdetők nem jeleníthetnek meg személyre szabott hirdetéseket a gyermekeknek készült tartalmakon. Itt megtekintheti azokat a kategóriákat, amelyeknél korlátozott a gyermekeknek készült tartalmak esetén történő hirdetésmegjelenítés.

Szerkesztői és műszaki követelmények

A felhasználók számára kellemes megjelenésű és könnyen, bosszúságmentesen felhasználható hirdetéseket szeretnénk megjeleníteni, ezért olyan szerkesztési előírásokat dolgoztunk ki, amelyekkel biztosítható a hirdetések vonzó kialakítása. Bizonyos műszaki követelményeket ugyancsak meghatároztunk, hogy mind a felhasználók, mind a hirdetők a legtöbbet hozhassák ki az általunk kínált hirdetésformátumokból.

Szerkesztői követelmények

A minőségi felhasználói élmény biztosítása érdekében a Google megköveteli, hogy minden hirdetés, bővítmény és cél magas szintű szakmai és szerkesztési normáknak feleljen meg. Csak olyan hirdetéseket engedélyezünk, amelyek egyértelmű, professzionális megjelenésű, illetve releváns, hasznos és könnyen használható tartalmakhoz irányítják a felhasználót.

Példák a szerkesztői és szakmai követelményeknek meg nem felelő promóciókra:

  • túlságosan homályos hirdetések, amelyek túlzottan általános megfogalmazást használnak, például: „Itt termékeket vásárolhat”
  • a szavak, számok, betűk, írásjelek vagy szimbólumok hatásvadász használata, például: INGYENES, i-n-g-y-e-n-e-s vagy Ingy€n€s!!

Céllal kapcsolatos követelmények

Szeretnénk, ha a fogyasztóknak kellemes élményben lenne részük, amikor rákattintanak egy hirdetésre, így a hirdetések céljainak egyedi értéket kell biztosítaniuk a felhasználók számára, illetve működőképesnek, hasznosnak és könnyen kezelhetőnek kell lenniük.

Példák a céllal kapcsolatos követelményeknek meg nem felelő promóciókra:

  • a megjelenített URL-cím nem egyezik meg a céloldal URL-címével: ha például a felhasználók a „google.com” címre kattintva a „gmail.com” webhelyre kerülnek
  • fejlesztés alatt álló webhelyek vagy alkalmazások, parkolt vagy nem működő domainek
  • olyan webhelyek, amelyek nem tekinthetők meg a leggyakrabban használt böngészőkkel
  • olyan webhelyek, amelyek letiltják a böngésző Vissza gombját

Műszaki követelmények

Annak érdekében, hogy segítsék megőrizni a hirdetések áttekinthetőségét és működőképességét, a hirdetőknek teljesíteniük kell a műszaki követelményeket.

Hirdetésformátumra vonatkozó követelmények

A teljesebb felhasználói élmény és a vonzó, professzionális megjelenésű hirdetések biztosítása érdekében csak olyan promóciókat engedélyezünk, amelyek hirdetései minden vonatkozó követelménynek megfelelnek. Kérjük, tekintse át az Ön által használt hirdetésformátumok formátumspecifikus követelményeit.

Megjegyzés: A képes hirdetésekben, a videóhirdetésekben és az egyéb nem szöveges hirdetésformátumokban nem engedélyezzük „korhatáros” hirdetések megjelenítését. További információ a felnőtteknek szánt tartalomra vonatkozó irányelvekről.

Példák hirdetésformátumra vonatkozó követelményekre: a hirdetés címsorához vagy szövegtörzséhez köthető karakterkorlátok, a képek méretére vonatkozó követelmények, fájlméretre vonatkozó korlátozások, a videók hosszára vonatkozó korlátozások, képarányok. 

Az irányelveink

A Google Ads mérettől függetlenül minden vállalat számára lehetővé teszi, hogy termékek, szolgáltatások, alkalmazások és webhelyek széles választékát hirdessék a Google rendszerében és a hálózatunkon. Szeretnénk segíteni abban, hogy elérje meglévő és potenciális ügyfeleit és közönségét. Ahhoz azonban, hogy biztonságos és pozitív élményt nyújthasson a felhasználóknak, meg kell hallgatnunk a látott hirdetéstípusokkal kapcsolatos visszajelzéseiket és aggodalmaikat. Ezenkívül folyamatosan nyomon követjük az online trendek és a gyakorlatok, az ágazati normák és a szabályok változásait is. Végezetül, az irányelvek kialakítása során cégünk értékeit és kultúráját, illetve a működési, a műszaki és az üzleti szempontokat is szem előtt tartjuk. Ennek eredményeként hoztuk létre azokat az irányelveket, amelyek a Google Hálózat valamennyi promóciójára vonatkoznak.

A Google elvárja, hogy a hirdetők betartsák az összes vonatkozó törvényt és jogszabályt, illetve a fent ismertetett Google-irányelveket. Fontos, hogy minden olyan helyre vonatkozóan ismerje a követelmények legfrissebb változatait, ahol vállalkozása működik, és ahol hirdetéseket tesz közzé. Ha ezeknek a követelményeknek meg nem felelő tartalmat találunk, akkor annak megjelenését megakadályozhatjuk, többszöri vagy kirívó szabályszegés esetén pedig az is előfordulhat, hogy nem engedélyezzük, hogy a továbbiakban velünk hirdessen.

 

Segítségre van szüksége?

Ha kérdése van az irányelveinkkel kapcsolatban, forduljon a Google Ads ügyfélszolgálatához

Ossza meg velünk a véleményét

Értékelje az oldal hasznosságát, és juttassa el hozzánk a visszajelzését:
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
false
false
true
true
73067
false
false