Zásady Google Ads

K poskytování přeložených verzí centra nápovědy vedou společnost Google praktické důvody. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Vítejte v centru zásad inzerce Google.

Chceme podporovat zdravý, důvěryhodný a transparentní ekosystém digitální reklamy, který přináší prospěch uživatelům, inzerentům i majitelům obsahu. Tento web vám má pomáhat vytvářet kampaně Google Ads, které vyhovují našim zásadám inzerce, jež najdete níže. Smyslem zásad není pouze zajistit dodržování zákonů, ale také vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro uživatele. Zásady proto zakazují určitý obsah, který podle nás uživatele i reklamní ekosystém jako takový poškozuje.

Dodržování zásad Google Ads vyhodnocujeme pomocí kombinace automatických a manuálních kontrol. Pokud si všimnete reklam, které mohou porušovat zásady, budeme rádi, když nám to oznámíte zde.

Zásady inzerce se soustředí na čtyři obecné oblasti:
Zakázaný obsah

Padělané zboží

Google Ads nepovoluje prodej ani propagaci padělaného zboží. Padělky jsou opatřeny logem nebo ochrannou známkou, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Napodobují prvky spojené se značkou produktu, aby je bylo možno vydávat za originální produkt vlastníka značky. Tato zásada se vztahuje na obsah reklam, webů i aplikací. 

Nebezpečné produkty a služby

Chceme lidem zajistit bezpečí online i offline. Proto nepovolujeme propagaci některých výrobků nebo služeb, které způsobují škodu, poškození nebo zranění.

Příklady nebezpečného obsahu: rekreační drogy (chemické nebo rostlinné), psychoaktivní látky, pomůcky k užívání drog, zbraně, munice, výbušniny a pyrotechnika, návody k výrobě výbušnin nebo jiných nebezpečných produktů, tabákové produkty

Umožnění nepoctivého chování

Vážíme si poctivosti a spravedlnosti. Proto nepovolujeme propagaci produktů ani služeb, které jsou určeny k tomu, aby nečestné chování umožňovaly.

Příklady produktů nebo služeb, které umožňují nečestné chování: software nebo návody pro hackery, služby navržené k umělému zvyšování návštěvnosti webu nebo reklamy, padělané dokumenty, služby pro podvádění ve škole

Nevhodný obsah

Vážíme si rozmanitosti a úcty k druhým. Snažíme se zabránit obtěžování uživatelů, a proto nepovolujeme reklamy nebo cíle, které zobrazují šokující obsah nebo propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

Příklady nevhodného nebo urážlivého obsahu: výhrůžky nebo šikana vůči jednotlivci nebo skupině, rasová diskriminace, nenávistné výroky vůči skupině, názorné obrázky místa činu nebo nehody, násilí na zvířatech, vraždy, sebepoškozování, vydírání, obchod s ohroženými živočišnými druhy, reklamy používající vulgární výrazy.


Zakázané postupy

Zneužívání reklamní sítě

Chceme, aby byly reklamy v síti Google pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Inzerentům nepovolujeme reklamy, obsah ani cíle, které se pokoušejí obelstít nebo obejít naše procesy kontroly reklamy.

Příklady zneužití reklamní sítě: propagace obsahu, jehož součástí je malware; maskování nebo jiné techniky skrývání skutečné cílové adresy, na kterou je uživatel odkazován; propagace webů, jejichž jediným nebo primárním cílem je zobrazovat reklamy; propagace webů, jejichž jediným cílem je přesměrovávat uživatele jinam; inzerce, jejímž primárním cílem je získat od uživatele doporučení v sociálních sítích; manipulativní nastavení, jejichž cílem je obejít systém kontroly dodržování zásad.

Shromažďování a používání údajů

Chceme, aby uživatelé mohli důvěřovat tomu, že jejich osobní údaje budou respektovány a bude se s nimi zacházet s náležitou péčí. Z tohoto důvodu by naši reklamní partneři neměli informace zneužívat ani je shromažďovat z nejasných důvodů nebo bez příslušných zveřejnění nebo bezpečnostních opatření.

Při používání personalizované inzerce, která zahrnuje remarketing a vlastní publika, platí další zásady. Používáte-li funkce cílení personalizované inzerce, seznamte se se zásadami shromažďování a používání údajů pro personalizované reklamy.

Příklady uživatelských údajů, ke kterým je třeba přistupovat se zvýšenou pozorností: celé jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, číslo důchodového či sociálního zabezpečení, číslo řidičského průkazu nebo zdravotního pojištění, DIČ, datum narození nebo rodné příjmení matky v kombinaci s některým z výše uvedených údajů, finanční stav, politická příslušnost, sexuální orientace, rasa nebo etnický původ, náboženské vyznání.

Příklady nezodpovědného shromažďování a využívání dat: získávání údajů o platebních kartách prostřednictvím nezabezpečeného serveru; reklama, z níž je patrné, že inzerent má k dispozici informace o sexuální orientaci nebo finančním stavu uživatele; porušení zásad týkajících se zájmově orientované inzerce či remarketingu.

Zkreslování informací

Chceme, aby uživatelé měli k reklamám na naší platformě důvěru. Proto musí být jasné a pravdivé a musí jim poskytovat informace, které potřebují ke správnému rozhodování. Nepovolujeme reklamy ani cílové weby, které matou uživatele tím, že neobsahují relevantní informace nebo obsahují zavádějící informace o produktech, službách nebo firmách.

Příklady uvádění nepravdivých informací: vynechání nebo zkreslování údajů o fakturaci (např. informací o tom, jak, v jaké výši a kdy budou uživateli účtovány poplatky); vynechání nebo zkreslování informací o poplatcích spojených s finančními službami, jako jsou provize nebo penále; neuvedení potřebných daňových nebo licenčních čísel, kontaktních údajů nebo adresy sídla; uvádění nabídek, které ve skutečnosti nejsou k dispozici; zavádějící či nerealistická tvrzení ohledně hubnutí nebo finančního zisku; získávání finančních darů pod falešnou záminkou; phishing a předstírání identity důvěryhodné společnosti k získání hodnotných osobních nebo finančních údajů od uživatele


Omezený obsah a funkce

Zásady uvedené níže se týkají obsahu, který je zákonný jen za určitých podmínek nebo může být v určitém kulturním prostředí považován za citlivý. Online reklama může sloužit jako účinný způsob, jak oslovit zákazníky. V určitých situacích, kdy (a kde) může být zobrazení reklamy nevhodné, se mu však snažíme zabránit.

Proto propagaci níže uvedeného obsahu povolujeme, avšak s určitými omezeními. Reklamy s tímto obsahem se nemusí zobrazovat všem uživatelům a ve všech oblastech. Navíc se těchto reklam mohou týkat další požadavky, které je inzerent povinen plnit. Některé služby, funkce nebo sítě tento omezený obsah nemusí podporovat. Další informace najdete v centru zásad.

Sexuální obsah

Reklamy by měly respektovat preference uživatelů a musí také splňovat právní předpisy. Některé typy sexuálního obsahu v reklamách a lokalitách omezujeme tak, že se zobrazí pouze v určitých situacích, a to na základě věku uživatele, jeho vyhledávacích dotazů a legislativy platné v oblasti, kde je reklama zobrazována. Reklamy nesmí cílit na nezletilé.

Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Příklady omezeného sexuálního obsahu: odhalené genitálie a ženská ňadra, seznamovací služby, erotické hračky, striptýzové kluby, chat se sexuálním podtextem a osoby zachycené v sexuálně vyzývavých polohách.

Alkoholické nápoje

Dodržujeme platné místní předpisy a oborové standardy týkající se alkoholu, a proto některé druhy inzerce související s alkoholem a podobnými nápoji nepovolujeme. Některé typy reklam souvisejících s alkoholem jsou povoleny za předpokladu, že vyhovují uvedeným zásadám, necílí na nezletilé a cílí pouze na země, kde je zobrazování reklam na alkohol výslovně povoleno.

Příklady omezených alkoholických nápojů: pivo, víno, saké, lihoviny nebo tvrdý alkohol, šampaňské, alkoholizované víno, nealkoholické pivo, nealkoholické víno, nealkoholické destiláty.

Autorská práva

Dodržujeme místní předpisy týkající se autorských práv a chráníme jejich držitele, a proto nepovolujeme reklamy, které k používání obsahu chráněného autorskými právy nemají oprávnění. Pokud máte zákonné oprávnění k používání takového chráněného obsahu, požádejte o certifikát k inzerci. Pokud narazíte na jakýkoli neautorizovaný obsah, podejte příslušnou stížnost.

Hry (včetně hazardních)

Podporujeme zodpovědnou inzerci a dodržujeme platné místní předpisy a oborové standardy týkající se hazardních her, a proto některé druhy inzerce související s hazardními hrami nepovolujeme. Reklamy na hazardní hry jsou povoleny pouze za předpokladu, že vyhovují uvedeným zásadám a že inzerent je držitelem příslušného certifikátu Google Ads. Tyto reklamy musí cílit na schválené země, musí vést na vstupní stránku zobrazující informace o zodpovědném hraní hazardních her a nikdy nesmí cílit na nezletilé. Prostudujte si příslušná nařízení, která platí v oblastech, na které chcete cílit.

Příklady omezeného obsahu souvisejícího s hazardními hrami: kamenná kasina; weby, kde lze sázet na poker, bingo, ruletu nebo na výsledky sportovních utkání; státní nebo soukromé loterie; agregátory kurzů na sportovní utkání; weby nabízející bonusové kódy nebo promoakce týkající se hazardních webů; online výukové materiály pro kasinové hry; weby nabízející rekreační poker; jiné než kasinové weby zaměřené na hru o peníze.

Zdravotní péče a léčiva

Dodržujeme platná nařízení týkající se inzerce v oblasti zdravotní péče a léčiv, a proto očekáváme, že všechny související reklamy a cíle budou vyhovovat všem příslušným právním předpisům a oborovým standardům. Některé druhy obsahu souvisejícího se zdravotní péčí nemohou být inzerovány vůbec, jiné jen v případě, že je inzerent certifikován Googlem a cílí jen na schválené země. Prostudujte si příslušná nařízení, která platí v oblastech, na které chcete cílit.

Politický obsah

Očekáváme, že všechny politické reklamy a cíle budou dodržovat místní předpisy a nařízení týkající se kampaní a voleb ve všech oblastech, na které jsou cíleny. To se týká i právně nařízených omezení reklamních aktivit v předvolebním období.

Příklady politického obsahu: propagace politických stran nebo kandidátů, rady týkající se politické problematiky.

Finanční služby

Chceme, aby uživatelé měli dostatek informací a mohli se v oblasti financí kvalifikovaně rozhodovat. Účelem našich zásad je poskytnout uživatelům potřebné informace, aby mohli zvážit všechny náklady spojené s finančními produkty a službami, a chránit je před nevýhodnými nebo podvodnými praktikami. Pro účely těchto zásad definujeme finanční produkty a služby jako takové, které souvisejí se správou a investováním peněz a kryptoměn, včetně individuálního poradenství.

Jestliže propagujete finanční služby a produkty, musíte dodržovat státní a místní předpisy pro všechny regiony nebo země, na které vaše reklamy cílí (například uvádět konkrétní informace vyžadované místní legislativou). Další informace najdete v seznamu požadavků v konkrétních zemích (který není vyčerpávající). Upozorňujeme ale, že inzerenti si musí veškeré předpisy v cílových lokalitách prostudovat sami.

Ochranné známky

To, zda lze ochranné známky použít v reklamách, závisí na několika faktorech. Spolu s faktory popsanými v našem centru zásad se tyto zásady vztahují pouze na případy, kdy vlastník ochranné známky podal u společnosti Google platnou stížnost.

Právní podmínky

Vždy nesete odpovědnost za to, že kromě zásad inzerce Google budete dodržovat také veškeré platné zákony a předpisy ve všech oblastech, kde se vaše reklamy zobrazují.

Jiné omezené oblasti

Firmám podnikajícím v určitých oborech inzerci prostřednictvím našich služeb vůbec neumožňujeme, abychom zabránili zneužívání uživatelů, a to i když se zdá, že daná firma jinak našim zásadám vyhovuje. Na základě našich soustavných kontrol a zpětné vazby od uživatelů, regulačních orgánů a orgánů ochrany spotřebitele čas od času určujeme produkty či služby, které by mohly být snadno zneužitelné. Pokud se budeme domnívat, že určité typy podnikání představují bezdůvodné riziko pro bezpečí uživatele či uživatelský dojem, je možné, že zobrazování příslušných reklam omezíme či pozastavíme.

Omezené formáty a funkce reklam

Na přístup k pokročilým formátům a funkcím reklam ve službě Google Ads se vztahuje několik podmínek. Některé formáty reklam nejsou dostupné všem inzerentům. Je třeba splnit naše konkrétní požadavky, případně projít certifikačním procesem.

Požadavky na obsah určený pro děti

Inzerenti nesmí u obsahu označeného jako určeno pro děti zobrazovat personalizované reklamy. Omezené kategorie týkající se reklam u tohoto typu obsahu najdete zde.

Redakční a technické požadavky

Chceme zajistit, aby námi zprostředkovávaná inzerce byla pro uživatele zajímavá a užitečná a zároveň je neobtěžovala. Z tohoto důvodu jsme vytvořili soubor publikačních požadavků, které vám pomohou vytvářet reklamy tak, aby se uživatelům líbily a zaujaly je. Kromě toho máme i technické požadavky, které uživatelům a inzerentům pomáhají využít naplno široké spektrum reklamních formátů dostupných v našich sítích.

Publikační požadavky

S cílem poskytovat uživatelům kvalitní prostředí Google vyžaduje, aby všechny reklamy, rozšíření a cíle splňovaly vysoké odborné a publikační standardy. Povolujeme pouze takové reklamy, které jsou jasné, mají profesionální vzhled a směřují uživatele k relevantnímu a užitečnému obsahu.

Příklady propagací, které tyto publikační a odborné požadavky nesplňují:

  • příliš obecné reklamy, které obsahují vágní fráze typu „Nakupujte zboží v tomto obchodě“,
  • nezvykle použitá slova, čísla, písmena, interpunkce nebo symboly, např. ZDARMA, z-d-a-r-m-a nebo ZD4RM4,

Požadavky na cílovou stránku

Chceme, aby spotřebitelé byli po kliknutí na reklamu spokojeni. Cílové stránky proto musí být funkční, užitečné a přehledné.

Příklady propagací, které nesplňují požadavky na cílovou stránku:

  • viditelná adresa URL, která neodpovídá přesně adrese URL vstupní stránky (např. adresa google.com přesměrovávající uživatele na adresu gmail.com),
  • nedokončené weby nebo aplikace, parkované domény nebo weby, které prostě nefungují,
  • weby, které nelze zobrazit v běžných prohlížečích,
  • weby, které v prohlížeči deaktivují tlačítko Zpět.

Technické požadavky

V zájmu zajištění přehlednosti a správné funkce reklam musí inzerenti splňovat naše technické požadavky.

Požadavky na formát reklamy

Společnost Google vám chce pomoci poskytovat kvalitní uživatelský dojem a zobrazovat atraktivní a profesionální reklamy. Proto povolujeme pouze takové formy propagace, kde každá reklama splňuje požadavky na daný typ reklamy. Přečtěte si požadavky na všechny konkrétní formáty reklamy, které používáte.

Poznámka: Reklamy nevhodné pro děti není povoleno zobrazovat ve formátu grafických reklam či videoreklam ani v jiných netextových formátech reklamy. Další informace se dočtete v zásadách ohledně obsahu jen pro dospělé.

Příklady požadavků na formát reklamy: limity počtu znaků pro nadpis a text reklamy, limity velikosti obrázku, limity velikosti souboru, limity délky videa, poměry stran. 

Naše zásady

Služba Google Ads umožňuje malým i velkým firmám z celého světa propagovat na Googlu a v naší síti nejrůznější produkty, služby, weby i aplikace. Chceme vám pomoci oslovit vaše stávající i potenciální zákazníky. Abychom však pomohli vytvářet pro uživatele bezpečné a užitečné prostředí, pozorně nasloucháme jejich připomínkám ohledně typů reklam, které se jim zobrazují. Kromě toho pravidelně kontrolujeme změny online trendů a postupů, standardů v odvětví a předpisů. Při vytváření našich zásad navíc bereme v potaz i hodnoty a kulturu naší společnosti a také praktická, technická a podnikatelská hlediska. Výsledkem je soubor zásad, které se týkají všech reklam v síti Google.

Společnost Google vyžaduje, aby inzerenti dodržovali všechny platné zákony a předpisy a zásady Google uvedené níže. Je důležité, abyste se s těmito požadavky seznámili a sledovali, zda v místech, kde firma působí, nedochází k nějakým změnám. Týká se to i míst, kde zobrazujete reklamy. Pokud narazíme na obsah, který uvedené požadavky nesplňuje, můžeme jeho zobrazování zablokovat. V případech opakovaných nebo velmi závažných porušení zásad můžeme s inzerentem ukončit spolupráci.

 

Potřebujete poradit?

Máte-li k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás: Kontaktovat podporu Google Ads

Řekněte nám, co si myslíte

Ohodnoťte, jak je tato stránka užitečná je a podělte se s námi o své názory:
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false