Financiële producten en services

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

Zet YouTube-ondertiteling aan voor ondertiteling in uw eigen taal. Selecteer het icoon Instellingen Afbeelding van icoon voor YouTube-instellingen onderaan de videospeler, selecteer Ondertiteling en kies dan uw taal.


We willen dat gebruikers voldoende informatie hebben om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Ons beleid is erop gericht om gebruikers informatie te geven over de kosten van financiële producten en services en om gebruikers te beschermen tegen schadelijke en misleidende praktijken. Ten behoeve van dit beleid definiëren we 'financiële producten en services' als producten en services die betrekking hebben op het beheren of investeren van geld en cryptocurrency's, waaronder persoonlijk advies.

Als u financiële producten en services promoot, moet u de staats- en lokale verordeningen naleven van elke locatie die u met uw advertenties target. U moet bijvoorbeeld specifieke kennisgevingen opnemen die volgens de lokale wet zijn vereist. We verwachten dat adverteerders zelf onderzoek doen naar de lokale verordeningen voor elke locatie die hun advertenties targeten.

Hieronder ziet u de beleidsvereisten voor financiële dienstverlening, persoonlijke leningen en bepaalde beperkte financiële producten. Aangezien de wet- en regelgeving en vereisten voor online adverteren doorlopend veranderen, updaten we dit beleid voortdurend met aanvullende productspecifieke richtlijnen. Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Schendingen van het onderstaande beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Kennisgevingen over financiële producten en services

Financiële producten en services zijn soms zeer complex en moeilijk te begrijpen. Kennisgevingen leiden tot meer transparantie en bieden consumenten belangrijke informatie om weloverwogen beslissingen te nemen. 

Het volgende is vereist:

rood kruis Moet legitieme contactgegevens bevatten voor een fysieke locatie van het bedrijf dat wordt gepromoot.

rood kruis Moet bijbehorende tarieven bekendmaken.

Opmerking: Kennisgevingen kunnen niet worden gepost als rollover-tekst of beschikbaar worden gemaakt via een andere link of een ander tabblad. Ze moeten duidelijk en onmiddellijk zichtbaar zijn zonder dat de gebruiker op iets hoeft te klikken of de muisaanwijzer ergens op hoeft te plaatsen.

rood kruis Moet toegevoegde links naar accreditatie of aanbeveling door derden bevatten wanneer een partnerschap wordt geïmpliceerd, met name wanneer dit de reputatie van de site verbetert.

Voorbeelden (niet-volledig): verificatie van partnerschap met de overheid en beoordelingen van derden

Persoonlijke leningen

Ten behoeve van dit beleid definiëren we 'persoonlijke leningen' als eenmalig een geldelijke lening door één persoon, organisatie of entiteit verstrekken aan een individuele consument, waarbij deze lening niet is bedoeld om de aankoop van vaste activa of onderwijs te financieren. Consumenten van persoonlijke leningen hebben informatie nodig over de kwaliteit, kenmerken, tarieven, risico's en voordelen van leningen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over het afsluiten van een lening.

Voorbeelden (niet-volledig): flitskredieten, leningen op onderpand, lommerds

Niet inbegrepen: hypotheken, autoleningen, studieleningen, doorlopend krediet (zoals creditcards, persoonlijke kredietlijnen)

Adverteerders van persoonlijke leningen moeten aanvullende informatie duidelijk zichtbaar bekendmaken op hun bestemmingssite of in hun app. Kennisgevingen leiden tot meer transparantie en bieden consumenten belangrijke informatie om weloverwogen beslissingen te nemen. 

Het volgende is vereist:

 rood kruis Moet informatie geven over de minimum- en maximumperiode voor terugbetaling.

rood kruis Moet informatie geven over de maximale jaarlijkse rentevoet (wat over het algemeen inhoudt: het rentepercentage, tarieven en andere kosten voor een jaar) of een gelijksoortig percentage dat wordt berekend in overeenstemming met de plaatselijk geldende wetgeving.

rood kruis Moet een representatief voorbeeld bevatten van de totale leenkosten, met inbegrip van alle toepasselijke tarieven.

rood kruis Niet toegestaan: persoonlijke leningen die volledig moeten worden terugbetaald binnen maximaal zestig dagen vanaf de datum waarop de lening is verstrekt. Dit beleid is van toepassing op adverteerders die rechtstreeks leningen verstrekken, lead-generators en degenen die consumenten in contact brengen met derden die krediet verstrekken.

Persoonlijke leningen met hoge jaarlijkse rentevoet

We willen onze gebruikers beschermen tegen misleidende en schadelijke financiële producten, zoals persoonlijke leningen met zeer hoge kosten. In sommige gevallen hebben we landspecifieke beperkingen ingesteld die zijn gebaseerd op de voorwaarden in dat land.

Verenigde Staten
Product Toegestaan?
Persoonlijke leningen met een jaarlijks rentepercentage van 36% of meer

rood kruis Niet toegestaan

In de Verenigde Staten staan we geen advertenties toe voor persoonlijke leningen met een jaarlijks rentepercentage van 36% of meer. Adverteerders van persoonlijke leningen in de Verenigde Staten moeten hun maximale rentepercentage, berekend volgens de voorwaarden in de Truth in Lending Act (TILA), bekendmaken.

Dit beleid is van toepassing op adverteerders die rechtstreeks leningen verstrekken, lead-generators en degenen die consumenten in contact brengen met derden die krediet verstrekken.

Tip

Raadpleeg de TILA op 12 CFR Part 1026. Welke kosten wel en niet vallen onder de berekening van 'Finance Charge' (leenkosten), wordt uitgelegd in Section 1026.4. Uitleg over de berekening van het jaarlijks rentepercentage voor 'Open-End Credit' (krediet zonder vastgestelde afbetalingsdatum) staat in Section 1026.14. Uitleg over de berekening van het jaarlijks rentepercentage voor 'Closed-End Credit' (krediet met vastgestelde afbetalingsdatum) staat in Section 1026.22.

Leningen aanpassen

We willen consumenten beschermen tegen misleidende en schadelijke praktijken. Daarom is het volgende niet toegestaan in advertenties voor sites en apps die betrekking hebben op hypotheken of executieverkopen:

rood kruis Garanderen dat een lening wordt aangepast of een executieverkoop wordt voorkomen

rood kruis Kosten vooraf in rekening brengen, tenzij de service wordt verleend door een advocatenkantoor

rood kruis Gebruikers vragen om eigendomsrechten over te dragen of af te staan, of aanbieden om een huis onder de marktprijs te kopen

rood kruis Gebruikers vragen om de kredietverstrekker te omzeilen en rechtstreeks te betalen aan het bedrijf of een andere derde

rood kruis Gebruikers aansporen om geen contact op te nemen met hun kredietverstrekker, advocaat, schuldhulpverlener of hypotheekadviseur

Binaire opties

Vanwege het aanzienlijke risico op financieel verlies bij de handel in binaire opties is het volgende niet toegestaan:
 
rood kruis Advertenties voor binaire opties of soortgelijke financiële producten
 
Voorbeelden (niet-volledig): advertenties voor digitale opties, binaire opties, digital 100, vastrendementopties, alles-of-niets-opties
 
rood kruis Makelaar voor binaire opties: Site biedt alleen binaire opties aan. Dit omvat signalen/software voor binaire opties zonder andere financiële producten
 
rood kruis Informatieve/educatieve sites voor of blogs over binaire opties: Educatieve sites of blogs over binaire opties en soortgelijke producten

Complexe speculatieve financiële producten

Vanwege de inherente complexiteit en risico's van de handel in de volgende soorten financiële producten, staan we advertenties voor deze producten alleen toe onder beperkte omstandigheden.

Advertenties voor de volgende complexe speculatieve financiële producten zijn alleen toegestaan als de adverteerder een gelicentieerde aanbieder of verzamelsite is, de producten en advertenties voldoen aan de lokale wetgeving en branchenormen, en Google het account heeft gecertificeerd.

No issues detected and positive check mark icon Contracts for difference (CFD), financiële spread betting, rolling spot forex en gerelateerde vormen van speculatieve producten

Als u aan de vereisten voldoet, vraagt u certificering aan in de relevante goedgekeurde landen. Als u in meer dan één land wilt adverteren, moet u voor elk land of elke groep landen een afzonderlijke aanvraag indienen.
Goedgekeurde landen

Advertenties voor complexe speculatieve financiële producten zijn toegestaan in de volgende landen:

Australië
Oostenrijk
Brazilië
Bulgarije
Canada
Kroatië
Cyprus
Tsjechië
Estland
Finland
Duitsland
Griekenland
Hongkong
Hongarije
IJsland

Indonesië
Ierland
Israël
Italië
Japan
Kenia
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Maleisië
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Polen

Portugal
Roemenië
Rusland
Singapore
Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Taiwan
Turkije
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

Dit is niet toegestaan:

rood kruis Advertentiebestemmingen die signalen geven voor de handel in complexe speculatieve financiële producten

Voorbeelden (niet-volledig): beleggingssignalen, tips of speculatieve beleggingsinformatie; partnersites die gerelateerde content of brokerbeoordelingen bevatten

Services voor kredietherstel

We willen dat consumenten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de services die worden aangeboden om hen te helpen hun slechte kredietwaardigheid aan te pakken. Omdat wij onze gebruikers tegen schadelijke praktijken willen beschermen, zijn de volgende zaken niet toegestaan:

 rood kruis Advertenties voor services voor kredietherstel

Dit beleid is van toepassing op adverteerders die rechtstreeks services voor kredietherstel aanbieden, op lead-generators en op partijen die consumenten in contact brengen met derden die services voor kredietherstel aanbieden.

Services voor schulden

We willen dat consumenten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de services die worden aangeboden om hen te helpen een grote schuldenlast te verlichten. Omdat we gebruikers willen beschermen tegen misleidende en schadelijke praktijken, staan we alleen advertenties toe voor de volgende services voor schulden in bepaalde landen en alleen als (1) de services en advertenties voldoen aan de lokale wetgeving en branchenormen, en (2) Google het account heeft gecertificeerd.

No issues detected and positive check mark icon Advertenties voor schuldregelingsservices waarin wordt aangeboden te onderhandelen met schuldeisers over een verlaagde, eenmalige betaling die als een volledige betaling wordt beschouwd
No issues detected and positive check mark icon Advertenties voor schuldbeheerservices waarin wordt aangeboden te onderhandelen met schuldeisers over verlaagde, regelmatige betalingen, rentetarieven en/of kosten

Dit beleid is van toepassing op adverteerders die rechtstreeks services voor schulden bieden, lead-generators en degenen die consumenten in contact brengen met derden die services voor schulden bieden.

Als u aan de vereisten voldoet, vraagt u certificering aan. Als u in meer dan één land wilt adverteren, moet u voor elk land een afzonderlijke aanvraag indienen.

Goedgekeurde landen

Australië
Brazilië
Canada
Duitsland
Japan
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

Landspecifieke verificatie voor financiële services

Adverteerders moeten een verificatieproces doorlopen om in bepaalde landen reclame te mogen maken voor financiële services. Voor de meeste adverteerders bestaat dat proces uit informatie verstrekken over onder meer het soort financiële services dat ze bieden, of ze beschikken over een vergunning om deze services te bieden en hun registratienummer. Hieronder vindt u aanvullende informatie over landspecifieke vereisten.

Reclame voor financiële services in Australië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Portugal, Singapore, Spanje, Taiwan en Turkije.

Adverteerders moeten door Google geverifieerd zijn als ze in Australië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Portugal, Singapore, Spanje, Taiwan en Turkije advertenties voor financiële services willen tonen. Voor elk land dat wordt getarget is een afzonderlijke verificatie vereist.

Adverteerders voor niet-financiële services die doelgroepen targeten die op zoek lijken te zijn naar financiële services, moeten het verificatieproces hieronder doorlopen om te zorgen dat dit geen impact heeft op hun campagnes.

Voor de meeste adverteerders bestaat het verificatieproces uit 2 stappen, namelijk (1) verificatie doorlopen via onze externe partner voor naleving, G2, en (2) verificatie voor financiële services aanvragen bij Google.

  1. Verificatie door G2: Adverteerders moeten het verificatieformulier invullen op de website van G2. Als onderdeel van het verificatieproces door G2 vraagt G2 adverteerders onder meer om informatie over het soort financiële services dat ze bieden, of ze een vergunning hebben om deze services te bieden en hun registratienummer. Adverteerders moeten aantonen dat ze van de toepasselijke nationale regelgevende instantie op het gebied van financiële services rechtstreeks toestemming hebben gekregen om activiteiten rond financiële services te verrichten of dat ze zijn vrijgesteld van die vereiste.
  2. Verificatie door Google: Zodra ze door G2 zijn geverifieerd, moeten adverteerders bij Google een aanvraag indienen voor de verificatie voor financiële services via de unieke verificatiecode die ze hebben gekregen van G2.

Adverteerders moeten ook het proces voor adverteerdersverificatie doorlopen om de verificatie voor financiële services af te ronden en advertenties voor financiële services te laten lopen in de landen die hierboven worden vermeld. Adverteerders krijgen een automatische e-mail en een melding in hun account als ze dit proces moeten afronden. Pas nadat adverteerders deze melding hebben gekregen, kunnen ze de adverteerdersverificatie afronden.

Adverteerders kunnen worden gevraagd hun identiteit of bedrijfsvoering opnieuw te laten verifiëren als er significante wijzigingen in hun Google Ads-account zijn, waaronder wijzigingen aanbrengen in het betalingsprofiel. Totdat de adverteerdersverificatie met goed gevolg is afgerond, wordt de weergave van advertenties voor financiële services in het account onderbroken.

Beperkte geschiktheid

Adverteerders moeten een voor claimbeheer gelicentieerde financiële dienstverlener, een overheidsentiteit, een non-profitorganisatie of een juridische dienstverlener zijn of namens een dergelijke entiteit handelen, om services te kunnen promoten voor claimbeheer met betrekking tot financiële producten of services, zoals services voor schadeloosstelling na scams.

Voor meer informatie over adverteerderstypen en hun respectieve aanvraagprocessen, inclusief specifieke vrijstellingen, gaat u naar de pagina over verificatie voor financiële services voor Australië, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Portugal, Singapore, Spanje, Taiwan en Turkije.

Ga voor meer informatie over de relevante nationale regelgevende instanties voor financiële services en de handhavingsdatums naar de pagina Verificatie voor financiële services: relevante regelgevende instanties en handhavingsdatums.

Advertenties voor financiële dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk

Adverteerders die advertenties voor financiële services willen tonen in het Verenigd Koninkrijk (waaronder aan gebruikers in het Verenigd Koninkrijk die op zoek zijn naar financiële services), moeten door Google zijn geverifieerd. Als onderdeel van het verificatieproces moeten adverteerders aantonen dat ze zijn goedgekeurd door de Britse Financial Conduct Authority of in aanmerking komen voor een van de uitzonderingen die worden beschreven op de pagina Verificatie voor financiële services in het Verenigd Koninkrijk. Houd er rekening mee dat deze vereiste betrekking heeft op alle financiële services, of ze nu wel of niet worden gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority.

Adverteerders kunnen het verificatieproces uit zichzelf starten, maar Google kan ook van een adverteerder eisen dat die het verificatieproces doorloopt. Als adverteerders stap 2 van het verificatieproces niet binnen de voorgeschreven periode weten af te ronden, wordt hun account onderbroken. Lees meer informatie over verificatie voor financiële services in het Verenigd Koninkrijk.

Advertenties die zijn gerelateerd aan producten die vallen onder ons Beleid voor complexe speculatieve financiële producten, kansspelen, cryptocurrency's, kredietherstel en binaire opties, zijn onderworpen aan die beleidsregels en niet aan dit beleid, voor zover deze specifiek betrekking hebben op het Verenigd Koninkrijk. Adverteerders komen voor deze producten niet in aanmerking voor verificatie van uitgezonderde adverteerders voor niet-financiële services. Adverteerders worden geacht om het afzonderlijke beleid en alle andere toepasselijke beleidsregels te lezen en hieraan te voldoen.

*Advertenties voor deze categorieën kunnen worden getarget op gebruikers in het Verenigd Koninkrijk die op zoek zijn naar financiële services, mits de advertenties voldoen aan de vereisten van onze afzonderlijke beleidsregels en de adverteerders het verificatieproces hebben doorlopen, als Google daarom verzoekt.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
8499058450335447904
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true