Financiële producten en services

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

We willen dat gebruikers voldoende informatie hebben om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Ons beleid is erop gericht om gebruikers informatie te geven over de kosten van financiële producten en diensten en om gebruikers te beschermen tegen schadelijke en misleidende praktijken. Ten behoeve van dit beleid definiëren we 'financiële producten en services' als producten en services die betrekking hebben op geld en cryptovaluta beheren en investeren, met inbegrip van persoonlijk advies.

Wanneer u financiële producten en services promoot, moet u zich schikken naar de staats- en lokale regelgeving van elk van de regio's of landen die u met uw advertenties target. U moet bijvoorbeeld specifieke kennisgevingen opnemen die volgens de lokale wet zijn vereist. Raadpleeg onze niet-volledige lijst van landspecifieke vereisten voor meer informatie. Houd er echter rekening mee dat van adverteerders wordt verwacht dat ze zelf onderzoek doen naar de lokale regelgeving voor elke locatie die hun advertenties targeten.

Hieronder ziet u de beleidsvereisten voor financiële dienstverlening, persoonlijke leningen en bepaalde beperkte financiële producten. Aangezien de wet- en regelgeving en vereisten voor online adverteren doorlopend veranderen, updaten we dit beleid voortdurend met aanvullende productspecifieke richtlijnen. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Schendingen van het onderstaande beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Kennisgevingen over financiële producten en services

Financiële producten en services zijn soms zeer complex en moeilijk te begrijpen. Kennisgevingen leiden tot meer transparantie en bieden consumenten belangrijke informatie om weloverwogen beslissingen te nemen. 

Het volgende is vereist:

Moet legitieme contactgegevens bevatten voor een fysieke locatie van het bedrijf dat wordt gepromoot.

Moet bijbehorende tarieven bekendmaken.

Opmerking: Kennisgevingen kunnen niet worden gepost als rollover-tekst of beschikbaar worden gemaakt via een andere link of een ander tabblad. Ze moeten duidelijk en onmiddellijk zichtbaar zijn zonder dat de gebruiker op iets hoeft te klikken of de muisaanwijzer ergens op hoeft te plaatsen.

Moet toegevoegde links naar accreditatie of aanbeveling door derden bevatten wanneer een partnerschap wordt geïmpliceerd, met name wanneer dit de reputatie van de site verbetert.

Voorbeelden (niet-volledig): verificatie van partnerschap met de overheid en beoordelingen van derden

Persoonlijke leningen

Ten behoeve van dit beleid definiëren we 'persoonlijke leningen' als eenmalig een geldelijke lening door één persoon, organisatie of entiteit verstrekken aan een individuele consument, waarbij deze lening niet is bedoeld om de aankoop van vaste activa of onderwijs te financieren. Consumenten van persoonlijke leningen hebben informatie nodig over de kwaliteit, kenmerken, tarieven, risico's en voordelen van leningen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over het afsluiten van een lening.

Voorbeelden (niet-volledig): flitskredieten, leningen op onderpand, lommerds

Niet inbegrepen: hypotheken, autoleningen, studieleningen, doorlopend krediet (zoals creditcards, persoonlijke kredietlijnen)

Adverteerders van persoonlijke leningen moeten aanvullende informatie duidelijk zichtbaar bekendmaken op hun bestemmingssite of in hun app. Kennisgevingen leiden tot meer transparantie en bieden consumenten belangrijke informatie om weloverwogen beslissingen te nemen. 

Het volgende is vereist:

Moet informatie geven over de minimum- en maximumperiode voor terugbetaling.

Moet informatie geven over de maximale jaarlijkse rentevoet (wat over het algemeen inhoudt: het rentepercentage, tarieven en andere kosten voor een jaar) of een gelijksoortig percentage dat wordt berekend in overeenstemming met de plaatselijk geldende wetgeving.

Moet een representatief voorbeeld bevatten van de totale leenkosten, met inbegrip van alle toepasselijke tarieven.

Niet toegestaan: persoonlijke leningen die volledig moeten worden terugbetaald binnen maximaal zestig dagen vanaf de datum waarop de lening is verstrekt. Dit beleid is van toepassing op adverteerders die rechtstreeks leningen verstrekken, lead-generators en degenen die consumenten in contact brengen met derden die krediet verstrekken.

Persoonlijke leningen met hoge jaarlijkse rentevoet

We willen onze gebruikers beschermen tegen misleidende en schadelijke financiële producten, zoals persoonlijke leningen met zeer hoge kosten. In sommige gevallen hebben we landspecifieke beperkingen ingesteld die zijn gebaseerd op de voorwaarden in dat land.

Verenigde Staten
Product Toegestaan?
Persoonlijke leningen met een jaarlijks rentepercentage van 36% of meer

Niet toegestaan

In de Verenigde Staten staan we geen advertenties toe voor persoonlijke leningen met een jaarlijks rentepercentage van 36% of meer. Adverteerders van persoonlijke leningen in de Verenigde Staten moeten hun maximale rentepercentage, berekend volgens de voorwaarden in de Truth in Lending Act (TILA), bekendmaken.

Dit beleid is van toepassing op adverteerders die rechtstreeks leningen verstrekken, lead-generators en degenen die consumenten in contact brengen met derden die krediet verstrekken.

Tip

Raadpleeg de TILA op 12 CFR Part 1026. Welke kosten wel en niet vallen onder de berekening van 'Finance Charge' (leenkosten), wordt uitgelegd in Section 1026.4. Uitleg over de berekening van het jaarlijks rentepercentage voor 'Open-End Credit' (krediet zonder vastgestelde afbetalingsdatum) staat in Section 1026.14. Uitleg over de berekening van het jaarlijks rentepercentage voor 'Closed-End Credit' (krediet met vastgestelde afbetalingsdatum) staat in Section 1026.22.

Leningen aanpassen

We willen consumenten beschermen tegen misleidende en schadelijke praktijken. Daarom is het volgende niet toegestaan in advertenties voor sites en apps die betrekking hebben op hypotheken of executieverkopen:

Garanderen dat een lening wordt aangepast of een executieverkoop wordt voorkomen

Kosten vooraf in rekening brengen, tenzij de service wordt verleend door een advocatenkantoor

Gebruikers vragen om eigendomsrechten over te dragen of af te staan, of aanbieden om een huis onder de marktprijs te kopen

Gebruikers vragen om de kredietverstrekker te omzeilen en rechtstreeks te betalen aan het bedrijf of een andere derde

Gebruikers aansporen om geen contact op te nemen met hun kredietverstrekker, advocaat, schuldhulpverlener of hypotheekadviseur

Binaire opties

Vanwege het aanzienlijke risico op financieel verlies bij de handel in binaire opties is het volgende niet toegestaan:
 
 Advertenties voor binaire opties of soortgelijke financiële producten
 
Voorbeelden (niet-volledig): advertenties voor digitale opties, binaire opties, digital 100, vastrendementopties, alles-of-niets-opties

Complexe speculatieve financiële producten 

Vanwege de inherente complexiteit en risico's van de handel in de volgende soorten financiële producten, staan we advertenties voor deze producten alleen toe onder beperkte omstandigheden.

Advertenties voor de volgende complexe speculatieve financiële producten zijn alleen toegestaan als de adverteerder een gelicentieerde aanbieder of verzamelsite is, de producten en advertenties voldoen aan de lokale wetgeving en branchenormen, en Google het account heeft gecertificeerd.

Contracts for difference (CFD), financiële spread betting, rolling spot forex en gerelateerde vormen van speculatieve producten

Als u aan de vereisten voldoet, vraagt u certificering aan. Als u in meer dan één land wilt adverteren, moet u voor elk land of elke groep landen een afzonderlijke aanvraag indienen.  
Goedgekeurde landen

Advertenties voor complexe speculatieve financiële producten zijn toegestaan in de volgende landen:

Australië
Oostenrijk
Brazilië
Bulgarije
Canada
Kroatië
Cyprus
Tsjechië
Denemarken
Estland
Finland
Duitsland
Griekenland
Hongkong
Hongarije
IJsland
Indonesië
Ierland
Israël
Italië
Japan
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Maleisië
Nederland
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Singapore
Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Spanje
Zweden
Zwitserland
Taiwan
Turkije
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

Het volgende is niet toegestaan:

 

Advertenties die minderjarigen of niet-goedgekeurde landen targeten

Advertentiebestemmingen die signalen geven voor de handel in complexe speculatieve financiële producten

Voorbeelden (niet-volledig): beleggingssignalen, tips of speculatieve beleggingsinformatie; partnersites die gerelateerde content of brokerbeoordelingen bevatten

Services voor kredietherstel

We willen dat consumenten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de services die worden aangeboden om hen te helpen hun slechte kredietwaardigheid aan te pakken. Omdat wij onze gebruikers tegen schadelijke praktijken willen beschermen, zijn de volgende zaken niet toegestaan:

 Advertenties voor services voor kredietherstel

Dit beleid is van toepassing op adverteerders die rechtstreeks services voor kredietherstel aanbieden, op lead-generators en op partijen die consumenten in contact brengen met derden die services voor kredietherstel aanbieden.

Services voor schulden

We willen dat consumenten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de services die worden aangeboden om hen te helpen een grote schuldenlast te verlichten. Omdat we gebruikers willen beschermen tegen misleidende en schadelijke praktijken, staan we alleen advertenties toe voor de volgende services voor schulden in bepaalde landen en alleen als (1) de services en advertenties voldoen aan de lokale wetgeving en branchenormen, en (2) Google het account heeft gecertificeerd.

Advertenties voor schuldregelingsservices waarin wordt aangeboden te onderhandelen met schuldeisers over een verlaagde, eenmalige betaling die als een volledige betaling wordt beschouwd
Advertenties voor schuldbeheerservices waarin wordt aangeboden te onderhandelen met schuldeisers over verlaagde, regelmatige betalingen, rentetarieven en/of kosten

Dit beleid is van toepassing op adverteerders die rechtstreeks services voor schulden bieden, lead-generators en degenen die consumenten in contact brengen met derden die services voor schulden bieden.

Als u aan de vereisten voldoet, vraagt u certificering aan. Als u in meer dan één land wilt adverteren, moet u voor elk land een afzonderlijke aanvraag indienen.

Goedgekeurde landen

Australië
Brazilië
Canada
Duitsland
Japan
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

Cryptocurrency's

Vanwege de complexe, voortdurende ontwikkeling in de regulering van cryptocurrency's en verwante producten en services, staan we advertenties voor deze producten alleen toe onder beperkte omstandigheden.
 
Het volgende is toegestaan:
 
Activiteiten die geen betrekking hebben op de aanschaf of het bezit van, of de handel in cryptocurrency's en die vallen onder ander Google Ads-beleid.
 
Voorbeelden: Bedrijven die betalingen in cryptocurrency accepteren, hardware voor de delving van cryptocurrency, fiscale en juridische dienstverlening, beveiligingsservices, platforms die voor hun activiteiten vertrouwen op blockchain en die geen cryptocurrency's of tokens verhandelen of verkopen, les- en oefenmateriaal.
 
De volgende cryptocurrencyproducten en -services zijn alleen toegestaan als de adverteerder een gelicentieerde aanbieder is, de producten en advertenties voldoen aan de lokale wetgeving en branchenormen, en Google het account heeft gecertificeerd.
 

Cryptocurrencybeurzen en -portefeuilles

Als u aan de vereisten voldoet, vraagt u certificering aan. Als u in meer dan één land wilt adverteren, moet u voor elk land een afzonderlijke aanvraag indienen.

Goedgekeurde landen

Advertenties voor aandelenbeurzen voor cryptocurrency's zijn toegestaan in de volgende landen:

Japan

Advertenties voor cryptocurrencybeurzen en -portefeuilles zijn toegestaan in de volgende landen:

Verenigde Staten


Het volgende is niet toegestaan:

 Advertenties voor aanbiedingen van initial coin offerings, DeFi-handelsprotocollen of advertenties die op andere wijze de aankoop of verkoop van, of handel in cryptocurrency's of verwante producten promoten
 
Voorbeelden (niet-volledige lijst): ICO-voorverkoop of openbaar aanbod, cryptocurrency-leningen, initiële DEX-leningen, liquidity pools voor tokens, aanbevelingen van celebrity's voor cryptocurrency's, niet-gehoste portefeuilles, niet-gereguleerde DApps
 

 Advertentiebestemmingen die cryptocurrencyverstrekkers of verwante producten verzamelen of vergelijken

Voorbeelden (niet-volledig): handelssignalen of beleggingsadvies over cryptocurrency's; verzamelsites of partnersites die gerelateerde content of brokerbeoordelingen bevatten

Meer informatie over hoe u een afgekeurde advertentie of extensie corrigeert.

 

Advertenties voor financiële dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk

Adverteerders die advertenties voor financiële dienstverlening willen weergeven in het Verenigd Koninkrijk (waaronder aan gebruikers in het Verenigd Koninkrijk die op zoek zijn naar financiële services), moeten door Google zijn geverifieerd. Als onderdeel van het verificatieproces moeten adverteerders aantonen dat ze zijn goedgekeurd door de Britse Financial Conduct Authority of in aanmerking komen voor een van de uitzonderingen die worden beschreven op de pagina 'Verificatie voor financiële dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk'. Houd er rekening mee dat deze vereiste betrekking heeft op alle financiële services, of ze nu wel of niet worden gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority.

Adverteerders kunnen het verificatieproces uit zichzelf starten, maar Google kan ook van een adverteerder eisen dat die het verificatieproces doorloopt. Als adverteerders stap 2 van het verificatieproces niet binnen de tijd weten af te ronden, wordt hun account onderbroken. Meer informatie over verificatie voor financiële dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk

Advertenties die aan de volgende categorieën zijn gerelateerd, worden in het kader van dit beleid niet beschouwd als advertenties voor financiële dienstverlening, maar moeten nog steeds wel aan het overige Google Ads-beleid voldoen:

  • Producten die vallen onder ons beleid voor services voor schulden
  • Producten die vallen onder ons beleid voor complexe speculatieve financiële producten: contracts for difference, rolling spot forex, financiële spread betting*
  • Kansspelen (zie ons Beleid voor kansspelen en spellen)
  • Producten die vallen onder ons beleid voor cryptocurrency's, kredietherstel en binaire opties
 

*Advertenties voor deze categorie kunnen worden getarget op gebruikers in het Verenigd Koninkrijk die op zoek zijn naar financiële services, mits deze voldoen aan de vereisten in ons beleid voor complexe speculatieve financiële producten en de adverteerders het verificatieproces hebben doorlopen, als Google hierom verzoekt.

 

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: Neem contact op met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false