Sundhed og medicin

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

Vi bestræber os hårdt på at overholde reglerne vedrørende annoncering for sundhedsrelaterede produkter og medicin, så vi forventer, at annoncer og destinationer overholder gældende love og branchestandarder på området. Noget sundhedsrelateret indhold må der slet ikke annonceres for, hvorimod det er tilladt at annoncere for andet sundhedsrelateret indhold, hvis annoncøren er certificeret af Google og kun annoncerer i godkendte lande. Husk altid at undersøge, hvilke lokale lovkrav der gælder i det område, du ønsker at målrette mod.

Nedenfor er nogle eksempler på sundhedsrelateret indhold, som vi kun tillader under visse omstændigheder. Noget indhold er kun tilgængeligt i visse regioner, så husk at se listen over landespecifikke begrænsninger for hvert land, som du planlægger at annoncere i. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Producenter af lægemidler

Google tillader kun producenter af lægemidler at annoncere i udvalgte lande.

Receptpligtig medicin

Producenter af lægemidler må kun annoncere for receptpligtig medicin i følgende lande: Canada, New Zealand og USA. Producenter af lægemidler må ikke annoncere for receptpligtig opioidholdig smertestillende medicin.

Håndkøbsmedicin

Producenter af lægemidler må kun annoncere for håndkøbsmedicin i følgende lande: Australien, Brasilien, Canada, Filippinerne, Frankrig, Hongkong, Kina, Indien, Italien, Japan, Kenya, Mexico, Nederlandene, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rusland, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig

Andre producenter og leverandører

Producenter af upakket medicin, leverandører til sundhedsfagligt personale og leverandører af antistoffer, peptider og kemiske forbindelser til kommercielle laboratorier må kun annoncere i følgende lande: Canada og USA

Certificering

Producenter af lægemidler skal certificeres af Google for at kunne vise annoncer. Se nedenfor, hvordan du ansøger.

Uautoriserede apoteker

Følgende er ikke tilladt:

Tilbud om receptpligtig medicin uden recept

 Målretning mod steder, hvor du ikke har licens

Vi ser med stor alvor på overtrædelser af denne politik. En grov overtrædelse af Google Ads-politikkerne er en overtrædelse, der er så alvorlig, at den er ulovlig eller kan være skadelig for vores brugere. Når vi skal afgøre, om annoncører eller websites har overtrådt politikken, gennemgår vi oplysninger fra flere kilder, heriblandt annoncørens annonce, website og konti samt kilder fra tredjepart.  Hvis vi finder overtrædelser af denne politik, suspenderer vi dine Google Ads-konti, når vi opdager det og uden forudgående varsel, og du kan ikke længere annoncere hos os. Hvis du mener, at der er tale om en fejl, og at du ikke har overtrådt vores politik, kan du indsende en appel med en forklaring. Vi genopretter kun konti i de tilfælde, hvor det virkelig er berettiget, og når der er god grund til det, så det er vigtigt, at du tager dig god tid og er grundig, nøjagtig og ærlig. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Salg af receptpligtig medicin

Google begrænser promovering af onlineapoteker. Når vi skal afgøre, om en annoncør promoverer et onlineapotek, tager vi en række faktorer i betragtning, f.eks. indholdet af dine annoncer, dit website eller din app, samt de produkter eller tjenester, du tilbyder. Af hensyn til brugersikkerheden og andre grunde anvender vi en forsigtig tilgang i forbindelse med denne politik, især ved landingssider, der linker eller henviser til indhold, som på nogen måde ser ud til at være onlinesalg af lægemidler, uanset om det er receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin.

Lande

Google tillader kun promovering af onlineapoteker i disse lande: Australien, Brasilien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Hongkong, Israel, Japan, Kenya, Mexico, New Zealand, Norge, Portugal, Rusland, Slovakiet, Sverige, Taiwan, Storbritannien, USA og Østrig.

Google tillader ikke promovering af onlineapoteker i andre lande.

Søgeord

Google tillader kun annoncører af onlineapoteker at byde på søgeord, der indeholder udtryk, som relaterer til receptpligtig medicin, i følgende lande: Australien, Canada, Danmark, Israel, Japan, Kenya, Nederlandene, New Zealand, Norge, Portugal, Slovakiet, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, USA og Østrig.

Certificering

Onlineapoteker skal certificeres af Google for at kunne vise annoncer. Se nedenfor, hvordan du ansøger. For at blive certificeret af Google skal onlineapotekerne være registreret hos de relevante sundhedsmyndigheder i de lande, som deres annoncekampagner er rettet imod.

Betegnelser for lægemidler, der ikke må annonceres for

I de fleste dele af verden tillader Google ikke brug af udtryk med relation til receptpligtig medicin i annoncetekster, på landingssider eller som søgeord.

 • I kampagner, der er målrettet mod Canada, New Zealand eller USA, må visse virksomheder, f.eks. onlineapoteker og lægemiddelproducenter, anvende udtryk, der er relateret til receptpligtig medicin, i annoncetekster og på landingssider. Disse virksomheder skal være certificeret af Google for at kunne vise annoncer – få flere oplysninger om, hvordan du ansøger, nedenfor.
 • Hvis dine kampagner ikke er målrettet mod Canada, New Zealand eller USA, må du ikke bruge udtryk, der er relateret til receptpligtig medicin, i annoncetekster eller på landingssider.
 • I begrænset omfang, og hvor det er tilladt ifølge den lokale lovgivning, tillader Google undtagelser til denne politik i sundhedsfremmende kampagner fra offentlige instanser eller etablerede sundhedsfremmende nonprofitorganisationer. Hvis du vil ansøge om en sådan undtagelse for at kunne bruge udtryk, der er relateret til receptpligtig medicin, i annoncetekst, på landingssider eller som søgeord, skal du kontakte os.

Se en ikke-udtømmende liste over receptpligtig medicin eller aktive stoffer, der overvåges i henhold til denne politik.

Fejlfinding: Betegnelse for lægemiddel, der ikke må annonceres for

Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin, og det er ikke tilladt for mindst ét land, som din kampagne er målrettet mod.

Fjern alle referencer til receptpligtig medicin og steroider fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du ændre målretningen efter sted for dine kampagner, så du kun målretter mod lande, hvor denne tjeneste er tilladt. Se ovenstående afsnit for at få nærmere oplysninger om landespecifikke restriktioner for de lande, du målretter mod.

Ikke-godkendte lægemidler

Google tillader ikke promovering af følgende indhold, uanset eventuelle påstande om lovlighed:

 • Alle varer på denne ikke-udtømmende liste over forbudte lægemidler og kosttilskud
 • Produkter, der indeholder efedra
 • Produkter, der indeholder humant choriongonadotropin (hCG) i forbindelse med vægttab eller vægtkontrol, eller når de annonceres sammen med anabolske steroider
 • Urte- og kosttilskud med aktive farmaceutiske eller farlige ingredienser
 • Produkter, der antyder, at de er lige så effektive som receptpligtig medicin eller kontrollerede stoffer
 • Produkter, der ikke er godkendt af myndighederne, og som markedsføres på en måde, der antyder, at de er sikre eller effektive at anvende til forebyggelse, helbredelse eller behandling af en bestemt sygdom eller lidelse
 • Produkter, der har været genstand for myndigheds- eller lovindgreb eller advarsler
 • Produkter med navne, der til forveksling ligner et ikke-godkendt lægemiddel, kosttilskud eller kontrolleret stof

Google tillader ikke promovering af DHEA-produkter noget sted undtagen USA, og Google tillader ikke promovering af melatoninprodukter nogen steder undtagen i Canada og USA.

Yderligere oplysninger om ikke-godkendte eller vildledende lægemidler og kosttilskud, som vi overvåger, kan fås på adressen www.legitscript.com.

Fejlfinding: Ikke-godkendte lægemidler
 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Fejlfinding: DHEA eller melatonin
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og destinationen overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Receptpligtige smertestillende opioider

Google tillader ikke annoncer for receptpligtig opioidholdig smertestillende medicin, bortset fra dem, der er beregnet til brug i lægemiddelassisteret behandling (MAT, medication assisted treatment) af opioidafhængighed, og som opfylder alle de andre krav vedrørende receptpligtig medicin, der er anført på denne side.

I begrænset omfang, og hvor det er tilladt ifølge den lokale lovgivning, tillader Google undtagelser fra denne politik for (a) sundhedsfremmende kampagner fra offentlige instanser eller etablerede sundhedsfremmende nonprofitorganisationer, (b) annoncer for ikke-opioidholdig medicin, der kun henviser til receptpligtig opioidholdig medicin i deres sikkerhedsoplysninger og (c) certificerede udbydere af behandling mod afhængighed i USA.

Hvis du vil ansøge om en sådan undtagelse, skal du kontakte os.

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Spekulative og eksperimenterende medicinske behandlinger, celleterapier og genterapier

Følgende er ikke tilladt: 

 Promovering af spekulative og/eller eksperimenterende medicinske behandlinger.

Eksempler (ikke-udtømmende): Biohacking, gør-det-selv-produkter til genmanipulation og genterapisæt

 Promovering af celle- eller genterapi (uanset lovgivningsmæssig godkendelsesstatus)

Eksempler (ikke-udtømmende): Stamcelleterapi, celleterapi (ikke på stamcelleniveau), genterapi og lignende former for regenerativ medicin, blodpladerrigt plasma

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse.

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Rekruttering til kliniske forsøg

Google tillader kun promovering af rekruttering til kliniske forsøg i Australien, Belgien, Canada, Filippinerne, Frankrig, Holland, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kina, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Storbritannien, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA og Vietnam.

Promovering af rekruttering til kliniske forsøg må ikke annoncere for receptpligtig medicin eller skabe vildledende forventninger eller virkninger af et produkt, som testes, eller antyde, at det testede produkt er sikkert.

Fejlfinding: Rekruttering til kliniske forsøg
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og dit website eller din app overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

HIV-tests til hjemmebrug

Google forbyder annoncer for HIV-testsæt til hjemmebrug overalt i verden undtagen i USA, Frankrig, Holland og Storbritannien. I USA må annoncører annoncere for HIV-hjemmetests, som er godkendt af FDA. I Frankrig, Holland og Storbritannien må annoncører annoncere for HIV-hjemmetests, der overholder lovene i de enkelte lande.

Fejlfinding: HIV-tests til hjemmebrug
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og dit website eller din app overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Abort

Lande

Følgende er ikke tilladt:

 Abortrelaterede annoncer i følgende lande:

Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanøerne, Chile, Colombia, Costa Rica, De Forenede Arabiske Emirater, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, El Salvador, Filippinerne, Frankrig, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Italien, Jamaica, Jordan, Sydkorea, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Martinique, Marokko, Mexico, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palæstinensiske område, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Rusland, Saint Barthelemy, Saudi Arabien, Schweiz, Singapore, Spanien, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, Surinam, Syrien, Taiwan, Thailand, Tunesien, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela og Yemen

Begrænsninger for Google Ads-netværket

Hvis dine annoncer er målrettet mod et eller flere steder, hvor abortrelaterede annoncer ikke er tilladt, klassificeres de som Godkendt (begrænset), hvilket betyder, at de kun vises i godkendte områder, og at der kan være yderligere begrænsninger for dit land. Se de landespecifikke afsnit nedenfor for at få flere oplysninger om, hvordan politikkerne varierer fra land til land.

Abortrelaterede annoncer vises ikke på Google Displaynetværket, heller ikke hvis de har statussen "Godkendt (begrænset)".

Krav til abortannoncører om certificering og erklæringer

Hvis du vil køre annoncer med søgeord, der er relateret til abort, i Irland, Storbritannien og USA, skal du først være certificeret som annoncør, der enten udfører aborter eller ikke udfører aborter

Afhængigt af, hvordan du er certificeret, genererer Google automatisk en af følgende erklæringer i din annonce for abortprodukter eller -tjenester: "Udfører aborter" eller "Udfører ikke aborter". Dette gælder for alle søgeannonceformater.

Få flere oplysninger om politikken og om, hvordan du ansøger om certificering.

Fejlfinding: Lande med abort
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og dit website eller din app overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Fejlfinding: Certificering og erklæringer for abortannoncører

 1. Hvis du vil køre annoncer med søgeord, der er relateret til abort, i Irland, Storbritannien eller USA, skal du først være certificeret som annoncør, der enten udfører aborter eller ikke udfører aborter.

 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

 3. Hvis du ikke kan gennemføre bekræftelsesprocessen, skal du fjerne alle søgeord, der er knyttet til det at få en abort.

Overtrædelse af denne politik medfører ikke øjeblikkelig suspendering af kontoen uden forudgående varsel. Senest syv dage inden din konto suspenderes, udstedes der en advarsel. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Prævention

Google tillader ikke annoncer, der er relateret til prævention eller fertilitetsprodukter, i følgende lande:

 • Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Det Palæstinensiske Selvstyreområde, Djibouti, Egypten, Hongkong, Iran, Irak, Jordan, Kina, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marokko, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, Thailand, Tunesien, Ukraine og Yemen
Fejlfinding: Prævention
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og dit website eller din app overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Behandling mod afhængighed

Google begrænser annonceringen for tjenester til behandling af stof- og alkoholmisbrug.

Eksempler på tjenester til behandling for stof- og alkoholmisbrug: Afvænningscentre, tjenester, der hjælper stof- og alkoholmisbrugere på fode igen, herunder tjenester, der hjælper med at forbedre misbrugeres boligforhold, og selvhjælpsgrupper, tjenester til generering af kundeemner og henvisningsbureauer for misbrugsbehandling samt krisehotlines for misbrugsbehandling
 
Lande
 
Google tillader kun annoncer for tjenester til behandling at misbrug i Australien, Irland, New Zealand og USA. Uden for USA er annoncer for misbrugsbehandling ikke tilladt.
 
Søgeord
 
Google tillader kun annoncører for misbrugsbehandling at byde på søgeord med relation til stof- og alkoholmisbrug.
 
Certification
 
Annoncører, der promoverer tjenester til misbrugsbehandling, skal certificeres af Google for at kunne vise annoncer. Tjek de landespecifikke krav under Hvordan er denne politik forskellig fra land til land? Se nedenfor, hvordan du ansøger.

Sundhedsforsikring

I USA skal du være certificeret af Google for at kunne annoncere for sundhedsforsikringer og sygesikring. Dette gælder dog ikke annoncører fra de amerikanske myndigheder, som er forhåndsgodkendt. Annoncer, der udelukkende er rettet mod sundhedsrelaterede tjenester inden for tandpleje og øjensygdomme, eller annoncer for rejseforsikringer er ikke begrænset.

Eksempler på sundhedsforsikringer og sygesikring: Individuelle sundhedsforsikringer, kortfristede forsikringer, forsikringer med begrænset varighed, sundhedsforsikring med fast aftalt løbende ydelse, Medicare Advantage, Medigap, Medicaid.

Annoncører for sundhedsforsikringer og sygesikring (med undtagelse af annoncører fra de amerikanske myndigheder) skal være certificerede af Google for at kunne vise annoncer i USA. Denne certificering er et krav i forbindelse med alle annonceformater og udvidelser. Du kan se kravene for USA under Hvordan er denne politik forskellig fra land til land? Se nedenfor, hvordan du ansøger.

Ansøg om certificering for sundhedsrelaterede produkter og ydelser 

Visse annoncører, f.eks. onlineapoteker, lægemiddelproducenter og andre, der gerne vil bruge termer for receptpligtig medicin i annonceteksten eller på landingssiderne, eller annoncører for sundhedsforsikringer i USA, skal være certificerede af Google for at kunne annoncere. Hvis du er en sådan annoncør, kan du her se, hvordan man ansøger om at blive certificeret:

1. Tilslut dig alle landespecifikke krav nedenfor. Hvis din kampagne er målrettet mod et land, som ikke er nævnt, tillader vi ikke promovering af receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin fra producenter af lægemidler i det pågældende land.

2. Udfyld vores ansøgningsformular for onlineapoteker.

 • Husk at angive dit Google Ads-kunde-id, som du finder øverst på alle dine kontosider.
 • Sørg for at udfylde alle de påkrævede felter, så du undgår unødvendig forsinkelse.
 • Hvis du er et bureau, der ansøger på vegne af en annoncør, skal du sende dokumentation, som beskriver dit forhold til annoncøren eller licenshaver.

Hvordan er denne politik forskellig fra land til land?

Ud over ovenstående indholdsbaserede begrænsninger kan der være yderligere krav baseret på de lande, som din kampagne er målrettet mod. Vælg et land nedenfor for at få vist, hvilke yderligere krav du skal leve op til for at kunne målrette din annoncekampagne mod det pågældende land.

 

Australien

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Pharmacy Guild of Australia, Medicare Australia, Australian Digital Health Agency eller en af de følgende apotekskomitéer i Australien:

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia

Der må ikke bruges termer, der er relateret til receptpligtig medicin, i annoncer, der er målrettet mod Australien, og heller ikke på annoncernes destination. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Behandling mod afhængighed

 Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader kun promovering af tjenester til behandling af stof- og alkoholafhængighed, hvis den udføres af offentlige instanser.

Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Østrig

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen og ikke bruger betegnelser, der relaterer til receptpligtig medicin i deres annoncer og på deres landingssider. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Belgien

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Ikke tilladt

Google tillader ikke promovering af apoteker, hvis de tilbyder tjenester til afhentning af recept og levering i Belgien.

Brasilien

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos National Health Inspection Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) og ikke promoverer receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider og i deres søgeord. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Canada

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader onlineapoteker, hvis de er akkrediteret af en af nedenstående organisationer:

LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program

 • Certificering af internetapoteker – fås til websites der tager imod nye recepter, foretager genudlevering af medicin på grundlag af en flergangsrecept, accepterer recepter, som er overført fra et andet apotek, eller ekspederer recepter gennem postordre eller andre former for fjernbestiling.
 • Telemedicincertificering – Tilgængelig for websites, der tilbyder virtuelle sundhedstjenester og muliggør udstedelse af recepter online.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – fås til apoteker med fuld onlinefunktionalitet, herunder salg (eller formidling af salg) af receptpligtig medicin eller modtagelse af nye ordrer på receptpligtig medicin via deres website.
 • .Pharmacy Verified Websites Program – websites med topdomænet .pharmacy er tilgængelige til apoteker med fuld eller begrænset onlinefunktionalitet, f.eks. salg (eller formidling af salg) af receptpligtig medicin eller relaterede tjenester, modtagelse af nye ordrer på receptpligtig medicin via deres website, genudlevering på grundlag af en flergangsrecept og ekspedering af recepter overført fra et andet apotek.
Få flere oplysninger, eller ansøg om LegitScript-certificering eller NABP-godkendelse. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Kina

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina og ikke annoncerer for receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider og i deres søgeord. Annoncer for tjenester til afhentning af recept og levering er ikke tilladt. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Medicinske tjenester

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af medicinske tjenester i Kina, forudsat at du har indsendt den krævede dokumentation og er blevet certificeret af Google.

Tyskland

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker  (herunder apoteker, forhandlere af lægemidler og apoteksforeninger), som ikke promoverer receptpligtig medicin i deres annoncer og på deres landingssider under følgende omstændigheder.

Registrerede onlineforhandlere af lægemidler (postordreapoteker og andre onlineforhandlere af lægemidler, der er registreret af DIMDI)

Licenserede apoteker med en gyldig bevilling

Apoteksforeninger, der repræsenterer licenserede apoteker og/eller postordreapoteker, og annoncerer på deres vegne

Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Hongkong

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Drug Office, sundhedsministeriet under regeringen i Hongkong og ikke annoncerer for receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider eller i deres søgeord. Det er ikke tilladt at annoncere for tjenester til afhentning af recept og levering. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Ungarn

Produkt Tilladt?
Producenter af lægemidler

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at producenter af lægemidler promoverer håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i Ungarn. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Indien

Produkt Tilladt?
Producenter af lægemidler

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at producenter af lægemidler promoverer håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i Indien.

Irland

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Ikke tilladt

I Irland tillader Google ikke promovering af onlineapoteker, som tilbyder afhentning af recept, leveringstjenester, salg af ikke-medicinske produkter eller onlinekonsultationer (omfatter ikke lægekonsultationer).

Behandling mod afhængighed

 Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader kun promovering af tjenester til behandling af stof- og alkoholafhængighed, hvis den udføres af offentlige instanser.

Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Israel

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Ministry of Health. Annoncører må ikke promovere receptpligtig medicin i deres annoncer eller på deres landingssider. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Japan

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker i Japan, hvis annoncørerne kan fremvise et gyldigt licensnummer til deres "License for marketing authorization holder" ("Licens til indehaver af markedsføringsgodkendelse") Det er ikke tilladt at annoncere for tjenester til afhentning af recept og levering. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Receptpligtig medicin

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader ikke brug af udtryk der relaterer til receptpligtig medicin i annoncetekster, på landingssider eller i søgeord med følgende undtagelser:

 • Websites, som kun sundhedspersonale har adgang til, fysiske apoteker og producenter af lægemidler må bruge udtryk for receptpligtig medicin i deres søgeord.
Hvis du er en organisation, som er kvalificeret til disse undtagelser, bedes du kontakte os på vores onlineformular.

Håndkøbsmedicin

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at der vises annoncer, der promoverer håndkøbsmedicin, i Japan, hvis annoncøren har et gyldigt licensnummer, og licensnummeret vises på websitet.

Kenya

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Pharmacy and Poisons Board. Annoncører må ikke promovere receptpligtig medicin i deres annoncer eller på deres landingssider.Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Producenter af lægemidler

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at producenter af lægemidler promoverer håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i Kenya. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Korea

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i Sydkorea.

Mexico

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos COFEPRIS og ikke annoncerer for receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin i annoncer, på landingssider og i søgeord. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Nederlandene

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport og vises på den relevante onlinefortegnelse. Onlineapoteker må ikke annoncere for receptpligtig medicin i deres annoncer og på deres landingssider. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

New Zealand

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er akkrediteret af Ministry of Health. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Behandling mod afhængighed

 Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader kun promovering af tjenester til behandling af stof- og alkoholafhængighed, hvis den udføres af offentlige instanser.

Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Norge

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Statens legemiddelverk og ikke bruger betegnelser, der relaterer til receptpligtig medicin i deres annoncer og på deres landingssider. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Filippinerne

Produkt Tilladt?
Producenter af lægemidler

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at producenter af lægemidler promoverer håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i Filippinerne. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Polen

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Ikke tilladt

Google tillader ikke promovering af nogen form for onlineapoteker, uanset om de tilbyder tjenester til afhentning af recept eller levering.

Portugal

Produkt Tilladt?
Producenter af lægemidler

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at producenter af lægemidler promoverer håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i Portugal. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Rusland

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er licenseret af de russiske sundhedsmyndigheder (Roszdravnadzor) og har en tilladelse til onlinehandel. Alle apoteker skal have licens, uanset om de kun tilbyder ikke-receptpligtige produkter. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Producenter af lægemidler

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at producenter af lægemidler promoverer håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i dette område. Alle sådanne promoveringer, der er målrettet mod Rusland, skal medtage følgende ansvarsfraskrivelse på russisk i annoncen: "Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом." Eller "Есть противопоказания. Узнайте у врача." Eller “Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией." Eller "Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом." Producenter af lægemidler skal også have en Google-certificering.

Sverige

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Swedish Medical Product Agency og ikke annoncerer for receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider og i deres søgeord. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Taiwan

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Ministry of Health and Welfare og ikke promoverer receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider og i deres søgeord. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Storbritannien

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos General Pharmaceutical Council (GPhC). Annoncører må ikke promovere receptpligtig medicin i annoncer og på landingssider. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

USA

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Google tillader onlineapoteker, hvis de er akkrediteret af en af nedenstående organisationer:

LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program

 • Certificering af internetapoteker – fås til websites der tager imod nye recepter, foretager genudlevering af medicin på grundlag af en flergangsrecept, accepterer recepter, som er overført fra et andet apotek, eller ekspederer recepter gennem postordre eller andre former for fjernbestiling.
 • Telemedicincertificering – Tilgængelig for websites, der tilbyder virtuelle sundhedstjenester og muliggør udstedelse af recepter online.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – fås til apoteker med fuld onlinefunktionalitet, herunder salg (eller formidling af salg) af receptpligtig medicin eller modtagelse af nye ordrer på receptpligtig medicin via deres website.
 • .Pharmacy Verified Websites Program – websites med topdomænet ".Pharmacy" kan benyttes af apoteker med fuld eller begrænset onlinefunktionalitet, f.eks. salg (eller formidling af salg) af receptpligtig medicin eller relaterede tjenester, modtagelse af nye ordrer på receptpligtig medicin via deres website, genudlevering på grundlag af en flergangsrecept og ekspedering af recepter, der er overført fra et andet apotek.

Få flere oplysninger, eller ansøg om LegitScript-certificering eller NABP-godkendelse. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Behandling mod afhængighed

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

For at kunne annoncere for behandling af stof- og alkoholafhængighed skal du være certificeret som udbyder, der tilbyder afhængighedsbehandling i henhold til LegitScript-certificeringsprogrammet.

Om LegitScript-certificering: Det er ikke alle typer tjenester til behandling af stof- og alkoholafhængighed, der kan blive certificeret af LegitScript. Tjenester, der ikke kan opnå kvalificering, må ikke annoncere for tjenester til behandling af stof- og alkoholafhængighed på Google. LegitScript opkræver et gebyr for behandling og overvågning af ansøgere, men det kan være gratis under visse omstændigheder. Få flere oplysninger, eller ansøg om LegitScript-certificering

Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Sundhedsforsikring

Green checkmark, allowed Tilladt med begrænsninger

Annoncører fra de amerikanske myndigheder må gerne annoncere for sundhedsforsikringer og sygesikring. (f.eks. statslige sundhedsforsikringer eller healthcare.gov)

Alle øvrige annoncører skal være G2-certificerede for at kunne annoncere for sundhedsforsikringer eller sygesikring.

Om G2-certificering: Det er ikke alle annoncører for sundhedsforsikringer, der er kvalificerede til G2-certificering. Annoncører, der ikke er kvalificerede til certificering, må ikke annoncere for sundhedsrelaterede tjenester på Google. G2 opkræver et gebyr for behandling og overvågning af ansøgere. Få flere oplysninger, eller ansøg om G2-certificering

Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Fejlfinding i forbindelse med afvisning

Her er et par tips til, hvad du kan gøre, hvis din annonce bliver afvist, fordi den er i strid med denne politik:

Afvisningsårsag Hvad betyder det? Hvad gør jeg nu?
Certificering af onlineapotek påkrævet Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin eller relaterede produkter, men din konto er ikke certificeret af Google. Fjern alle referencer til promoveringen af receptpligtig medicin fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du, hvis du er indehaver af et licenseret onlineapotek, blive certificeret hos Google – se ovenfor, hvordan du ansøger.
Målretning matcher ikke vores politik Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin eller relaterede produkter, og selv om din konto er certificeret af Google, er din annonce målrettet mod et land uden for det land, du er certificeret til. Fjern alle referencer til promovering af receptpligtig medicin online fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du ændre målretningen efter sted for dine kampagner, så de matcher det land, hvor du er certificeret til at annoncere for dit apotek. Se ovenstående afsnit for at få nærmere oplysninger om landespecifikke restriktioner for de lande, du målretter mod.
Webadressen stemmer ikke overens med onlineapotekscertificeringen Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin eller relaterede produkter, og selvom din konto er certificeret af Google, svarer det website eller den app, der annonceres for, ikke til det website eller den app, der er certificeret af Google. Fjern alle referencer til promovering af receptpligtig medicin online fra din annonce og dit website. Alternativt kan du ændre din annonce, så den promoverer det website eller den app, du har indsendt i din certificeringsanmodning. Hvis du ønsker at bruge et nyt website eller en ny app som onlineapotek, skal det eller den også certificeres af Google – se, hvordan du ansøger, ovenfor.
Licensnummer til håndkøbsmedicin er påkrævet Din annonce, dit website eller din app annoncerer for håndkøbsmedicin uden licensnummer, og det er ikke tilladt i mindst ét land, som din kampagne er målrettet mod. Fjern alle referencer til håndkøbsmedicin uden et licensnummer fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du ændre målretningen efter sted for dine kampagner, så du kun målretter mod lande, hvor denne tjeneste er tilladt. Se ovenstående afsnit for at få nærmere oplysninger om landespecifikke restriktioner for de lande, du målretter mod.
Målretning af annoncer for receptpligtig medicin Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin, og det er ikke tilladt for mindst ét land, som din kampagne er målrettet mod. Fjern alle referencer til receptpligtig medicin og steroider fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du ændre målretningen efter sted for dine kampagner, så du kun målretter mod lande, hvor denne tjeneste er tilladt. Se ovenstående afsnit for at få nærmere oplysninger om landespecifikke restriktioner for de lande, du målretter mod.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false