Sundhed og medicin

Vi bestræber os hårdt på at overholde reglerne vedrørende annoncering for sundhedsrelaterede produkter og medicin, så vi forventer, at annoncer og destinationer overholder gældende love og branchestandarder på området. Noget sundhedsrelateret indhold må der slet ikke annonceres for, hvorimod det er tilladt at annoncere for andet sundhedsrelateret indhold, hvis annoncøren er certificeret af Google og kun annoncerer i godkendte lande. Husk altid at undersøge, hvilke lokale lovkrav der gælder i det område, du ønsker at målrette mod.

Nedenfor er nogle eksempler på sundhedsrelateret indhold, som vi kun tillader under visse omstændigheder. Noget indhold er kun tilgængeligt i visse regioner, så husk at se listen over landespecifikke begrænsninger for hvert land, du planlægger at annoncere i. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Producenter af lægemidler

Google tillader kun producenter af lægemidler at annoncere i udvalgte lande.

Receptpligtig medicin

Producenter af lægemidler må kun annoncere for receptpligtig medicin i følgende lande: Canada, New Zealand og USA

Håndkøbsmedicin

Producenter af lægemidler må kun annoncere for håndkøbsmedicin i følgende lande: Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Holland, Hongkong, Kina, Indien, Italien, Japan, Mexico, New Zealand, Norge, Polen, Rusland, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Sydkorea, Tyskland, USA og Østrig

Andre producenter og leverandører

Producenter af upakket medicin, leverandører til sundhedsfagligt personale og leverandører af antistoffer, peptider og kemiske forbindelser til kommercielle laboratorier må kun annoncere i følgende lande: Canada og USA

Certificering

Producenter af lægemidler skal certificeres af Google for at kunne vise annoncer. Se nedenfor, hvordan du ansøger.

Uautoriserede apoteker

Konti, der promoverer uautoriserede apoteker, kan blive suspenderet. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, salg af receptpligtig medicin uden recept eller målretning mod steder, hvor du ikke har licens til at promovere sådant indhold.

Vi ser med stor alvor på overtrædelser af denne politik, da de udgør en risiko for at beskytte vores brugere eller deres ejendom (f.eks. mod kriminel aktivitet og/eller skadelige annoncer). Når vi skal afgøre, om annoncører eller websites har gjort sig skyldige i uærlig forretningspraksis, gennemgår vi oplysninger fra flere kilder, heriblandt annoncørens annonce, website og konti samt kilder fra tredjepart. Konti, der overtræder denne politik, kan blive suspenderet og kan få forbud mod at annoncere hos os igen. Hvis du mener, at der er tale om en fejl, og at du ikke har overtrådt vores politik, kan du indsende en appel med en forklaring. Vi genaktiverer kun konti i tilfælde, hvor det virkelig er berettiget, så det er vigtigt, at din forklaring er fyldestgørende, præcis og ærlig. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Salg af receptpligtig medicin

Google begrænser promovering af onlineapoteker. For at afgøre, om en annoncør promoverer et onlineapotek, tager vi hensyn til en række faktorer, f.eks. indholdet af dine annoncer, dit website eller din app, samt de produkter eller tjenester, du tilbyder. Af hensyn til brugersikkerheden og andre grunde anvender vi en forsigtig tilgang i forbindelse med denne politik, især ved landingssider, der linker eller henviser til indhold, som på nogen måde ser ud til at være onlinesalg af lægemidler, uanset om det er receptpligtig eller håndkøbsmedicin.

Lande

Google tillader kun promovering af onlineapoteker i disse lande: Australien, Brasilien, Canada, Danmark, Holland, Hongkong, Japan, Kina, Mexico, New Zealand, Norge, Portugal, Slovakiet, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Tjekkiet, Tyskland, USA og Østrig.

Google tillader ikke promovering af onlineapoteker i andre lande.

Søgeord

Google tillader kun annoncører af onlineapoteker at byde på søgeord, der indeholder udtryk, som relaterer til receptpligtig medicin, i følgende lande: Australien, Canada, Danmark, Holland, Japan, New Zealand, Norge, Portugal, Slovakiet, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, USA og Østrig.

Certificering

Onlineapoteker skal certificeres af Google for at kunne vise annoncer. Se nedenfor, hvordan du ansøger. For at blive certificeret af Google skal onlineapoteker være registreret hos de relevante sundhedsmyndigheder i de lande, som deres annoncekampagner er målrettet mod.

Betegnelser for lægemidler, der ikke må annonceres for

I de fleste dele af verden tillader Google ikke brug af udtryk med relation til receptpligtig medicin i annoncetekster, på landingssider eller som søgeord.

 • I kampagner, der er målrettet mod Canada, New Zealand eller USA, må visse virksomheder, f.eks. onlineapoteker og lægemiddelproducenter, anvende udtryk, der er relateret til receptpligtig medicin, i annoncetekster og på landingssider. Disse virksomheder skal være certificeret af Google for at kunne vise annoncer – få flere oplysninger om, hvordan du ansøger, nedenfor.
 • Hvis dine kampagner ikke er målrettet mod Canada, New Zealand eller USA, må du ikke bruge udtryk, der er relateret til receptpligtig medicin, i annoncetekster eller på landingssider.
 • I begrænset omfang, og hvor det er tilladt ifølge den lokale lovgivning, tillader Google undtagelser til denne politik i sundhedsfremmende kampagner fra offentlige instanser eller etablerede sundhedsfremmende nonprofitorganisationer. Hvis du vil ansøge om en sådan undtagelse for at kunne bruge udtryk, der er relateret til receptpligtig medicin, i annoncetekst, på landingssider eller som søgeord, skal du kontakte os.

Se en ikke-udtømmende liste over receptpligtig medicin eller aktive stoffer, der overvåges i henhold til denne politik.

Fejlfinding: Betegnelse for lægemiddel, der ikke må annonceres for

Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin, og det er ikke tilladt for mindst ét land, som din kampagne er målrettet mod.

Fjern alle referencer til receptpligtig medicin og steroider fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du ændre målretningen efter sted for dine kampagner, så du kun målretter mod lande, hvor denne tjeneste er tilladt. Se ovenstående afsnit for at få nærmere oplysninger om landespecifikke restriktioner for de lande, du målretter mod.

Ikke-godkendte lægemidler

Google tillader ikke promovering af følgende indhold, uanset eventuelle påstande om lovlighed:

 • Alle varer på denne ikke-udtømmende liste over forbudte lægemidler og kosttilskud
 • Produkter, der indeholder efedra
 • Produkter, der indeholder humant choriongonadotropin (hCG) i forbindelse med vægttab eller vægtkontrol, eller når de annonceres sammen med anabolske steroider
 • Urte- og diættilskud med aktive farmaceutiske eller farlige stoffer
 • Falske eller vildledende sundhedsanprisninger, herunder påstande om, at et produkt er lige så effektivt som receptpligtig medicin eller kontrollerede stoffer
 • Produkter, der ikke er godkendt af myndighederne, og som markedsføres på en måde, der antyder, at de er sikre eller effektive at anvende til forebyggelse, helbredelse eller behandling af en bestemt sygdom eller lidelse
 • Produkter, der har været genstand for myndigheds- eller lovindgreb eller advarsler
 • Produkter med navne, der til forveksling ligner et ikke-godkendt lægemiddel, kosttilskud eller kontrolleret stof

Google tillader ikke promovering af DHEA-produkter noget sted undtagen USA, og Google tillader ikke promovering af melatoninprodukter nogen steder undtagen Canada og USA.

Yderligere oplysninger om ikke-godkendte eller vildledende lægemidler og kosttilskud, som vi overvåger, kan fås på adressen www.legitscript.com.

Fejlfinding: Ikke-godkendte lægemidler
 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Fejlfinding: DHEA eller melatonin
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og destinationen overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Spekulativ og eksperimenterende medicinsk behandling

Promovering af spekulative og/eller eksperimenterende medicinske behandlinger er forbudt.

Eksempler på produkter og tjenester, som ikke er tilladt (ikke-udtømmende liste)

Stamcelleterapi, celleterapi (ikke på stamcelleniveau), genterapi og lignende former for regenerativ medicin, blodpladerrigt plasma, biohacking, gør-det-selv-produkter til genmanipulation og genterapisæt.

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse.

Rekruttering til kliniske forsøg

Google tillader kun promovering af rekruttering til kliniske forsøg i Australien, Belgien, Canada, Filippinerne, Frankrig, Holland, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kina, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Storbritannien, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA og Vietnam.

Promovering af rekruttering til kliniske forsøg må ikke annoncere for receptpligtig medicin eller skabe vildledende forventninger eller virkninger af et produkt, som testes, eller antyde, at det testede produkt er sikkert.

Fejlfinding: Rekruttering til kliniske forsøg
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og dit website eller din app overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

HIV-tests til hjemmebrug

Google forbyder annoncer for HIV-testsæt til hjemmebrug overalt i verden undtagen i USA, Frankrig, Holland og Storbritannien. I USA må annoncører annoncere for HIV-hjemmetests, som er godkendt af FDA. I Frankrig, Holland og Storbritannien må annoncører annoncere for HIV-hjemmetests, der overholder lovene i de enkelte lande.

Fejlfinding: HIV-tests til hjemmebrug
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og dit website eller din app overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Abort

Lande

Google tillader ikke annoncer med relation til aborter i de følgende lande: Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanøerne, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, El Salvador, Filippinerne, De Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Italien, Jamaica, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marokko, Martinique, Mexico, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palæstina, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Rusland, Saint Barthelemy, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapore, Spanien, Sri Lanka, Suriname, Sydkorea, Syrien, Taiwan, Thailand, Tunesien, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Yemen

Begrænsninger for Google Ads-netværket

Hvis dine annoncer er målrettet mod et eller flere steder, hvor abortannoncer ikke er tilladt, klassificeres de som Godkendt (begrænset), hvilket betyder, at de kun vises i godkendte områder, og at der kan være yderligere begrænsninger for dit land. Se de landespecifikke afsnit nedenfor for at få flere oplysninger om, hvordan politikkerne varierer fra land til land.

Annoncer med relation til abort vises ikke på Google Displaynetværket, heller ikke hvis de har statussen "Godkendt (begrænset)".

Krav til abortannoncører om certificering og erklæringer

Hvis du vil køre annoncer med søgeord, der er relateret til abort, i USA, Storbritannien og Irland, skal du først være certificeret som annoncør, der enten udfører aborter eller ikke udfører aborter

Alt efter din certificering genererer Google automatisk en af de følgende erklæringer i annoncerne for dit abortprodukt eller din aborttjeneste: "Udfører aborter" eller "Udfører ikke aborter". Dette gælder for alle søgeannonceformater.

Få flere oplysninger om politikken og om, hvordan du ansøger om certificering.

Fejlfinding: Lande med abort
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og dit website eller din app overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Fejlfinding: Certificering og erklæringer for abortannoncører

 1. Hvis du vil køre annoncer med søgeord, der er knyttet til det at få en abort, i USA, Storbritannien eller Irland, skal du først være certificeret som annoncør, der enten udfører eller ikke udfører aborter.

 2. Kontakt os for at få din annonce gennemgået igen, eller rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang. De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

 3. Hvis du ikke kan gennemføre bekræftelsesprocessen, skal du fjerne alle søgeord, der er knyttet til det at få en abort.

Prævention

Google tillader ikke annoncer, der er relateret til prævention eller fertilitetsprodukter, i følgende lande:

 • Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Det Palæstinensiske Selvstyreområde, Djibouti, Egypten, Hongkong, Iran, Irak, Jordan, Kina, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marokko, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, Thailand, Tunesien, Ukraine og Yemen
Fejlfinding: Prævention
Målret mod en anden placering. Hvis din annonce overholder de grundlæggende politikkrav, men ikke overholder politikkravene for de lande, du målretter mod, kan du vælge at redigere din målretning efter placering for at vise dine annoncer andre steder, hvor de overholder vores krav. Når du kun målretter din kampagne mod godkendte placeringer, skal du anmode om en gennemgang af dine afviste annoncer. Vi kontrollerer herefter, om de kan starte med at blive vist:
Anmod om gennemgang

Hvis det er vigtigt for dig fortsat at målrette mod de aktuelle steder, kan du også vælge at følge nedenstående fremgangsmåde for at sikre dig, at din annonce og dit website eller din app overholder politikken.

 1. Løs problemet med annoncens destination. Fjern alle henvisninger til de lægemidler, der er forbudt i henhold til denne politik. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 2. Rediger annoncen. Fjern alt indhold, som vi ikke tillader. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Misbrugsbehandling

Google begrænser annonceringen for tjenester til behandling for stof- og alkoholmisbrug.

Eksempler på tjenester til behandling for stof- og alkoholmisbrug: Afvænningscentre, tjenester, der hjælper stof- og alkoholmisbrugere på fode igen, herunder tjenester, der hjælper med at forbedre misbrugeres boligforhold, og selvhjælpsgrupper, tjenester til generering af kundeemner og henvisningsbureauer for misbrugsbehandling samt krisehotlines for misbrugsbehandling
 
Lande
 
Google tillader kun annoncer for misbrugsbehandling i USA. Uden for USA er annoncer for misbrugsbehandling ikke tilladt.
 
Søgeord
 
Google tillader kun annoncører for misbrugsbehandling at byde på søgeord med relation til stof- og alkoholmisbrug.
 
Certificering
 
Annoncører for misbrugsbehandling skal være certificeret af Google for at kunne vise annoncer. Du kan se kravene for USA under Hvordan er denne politik forskellig fra land til land? Se nedenfor, hvordan du ansøger.

 

Ansøg om certificering for sundhedsrelaterede produkter og tjenester 

Visse annoncører – f.eks. onlineapoteker, producenter af lægemidler og andre, der ønsker at anvende receptpligtige udtryk i annoncetekster og på landingssider – skal certificeres hos Google for at kunne annoncere. Hvis du er en sådan annoncør, kan du her se, hvordan man ansøger om at blive certificeret:

1. Tilslut dig alle landespecifikke krav nedenfor. Hvis din kampagne er målrettet mod et land, som ikke er nævnt, tillader vi ikke promovering af receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin fra producenter af lægemidler i det pågældende land.

2. Udfyld vores ansøgningsformular for onlineapoteker.

 • Husk at angive dit Google Ads-kunde-id, som du finder øverst på alle dine kontosider.
 • Sørg for at udfylde alle de påkrævede felter, så du undgår unødvendig forsinkelse.
 • Hvis du er et bureau, der ansøger på vegne af en annoncør, skal du sende dokumentation, som beskriver dit forhold til annoncøren eller licenshaver.

Hvordan adskiller politikken sig fra land til land?

Ud over ovenstående indholdsbaserede begrænsninger kan der være yderligere krav baseret på de lande, som din kampagne er målrettet mod. Vælg et land nedenfor for at få vist, hvilke yderligere krav du skal leve op til for at kunne målrette din annoncekampagne mod det pågældende land.

 

Australien

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Pharmacy Guild of Australia, Medicare Australia eller en af følgende offentlige lægemiddelstyrelser i Australien:

 • Pharmaceutical Services, ACT
 • The Pharmacy Council of New South Wales
 • Pharmacy Premises Committee, NT
 • Pharmacy Ownership, QLD
 • Pharmacy Regulation Authority South Australia
 • Tasmanian Pharmacy Authority
 • Victorian Pharmacy Authority
 • Pharmacy Registration Board of Western Australia

Der må ikke bruges termer, der er relateret til receptpligtig medicin, i annoncer, der er målrettet mod Australien, og heller ikke på annoncernes destination. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Østrig

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen og ikke bruger betegnelser, der relaterer til receptpligtig medicin i deres annoncer og på deres landingssider. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Belgien

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Ikke tilladt

Google tillader ikke promovering af apoteker, hvis de tilbyder tjenester til afhentning af recept og levering i Belgien.

Brasilien

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos National Health Inspection Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) og ikke promoverer receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider og i deres søgeord. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Canada

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader onlineapoteker, hvis de er akkrediteret af en af nedenstående organisationer:

LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program

 • Certificering af internetapoteker – fås til websites der tager imod nye recepter, foretager genudlevering af medicin på grundlag af en flergangsrecept, accepterer recepter overført fra et andet apotek, eller ekspederer recepter gennem postordre eller andre former for fjernbestiling.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – fås til apoteker med fuld onlinefunktionalitet, herunder salg (eller formidling af salg) af receptpligtig medicin eller modtagelse af nye ordrer på receptpligtig medicin via deres website.
 • .Pharmacy Verified Websites Program – websites med topdomænet .pharmacy er tilgængelige til apoteker med fuld eller begrænset onlinefunktionalitet, f.eks. salg (eller formidling af salg) af receptpligtig medicin eller relaterede tjenester, modtagelse af nye ordrer på receptpligtig medicin via deres website, genudlevering på grundlag af en flergangsrecept, og ekspedering af recepter overført fra et andet apotek.
Få flere oplysninger, eller ansøg om NABP-godkendelse. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Kina

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina og ikke annoncerer for receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider og i deres søgeord. Annoncer for tjenester til afhentning af recept og levering er ikke tilladt. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Medicinske tjenester

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af medicinske tjenester i Kina, forudsat at du har indsendt den krævede dokumentation og er blevet certificeret af Google.

Tyskland

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er licenseret af DIMDI og ikke annoncerer for receptpligtig medicin i deres annoncer og på deres landingssider. Alle apoteker skal have licens, uanset om de kun tilbyder ikke-receptpligtige produkter. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Hongkong

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Drug Office, sundhedsministeriet under regeringen i Hongkong og ikke annoncerer for receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider eller i deres søgeord. Det er ikke tilladt at annoncere for tjenester til afhentning af recept og levering. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Indien

Produkt Tilladt?
Producenter af lægemidler

Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at producenter af lægemidler promoverer håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i Indien.

Irland

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Ikke tilladt

I Irland tillader Google ikke promovering af onlineapoteker, som tilbyder afhentning af recept, leveringstjenester, salg af ikke-medicinske produkter eller onlinekonsultationer (omfatter ikke lægekonsultationer).

Japan

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker i Japan, hvis annoncørerne kan fremvise et gyldigt licensnummer til deres "License for marketing authorization holder" ("Licens til indehaver af markedsføringsgodkendelse") Det er ikke tilladt at annoncere for tjenester til afhentning af recept og levering. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Receptpligtig medicin

Tilladt med begrænsninger

Google tillader ikke brug af udtryk der relaterer til receptpligtig medicin i annoncetekster, på landingssider eller i søgeord med følgende undtagelser:

 • Websites, som kun sundhedspersonale har adgang til, fysiske apoteker og producenter af lægemidler må bruge udtryk for receptpligtig medicin i deres søgeord.
Hvis du er en organisation, som er kvalificeret til disse undtagelser, bedes du kontakte os på vores onlineformular.

Håndkøbsmedicin

Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at der vises annoncer, der promoverer håndkøbsmedicin, i Japan, hvis annoncøren har et gyldigt licensnummer, og licensnummeret vises på websitet.

Korea

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i Sydkorea.

Mexico

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos COFEPRIS og ikke annoncerer for receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin i annoncer, på landingssider og i søgeord. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Holland

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport og vises på den relevante onlinefortegnelse. Onlineapoteker må ikke annoncere for receptpligtig medicin i deres annoncer og på deres landingssider. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

New Zealand

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er akkrediteret af Ministry of Health. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Norge

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Statens legemiddelverk og ikke bruger betegnelser, der relaterer til receptpligtig medicin i deres annoncer og på deres landingssider. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Polen

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Ikke tilladt

Google tillader ikke promovering af nogen form for onlineapoteker, uanset om de tilbyder tjenester til afhentning af recept eller levering.

Rusland

Produkt Tilladt?
Producenter af lægemidler

Tilladt med begrænsninger

Google tillader, at producenter af lægemidler promoverer håndkøbsmedicin i henhold til den lokale lovgivning i dette område. Alle sådanne promoveringer, der er målrettet mod Rusland, skal medtage følgende ansvarsfraskrivelse på russisk i annoncen: "Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом." Eller "Есть противопоказания. Узнайте у врача." Eller “Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией." Eller "Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом." Producenter af lægemidler skal også have en Google-certificering.

Sverige

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Swedish Medical Product Agency og ikke annoncerer for receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider og i deres søgeord. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Taiwan

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos Ministry of Health and Welfare og ikke promoverer receptpligtig medicin i deres annoncer, på deres landingssider og i deres søgeord. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Storbritannien

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader promovering af onlineapoteker, hvis de er registreret hos General Pharmaceutical Council (GPhC) og er godkendt af Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Annoncører må ikke annoncere for receptpligtig medicin i deres annoncer og på deres landingssider. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

USA

Produkt Tilladt?
Onlineapoteker

Tilladt med begrænsninger

Google tillader onlineapoteker, hvis de er akkrediteret af en af nedenstående organisationer:

LegitScript Healthcare Merchant Certification and Monitoring Program

 • Certificering af internetapoteker – fås til websites der tager imod nye recepter, foretager genudlevering af medicin på grundlag af en flergangsrecept, accepterer recepter, som er overført fra et andet apotek, eller ekspederer recepter gennem postordre eller andre former for fjernbestiling.

National Association of Boards of Pharmacy (NABP)

 • VIPPS – fås til apoteker med fuld onlinefunktionalitet, herunder salg (eller formidling af salg) af receptpligtig medicin eller modtagelse af nye ordrer på receptpligtig medicin via deres website.
 • .Pharmacy Verified Websites Program – websites med topdomænet .pharmacy er tilgængelige til apoteker med fuld eller begrænset onlinefunktionalitet, f.eks. salg (eller formidling af salg) af receptpligtig medicin eller relaterede tjenester, modtagelse af nye ordrer på receptpligtig medicin via deres website, genudlevering på grundlag af en flergangsrecept og ekspedering af recepter, der er overført fra et andet apotek.

Få flere oplysninger, eller ansøg om LegitScript-certificering eller NABP-godkendelse. Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Misbrugsbehandling

Tilladt med begrænsninger

For at kunne annoncere for tjenester til behandling for stof- og alkoholmisbrug skal du være certificeret som udbyder af misbrugsbehandling i henhold til LegitScript-certificeringsprogrammet.

Om LegitScript-certificering: Det er ikke alle typer tjenester til behandling for stof- og alkoholmisbrug, der kan blive certificeret af LegitScript. Tjenester, der ikke kan opnå kvalificering, må ikke annoncere for tjenester til behandling for stof- og alkoholmisbrug på Google. LegitScript opkræver et gebyr for behandling og overvågning af ansøgere, men det kan være gratis under visse omstændigheder. Få flere oplysninger, eller ansøg om LegitScript-certificering

Annoncører skal også være certificeret af Google. Se ovenfor, hvordan du ansøger.

Fejlfinding i forbindelse med afvisning

Her er et par tips til, hvad du kan gøre, hvis din annonce bliver afvist, fordi den er i strid med denne politik:

Afvisningsårsag Hvad betyder det? Hvad gør jeg nu?
Certificering af onlineapotek påkrævet Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin eller relaterede produkter, men din konto er ikke certificeret af Google. Fjern alle referencer til promoveringen af receptpligtig medicin fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du, hvis du er indehaver af et licenseret onlineapotek, blive certificeret hos Google – se ovenfor, hvordan du ansøger.
Målretning matcher ikke vores politik Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin eller relaterede produkter, og selv om din konto er certificeret af Google, er din annonce målrettet mod et land uden for det land, du er certificeret til. Fjern alle referencer til promovering af receptpligtig medicin online fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du ændre målretningen efter sted for dine kampagner, så de matcher det land, hvor du er certificeret til at annoncere for dit apotek. Se ovenstående afsnit for at få nærmere oplysninger om landespecifikke restriktioner for de lande, du målretter mod.
Webadressen stemmer ikke overens med onlineapotekscertificeringen Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin eller relaterede produkter, og selvom din konto er certificeret af Google, svarer det website eller den app, der annonceres for, ikke til det website eller den app, der er certificeret af Google. Fjern alle referencer til promovering af receptpligtig medicin online fra din annonce og dit website. Alternativt kan du ændre din annonce, så den promoverer det website eller den app, du har indsendt i din certificeringsanmodning. Hvis du ønsker at bruge et nyt website eller en ny app som onlineapotek, skal det eller den også certificeres af Google – se, hvordan du ansøger, ovenfor.
Licensnummer til håndkøbsmedicin er påkrævet Din annonce, dit website eller din app annoncerer for håndkøbsmedicin uden licensnummer, og det er ikke tilladt i mindst ét land, som din kampagne er målrettet mod. Fjern alle referencer til håndkøbsmedicin uden et licensnummer fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du ændre målretningen efter sted for dine kampagner, så du kun målretter mod lande, hvor denne tjeneste er tilladt. Se ovenstående afsnit for at få nærmere oplysninger om landespecifikke restriktioner for de lande, du målretter mod.
Målretning af annoncer for receptpligtig medicin Din annonce, dit website eller din app annoncerer for receptpligtig medicin, og det er ikke tilladt for mindst ét land, som din kampagne er målrettet mod. Fjern alle referencer til receptpligtig medicin og steroider fra din annonce og dit website eller din app. Alternativt kan du ændre målretningen efter sted for dine kampagner, så du kun målretter mod lande, hvor denne tjeneste er tilladt. Se ovenstående afsnit for at få nærmere oplysninger om landespecifikke restriktioner for de lande, du målretter mod.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politikker, behøver du kun give os besked: Kontakt Google Ads-support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?