Annonsvisning med maxgräns

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I syfte att skydda integriteten hos Google Ads-ekosystemet begränsar vi exponeringar av annonser som med högre sannolikhet leder till felaktig användning eller en dålig användarupplevelse. Den här policyn gäller ett antal specifika annonsvisningssituationer som beskrivs nedan. I dessa situationer kan endast kvalificerade annonsörer visa sina annonser utan exponeringsbegränsning. Denna policy skiljer sig från Googles befintliga certifieringar, som förhindrar att ocertifierade annonsörer visar specifika annonser. Läs mer om kvalificering för annonsvisning här.

Varför begränsas vissa annonsörer?

Annonser från okvalificerade annonsörer begränsas i vissa specifika situationer för att minska risken för en negativ användarupplevelse när användare interagerar med dessa annonser, och för att stärka användares och annonsörers förtroende för Google Ads-plattformen. Annonsörer som inte marknadsför annonser i dessa situationer begränsas inte enligt den här policyn. Vi tar hänsyn till följande när vi avgör om en viss situation med högre sannolikhet leder till felaktig användning eller en dålig användarupplevelse:

 • feedback från användare
 • förekomst av felaktig användning
 • trender i branschen

Vem är en kvalificerad annonsör?

Kvalificerade annonsörers annonsexponeringar begränsas inte enligt den här policyn. Google tar hänsyn till flera olika faktorer när vi utvärderar om en annonsör är kvalificerad, bland annat följande:

 • kontoattribut
 • användaraktivitet och rapporter
 • kontots mognad
 • användning av annonsformat
 • tidigare policyefterlevnad
 • annonsörens bransch
 • status på identitetsverifiering.

Vad kan du göra för att bli kvalificerad annonsör?

Fortsätt skapa kampanjer och annonsmaterial som ger positivt användarengagemang medan vi utvärderar ditt konto. Se till att du följer våra annonseringspolicyer. Överväg att påbörja annonsörsverifiering om ditt konto är kvalificerat.

Medan ditt konto utvärderas

Vi kan begränsa annonsexponeringar i situationerna som beskrivs nedan medan en annonsör bygger upp sitt förtroende hos Google och våra användare för att bli kvalificerad. Annonser underkänns inte som ett resultat av den här policyn. Vi granskar och uppdaterar automatiskt annonsörernas annonsvisningsgränser medan att vi fortsätter bevaka deras konton. Vi kan tyvärr inte säga hur lång tid detta tar.

Om vi upptäcker problem efter att vi har hävt en maxgräns kan vi behöva återinföra maxgränsen medan vi fortsätter utvärderingen.

Hur vet jag om mitt konto har begränsats?

Okvalificerade annonsörer som har ett meningsfullt antal exponeringar som omfattas av denna policy får en avisering i kontot. Enskilda annonser underkänns inte. Om du vill överklaga denna begränsning fyller du i formuläret för överklagande av annonsvisning med maxgräns.

Ditt konto är fortfarande fullt tillgängligt och dina annonser begränsas endast i de situationer som beskrivs nedan.

Det här är de situationer där dina annonser kan bli begränsade.


Annonsörer med oklara varumärkesrelationer och generiska annonser

Vi vill säkerställa att användarna förstår vilka annonsörer de interagerar med. Ibland kanske de inte letar efter innehåll med koppling till ett visst varumärke eller en viss annonsör, produkt eller tjänst. Andra gånger är de intresserade av ett specifikt varumärke. I båda situationerna vill Google säkerställa att identiteten hos den annonsör som användaren väljer att interagera med framgår tydligt.

Vi förstår att annonsörer kanske inte avsiktligt försöker vilseleda användare eller framställa sig själva på ett oriktigt sätt. Annonser som hänvisar till andra varumärken och generiska annonser utan några varumärken kan dock vilseleda användarna att tro att de interagerar med en annan annonsör än vad de faktiskt gör. I sådana situationer kan Google begränsa exponeringarna av alla annonsörens annonser, både med och utan varumärken.

Exempel på hänvisningar till ett varumärke där relationen till annonsören är oklar (inte uttömmande):

 • hänvisningar till ett annat varumärkesnamn eller varumärkesutseende (till exempel ett flygbolag eller en kundtjänstavdelning), som ett resultat av en användares sökning efter varumärket
 • hänvisningar till ett namn eller varumärke som i hög grad liknar ett annat varumärke, som ett resultat av en användares allmänna sökning efter en bransch (till exempel teknik, resor eller kundtjänst)
 • situationer då användaren har anledning att tro att hen interagerar med ett annat varumärke
 • användning av en varumärkeslogotyp som tillhör en annonsör utan koppling till Google

Exempel på en otydlig generisk annons (inte uttömmande):

 • användare som söker efter specifika varumärken, produkter eller tjänster ser annonser från tredje part utan varumärken

Här följer några sätt att förtydliga din identitet i ditt annonsmaterial och minimera risken för annonsvisning med maxgräns:

 • Fäst din domän (till exempel mindomän.com) ovanpå annonsrubriken, framför allt om du är en ny annonsör eller inte välkänd bland användare. (Obs! Möjligheten att fästa domänen kanske inte är tillgänglig för vissa annons- eller kampanjtyper. Du kan i så fall inte använda funktionen för tillfället.)
 • Se till att du följer våra annonseringspolicyer.
 • Använd inte namn på andra varumärken eller logotyper i ditt annonsmaterial och visa tydligt ditt varumärke i annonsen.
 • Undvik överdrivet allmän annonstext i dina annonser och på målsidan.
 • Undvik att marknadsföra produkter eller tjänster utan att tydligt visa din varumärkesidentitet.
 • Slutför annonsörsverifiering om du är kvalificerad för detta.
 • Fortsätt skapa kampanjer och annonsmaterial för att samla på dig positiva användarinteraktioner så att vi kan utvärdera ditt konto på ett bättre sätt.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny