Aktualizace zásad služby Google Ads pro volby v USA

Aktuální k 27. říjnu 2020

Vzhledem k tomu, že po volbách 3. listopadu 2020 bude zřejmě nutno spočítat nebývalé množství hlasů, uplatníme po skončení hlasování v den voleb zásady týkající se citlivých událostí v rámci zásad pro nevhodný obsah.  Na základě těchto zásad omezíme obsah, který odkazuje na kandidáty, volby nebo jejich výsledky.

Zásady týkající se citlivých událostí v sekci Nevhodný obsah

Zásady společnosti Google týkající se citlivých událostí mají za cíl zajistit bezpečné reklamní prostředí během důležitých politických událostí. Konkrétně se tyto zásady vztahují na tato témata: 

Reklamy, které by mohly těžit z citlivé události s významným společenským, kulturním nebo politickým dopadem, jako jsou například občanské nepokoje, přírodní katastrofy, mimořádné události ohrožující veřejné zdraví, terorismus nebo podobné aktivity, konflikty nebo hromadné násilné činy

Příklady (nejedná se o úplný výčet): patrná snaha profitovat z tragické události bez zřejmého přínosu pro uživatele; umělé navyšování cen, které znemožňuje/omezuje přístup k důležitým komoditám; prodej produktů a služeb, kterých může být během citlivé události vzhledem k poptávce nedostatek; používání klíčových slov souvisejících s citlivou událostí za účelem podpoření návštěvnosti

Reklamy, které tvrdí, že oběti citlivé události nesou odpovědnost za svou vlastní tragédii, nebo podobné případy obviňování obětí; reklamy, které tvrdí, že oběti citlivé události nezasluhují ulehčení nebo podporu

Příklady (nejedná se o úplný výčet): reklamy, které tvrdí, že oběti z určitých zemí nesou odpovědnost za celosvětovou zdravotní krizi nebo si ji zasluhují

Omezení obsahu, který explicitně odkazuje na volby, jejich průběh či výsledek.

Uplatňujeme dočasné omezení obsahu reklam, který odkazuje na volby v USA. Během doby platnosti těchto zásad nebudou moct inzerenti spouštět obsah odkazující na kandidáty, volby a výsledky. 

Příklady: Reklamy, které odkazují na prezidentské kandidáty nebo klíčové součásti volebního procesu, jako jsou hlasovací lístky zaslané poštou, počet hlasů a další. 

Omezíme také výzvy k zapojení, například ve formě darů nebo účasti na demostracích, a to v případech, které přímo souvisejí s volbami, jejich průběhem a výsledkem.  

Časté dotazy

Jak mě bude služba Google Ads informovat o dalších změnách, které byly provedeny v souvislosti s volbami v USA?

Aktuální informace o tom, jaký vliv na vás mohou tyto změny mít, najdete vždy v tomto článku. Budeme ho pravidelně aktualizovat.

Jak služba Google Ads bojuje s nepravdivými informacemi a špatnými reklamami týkajícími se voleb v USA?

Snažíme se rychle odstraňovat reklamy, které porušují naše zásady, včetně obsahu, který zpochybňuje legitimitu průběhu hlasování.

Narazíte-li na reklamní obsah porušující tyto zásady, nahlaste ho. Pokyny pro nahlášení porušení našich zásad naleznete zde.

Jak mohou inzerenti zajistit, aby jejich reklamy splňovaly zásady? 

Seznamte se s našimi zásadami a pravidelně tuto stránku kontrolujte. Najdete zde další aktuální informace o zásadách týkajících se citlivých událostí pro volby v USA.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?