Thanh toán

Giới thiệu về hồ sơ thanh toán của bạn

Để nhận thanh toán từ AdSense, bạn cần có hồ sơ thanh toán. Khi đăng ký tài khoản AdSense, bạn có thể tạo hồ sơ mới hoặc chọn hồ sơ hiện có. Hồ sơ chứa tất cả các phần thông tin quan trọng kiểm soát thanh toán cho tài khoản AdSense của bạn. Những sản phẩm này bao gồm:

  • Người được thanh toán: Tên và địa chỉ của người hoặc công ty được cấp thanh toán.
  • Thông tin thuế: Tình trạng thuế, quốc gia và mã số thuế được liên kết với tài khoản của bạn.
  • Tùy chọn ngôn ngữ tài liệu: Tại một số quốc gia, bạn có thể chọn ngôn ngữ cho tài liệu thanh toán và lập hóa đơn. Ở nơi không có sẵn lựa chọn này, ngôn ngữ mặc định sẽ là ngôn ngữ chính thức của quốc gia thanh toán.
  • Liên hệ: Tên và thông tin liên hệ của người được liên kết với hồ sơ của bạn.

Sử dụng hồ sơ của bạn trong bất kỳ sản phẩm nào của Google

Lưu trữ thông tin trong hồ sơ thanh toán giúp dễ dàng thanh toán cho các dịch vụ trong những sản phẩm khác của Google, chẳng hạn như các tính năng của Google Play hoặc Google Analytics premium. Điều này cũng có nghĩa là nếu bạn đã thiết lập mối quan hệ thanh toán trong một sản phẩm khác của Google, bạn có thể chọn sử dụng hồ sơ đó mà không cần nhập lại tất cả thông tin của mình hoặc tạo hồ sơ mới cho AdSense. Tìm hiểu thêm về hồ sơ có thể tái sử dụng trong Trung tâm trợ giúp Google payments.

Bạn có thể quản lý hồ sơ thanh toán của mình trên trang "Cài đặt" trong phần thanh toán AdSense. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu bạn thay đổi thông tin trong hồ sơ, điều này sẽ tác động đến tất cả các sản phẩm có chung hồ sơ đó. Hãy truy cập trung tâm thanh toán Google để biết thông tin tổng quan về tất cả sản phẩm sẽ bị tác động bởi cập nhật này.

Cấp quyền truy cập vào hồ sơ thanh toán

Nếu đã đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp, bạn có thể thêm người khác vào hồ sơ thanh toán của mình. Ví dụ: bạn có thể cho phép người khác thực hiện các hoạt động như đăng ký dịch vụ trả phí của Google hoặc nhận bảng sao kê hằng tháng. Tìm hiểu cách quản lý người dùng thanh toán.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố