Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Lịch trình thanh toán của AdSense

Chúng tôi sắp ra mắt một phiên bản beta mới để hiển thị thông tin thanh toán trên thẻ Kiếm tiền trong ứng dụng di động YouTube Studio. Phiên bản beta này giúp các nhà sáng tạo đủ điều kiện dễ dàng nắm bắt quá trình thu nhập của họ được chuyển thành các khoản thanh toán. Trong phiên bản beta, bạn có thể xem:
 • Tiến trình đến lần thanh toán tiếp theo
 • Nhật ký thanh toán trong 12 tháng gần nhất, bao gồm cả ngày, số tiền được thanh toán và bảng chi tiết về khoản thanh toán

Chu kỳ thanh toán của AdSense là hằng tháng. Bạn sẽ tích luỹ thu nhập ước tính trong khoảng thời gian một tháng. Sau đó, thu nhập của bạn sẽ được tổng kết và ghi vào số dư trên trang Thanh toán vào đầu tháng tiếp theo. Nếu số dư vượt quá ngưỡng thanh toán và bạn không bị tạm ngưng thanh toán, thì hệ thống sẽ gửi khoản thanh toán cho bạn trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng đó. Xin lưu ý rằng thời điểm chính xác mà bạn nhận được khoản thanh toán sẽ tuỳ thuộc vào múi giờ của bạn, ngày 21 có rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ hay không, và phương thức thanh toán bạn chọn.

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản thanh toán riêng cho AdSense và YouTube, thì mỗi tài khoản thanh toán cần đạt đến ngưỡng thanh toán để được thanh toán.
Ví dụ: Giả sử bạn tích luỹ thu nhập ước tính trong suốt tháng 6. Chậm nhất là vào ngày 3 tháng 7, bạn sẽ thấy tổng thu nhập cuối cùng đã tích luỹ từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 được đăng lên trang Thanh toán. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán gộp cho khoản thu nhập tháng 6 của bạn và mọi khoản tiền khác được ghi có vào số dư của bạn vào khoảng ngày 21 tháng 7.
Lưu ý: Khoản thu nhập cuối cùng trên YouTube cho tháng trước sẽ được cộng dồn vào số dư tài khoản thanh toán YouTube của bạn trong AdSense trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 12 của tháng. Ví dụ: nếu ở Hoa Kỳ và kiếm được 100 đô la trong tháng 6, thì bạn sẽ thấy số dư này trong trang chủ AdSense cho YouTube của bạn từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 7. Để tìm hiểu thêm về cách nhận khoản thu nhập thông qua Chương trình Đối tác YouTube, hãy xem bài viết Tổng quan về thu nhập của đối tác YouTube.

Theo dõi tiến trình thanh toán

Trang Thanh toán của bạn được cập nhật để cho biết tiến trình thanh toán. Bạn sẽ thấy các mục riêng được thêm và cập nhật trong suốt tháng khi chúng tôi tổng kết thu nhập và thanh toán cho bạn. Bạn cũng có thể thấy các mục khác cho nhiều khoản thanh toán và tín dụng. Hãy nhấp vào phương thức thanh toán bên dưới để xem lịch trình thanh toán dành riêng cho bạn.

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Chuyển khoản điện tử (EFT)
Ví dụ về một lịch thanh toán trên AdSense
 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và ghi vào trang Thanh toán của bạn. Trên trang Thanh toán, bạn sẽ thấy một mục riêng gồm tổng thu nhập của mình cộng với các giao dịch của tháng trước đó.

  Trang Thanh toán cũng sẽ trình bày mọi khoản khấu trừ có liên quan đến việc điều chỉnh hoặc phí. Xin lưu ý rằng trong quá trình tổng kết, có thể bạn sẽ không xem được các mục riêng đối với những khoản khấu trừ do hoạt động không hợp lệ. Tìm hiểu thêm về khoản khấu trừ do hoạt động không hợp lệ.

 • Ngày 20: Những thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc gỡ bỏ lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất chậm nhất vào ngày 20. Những thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của một tháng bất kỳ sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo.

  Tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.

 • Ngày 21 đến ngày 26: Từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng, mục riêng "Khoản thanh toán đang chờ xử lý" sẽ xuất hiện trên trang Thanh toán của bạn, cho biết rằng các khoản thu nhập đang được xử lý và gửi cho ngân hàng của bạn. 

Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán trong tối đa 7 ngày làm việc sau khi khoản thanh toán này được gửi. Nếu đến cuối tháng mà bạn vẫn chưa nhận được khoản thanh toán, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.

Lưu ý: Nếu ngày 21 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì khoản thanh toán có thể được gửi vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Séc

Từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng, các khoản thanh toán bằng séc cho thu nhập của bạn trong tháng trước đó sẽ được gửi và có thể mất tối đa 4 tuần để đến địa chỉ thanh toán của bạn.

 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và ghi vào trang Thanh toán của bạn.
 • Ngày 20: Những thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc gỡ bỏ lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất chậm nhất vào ngày 20. Những thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của một tháng bất kỳ sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.
 • Ngày 21 đến ngày 26: Khoản séc được gửi qua thư cho các tài khoản đủ điều kiện. Mục riêng "Khoản thanh toán đang chờ xử lý" sẽ xuất hiện trên trang Thanh toán của bạn.

Vui lòng chờ 2 đến 4 tuần để nhận séc qua thư. Thời gian thư đến có thể khác nhau tuỳ theo dịch vụ bưu chính tại khu vực của bạn.

Chuyển tiền nhanh qua Western Union

Những khoản thanh toán dưới hình thức Chuyển tiền nhanh qua Western Union được gửi từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng. Một ngày làm việc sau khi khoản thanh toán được gửi, bạn có thể đến điểm giao dịch bất kỳ của Western Union ở quốc gia của mình để nhận tiền.

 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và ghi vào trang Thanh toán của bạn.
 • Ngày 20: Những thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc gỡ bỏ lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất chậm nhất vào ngày 20. Những thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của một tháng bất kỳ sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.
 • Ngày 21 đến ngày 26: Khoản thanh toán được gửi đến Western Union. Mục riêng "Khoản thanh toán đang chờ xử lý" sẽ xuất hiện trên trang Thanh toán của bạn.

Bạn phải đến nhận khoản thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi, nếu không số tiền này sẽ được trả về tài khoản AdSense của bạn.

Chuyển khoản ngân hàng
 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và ghi vào trang Thanh toán của bạn.
 • Ngày 20: Những thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc gỡ bỏ lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất chậm nhất vào ngày 20. Những thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của một tháng bất kỳ sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.
 • Ngày 21 đến ngày 26: Lệnh chuyển khoản ngân hàng được thực hiện. Mục riêng "Khoản thanh toán đang chờ xử lý" sẽ xuất hiện trên trang Thanh toán của bạn.

Vui lòng chờ tối đa 15 ngày làm việc để quá trình chuyển khoản hoàn tất. Thời gian chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của bạn có thể khác nhau tuỳ theo ngân hàng bạn dùng.

Lưu ý: Nếu ngày 21 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì khoản thanh toán có thể được gửi vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Lưu ý: Nếu phát hiện thấy tài khoản của của nhà xuất bản vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc Chính sách chương trình, thì bất cứ lúc nào (kể từ lúc Google bắt đầu điều tra hành vi có khả năng vi phạm), chúng tôi cũng có thể khấu lưu khoản thanh toán, khấu trừ thu nhập khỏi tài khoản của nhà xuất bản đó và/hoặc hoàn tiền cho nhà quảng cáo đối với những lượt nhấp trên trang web của nhà xuất bản đó hoặc trên trang kết quả tìm kiếm của AdSense cho Tìm kiếm.

Ngoài ra, nếu một nhà xuất bản trễ hạn bất kỳ khoản thanh toán nào cho Google liên quan đến chương trình Google Ads, thì chúng tôi giữ quyền khấu lưu khoản thanh toán cho đến khi nhà xuất bản đó trả hết tất cả các khoản chưa thanh toán. Để xem nội dung mô tả đầy đủ về thời hạn thanh toán, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của AdSense.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5322792683168294458
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157