Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Lịch thanh toán của AdSense

Chu kỳ thanh toán AdSense là hằng tháng. Bạn sẽ tích lũy thu nhập ước tính trong khoảng thời gian một tháng, sau đó, thu nhập của bạn sẽ được tổng kết và đăng vào mục số dư trên trang Thanh toán vào đầu tháng tiếp theo. Nếu số dư vượt quá ngưỡng thanh toán và bạn không bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ được thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng. Xin lưu ý rằng thời gian chính xác mà bạn nhận được khoản thanh toán sẽ tùy thuộc vào múi giờ của bạn (xem liệu ngày 21 có rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ hay không), cũng như phương thức thanh toán mà bạn đã chọn.

Ví dụ: Giả sử bạn tích lũy thu nhập ước tính trong suốt tháng 6. Chậm nhất vào ngày 3 tháng 7, bạn sẽ thấy tổng thu nhập cuối cùng đã tích lũy từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 được ghi có vào trang Thanh toán. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán gộp cho khoản thu nhập tháng 6 của bạn và mọi khoản tiền khác được ghi có vào số dư của bạn vào khoảng ngày 21 tháng 7.
Lưu ý: Khoản thu nhập cuối cùng trên YouTube cho tháng trước sẽ được cộng dồn vào số dư tài khoản AdSense của bạn trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 12 của tháng hiện tại. Để tìm hiểu thêm về cách nhận thu nhập thông qua Chương trình Đối tác YouTube, hãy xem bài viết Tổng quan về thu nhập của đối tác YouTube.

Theo dõi tiến trình thanh toán

Trang Thanh toán của bạn được cập nhật để cho biết tiến trình thanh toán. Bạn sẽ thấy các mục được thêm và cập nhật trong suốt tháng khi chúng tôi tổng kết và thanh toán cho bạn. Bạn cũng có thể nhận thấy các mục khác cho các khoản thanh toán và tín dụng khác nhau. Hãy nhấp vào phương thức thanh toán bên dưới để xem lịch thanh toán được tùy chỉnh của bạn.

Chuyển khoản điện tử (EFT)
 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán. Trên trang Thanh toán, bạn sẽ thấy một mục gồm tổng thu nhập của mình cộng với các giao dịch của tháng trước đó.

  Trang Thanh toán cũng sẽ liệt kê mọi khoản khấu trừ có liên quan đến mức điều chỉnh hoặc phí. Xin lưu ý rằng bạn có thể không thấy các mục bị khấu trừ trong quá trình tổng kết do hoạt động không hợp lệ. Hãy tìm hiểu thêm về khoản khấu trừ do hoạt động không hợp lệ.

 • Ngày 20: Những thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất chậm nhất vào ngày 20. Những thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của một tháng bất kỳ sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo.

  Tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.

 • Ngày 21 đến ngày 26: Từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng, dòng thông báo "Khoản thanh toán đang tiến hành" sẽ xuất hiện trên trang Thanh toán, cho biết rằng thu nhập đang được xử lý và phát hành cho ngân hàng của bạn. Khi mục này cập nhật thành dòng chữ "Đã tiến hành thanh toán", có nghĩa là ngân hàng đã chấp nhận khoản thanh toán và khoản thanh toán này đã được gửi để xử lý.

Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán trong tối đa 7 ngày làm việc sau khi khoản thanh toán này được phát hành. Nếu bạn chưa nhận được khoản thanh toán trước cuối tháng, hãy liên hệ với ngân hàng của mình.

Lưu ý: Nếu ngày 21 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì khoản thanh toán có thể được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Séc

Thanh toán bằng séc cho thu nhập trong tháng trước đó của bạn được phát hành từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng và có thể mất đến 4 tuần để đến địa chỉ thanh toán của bạn.

 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán.
 • Ngày 20: Những thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất chậm nhất vào ngày 20. Những thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của một tháng bất kỳ sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.
 • Ngày 21 đến ngày 26: Khoản séc được gửi qua thư cho các tài khoản đủ điều kiện. Bạn sẽ thấy một mục có dòng chữ "Đang tiến hành thanh toán" xuất hiện trên trang Thanh toán.

Vui lòng chờ 2 đến 4 tuần để nhận séc qua thư. Thời gian đến có thể khác nhau, tùy thuộc vào dịch vụ bưu chính tại khu vực của bạn.

Chuyển tiền nhanh qua Western Union

Khoản thanh toán thông qua hình thức Chuyển tiền nhanh qua Western Union được gửi từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng và bạn có thể nhận tại bất kỳ địa điểm Western Union nào ở quốc gia của bạn sau một ngày làm việc kể từ khi khoản thanh toán được phát hành.

 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán.
 • Ngày 20: Những thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất chậm nhất vào ngày 20. Những thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của một tháng bất kỳ sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.
 • Ngày 21 đến ngày 26: Khoản thanh toán được gửi đến Western Union. Bạn sẽ thấy một mục có dòng chữ "Đang tiến hành thanh toán" xuất hiện trên trang Thanh toán.

Bạn phải nhận khoản thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành, nếu không, số tiền này sẽ được hoàn lại và ghi có trở lại vào tài khoản AdSense của bạn.

Chuyển khoản ngân hàng
 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán.
 • Ngày 20: Những thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất chậm nhất vào ngày 20. Những thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của một tháng bất kỳ sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.
 • Ngày 21 đến ngày 26: Thực hiện lệnh chuyển khoản ngân hàng. Bạn sẽ thấy một mục có dòng chữ "Đang tiến hành thanh toán" xuất hiện trên trang Thanh toán.

Vui lòng chờ tối đa 15 ngày làm việc để quá trình chuyển khoản hoàn tất. Thời gian cần để chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của bạn có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Lưu ý: Nếu ngày 21 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì khoản thanh toán có thể được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Rapida
 • Ngày 3: Thu nhập ước tính của tháng trước đó được tổng kết và đăng lên trang Thanh toán.
 • Ngày 20: Những thay đổi đối với thông tin thanh toán (bao gồm cả việc xóa lệnh tạm ngưng thanh toán) phải được hoàn tất chậm nhất vào ngày 20. Những thay đổi được thực hiện sau ngày 20 của một tháng bất kỳ sẽ không có hiệu lực cho đến chu kỳ thanh toán của tháng tiếp theo. Ngoài ra, tổng số dư của bạn vào ngày 20 phải đạt đến ngưỡng thanh toán. Nếu số dư của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán hoặc nếu bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn sẽ không được thanh toán cho tháng đó và số dư của bạn sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.
 • Ngày 21 đến ngày 26: Khoản thanh toán được gửi tới Rapida để xử lý. Bạn sẽ thấy một mục có dòng chữ "Đang tiến hành thanh toán" xuất hiện trên trang Thanh toán.

Vui lòng chờ tối đa 15 ngày làm việc để khoản thanh toán được ghi nhận trên tài khoản Rapida trực tuyến của bạn. Xin lưu ý rằng đôi khi việc thanh toán có thể bị chậm trễ do quá trình xử lý tệp. Hãy tìm hiểu thêm về cách nhận khoản thanh toán bằng Rapida.

Lưu ý: Nếu ngày 21 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, thì khoản thanh toán có thể được phát hành vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày 21 của tháng đó.

Lưu ý: Nếu phát hiện tài khoản của nhà xuất bản vi phạm Điều khoản và điều kiện hoặc Chính sách chương trình của chúng tôi, thì chúng tôi có thể giữ lại khoản thanh toán bất cứ lúc nào (bắt đầu từ khi Google tiến hành điều tra các lỗi vi phạm tiềm ẩn), khấu trừ thu nhập từ tài khoản của nhà xuất bản và/hoặc hoàn tiền cho nhà quảng cáo đối với các lượt nhấp trên trang web của nhà xuất bản đó hoặc trang kết quả của AdSense cho Tìm kiếm. Ngoài ra, nếu nhà xuất bản thanh toán trễ bất kỳ khoản tiền nào cho Google liên quan đến chương trình Google Ads, thì chúng tôi có quyền giữ lại khoản thanh toán cho đến khi nhà xuất bản đó trả hết tất cả các khoản chưa thanh toán. Để xem nội dung mô tả đầy đủ về thời hạn thanh toán, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của AdSense.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false