Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Điều chỉnh tài sản đã bỏ phế

Nếu bạn thấy mục hàng trên trang "Giao dịch" được gắn nhãn "Điều chỉnh tài sản đã bỏ phế", thì điều đó có nghĩa là Google đã gửi số dư tài khoản dưới tên của bạn đến chính phủ tiểu bang để giữ an toàn (quy trình này được gọi là sung công). Chúng tôi đã thực hiện điều này bởi vì chúng tôi có lý do tin rằng tài khoản AdSense của bạn đã bị bỏ phế.

Chúng tôi xem một tài khoản là bị bỏ phế nếu không có hoạt động nào trên tài khoản đó trong 2-5 năm (tùy thuộc vào tiểu bang cư trú của bạn). Hoạt động trên tài khoản của bạn có nghĩa là:

  • Bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình.
  • Bạn đã nhận thanh toán thành công từ tài khoản của mình.

Sung công là gì?

Các công ty ở Hoa Kỳ có nghĩa vụ trao trả tài sản mà họ tin là đã bị bỏ phế cho chính phủ tiểu bang của Hoa Kỳ. Đối với cư dân Hoa Kỳ, đó là chính phủ tiểu bang của tiểu bang nơi bạn đã cho chúng tôi biết rằng bạn cư trú. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, thì tài sản của bạn sẽ được sung công cho tiểu bang do chúng tôi chỉ định (Delaware).

Tôi nên làm gì?

Nếu số dư của bạn đã được sung công cho chính phủ tiểu bang, bạn có thể nộp đơn tới văn phòng tài sản vô thừa nhận của chính phủ tiểu bang để yêu cầu trả lại tiền cho bạn. Bạn có thể tìm thấy văn phòng tài sản vô thừa nhận bằng cách nhập tên của tiểu bang của bạn cùng với cụm từ "tài sản vô thừa nhận" trong Google Tìm kiếm.

Tôi có thể tránh bị sung công số dư tài khoản của mình bằng cách nào?

Để tránh bị sung công số dư tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên đăng nhập vào tài khoản AdSense của mình, để chúng tôi biết bằng bạn vẫn còn quan tâm đến tài khoản đó. Hoặc nếu bạn có đủ số dư tài khoản, thì hãy đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng các điều kiện để được thanh toán. Lý do phổ biến nhất dẫn đến không nhận được thanh toán là:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false