Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Hệ số điều chỉnh cho tài sản bị từ bỏ

Nếu bạn thấy một mục hàng trên trang "Giao dịch" được gắn nhãn "Hệ số điều chỉnh cho tài sản bị từ bỏ", thì có nghĩa là Google đã gửi số dư tài khoản bằng tên của bạn đến chính quyền cấp tiểu bang để bảo vệ an toàn cho số dư (quy trình này được gọi là sung công). Chúng tôi thực hiện việc này vì chúng tôi có lý do để tin rằng tài khoản AdSense của bạn đã bị từ bỏ.

Chúng tôi xem một tài khoản là bị từ bỏ nếu không có hoạt động nào trên tài khoản đó trong 2-5 năm (tuỳ thuộc vào tiểu bang nơi bạn cư trú). Hoạt động trên tài khoản của bạn có nghĩa là:

  • Bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình.
  • Bạn đã nhận thanh toán thành công từ tài khoản của mình.

Sung công là gì?

Các công ty ở Hoa Kỳ có nghĩa vụ trao trả các tài sản mà họ tin là đã bị từ bỏ cho chính quyền cấp tiểu bang của Hoa Kỳ. Đối với cư dân Hoa Kỳ, đó là chính phủ tiểu bang của tiểu bang nơi bạn đã cho chúng tôi biết rằng bạn cư trú. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, thì tài sản của bạn sẽ được sung công cho tiểu bang do chúng tôi chỉ định (Delaware).

Tôi nên làm gì?

Nếu số dư của bạn đã bị sung công cho chính quyền cấp tiểu bang, thì bạn có thể nộp đơn cho văn phòng quản lý tài sản vô thừa nhận của chính quyền cấp tiểu bang để yêu cầu hoàn lại tiền cho bạn. Bạn có thể tìm thấy văn phòng tài sản vô thừa nhận bằng cách nhập tên của tiểu bang của bạn cùng với cụm từ "tài sản vô thừa nhận" trong Google Tìm kiếm.

Làm cách nào để số dư tài khoản của tôi không bị sung công?

Để ngăn số dư tài khoản của bạn bị sung công, bạn nên thường xuyên đăng nhập vào tài khoản AdSense của mình để chúng tôi biết rằng bạn vẫn muốn sử dụng tài khoản đó. Hoặc nếu bạn có đủ số dư tài khoản, thì hãy đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng các điều kiện để được thanh toán. Những lý do phổ biến nhất khiến bạn không nhận được khoản thanh toán là:

Nếu tôi không thể đăng nhập vào tài khoản AdSense của mình thì sao?

Google sử dụng một thông tin đăng nhập duy nhất cho tất cả sản phẩm và dịch vụ của Google. Nếu đã mất quyền truy cập vào Tài khoản Google, bạn có thể xem lại các tuỳ chọn khôi phục tài khoản.

Nếu các tuỳ chọn khôi phục tài khoản nêu trên không áp dụng được cho trường hợp của tôi thì sao?

Nếu không thể lấy lại quyền truy cập vào Tài khoản Google, bạn cần phải thu hồi số dư từ chính quyền sau khi số tiền của bạn đã bị sung công. Nếu số dư của bạn đã bị sung công cho chính quyền cấp tiểu bang, thì bạn có thể nộp đơn cho văn phòng quản lý tài sản vô thừa nhận của chính quyền cấp tiểu bang để yêu cầu hoàn lại tiền cho bạn.

Để tìm văn phòng quản lý tài sản vô thừa nhận ở tiểu bang của bạn, hãy mở trình duyệt và tìm kiếm trên google.com. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập tên tiểu bang và cụm từ "tài sản vô thừa nhận".

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính