เรียกใช้การทดสอบใน AdSense

การเรียกใช้การทดสอบช่วยให้คุณเปรียบเทียบการตั้งค่าโฆษณาแบบหนึ่งกับอีกรูปแบบหนึ่งได้ เพื่อดูว่าการตั้งค่าแบบใดที่ทำงานได้ดีกว่ากัน การทดสอบทำงานโดยการแยกการเข้าชมของเว็บไซต์ ระหว่างการตั้งค่าโฆษณาเดิมกับการตั้งค่าโฆษณารูปแบบอื่น คุณจึงวัดประสิทธิภาพการตั้งค่าของทั้ง 2 แบบได้พร้อมกัน การทดสอบจะช่วยให้คุณมีข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการกำหนดการตั้งค่าโฆษณา และช่วยให้คุณได้รับรายได้เพิ่มขึ้น

คุณสร้าง ตรวจสอบ และเลือกผู้ชนะการทดสอบได้ในหน้า "การทดสอบ" ในบัญชี วิธีดูหน้า "การทดสอบ"

สร้างการทดสอบ

สิ่งที่คุณจะต้องดำเนินการในการสร้างการทดสอบมีดังนี้

  • เลือกการตั้งค่าโฆษณาต้นฉบับที่คุณต้องการเปรียบเทียบกับรูปแบบในการทดสอบ
  • เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
  • เลือกว่าคุณต้องการให้ Google นำการตั้งค่าที่ชนะไปใช้โดยอัตโนมัติหลังจากที่การทดสอบสิ้นสุดลงหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับประเภทการทดสอบ
    การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้ เช่น ในกรณีที่คุณวางแผนที่จะเรียกใช้การทดสอบจำนวนมาก

คุณสร้างประเภทการทดสอบต่อไปนี้ได้

ติดตามการทดสอบ

ในหน้า "การทดสอบ" คุณจะเห็นภาพรวมของการทดสอบซึ่งจะแสดงสถานะปัจจุบันและความคืบหน้า และเน้นถึงการทดสอบใดๆ ซึ่ง "พร้อมที่จะะเสร็จสิ้น" (นั่นคือเมื่อเราแนะนำให้คุณเลือกผู้ชนะr)

สถานะ ความหมาย
ทำงานอยู่ การทดสอบกำลังทำงานอยู่ และมีการเก็บข้อมูล
พร้อมที่จะเสร็จสิ้น การทดสอบของคุณเก็บรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว และตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับการเลือกผู้ชนะ เรียนรู้วิธีเลือกผู้ชนะของการทดสอบ
เสร็จสิ้น

คุณเลือกโฆษณาที่ดีที่สุดและการทดสอบของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว
หรือ
คุณตัดสินใจที่จะหยุดการทดสอบโดยไม่เลือกผู้ชนะ

เลือกผู้ชนะในการทดสอบ

หลังจากที่การทดสอบรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว คุณก็จะเลือกผู้ชนะการทดสอบได้ เราขอแนะนำให้คุณรอจนกว่าการทดสอบจะมีสถานะเป็น "พร้อมที่จะเสร็จสิ้น" ก่อน แล้วจึงเลือกการตั้งค่าที่เป็นผู้ชนะ

  • หากคุณเลือกการตั้งค่าเดิมเป็นผู้ชนะ ระบบจะเก็บการตั้งค่าเดิมไว้
  • หากคุณเลือกการตั้งค่าโฆษณาที่เป็นรูปแบบ เราจะนำการตั้งค่าดังกล่าวไปใช้กับบัญชีของคุณ

ไม่ว่าในกรณีใด เราจะเลิกแยกการเข้าชมและการทดสอบจะสิ้นสุดลง

การทดสอบจะประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยใช้การเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เกิดจากรูปแบบดังกล่าว นอกจากนี้ ระบบยังแสดงช่วงความเชื่อมั่นเพื่อระบุช่วงของการเปลี่ยนแปลงของรายได้ที่เพิ่มขึ้นที่ AdSense คำนวณโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% หากต้องการดูช่วงความเชื่อมั่นสำหรับการทดสอบ ให้คลิกไอคอนความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ ที่อยู่ถัดจากเปอร์เซ็นต์รายได้

หมายเหตุ
  • หากคุณเลือกให้ Google เลือกผู้ชนะการทดสอบ Google จะนำการตั้งค่าที่ทำงานได้ดีที่สุดไปใช้โดยอัตโนมัติ
  • หากเมื่อถึงเวลาที่กำหนดแล้ว (ค่าเริ่มต้นคือ 90 วัน แต่คุณตั้งค่าให้น้อยกว่านี้ได้) การทดสอบยังเก็บข้อมูลได้ไม่เพียงพอ เราจะหยุดการทดสอบโดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกที่จะให้ Google เลือกผู้ชนะ เราจะคืนการตั้งค่าให้เป็นแบบเดิมก่อนที่การทดสอบจะเริ่ม ไม่เช่นนั้น คุณจะมีเวลาอีก 30 วันในการเลือกผู้ชนะของการทดสอบ
  • หากการทดสอบอัตโนมัติเก็บข้อมูลได้ไม่เพียงพอเราจะใช้การตั้งค่ารายละเอียดปลีกย่อย เนื่องจากการทดสอบอัตโนมัติได้ทดสอบการตั้งค่าบางอย่างในบัญชีของคุณ โดยเฉลี่ยแล้ว ผลการทดสอบเหล่านี้ให้ผลในเชิงบวกกับผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่นๆ ที่มีปริมาณการเข้าชม เนื้อหา และอื่นๆ คล้ายกันกับคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทดสอบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร