Eksponeringer

Der tælles en eksponering for hver annonceanmodning, hvor download af mindst én annonce er påbegyndt på brugerens enhed. Det er det antal annonceenheder (hvis der er tale om indholdsannoncer) eller søgeforespørgsler (hvis der er tale om søgeannoncer), der har ført til indlæsning af annoncer.

En bemærkning vedrørende optælling af eksponeringer

IAB (Interactive Advertising Bureau) og MRC (Media Rating Council) gennemgår og opdaterer med jævne mellem branchestandarderne for måling af eksponeringer i samarbejde med andre brancheorganisationer. De definerer i den forbindelse retningslinjer for standardisering af optællingen af eksponeringer på tværs af formater og platforme. Standarderne for optælling af annonceeksponeringer på nettet har udviklet sig med tiden: Hvor der tidligere blev talt en eksponering, når annoncen blev vist, tælles der nu en eksponering, når download af annoncen påbegyndes på brugerens enhed (med andre ord, når annoncen begynder at blive indlæst på en side).

Definitionerne er opsummeret her:

  • Vist eksponering: Der tælles en eksponering, når annonceserveren sender en annonce til en udgiver (når annoncen "vises"). Det betyder ikke nødvendigvis, at annoncematerialet downloades på brugerens enhed, gengives eller bliver set af brugeren.
  • Downloadet eksponering: Der tælles kun en eksponering, når download af annoncen er påbegyndt på brugerens enhed.

Når det gælder AdSense-metric'en "Eksponeringer", anvendes definitionen "downloadet" for alle eksponeringer. Bemærk! Den supplerende metric Synlighed for Aktiv visning bruges til at fastslå, om brugerne rent faktisk har set eksponeringerne.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet