Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Xem dữ liệu Google Analytics trong tổng quan về tài khoản

Nếu bạn đã thiết lập Google Analytics trên các trang của mình, thì bạn có thể xem dữ liệu Google Analytics trong Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google khi bạn duyệt qua trang web của mình. Dữ liệu Google Analytics trong trang có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất quảng cáo và trải nghiệm của người dùng.

Bật Google Analytics

Để xem dữ liệu từ tài khoản Google Analytics của bạn trong Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google:

 1. Ở trên cùng bên phải của trình duyệt Chrome, hãy nhấp vào biểu tượng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google Google Publisher Toolbar icon that looks like a white line graph against a blue background..
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng Google Publisher Toolbar gear icon và chọn Tài khoản.
 3. Trong trang "Tài khoản được bật", bên cạnh Google Analytics, hãy nhấp vào Bật.
 4. Kiểm tra xem Tài khoản Google chính xác có được chọn ở góc trên bên phải của trang "Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google" hay không.
 5. Nhấp vào Chấp nhận để cấp cho Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google quyền truy cập vào tài khoản Google Analytics của bạn.
 6. Duyệt qua một trang trong trang web của bạn và nhấp vào biểu tượng Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google Google Publisher Toolbar icon that looks like a white line graph against a blue background..
  Bây giờ, bạn có thể xem dữ liệu Google Analytics cho trang hiện tại của mình trong phần "Analytics cho trang này".

Giới thiệu phần "Analytics cho trang này"

Phần "Analytics cho trang này" hiển thị thông tin sau về trang của bạn:

 • Chỉ số Google Analytics:
  • Số lượng khách truy cập
  • Số lần xem trang
  • Tỷ lệ thoát
  • Thời gian trung bình trên trang
  Bạn có thể sử dụng trình đơn thả xuống để chọn một chế độ xem khác và thay đổi phạm vi ngày (hôm nay, hôm qua, 7 ngày, tháng này và tháng trước).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?