Thiết lập thanh toán thông qua Rapida

Hình thức thanh toán Rapida Online dành cho nhà xuất bản AdSense có tài khoản cá nhân và địa chỉ thanh toán ở Nga.

Đăng ký tài khoản Rapida Online

Để đăng ký, hãy truy cập vào trang web Rapida Online.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm trợ giúp của Rapida Online. 

Thêm thông tin chi tiết về Rapida vào tài khoản Google AdSense

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 4. Chọn Rapida, rồi nhấp vào Lưu.
 5. Tiếp theo, nhập các thông tin chi tiết của bạn (họ, tên lót, tên) và trên dòng cuối cùng, hãy nhập ID mẫu Rapida.
  Nhập tên của bạn bằng ký tự La Tinh hoặc Cyrillic. Lưu ý rằng trong hệ thống Rapida, bạn không được phép sử dụng ký tự ";" và "/". Hãy sử dụng các từ thay vì các ký tự này
 6. Chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn có tài liệu chính thức và thông tin hỗ trợ được yêu cầu. Đây có thể là hộ chiếu hoặc bất kỳ tài liệu chính thức nào khác chứng nhận danh tính của bạn.
  Đảm bảo tên và họ trong tài khoản phải khớp chính xác với thông tin trong bằng chứng nhận diện đã được nhà nước chấp thuận mà bạn sẽ trình khi nhận thanh toán Rapida. Nếu cần, bạn có thể thay đổi tên của người nhận thanh toán trong tài khoản của mình.
 7. Nhấp vào Xác nhận và tiếp tục.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?