Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Các báo cáo trên trang chủ: hiểu rõ thu nhập của bạn

Hãy truy cập vào trang chủ AdSense của bạn để kiểm tra thu nhập ước tính, khoản thanh toán gần đây nhất và số dư hiện tại. #estimatedearnings #finalizedearnings

Các báo cáo trong tài khoản AdSense được dùng để cung cấp cho bạn giá trị ước tính gần đúng về hoạt động hiện tại trong tài khoản. Tuy nhiên, các báo cáo này không trình bày thu nhập cuối cùng của bạn. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến số tiền được thanh toán cuối cùng cho bạn. Sau thu nhập cuối cùng của bạn được tổng kết, chúng sẽ được đăng trên trang "Giao dịch". Khi thích hợp và có thể, mọi doanh thu được phát hiện là từ nhấp chuột hoặc hiển thị không hợp lệ đều được hoàn lại cho các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hoá do hoạt động không hợp lệ, bạn sẽ không thể nhận tiền thanh toán. Khi thích hợp và có thể, chúng tôi sẽ hoàn lại doanh thu trong tài khoản này cho những nhà quảng cáo bị ảnh hưởng.

Thông tin hữu ích: Kể từ tháng 3 năm 2022, chúng tôi sẽ ra mắt một trang chủ và tài khoản thanh toán riêng trong AdSense cho khoản thu nhập trên YouTube. Quá trình triển khai này sẽ kéo dài vài tháng. Tìm hiểu thêm về tài khoản thanh toán và trang chủ trên YouTube.

Thông tin về thu nhập trên trang chủ

Trên trang chủ của tài khoản, chúng tôi trình bày những thông tin sau:

  • Thu nhập ước tính: giá trị ước tính gần đúng về hoạt động tài khoản gần đây của bạn từ hôm nay, hôm qua, tháng này cho đến thời điểm này và tháng trước.
  • Số dư: mục này thể hiện hai cấp thu nhập:
    • Số dư hiện tại chưa được thanh toán của thu nhập của bạn. Số dư này có thể không phản ánh tổng số tiền thanh toán mà bạn nhận được. Google có thể điều chỉnh số tiền, bao gồm cả việc làm tròn các số chênh lệch, mọi hoạt động không hợp lệ cần được điều chỉnh từ thu nhập của bạn hoặc các khoản tín dụng cuối tháng khác nếu cần thiết.
    • Khoản thanh toán gần đây nhất của bạn.

Điều chỉnh thu nhập

Chúng tôi có thể điều chỉnh thu nhập ước tính hoặc thu nhập sau cùng để tính đến lượt hiển thị hoặc lượt nhấp không hợp lệ. Tức là chúng tôi có thể loại bỏ các khoản thu nhập khỏi số dư phải thanh toán cho bạn. Hoạt động không hợp lệ có thể do các vấn đề về nguồn lưu lượng truy cập hoặc cách triển khai quảng cáo. Bạn nên xem lại chính sách của AdSense: hướng dẫn cho người mới bắt đầucác mẹo để ngăn chặn hoạt động không hợp lệ để biết thêm thông tin.

Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh thu nhập của nhà xuất bản trong trường hợp nhà quảng cáo không thanh toán cho việc phân phát quảng cáo trên trang web của họ.

Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống phát hiện hoạt động không hợp lệ và ngăn người dùng qua mặt hệ thống của chúng tôi, chúng tôi không thể cung cấp chi tiết về mức điều chỉnh mỗi ngày hoặc trên mỗi kênh. Vui lòng biết rằng chúng tôi có các bảo vệ khỏi hoạt động không hợp lệ tại chỗ này để giữ cho mạng lưới các trang web AdSense của mình trở thành một môi trường an toàn và hữu ích cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính