Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Báo cáo trang chủ: tìm hiểu về thu nhập của bạn

Các báo cáo trong tài khoản AdSense nhằm mục đích cung cấp các giá trị ước tính gần đúng về hoạt động hiện tại trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, các báo cáo này không trình bày thu nhập cuối cùng của bạn. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến số tiền được thanh toán cuối cùng cho bạn. Sau thu nhập cuối cùng của bạn được tổng kết, chúng sẽ được đăng trên trang "Giao dịch". Khi thích hợp và có thể, mọi doanh thu được phát hiện là từ nhấp chuột hoặc hiển thị không hợp lệ đều được hoàn lại cho các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa do hoạt động không hợp lệ thì bạn sẽ không thể nhận thanh toán. Khi thích hợp và có thể, chúng tôi sẽ hoàn lại doanh thu cho các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng.

Thu nhập từ trang chủ của bạn

Trên trang chủ của tài khoản, chúng tôi trình bày những thông tin sau:

  • Thu nhập ước tính: giá trị ước tính gần đúng về hoạt động tài khoản gần đây của bạn từ hôm nay, hôm qua, tháng này cho đến thời điểm này và tháng trước.
  • Số dư: mục này thể hiện hai cấp thu nhập:
    • Số dư hiện tại chưa được thanh toán của thu nhập của bạn. Số dư này có thể không phản ánh tổng số tiền thanh toán mà bạn nhận được. Google có thể điều chỉnh số tiền, bao gồm cả việc làm tròn các số chênh lệch, cũng như mọi hoạt động không hợp lệ cần được điều chỉnh từ thu nhập của bạn hoặc các khoản tín dụng cuối tháng khác nếu cần thiết.
    • Khoản thanh toán gần đây nhất của bạn.

Điều chỉnh thu nhập

Chúng tôi có thể điều chỉnh thu nhập ước tính hoặc thu nhập cuối cùng của bạn trong tài khoản để giải thích cho các lượt hiển thị hoặc lượt nhấp không hợp lệ. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể loại bỏ các khoản thu nhập khỏi số dư phải trả của bạn. Hoạt động không hợp lệ có thể do các vấn đề về nguồn lưu lượng truy cập hoặc việc triển khai quảng cáo. Bạn nên xem lại chính sách của AdSense: hướng dẫn cho người mới bắt đầucác mẹo để ngăn chặn hoạt động không hợp lệ để biết thêm thông tin.

Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh thu nhập của nhà xuất bản trong trường hợp có một nhà quảng cáo đã quảng cáo về các tùy chọn mặc định thanh toán trên trang web của họ.

Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống phát hiện hoạt động không hợp lệ của mình và ngăn chặn người dùng làm hỏng hệ thống, chúng tôi không thể cung cấp chi tiết về số lượng đã được điều chỉnh mỗi ngày hoặc với mỗi kênh. Vui lòng biết rằng chúng tôi có các bảo vệ khỏi hoạt động không hợp lệ tại chỗ này để giữ cho mạng lưới các trang web AdSense của mình trở thành một môi trường an toàn và hữu ích cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false