Báo cáo & Sự khác biệt trong thu nhập

Báo cáo trang chủ: hiểu thu nhập của bạn

Các báo cáo trong tài khoản AdSense của bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các ước tính gần đúng về hoạt động hiện tại trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, các báo cáo này không trình bày thu nhập cuối cùng của bạn. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến số tiền được thanh toán cuối cùng cho bạn. Sau thu nhập cuối cùng của bạn được tổng kết, chúng sẽ được đăng trên trang "Giao dịch". Khi thích hợp và có thể, mọi doanh thu được phát hiện là từ nhấp chuột hoặc hiển thị không hợp lệ đều được hoàn lại cho các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa do hoạt động không hợp lệ thì bạn sẽ không thể nhận thanh toán và khi thích hợp và có thể, chúng tôi sẽ hoàn lại doanh thu cho các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng.

Trên Trang chủ của tài khoản của bạn, chúng tôi hiển thị thông tin sau:

  • Thu nhập ước tính: ước tính gần đúng về hoạt động tài khoản gần đây của bạn từ hôm nay, hôm qua, tháng này cho đến thời điểm này và tháng trước
  • Thu nhập cuối cùng: phần này hiển thị hai cấp thu nhập:
    • "Số dư hiện tại": là số dư hiện tại của thu nhập của bạn chưa được thanh toán. Số dư này có thể không phản ánh tổng số tiền thanh toán mà bạn nhận được. Google có thể điều chỉnh số tiền, kể cả làm tròn các sai lệch, bất kỳ hoạt động không hợp lệ nào cần được điều chỉnh từ thu nhập của bạn hoặc các khoản tín dụng cuối tháng khác khi cần.
    • "Thanh toán gần đây nhất": sẽ phản ánh thanh toán cuối cùng bạn nhận được.

Chúng tôi có thể điều chỉnh thu nhập ước tính hoặc thu nhập cuối cùng của bạn để giải thích cho các hiển thị hoặc nhấp chuột không hợp lệ, có nghĩa là chúng tôi có thể loại bỏ thu nhập khỏi số dư phải trả của bạn. Hoạt động không hợp lệ có thể do các vấn đề về nguồn lưu lượng truy cập hoặc triển khai quảng cáo gây ra. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại hướng dẫn dành cho người mới bắt đầucác mẹo ngăn chặn hoạt động không hợp lệ để biết thêm thông tin.

Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh thu nhập của nhà xuất bản trong trường hợp có một nhà quảng cáo đã quảng cáo về mặc định thanh toán trên trang web của họ.

Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống phát hiện hoạt động không hợp lệ của mình và ngăn chặn người dùng làm hỏng hệ thống, chúng tôi không thể cung cấp chi tiết về số lượng đã được điều chỉnh mỗi ngày hoặc với mỗi kênh. Vui lòng biết rằng chúng tôi có các bảo vệ khỏi hoạt động không hợp lệ tại chỗ này để giữ cho mạng lưới các trang web AdSense của mình trở thành một môi trường an toàn và hữu ích cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?