Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Chặn quảng cáo từ cửa sổ Chi tiết quảng cáo

Lớp phủ quảng cáo cung cấp quyền truy cập vào cửa sổ "Chi tiết quảng cáo" cho phép bạn chặn quảng cáo khi bạn xem trang web của mình. Khi nhìn thấy một quảng cáo không phù hợp với đối tượng của bạn, bạn có thể hành động ngay lập tức mà không cần phải truy cập vào tài khoản để điều tra xem quảng cáo hoặc URL nào cần chặn.

Lưu ý rằng việc chặn bất kỳ quảng cáo nào cũng sẽ làm giảm thu nhập tiềm năng của bạn vì nó làm giảm tính cạnh tranh của không gian quảng cáo bằng cách loại bỏ giá thầu của nhà quảng cáo khỏi phiên đấu giá. Bạn chỉ nên chặn các quảng cáo mà bạn cảm thấy không thích hợp với người dùng.

Cửa sổ "Chi tiết quảng cáo" cung cấp các tùy chọn chặn sau:

Chặn theo URL

Để ngăn quảng cáo từ một URL cụ thể hiển thị trên trang web của bạn:

 1. Trên trang web của bạn, nhấp vào lớp phủ của quảng cáo có URL bạn muốn chặn. Sau đó, cửa sổ “Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google - Chi tiết quảng cáo” sẽ tải.
 2. Trong phần xem trước quảng cáo, nhấp vào menu thả xuống và chọn Chặn quảng cáo từ www.example.com. Sau khi thao tác chặn được kích hoạt, quảng cáo sẽ hiển thị một biểu ngữ Đã chặn màu đỏ.
  Các URL đã chặn sẽ được thêm vào danh sách lọc URL của bạn.

Chặn theo quảng cáo

Nếu chưa từng chặn theo quảng cáo, bạn sẽ cần bật Trung tâm xem xét quảng cáo trước khi có thể chặn các quảng cáo riêng lẻ. Trung tâm xem xét quảng cáo sẽ được bật cho tài khoản của bạn trong vòng một giờ.

Để ngăn một quảng cáo cụ thể mà bạn đã thấy trên trang web hiển thị:

 1. Trên trang web của bạn, nhấp vào lớp phủ quảng cáo mà bạn muốn chặn. Sau đó, cửa sổ “Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google - Chi tiết quảng cáo” sẽ tải.
 2. Trong phần xem trước quảng cáo, nhấp vào menu thả xuống và chọn Chặn quảng cáo này. Sau khi thao tác chặn được kích hoạt, quảng cáo sẽ hiển thị một biểu ngữ Đã chặn màu đỏ.
  Bạn sẽ nhìn thấy quảng cáo bị chặn khi bạn truy cập vào tab Quảng cáo bị chặn trong Trung tâm xem xét quảng cáo vào lần tới.

Chặn theo mạng quảng cáo

Để ngăn quảng cáo từ mạng quảng cáo được Google chứng nhận hiển thị trên trang web của bạn:

 1. Trên trang web của bạn, nhấp vào lớp phủ quảng cáo có mạng quảng cáo mà bạn muốn chặn. Sau đó, cửa sổ “Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google - Chi tiết quảng cáo” sẽ tải.
 2. Trong bản xem trước quảng cáo, nhấp vào menu thả xuống và chọn Chặn quảng cáo từ Mạng quảng cáo mẫu. Sau khi thao tác chặn được kích hoạt, quảng cáo sẽ hiển thị một biểu ngữ Đã chặn màu đỏ.
  Bạn sẽ thấy mạng quảng cáo đã chặn khi bạn truy cập vào trang Kiểm soát chặn và nhấp vào Mạng quảng cáo vào lần tới.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?