Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản Google

Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google

Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google là một tiện ích của Chrome cho phép bạn xem thông tin cập nhật về tài khoản của mình khi duyệt trang web trong Chrome. Thanh công cụ sử dụng Tài khoản Google mà bạn đăng nhập để cung cấp tổng quan về thu nhập và hiệu suất của bạn cũng như các lớp phủ quảng cáo cung cấp chế độ kiểm soát báo cáo và chặn trong trang. Tìm hiểu thêm về Google ChromeTiện ích của Chrome.

Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google cung cấp các tính năng sau:

Tìm hiểu cách cài đặt Thanh công cụ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?