Indtjening pr. tusinde visninger (RPM)

Indtjening pr. tusinde visninger (RPM) repræsenterer din anslåede indtjening for hver 1000 visninger, du får. RPM repræsenterer ikke, hvor meget du faktisk har tjent. I stedet beregnes den ved at dividere din anslåede indtjening med antallet af sidevisninger, annoncevisninger eller forespørgsler, som du har modtaget, og derefter gange med 1000.

Formel:
RPM = (anslået indtjening / antal sidevisninger) * 1000

Eksempel:

  • Hvis det anslås, at du har tjent USD 0,15 på 25 sidevisninger, vil side-RPM svare til (USD 0.15/25)*1000, eller USD 6,00.
  • Hvis det anslås, at du har tjent USD 180 på 45.000 visninger, vil dit Annonce-RPM svare til (USD 180/45.000)*1000, eller USD 4,00.

RPM er et almindeligt anvendt tal i annonceringsprogrammer, og det kan være nyttigt ved sammenligning af indtjening fra forskellige kanaler.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?