Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Thêm phương thức thanh toán cho AdSense

Bạn có thể chọn phương thức thanh toán khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng lựa chọn phương thức thanh toán. Tùy thuộc vào địa chỉ thanh toán của bạn, bạn có thể chọn các phương thức sau:

Mẹo: Hãy kiểm tra trang Thanh toán để xem thu nhập của bạn đã đạt đến ngưỡng này hay chưa.

Cách thiết lập phương thức thanh toán

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Nhấp vào mục Thanh toán sau đó Thông tin thanh toán.
  3. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
  4. Trong mục "Thêm phương thức thanh toán", hãy nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
  5. Nếu bạn muốn đây là phương thức thanh toán chính của mình, hãy chọn hộp kiểm Đặt làm phương thức thanh toán chính.
  6. Nhấp vào Lưu.

Các tài nguyên có liên quan

Bạn có bất cứ câu hỏi nào không?

Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
157
false
false