Thanh toán

Thiết lập hình thức thanh toán

Bạn có thể chọn hình thức thanh toán khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng lựa chọn phương thức thanh toán. Tùy thuộc vào địa chỉ thanh toán, bạn có thể có các tùy chọn thanh toán sau đây: Séc, Chuyển khoản điện tử (EFT), EFT qua Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro (SEPA), Chuyển khoản ngân hàngChuyển tiền nhanh qua Western Union.

Hướng dẫn cách thiết lập hình thức thanh toán

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý phương thức thanh toán.
  4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
  5. Trong mục "Thêm phương thức thanh toán", hãy nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
  6. Nếu bạn muốn đây là hình thức thanh toán chính của mình, hãy chọn hộp kiểm Đặt làm phương thức thanh toán chính.
  7. Nhấp vào Lưu.

Các tài nguyên liên quan

Bạn có bất cứ câu hỏi nào không?

Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?