Thanh toán

Thiết lập hình thức thanh toán cho tài khoản AdSense

Bạn có thể chọn hình thức thanh toán sau khi khoản thu nhập của mình đạt đến ngưỡng lựa chọn phương thức thanh toán. Tùy thuộc vào địa chỉ thanh toán của bạn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn thanh toán sau đây:

Cách thiết lập hình thức thanh toán

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý phương thức thanh toán.
  4. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
  5. Trong mục "Thêm phương thức thanh toán", hãy nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
  6. Nếu bạn muốn đây là hình thức thanh toán chính của mình, hãy chọn hộp kiểm Đặt làm phương thức thanh toán chính.
  7. Nhấp vào Lưu.

Các tài nguyên có liên quan

Bạn có bất cứ câu hỏi nào không?

Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố