Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Lý do tài khoản của bạn bị tạm ngưng thanh toán

Thanh toán AdSense của bạn có thể bị tạm ngưng vì bất kỳ lý do phổ biến nào sau đây:

 • Bạn chưa gửi thông tin về thuế của mình
  Tùy thuộc vào quốc gia trong địa chỉ thanh toán của bạn, Google có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin về thuế nhất định. Truy cập trang "Thanh toán > Cài đặt" trong tài khoản AdSense của bạn để biết thêm chi tiết. Chuyển tới trang "Thông tin về thuế" ngay bây giờ
 • Bạn chưa thiết lập hình thức thanh toán
  Thiết lập hình thức thanh toán của bạn ngay bây giờ
 • Bạn chưa xác minh địa chỉ của mình.
  Tất cả các nhà xuất bản đều nhận được thư thông báo số nhận dạng cá nhân (mã PIN) khi thu nhập của họ đạt đến ngưỡng xác minh. Bạn phải nhập mã PIN để xác minh địa chỉ của mình trước khi có thể nhận thanh toán.
 • Bạn có khoản tiền giữ tuân thủ trên tài khoản của mình
  Nhóm thanh toán của chúng tôi cần bạn cung cấp một số thông tin để xác nhận danh tính của bạn, trước khi bạn có thể thực hiện thanh toán. Tìm hiểu thêm về liệu bạn có khoản tiền giữ tuân thủ hay không.
 • Bạn chưa gỡ bỏ lệnh tự tạm ngưng của mình
  Nếu đã chọn tạm ngưng nhận thanh toán từ AdSense, bạn cần gỡ bỏ lệnh tự tạm ngưng của mình để bắt đầu nhận lại các khoản thanh toán.
 • Nếu hình thức thanh toán của bạn là qua Bưu điện Nga (Rapida - bưu điện)
  Nếu tài khoản của bạn đang bị tạm ngưng thanh toán, thì bạn bắt buộc phải thực hiện hành động để tiếp tục nhận thanh toán qua Bưu điện Nga theo các điều khoản hạn chế được cập nhật. Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn về việc phải làm để tiếp tục nhận thanh toán.
 • Tài khoản của bạn hiện đang được xem xét về việc tuân thủ chính sách chương trình của chúng tôi
  Tất cả tài khoản đều được giám sát về việc tuân thủ chính sách và hoạt động không hợp lệ. Đôi khi, các khoản thanh toán sẽ tạm thời bị giữ trong khi tài khoản của bạn được điều tra. Bạn không cần phải liên hệ với chúng tôi về khoản giữ này; khoản giữ sẽ tự động được xóa khi kết thúc điều tra nếu tài khoản của bạn tuân thủ chính sách và lưu lượng truy cập của bạn hợp lệ.

Bạn cũng có thể nhận thấy tạm ngưng thanh toán đối với nhiều vấn đề khác nhau có liên quan đến thanh toán ít phổ biến hơn. Bất kỳ khi nào thanh toán của bạn bị giữ, cảnh báo sẽ xuất hiện trên trang "Thanh toán" của bạn. Nhấp vào liên kết trong cảnh báo để xem các bước bạn cần thực hiện nhằm xóa khoản giữ và đủ điều kiện cho thanh toán.

Bạn chỉ nhận được thanh toán trong chu kỳ thanh toán hàng tháng nếu bạn không có tạm ngưng thanh toán trên tài khoản của mình. Bạn phải xóa tất cả các khoản tạm ngưng thanh toán trước ngày 20 để nhận được thanh toán vào cuối tháng. Nếu bạn đã nhận được thanh toán trong tháng này, mục hàng "Thanh toán tự động" sẽ được đăng trên trang "Thanh toán" của bạn, cho biết rằng thanh toán của bạn đang được tiến hành.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?