Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Thu nhập ước tính so với thu nhập sau cùng

Các báo cáo trong tài khoản của bạn được dùng để cung cấp cho bạn giá trị ước tính về hoạt động hiện tại trong tài khoản. Tuy nhiên, thu nhập ước tính trong thẻ báo cáo hiệu suất của tài khoản chưa phải là thu nhập sau cùng cho đến cuối tháng (đây là thời điểm chúng tôi điều chỉnh số lượt nhấp hoặc lượt hiển thị không hợp lệ). Doanh thu từ các lượt nhấp và lượt hiển thị không hợp lệ được hoàn lại cho những nhà quảng cáo bị ảnh hưởng. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn được thanh toán cho thu nhập sau cùng, bao gồm tất cả các lượt nhấp và lượt hiển thị hợp lệ. Giá trị thu nhập sau cùng được sẽ xuất hiện trong thẻ lịch sử thanh toán và giao dịch.
Khoản khấu trừ do hoạt động không hợp lệ có thể tạo ra sự khác biệt giữa thu nhập ước tính và thu nhập sau cùng. Chúng tôi thực hiện điều này để đảm bảo nhà quảng cáo của chúng tôi chỉ thanh toán cho lưu lượng truy cập hợp lệ, và điều này sẽ bảo vệ hệ sinh thái quảng cáo rộng hơn của chúng tôi, bao gồm cả bạn.

Chúng tôi cũng giữ quyền điều chỉnh thu nhập của nhà xuất bản trong trường hợp có nhà quảng cáo không thanh toán cho việc phân phát quảng cáo trên trang web của họ. Các nhà quảng cáo này có thể đã sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc không thanh toán được đúng hạn. Google luôn nỗ lực làm việc để đảm bảo rằng các trường hợp này hiếm khi xảy ra, nhằm duy trì hệ sinh thái an toàn cho người dùng, nhà xuất bản và nhà quảng cáo.

Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống phát hiện hoạt động không hợp lệ và ngăn người dùng lách hệ thống của chúng tôi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết về mức điều chỉnh mỗi ngày hoặc trên mỗi trang web. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo vệ để tránh những hoạt động không hợp lệ này để giữ cho mạng AdSense trở thành một môi trường an toàn và hữu ích cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng.

Tuy nhiên, bạn có thể xác định và giảm hoạt động không hợp lệ bằng các bước sau đây:

  • Sử dụng Google Analytics để điều tra bất kỳ thay đổi nào trong nguồn lưu lượng truy cập trong 90 ngày qua. Chú ý tới sự tăng đột biến lưu lượng truy cập/lượt tải xuống từ những nguồn không xác định.
  • Xem lại Hướng dẫn về chính sách AdSense dành cho người mới tham gia. Vui lòng đọc Chính sách về vị trí đặt quảng cáo. Hoạt động không hợp lệ thường là kết quả của việc triển khai quảng cáo không tốt và bạn có thể khắc phục được vấn đề này.
  • Báo cáo về lượt nhấp hoặc lượt hiển thị không hợp lệ trên quảng cáo của bạn cho các chuyên gia đảm bảo chất lượng lưu lượng truy cập của chúng tôi thông qua biểu mẫu báo cáo về hoạt động không hợp lệ. Trong báo cáo của bạn, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Các chi tiết bạn cung cấp sẽ giúp nhóm chất lượng lưu lượng truy cập của chúng tôi trong việc điều tra tài khoản của bạn. Có thể bạn sẽ không nhận được câu trả lời từ cá nhân họ, nhưng một lưu ý sẽ được thêm vào tài khoản của bạn để sau này tham khảo.
Để biết thêm thông tin về chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo, vui lòng truy cập vào Trung tâm tài nguyên chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính