Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Gỡ rối đơn đăng ký bị từ chối


analytics

Các vấn đề với đơn đăng ký

Khi bạn đã gửi đơn đăng ký, hãy đảm bảo rằng bạn đã xác minh địa chỉ email của mình. Tùy thuộc vào số lượng đơn đăng ký gửi đến mà chúng tôi nhận được, quy trình xem xét có thể mất đến một tuần.
tải xuống

Trình gỡ rối sự cố về đơn đăng ký

Nếu đã hơn một tuần kể từ khi bạn gửi đơn đăng ký và xác minh địa chỉ email của mình hoặc đơn đăng ký của bạn đã bị từ chối và bạn không biết lý do tại sao, thì trình gỡ rối này sẽ hướng dẫn bạn về các bước để giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải. Tại mỗi bước, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn hoặc các câu hỏi khác để giúp thu hẹp vấn đề mà bạn đang gặp phải. Việc thực hiện theo các hướng dẫn này sẽ đảm bảo kết quả tốt nhất.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?