Đăng ký và kích hoạt

Đăng ký AdSense

Hãy thực hiện theo các bước sau để thiết lập và sử dụng tài khoản AdSense của bạn:

1. Tạo tài khoản AdSense

Để thành công với AdSense, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng trang web của bạn có nội dung hấp dẫn và nguyên bản mà sẽ thu hút khách truy cập xem quảng cáo. Tìm hiểu cách tạo tài khoản AdSense.

Tạo tài khoản

Nếu sử dụng Blogger hoặc YouTube (hoặc đối tác AdSense khác), bạn nên đăng ký AdSense thông qua tài khoản của mình ở đó vì những sản phẩm này tuân theo một quy trình khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quảng cáo trên blog Blogger hoặc Đăng ký AdSense qua YouTube.

2. Kích hoạt tài khoản AdSense

Để kích hoạt tài khoản AdSense của bạn, hãy hoàn thành những việc sau:

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Chúng tôi xem xét toàn bộ trang web của bạn để kiểm tra xem trang web có tuân thủ Chính sách chương trình của AdSense hay không. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email nêu rõ thông tin chi tiết về trạng thái kích hoạt của bạn. Quá trình này thường mất chưa đến một ngày nhưng cũng có thể lâu hơn. Tìm hiểu thêm về thời gian đợi tài khoản AdSense được kích hoạt hoàn toàn.

Nếu tài khoản của bạn không được kích hoạt ở giai đoạn này, bạn sẽ nhận được email giải thích lý do tại sao và hành động bạn có thể thực hiện.

Các bước tiếp theo

Khi tài khoản AdSense của bạn được kích hoạt hoàn toàn, bạn có thể bắt đầu hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách thiết lập quảng cáo trên trang web.

Để giúp bạn sử dụng tài khoản AdSense thành công, bạn nên xem Hướng dẫn sử dụng AdSense.

Nếu chúng tôi không thể kích hoạt tài khoản AdSense của bạn

Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể kích hoạt tài khoản AdSense của bạn. Tùy thuộc vào lý do, bạn có thể tiếp tục quy trình kích hoạt. Hãy xem mục bên dưới để biết thêm thông tin.

Why was my AdSense application disapproved?

Không thể kích hoạt tài khoản AdSense của bạn vì trang web của bạn không tuân thủ chính sách chương trình của AdSense

Trong khi xem xét tài khoản của bạn, chúng tôi nhận thấy rằng trang web của bạn không tuân thủ Chính sách chương trình. Nếu khắc phục được các sự cố trên trang web thì bạn có thể tiếp tục quy trình kích hoạt. Ngoài ra, bạn có thể chọn sử dụng trang web khác cho AdSense và tiếp tục quy trình kích hoạt với trang web đó để thay thế.

Không thể kích hoạt tài khoản AdSense của bạn vì bạn có hai tài khoản AdSense

Trong khi xem xét tài khoản của bạn, chúng tôi nhận thấy rằng bạn có một tài khoản AdSense khác. Trong trường hợp này, bạn cần đóng tài khoản khác đó trước khi tiếp tục quy trình kích hoạt.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Phải làm gì nếu AdSense không thể kích hoạt tài khoản của bạn

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?