Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách

Nhật ký thay đổi chính sách của AdMob

Google sẽ thông báo thông tin cập nhật đối với các chính sách và quy định hạn chế cho AdMob trên nhật ký thay đổi này. Các nhà xuất bản phải nắm bắt các thay đổi đối với chính sách và luôn tuân thủ các chính sách này.

Cách đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa các chính sách về hành vi của chúng tôi (tháng 8 năm 2021)

Vào tháng 9 năm 2021, nhằm liên tục đơn giản hóa và hợp lý hóa các chính sách dành cho nhà xuất bản, chúng tôi sẽ cập nhật Các chính sách và quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google để thêm các phiên bản đã được điều chỉnh của một số chính sách hiện tại về hành vi (có nghĩa là các chính sách/quy định hạn chế về cách triển khai quảng cáo). Các phiên bản được điều chỉnh này hợp nhất những phiên bản chính sách mà chúng tôi đã triển khai trên AdSense, AdMob và Ad Manager, đồng thời bao gồm các chính sách: Can thiệp vào quảng cáo, Giá trị khoảng không quảng cáo và Tiêu chuẩn ngành (bộ tiêu chuẩn hiện hành mà các nhà xuất bản của chúng tôi phải tuân thủ).

Vào tháng 9 năm 2019, chúng tôi đã thực hiện các thay đổi với chính sách nội dung trên các sản phẩm dành cho nhà xuất bản để ra mắt Các chính sách và quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google. Bản cập nhật này là bước tiếp theo trong nỗ lực không ngừng đó.

Trong lần cập nhật này, chúng tôi cũng sẽ ra mắt hai chính sách mới: chính sách tuân thủ Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn của Liên minh cho quảng cáo tốt hơn và chính sách về việc Khai báo không trung thực.

Chúng tôi muốn giúp nhà xuất bản dễ dàng truy cập được chính sách của chúng tôi và hiểu được mức độ ảnh hưởng của chính sách đó đối với bạn, dù bạn đang sử dụng sản phẩm nào. Đó cũng là lý do chúng tôi ra mắt phiên bản cải tiến của Trung tâm trợ giúp chính sách.

Xin lưu ý rằng các chính sách và quy định hạn chế này sẽ được áp dụng cùng với mọi chính sách khác có liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của Google.

(Đăng vào tháng 8 năm 2021)

Nội dung cập nhật đối với Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về hành vi ngược đãi động vật (tháng 8 năm 2021)

Vào tháng 8 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Các loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa để làm rõ rằng chúng tôi nghiêm cấm nội dung quảng bá hành vi ngược đãi hoặc bạo lực vô cớ đối với động vật. Trong lần cập nhật này, chúng tôi sẽ hợp nhất Chính sách về các loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa và Chính sách về hành vi ngược đãi động vật thành một chủ đề mới là Ngược đãi động vật.

(Đăng vào tháng 7 năm 2021)

Nội dung cập nhật đối với Chính sách về nội dung xuyên tạc (tháng 5 năm 2021)

Vào tháng 5 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung xuyên tạc để tổ chức tốt hơn các chủ đề trong chính sách này. Ngoài ra, hai chính sách đã nêu trước đây trong mục Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm sẽ được chuyển đến chính sách về Nội dung xuyên tạc. Hai chính sách nghiêm cấm (1) nội dung quảng bá tuyên bố có hại cho sức khỏe và (2) nội dung liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn hiện nay và nội dung trái ngược với các quan điểm khoa học chính thống sẽ được chuyển từ mục Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm đến mục Tuyên bố không đáng tin cậy (mới) trong chính sách về Nội dung xuyên tạc.

Google đang tiến hành những thay đổi này để giúp nội dung rõ ràng, dễ hiểu hơn và đồng thời, những thay đổi này không tác động đến nội dung hiện đang bị hạn chế hoặc bị cấm theo các chính sách của Google.

(Đăng vào tháng 4 năm 2021)

Nội dung cập nhật về Danh sách cấm vận của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ (tháng 2 năm 2021)

Vào tháng 2 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật trang Tìm hiểu các quy định hạn chế của AdSense theo quốc gia để phản ánh việc xóa Sudan khỏi danh sách cấm vận của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ. Nội dung cập nhật này sẽ có hiệu lực từ ngày 24/2/2021.

Do thay đổi này, các nhà xuất bản ở Sudan sẽ có thể sử dụng Google AdSense. 

(Đăng vào tháng 2 năm 2021)

Nội dung cập nhật về Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung khiêu dâm (tháng 2 năm 2021)

Vào tháng 2 năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google. Nội dung có thể được hiểu là quảng bá hành vi mua bán dâm sẽ được đưa vào danh mục riêng có tên là "Hành vi mua bán dâm". Ngoài ra, chúng tôi sẽ cập nhật các ví dụ được liệt kê (dịch vụ mại dâm, người bạn thân mật và gái gọi, dịch vụ xoa bóp thân mật, trang web hiển thị hình ảnh âu yếm thân mật) để nghiêm cấm việc quảng cáo hẹn hò có thù lao, hoặc thỏa thuận tình dục trong đó một người tham gia phải cung cấp tiền, quà tặng, hỗ trợ tài chính, sự dẫn dắt hoặc các lợi ích có giá trị khác cho người tham gia kia, chẳng hạn như dịch vụ hẹn hò "Ngọt ngào".

(Đăng vào tháng 12 năm 2020)

Thông tin cập nhật đối với các chính sách về hành vi của AdMob (tháng 9 năm 2020)

Vào tháng 9 năm 2020, Google sẽ cập nhật các chính sách về hành vi của AdMob dành cho Nhà xuất bản để bao gồm các quy định hạn chế về cách chuyển các yêu cầu quảng cáo và lượt hiển thị thông qua tính năng Đặt giá thầu mở. Khi sử dụng tính năng Đặt giá thầu mở, các nhà xuất bản sẽ không được phép gửi yêu cầu quảng cáo thông qua các giải pháp trung gian (bao gồm hệ thống nội bộ) thực hiện chức năng phân phối động (hoặc theo phương thức có lập trình) và kiếm tiền từ các yêu cầu quảng cáo dựa trên thông tin đặt giá thực tế, ước tính hoặc theo thời gian thực khác.

(Đăng vào tháng 9 năm 2020)


 

Thông tin cập nhật về Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google (tháng 9 năm 2020)

Vào tháng 9 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google để nghiêm cấm việc kiếm tiền từ các trang web, trang trên trang web hoặc ứng dụng không được trình bày chủ yếu bằng một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ của chúng tôi hoặc không chứa nội dung. Từ ngày 15/09/2020, chúng tôi sẽ không cho phép các trang web mới bằng ngôn ngữ không được hỗ trợ hoặc không có nội dung kiếm tiền thông qua AdSense, Ad Manager hoặc AdMob.

(Đăng vào tháng 8 năm 2020)

Thông tin cập nhật về Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) (tháng 8 năm 2020)

Kể từ ngày 12/8/2020, Google sẽ dựa vào Các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng (SCC) của Ủy ban Châu Âu để chuyển dữ liệu về quảng cáo trực tuyến và việc đo lường dữ liệu cá nhân ra ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ. Đối với Dịch vụ dành cho đơn vị xử lý, Google sẽ cập nhật Điều khoản xử lý dữ liệu của Google Ads để bao gồm SCC đối với việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các đơn vị xử lý ở các quốc gia thứ ba. Đối với Dịch vụ dành cho đơn vị kiểm soát, Google sẽ cập nhật Điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát của Google Ads để bao gồm SCC đối với việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các đơn vị kiểm soát ở các quốc gia thứ ba. Trong trường hợp xảy ra việc chuyển dữ liệu cá nhân có liên quan, SCC đã tích hợp vào hợp đồng của Đối tác với Google sẽ được áp dụng.

(Đăng vào tháng 8 năm 2020)

Thông tin cập nhật đối với Chính sách về khoảng không quảng cáo có tặng thưởng (tháng 8 năm 2020)

Vào tháng 8 năm 2020, Chính sách về khoảng không quảng cáo có tặng thưởng sẽ được cập nhật cho phù hợp với việc ra mắt định dạng quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng mới. Định dạng quảng cáo mới sẽ mở rộng các loại quảng cáo có tặng thưởng, ngoài định dạng quảng cáo có tặng thưởng hiện tại. Khi ra mắt định dạng này, chúng tôi sẽ đổi tên chính sách về khoảng không quảng cáo có tặng thưởng thành “Chính sách về quảng cáo có tặng thưởng”. Chính sách mới sẽ áp dụng cho cả hai định dạng: quảng cáo có tặng thưởng và quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng. 

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)

Thay đổi đối với Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung xuyên tạc (tháng 9 năm 2020)

Vào tháng 9 năm 2020, Google sẽ thay đổi Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung xuyên tạc để nghiêm cấm việc phối hợp với các trang web hoặc tài khoản khác, cũng như hành vi che dấu hoặc trình bày sai danh tính của bạn hay các thông tin chi tiết quan trọng khác về bản thân bạn, khi nội dung của bạn liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề công cộng gây quan ngại. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách này ở Hoa Kỳ kể từ ngày 01/09/2020 và ở tất cả các quốc gia khác kể từ ngày 01/10/2020. 

Chúng tôi coi các lỗi vi phạm đối với chính sách này là rất nghiêm trọng. Nếu phát hiện các lỗi vi phạm đối với chính sách này, thì chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản của bạn ngay khi phát hiện mà không có cảnh báo trước.

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)
 

Thông tin cập nhật về Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm (tháng 8 năm 2020)

Vào tháng 8 năm 2020, Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm sẽ bắt đầu cấm nội dung liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn hiện nay và nội dung trái ngược với các quan điểm khoa học chính thống.

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)

Thay đổi đối với Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về việc tạo điều kiện cho hành vi không trung thực (tháng 8 năm 2020)

Vào tháng 8 năm 2020, Google sẽ thay đổi Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về việc tạo điều kiện cho hành vi không trung thực để nêu rõ các quy định hạn chế liên quan đến hoạt động quảng cáo hoặc kiếm tiền từ nội dung quảng cáo phần mềm gián điệp và công nghệ giám sát. Chính sách mới này sẽ nghiêm cấm việc quảng cáo hoặc kiếm tiền từ nội dung cho phép người dùng (hoặc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ cho phép người dùng) theo dõi hoặc giám sát người khác hoặc hoạt động của họ khi họ chưa cho phép. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu.

Ví dụ về các sản phẩm và dịch vụ sẽ bị cấm (danh sách chưa đầy đủ)

Phần mềm gián điệp và công nghệ được dùng để giám sát người phối ngẫu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm gián điệp/phần mềm độc hại có thể dùng để giám sát tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại hoặc lịch sử duyệt web; thiết bị theo dõi Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) được tiếp thị là có chức năng thu thập thông tin bí mật hoặc theo dõi ai đó khi chưa có sự đồng ý của họ; quảng cáo về thiết bị giám sát (camera, máy ghi âm, camera hành trình, camera ngụy trang) với mục đích rõ ràng là thu thập thông tin bí mật.

Điều này không bao gồm (a) các dịch vụ điều tra tư nhân hoặc (b) các sản phẩm/dịch vụ được thiết kế để giúp cha mẹ theo dõi hoặc giám sát con cái thuộc độ tuổi vị thành niên của họ.

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)

Thông tin cập nhật về Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google (tháng 8 năm 2020)

Vào tháng 8 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google để chuẩn hóa các chính sách hiện có liên quan đến hành vi xâm hại tình dục và bóc lột trẻ em trên toàn bộ các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của mình.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thực hiện một số thay đổi về nguyên tắc biên tập cho nội dung chính sách của mình. Chúng tôi sẽ thay thế toàn bộ nội dung về "quảng cáo dựa trên mối quan tâm" bằng nội dung về "quảng cáo được cá nhân hóa" và sẽ cập nhật Chính sách liên quan đến quyền riêng tư của mình nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng.

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)

Nội dung cập nhật đối với Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung xuyên tạc (tháng 3 năm 2020)

Vào tháng 3 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung xuyên tạc. Nội dung cập nhật này là để làm rõ rằng chúng tôi không cho phép nội dung đưa ra tuyên bố sai sự thật và có thể làm giảm đáng kể khả năng tham gia hoặc niềm tin tưởng vào một quy trình bầu cử hoặc dân chủ.

Ngoài ra, nội dung cập nhật này cũng sẽ làm rõ rằng chúng tôi không cho phép nội dung lừa đảo người dùng thông qua các phương tiện thao túng liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm.

(Đăng vào tháng 2 năm 2020)

Nội dung cập nhật đối với Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google (tháng 4 năm 2020)

Vào tháng 4 năm 2020, chúng tôi sẽ cập nhật Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google để chuẩn hóa các chính sách hiện có giữa các sản phẩm dành cho nhà xuất bản liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân, hoạt động thu thập dữ liệu, thông tin công bố và sự đồng ý của người dùng. Trong khuôn khổ lần cập nhật này, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách của mình để yêu cầu các hình thức thông báo rõ ràng hơn trước khi người dùng cấp quyền chia sẻ vị trí thiết bị cho mục đích quảng cáo.

(Đăng vào tháng 2 năm 2020)

Nội dung cập nhật đối với Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google: Cờ bạc trực tuyến (tháng 1 năm 2020)

Vào tháng 1 năm 2020, Google sẽ cập nhật Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google đối với quảng cáo cờ bạc để làm rõ những nội dung được xem là "cờ bạc trực tuyến".

(Đăng vào tháng 12 năm 2019)

Cập nhật chính sách về vị trí đặt quảng cáo: Quảng cáo trên các trang yêu cầu đăng nhập (tháng 11 năm 2019)

Vào tháng 12 năm 2019, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách chương trình của Google AdSense đối với Quảng cáo trên các trang yêu cầu đăng nhập để làm rõ cách chúng tôi xử lý các yêu cầu kiếm tiền từ nội dung mà chúng tôi không thể đánh giá.

Xin lưu ý rằng các nhà xuất bản AdMob phải tuân thủ Chính sách chương trình của AdSense, trừ khi có quy định khác.

(Đăng vào tháng 11 năm 2019)

Cập nhật các Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google: Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm (tháng 11 năm 2019)

Trong tháng 12 năm 2019, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google về Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm.

Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm gồm nội dung do các tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia tạo ra hoặc nội dung hỗ trợ cho các tổ chức này.

(Đăng vào tháng 11 năm 2019)

Đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa các chính sách nội dung (tháng 9 năm 2019)

Vào tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ đưa ra các thay đổi đối với một số chính sách nội dung trên các sản phẩm dành cho nhà xuất bản (AdSense, AdMob và Ad Manager).

Xin lưu ý rằng trong tương lai, Google sẽ thông báo những thông tin cập nhật đối với các chính sách và quy định hạn chế về AdMob qua nhật ký thay đổi này. Các nhà xuất bản phải nắm bắt các thay đổi đối với chính sách và luôn tuân thủ các chính sách này.

Lý do chúng tôi thực hiện những thay đổi này

Một trong những nội dung mà các nhà xuất bản yêu cầu nhiều nhất là muốn chúng tôi đơn giản hóa và hợp lý hóa các chính sách của mình. Chúng tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn sử dụng nhiều sản phẩm dành cho nhà xuất bản. Do đó, chúng tôi muốn giúp các bạn có một cái nhìn rõ ràng và dễ hiểu về cách tương tác với chính sách của chúng tôi cũng như hiểu được mức độ ảnh hưởng của các chính sách đó, bất kể bạn sử dụng sản phẩm nào.

Dưới đây là những thay đổi dự kiến:

  • Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google, trong đó quy định các loại nội dung không thể kiếm tiền thông qua mọi sản phẩm dành cho nhà xuất bản của chúng tôi. Các loại nội dung bị cấm bao gồm: Nội dung bất hợp pháp, Tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và ấu dâm, Nội dung khiêu dâm, Chủ đề người lớn trong nội dung dành cho gia đình, Nội dung sử dụng trái phép tài sản sở hữu trí tuệ, Các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa, Nội dung nguy hiểm hoặc mang tính xúc phạm, Nội dung cho phép hành vi không trung thực, Nội dung xuyên tạc, Phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốnCô dâu đặt hàng qua thư.
  • Quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google, trong đó quy định loại nội dung sẽ nhận được các nguồn quảng cáo bị hạn chế. Các nội dung bị hạn chế bao gồm: Nội dung khiêu dâm, Nội dung gây sốc, Chất nổ, Súng, Phụ tùng súng và sản phẩm liên quan, Các loại vũ khí khác, Thuốc lá, Các chất tiêu khiển, Bán và sử dụng rượu trái phép, Cờ bạc trực tuyến, Thuốc theo toa cũng như Dược phẩm và các thực phẩm chức năng chưa được phê duyệt. Google Ads (trước đây là AdWords) sẽ tiếp tục không phân phát trên tất cả các nội dung bị hạn chế này; nội dung này sẽ chỉ nhận quảng cáo từ các sản phẩm quảng cáo khác hoặc thông qua việc sử dụng các giao dịch trực tiếp giữa nhà xuất bản và nhà quảng cáo.
  • Sự đồng bộ trên các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của chúng tôi – điều này mang lại sự đơn giản, nhất quán và dễ hiểu, bất kể bạn chọn sử dụng sản phẩm nào.

Vai trò của bạn với tư cách là nhà xuất bản AdMob

Nội dung kiếm tiền nằm trong Quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google sẽ không còn là lỗi vi phạm chính sách nữa; thay vào đó, chúng tôi sẽ hạn chế việc quảng cáo trên nội dung đó (nếu cần), dựa trên tùy chọn của từng sản phẩm quảng cáo và/hoặc tùy chọn riêng của nhà quảng cáo. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là không có nguồn quảng cáo nào đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn và sẽ không có quảng cáo nào xuất hiện trên nội dung bị hạn chế này. Vì vậy, mặc dù bạn có thể chọn kiếm tiền từ nội dung nằm trong Quy định giới hạn dành cho nhà xuất bản của Google, nhưng việc làm như vậy đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được ít quảng cáo hơn trên nội dung bị hạn chế này so với những nội dung không bị hạn chế khác.

Chúng tôi không cho phép kiếm tiền trên nội dung quy định trong Chính sách dành cho nhà xuất bản của Google và bạn không nên đặt quảng cáo trên nội dung đó. Nếu bạn vẫn cố gắng kiếm tiền từ nội dung vi phạm chính sách, chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc chấm dứt (các) tài khoản của bạn.

Xin lưu ý rằng các chính sách và quy định hạn chế này sẽ được áp dụng cùng với mọi chính sách khác liên quan đến việc bạn sử dụng các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của Google.

Việc cần làm

Hiện tại, bạn chưa cần làm gì cả. Vào tháng 9 năm 2019, khi thay đổi này có hiệu lực, chúng tôi sẽ cập nhật Trung tâm trợ giúp và Trung tâm chính sách với thông tin chi tiết đầy đủ về các chính sách và quy định hạn chế. Khi đó, vui lòng xem xét các chính sách và quy định hạn chế đã cập nhật cũng như đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ các chính sách và quy định hạn chế đó.

(Đăng vào tháng 8 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false